“ಅನನ್ಯ ಸಾಧಕಿ ಡಾ|| ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ.ಪ್ರಸಾದ್”

ಅಪೂರ್ವ,ಅನನ್ಯ ಸಾಧಕಿ.  ಡಾ|| ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ.ಪ್ರಸಾದ್ಡಾ|ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೆ. ಪ್ರಸಾದ್

ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇರುತ್ತ.ಕೆಲವು ಮಹೋನ್ನತ ಕನಸಾಗಿಕ್ಕು. ಅದು ಈಡೇರೆಕ್ಕಾದರೆ ನಿರಂತರ ಸಾಧನೆ,ಛಲ,ಪರಿಶ್ರಮ, ಬದ್ಧತೆ,  ಗುರಿ, ಅಗತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಗುರುಗೊ ಹೇಳುವ ಹಾಂಗೆ  “ಗುರಿ ಮುಂದೆ, ಗುರು ಹಿಂದೆ” ಇರೆಕು. ಅರ್ಥಾತ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಗುರುದೇವತಾನುಗ್ರಹ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಕನಸಿನ ಈಡೇರಿಸಿಗೊಂಡ  ಈ ತಂಗೆ; ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಬಯಲಿನ  ಒಪ್ಪಕ್ಕನೇ. ಅದುವೆ ಡಾ|| ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ. ಪ್ರಸಾದ್!. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಳ್ಯೂರಿನ ವಾರಣಾಸಿ, ವೇದಮೂರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ-ಸರಸ್ವತಿ ಅಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗಳು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದದು ಬೆಂಗಳೂರಿಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಾಗಿಪ್ಪ ಪಂಜಿಗೆದ್ದೆಯ ಶ್ರೀಯುತ  ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಸಾದನ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಯಾಗಿ.ಈಗ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲೇಜಿನವೇ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಿಮಿತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿಲ್ಲಿ  ಬಿ.ಎಡ್  ಪದವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು.

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಓದಿದ ವಿದ್ಯಾಪದವಿಃ- ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿಲ್ಲಿ  ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೆ ಇವರ ಸಾಧನೆ ಹರಿವ ಹೊಳೆ ಹಾಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತು!. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಂ.ಎ  ಪ್ರಥಮ ರೇಂಕಿಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ!. ಇಲ್ಲಿಗೇ ಮುಗುದ್ದಿಲ್ಲೆ!. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಎಂ.ಎ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಎಂ.ಎ. ಮುಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರಸಭಾ ಮುಖಾಂತರ  ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷಾ ಪ್ರವೀಣ ಮಾಡಿಕ್ಕಿ ಸೇಲಂ  ವಿನಾಯಕ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಎಂ.ಫಿಲ್ ,ಹಾಂಗೇ ಎನ್.ಇ.ಟಿ[ಕನ್ನಡ]ಯು.ಜಿ.ಸಿ, ಇನ್ನು ಹಂಪಿಯ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಲ್ಲಿ[ವಿಷಯಃತುಳುನಾಡಿನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಕಂಬಳ-ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ]  ಪಿಎಚ್. ಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರದ್ದೆ ಎರಡನೇ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಪದವಿ ದ್ರಾವಿಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಲ್ಲಿ ತುಳು ನಾಡಿನ ಅಪೂರ್ವಭೂತಗಳು ಹೇಳ್ತ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಪ್ರಬಂಧ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು !.

ಇವರ ಸಾಧನೆ ಎಂತದೆಲ್ಲ! –ಇವು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪಲ್ಲಿ  ಪ್ರಕಟಮಾಡಿದ  ಕೃತಿಗೊ ಹದಿನಾಲ್ಕು.೧.ಅರಿವಿನಂಗಳದ ಸುತ್ತ[ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬರಹಗಳು] ೨.ಮನೆಯಂಗಳದಿ ಹೂ[ಕಥಾಸಂಕಲನ], ೩ದೈವಿಕ  ಕಂಬಳ ಕೋಣ[ತುಳು ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧನೆ],೩.ಸುಬ್ಬಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತದು[ಮಹಿಳೆಬರೆದಮೊದಲ ಹವಿಗನ್ನಡ ನಾಟಕ],೫.ತುಂಡು ಭೂತಗಳು-ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ[ಸಂಶೋಧನೆ],೬.ಕನ್ನಡ-ತುಳು ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಆಶಯಗಳು [ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ], ೭.ತುಳುಪಾಡ್ದನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ[ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕಅಧ್ಯಯನ], ೮.ಪಾಡ್ದನಸಂಪುಟ[ಸಂಪಾದನೆ], ೯.ತುಳುವಸಂಸ್ಕಾರಗಳುಮತ್ತುವೃತ್ತಿಗಳು[ಸಂಸ್ಕೄತಿಶೋಧನೆ], ೧೦.ತುಳುನಾಡಿನಅಪೂರ್ವಭೂತಗಳು[ಸಂಶೋಧನೆ], ೧೧.ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ[ಸಂಶೋಧನಾಲೇಖನಗಳು], ೧೨.ತುಳುಜನಪದ ಕವಿತೆಗಳು[ಸಂಪಾದನೆ]  ೧೩.ಚಂದಬಾರಿ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ ಮತ್ತು ಇತರಅಪೂರ್ವ ಪಾಡ್ದನಗಳು[ಸಂಪಾದನೆ],೧೪.ಕಂಬಳ ಕೋರಿ ನೇಮ[ತುಳು ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧನೆ]. ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಥೆ, ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನಂಗೊ ಅಲ್ಲದ್ದೆ  ಜ್ಞಾನ ಪಯಸ್ವಿನಿ ಪತ್ರಿಕಗೆ “ತುಳು ಜಾನಪದ ಲೋಕ” ಹಾಂಗೂ ವಿಜಯಕಿರಣ ಪತ್ರಿಕಗೆ “ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳ ಕಳಿ”  ಹೇಳ್ತ ಅಂಕಣ ಬರದ್ದವು.ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲಿ ’ತುಳು ಚಾವಡಿ’. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನಗೆ!.   ವಾಹ್  ಬರೋಬ್ಬರಿ  ಸಾಧನೆ, ಹಾಂಗೂ ಸಂಶೋಧನೆ  ಮಾಡಿದ್ದೆ  ಲಕ್ಷ್ಮಿ!!.

ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ,ಪುರಸ್ಕಾರಂಗೊಃ- ೧.ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನ ಗುಡಿ ಪೌಂಡೇಶನಿನ ’ಜಯಪ್ರಕಾಶ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ”, ೨.ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಜನತಾ ಸೈನಿಕದಳಂದ ’ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ”, ೩.ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪದ್ಮ ಶ್ರೀ ಕಲಾಸಂಘಂದ ’ಕಲಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ , ೪.ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಕರಾವಳಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಷ್ಠಾನಂದ ’ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕಾರ’  ಬದಿಯಡ್ಕಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುಳುಜಾನಪದ ಜಾತ್ರೆ  ’ತುಳುವರೆ ಆಯನೋ-2009’   ಹೀಂಗೆ ಹಲವು !. ತನ್ನ ಲೇಖನಂಗಳ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ| ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ರೈಯವರ,  ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ತುಳುವ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಹೆರಂಜೆ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟರ, ಲೋಚನದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾದ  ಶ್ರೀಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್ ಇವರ,ಹಾಂಗೇ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿಪ್ಪ ’ಸಾಧನೆ’ ಯ ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕಿ ಡಾ| ಸುಮಿತ್ರಾ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಡಾ||ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಸಾದ್ ತುಂಬು ಮನಸ್ಸಿಂದ ನೆನೆತ್ತೊವು.

ಓಹ್..,ಈ ನಲುವತ್ತು ವರ್ಷದೊಳ ಅದೆಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ  ತಂಗೆ!. ಅದೆಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಒಡತಿ ನೀನು!!.ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪೂರ್ವ ತುಳು ಸಂಶೋಧನೆ!!! ಡಬಲ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಗಳ ಒಡತಿ!!!!.ಹವಿಗನ್ನಡ ಭಾಷೆಲಿ ನಾಟಕ ಬರದ  ಪ್ರಥಮ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕೊ ಈ ತಂಗೆ!!!!.  ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಕ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೇರಾರೂ ಈ ಪ್ರಾಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮುನೆ ಸಾಧನೆಗಳ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿಕ್ಕ. ನೀನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಧನ್ಯೆ. ಬಹುಶಃ ಹವ್ಯಕ ಸಮಾಜಂದ ಇವಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೆಕ್ಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದು. ಈ ತಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರೆತ್ತರಕ್ಕೇರಿ ಇವರ ಸಮಗ್ರ ಆಶೋತ್ತರಂಗೊ ಈಡೇರಲಿ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಹೇಳುವೊಂ. ನಮ್ಮ  ಸಮಾಜದ, ನಮ್ಮಬೈಲಿನ  ಈ ಒಪ್ಪಕ್ಕಂಗೆ ಎರಡನೇ ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎನ ಗೊಂತಾತು.ಅದರ ಸಾಧನೆಗಳ ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಂಗೆ ಬರವೊಂ ಹೇಳಿ ಕಂಡತ್ತು.   ನಿಂಗೊಲ್ಲ ಓದಿ ಒಪ್ಪಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.

~~~***~~~

ವಿಜಯತ್ತೆ

   

You may also like...

17 Responses

 1. ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ° says:

  ಬೈಲ ಗಿಳಿಬಾಗಿಲು ಅಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಜಯತ್ತಗೆ ಹರೇ ರಾಮ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕಂಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ. ಸಾಧನೆ, ಕೀರ್ತಿ ನಿಂಗೊಗೆ ಸದಾ ಇರಳಿ.

 2. ಧನ್ಯವಾದಂಗ ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ°

 3. ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ says:

  ವಿಜಯಕ್ಕ ಹರೇ ರಾಮ.ಸುಮಾರು ಸಮಯ೦ದ ಬಯಲಿ೦ಗೆ ಬಪ್ಪಲೇ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ. ಇ೦ದು ನೋಡುತ್ತೆ ಇಡೀ ಬಯಲು ಪೂರ್ತಿ ನಿ೦ಗಳದ್ದೇ ಲೇಖನ೦ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ! ನಿ೦ಗಳೇ ಬಯಲಿನ ಕ್ರಯ ಚೀಟು ತೆಕ್ಕೊ೦ಡಾ೦ಗೆ ಕ೦ಡತ್ತಿದ !! ಬಹಳ ಸ೦ತೋಷ ಆತು ನಿ೦ಗಳ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳ ಓದಿ. “ವಿದ್ವಾನೇವ ವಿಜಾನತಿ ವಿದ್ವಜ್ಜನ ಪರಿಶ್ರಮ೦ ” ಹೇಳುವ ಕಾಳಿದಾಸ ಮಹಾಕವಿಯ ಉಕ್ತಿ ನಿ೦ಗಳಿ೦ದ ಅರ್ಥಪಡದತ್ತು. ನಿ೦ಗಳೊಟ್ಟಿ೦ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಕ್ಕ೦ಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹಾ೦ಗೂ ಅಭಿನ೦ದನಗೊ.

  • ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ says:

   ನಿಂಗಳೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನ ದೊಡ್ಡದು ,ಧನ್ಯವಾದಂಗ ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ

 4. ಸುಭಗ says:

  ಹೆಸರಿನೊಟ್ಟಿಂಗೆ ’ಡಾ’ ಹೇಳ್ತ ಒಂದಕ್ಷರವ ಸೇರ್ಸಿಯೊಂಬ ಉದ್ದೇಶಲ್ಲಿ ಮಾಂತ್ರ ’ಸಂಶೋಧನೆ’ ಮಾಡಿ ಒಂದಟ್ಟಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರದು ಗೈಡಿಂಗೆ ಒಪ್ಪುಸಿ; ಅದರ ಮೇಗಂದ ಏನಾರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಡುಗಿ ಪೀಎಚ್ಚಿಡಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡ ಹಲವು ’ಸಂಶೋಧಕ’ರು ಇದ್ದವು. ಇವಕ್ಕೆ ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಕೂದೊಂಡು ಮದಲಾಣವು ಆರಾರು ಬರದ ಗ್ರಂಥಂಗಳ ಹುಡ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಜ; ಇಲ್ಲಿಂದ ರಜ ಹೆರ್ಕಿ ಸೇರ್ಸಿರೆ ಮುಗಾತು ಕೆಲಸ.
  ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ° ಹಾಂಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನೂ ಸ್ವತ: ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಳ-ಹೆರ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದವು.
  ಇವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅನನ್ಯ ಸಾಧಕಿಯೇ!
  ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿಅಕ್ಕಂಗೆ.
  ಬಹು ಚೆಂದಕೆ ಇವರ ಸಾಧನೆಯ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ವಿಜಯತ್ತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ.

  • ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ says:

   ನಿಂಗಳೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನ ದೊಡ್ಡದು ,ಅಭಿಮಾನದ ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರವೂ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ತರ ಕಾಣುತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಂಗ
   0 (from 0 votes)

   ನಿಂಗಳೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನ ವಿಶ್ವಾಸ ದೊಡ್ಡದು ಧನ್ಯವಾದಂಗ

 5. ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಣ್ಣಂಗೆ. ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯ ಕಾಣದ್ದೆ ಅಸಕ್ಕ ಆಗೆಂಡಿದ್ದತ್ತು.

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *