ಕುಮಾರಿ ಹೆಚ್. ಎಂ. ಶೈಲಶ್ರೀ

ಕುಮಾರಿ ಹೆಚ್. ಎಂ. ಶೈಲಶ್ರೀಕುಮಾರಿಹೆಚ್ಎಂಶೈಲಶ್ರೀ

ಹೆಚ್.ಎಂ. ಮಹೇಶ್ ಇವರ ತಮ್ಮ ಚೆನ್ನೈಲಿ ಇಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಎಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ – ಶಾಂತಾಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇವರ ಮಗಳು ಕುಮಾರಿ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಶೈಲಶ್ರೀ ಮೇ 2014ರ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಎಕೌಂಟೆಂಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಯಿದು. ಐಪಿಸಿಸಿ ಹಾಂಗೂ ಸಿ.ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಲಿ ಶೈಲಶ್ರೀ ಪ್ರಥಮಬಾರಿಗೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿದು ಹೇಳ್ವದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಬಿ.ಕಾಂ ಪದವೀಧರೆಯಾದ ಶೈಲಶ್ರೀ ಕಸೂತಿ ಮತ್ತೆ ಇತರ ಕಲಾಸಾಹಿತ್ಯಂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿರುಚಿಹೊಂದಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಹಾಂಗೂ ದೇಶೀಯಮಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಲಾಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತೆಯಾಗಿ ಬಹುಮಾನಂಗಳ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಗೊಂಡಿದು.  ಸೈಂಟಿಫಿಕ್  ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಫಾರ್ ಇಕನೋಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್  ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇವರ ಒಂದು ಆರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಲಿ ಶೈಲಶ್ರೀ ಚೈನ್ನೈಂದ ಪ್ರಥಮಸ್ಥಾನಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದು.

ಹೆಚ್.ಎಂ. ಶೈಲಶ್ರೀಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ ಹಾಂಗೂ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗುರುದೇವತಾನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಇರಳಿ, ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಲಿ ಹೇಳ್ವ ಶುಭಾಶಯಂಗೊ.

~~~***~~~~

ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

   

You may also like...

14 Responses

  1. ಎ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ says:

    ಶೈಲಶ್ರೀಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗೋ . ಹೊಸದಾರಿಲಿ ಹೊಸ ಸಾಧನೆ ! ಇನ್ನೂ ಸಾಗಲಿ.

  2. ಶೈಲಶ್ರೀ ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ 🙂

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *