ಕೂಳಕ್ಕೊಡ್ಳು ಮಹೇಶಣ್ಣಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್

July 31, 2010 ರ 8:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 51 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ನಮ್ಮ ಬೈಲಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾಣಿ ಕೇಮಹೇಶಣ್ಣ ಕಳುದವಾರಂದ ಡಾಕುಟ್ರುಮಹೇಶಣ್ಣ ಆದವು.

(ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತ ಡಾಗುಟ್ರು ಅಲ್ಲ, ಓದಿ ಅಪ್ಪ ಡಾಕುಟ್ರು! )
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಹ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಾಣೋರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಧ್ಯಯನ. ಬೊಂಬಾಯಿಯ ಐಐಟಿ ಅದರ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದು.
ಬೈಲಿಲಿ ಅವರ ಗುರುತಿಸೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ.

ಬನ್ನಿ, ಅವು ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ವಿಶಯ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಬ:

ಶೀರ್ಷಕ:
A Critical Study of Siddhanta-darpana of Nilakantha Somayaji
(‘ನೀಲಕಂಠ-ಸೋಮಯಾಜಿ-ಕೃತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದರ್ಪಣಸ್ಯ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕಮಧ್ಯಯನಮ್ ’)

ಡಾ. ಕೂಳಕ್ಕೂಡ್ಳು ಮಹೇಶ್ (K-M)
ಈ ಗ್ರಂಥ ಭಾರತೀಯ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ (Indian astronomy) ಕೆಲವು ನಿಯಮಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತು.
ನೀಲಕಂಠ (೧೫ ನೆ ಶತಾಬ್ದಿ) ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಧಾವೀ ಗಣಿತ-ಖಗೋಳಜ್ಞ. (ನವಗೆ ಗೊಂತಾದ್ದದು ಈಗ!!)  ನೀಲಕಂಠನ ಭಾಷೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿಷಯವ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅದ್ಭುತ.
ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ಇರೆಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ, ಒಬ್ಬ ಮಾಷ್ಟ್ರಾಗಿ ಮಕ್ಕೊಗೆ ಹೇಳುವ ಹಿತವಚನ ಹೀಂಗಿಪ್ಪದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು.
ಇದರಲ್ಲಿಪ್ಪ  ಗ್ರಹ-ಭ್ರಮಣ ರೂಪರೇಖೆ  (planetary model) ತುಂಬಾ ಮಹತ್ತ್ವದ್ದು.
ಅಯನಾಂಶದ ಚಲನೆಯ ಕಣ್ಣಿಂಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಹಾಂಗೆ ವಿವರಣೆ, ಭುಜಾ-ಕೋಟಿ-ಕರ್ಣ-ನ್ಯಾಯಕ್ಕಿಪ್ಪ ಉಪಪತ್ತಿ (ಪ್ರೂಫ್) . . .
Planetary Model ನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯರಿಂಗೆ ಇದ್ದ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂತದು ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಗ್ರಂಥಲ್ಲಿಯು ಸಿಕ್ಕದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದು.
ಬರೇ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಸುತ್ತುತ್ತು ಹೇಳಿ ನಂಬ್ಯೊಂಡು ಕೂದವಲ್ಲ  ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು!!

ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಎಂತರ?
ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಂಥದ ಭಾಷಾಂತರ ಇಂಗ್ಲಿಶಿಲ್ಲಿ, ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗೆ ಚಿತ್ರಂಗೋ, ಆಧುನಿಕ ಗಣಿತದ ಭಾಷೆಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ, ವಿಷಯದ ಮಹತ್ತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ,. . . . . . . .

ಆಶ್ರಯ:

 • Cell for Indian Science and Technology in Sanskrit
  (‘ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಥ-ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ನಿರೂಪಣ-ಕಕ್ಷಃ’)
 • ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (IIT), ಮುಂಬಯಿ
  (ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕೀ ಸಂಸ್ಥಾನಂ )
ಎನ್ನ ಗುರುಗೋ:
ಶ್ರೀ  ರಾಮಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ

ಸಂಸ್ಕೃತಲ್ಲಿಪ್ಪ ವಿಜ್ಞಾನವಿಷಯವ ಆಧರಿಸಿ IIT ಲ್ಲಿ ಆದ ಒಂದು ಮೊದಲ PhD ಇದು ಹೇಳಿ ಹೇಳಲಕ್ಕು.

– ಕೇಮಹೇಶಣ್ಣ

ಈ ಕೊಶಿಯ ಶುದ್ದಿ ಗೊಂತಾದ ಕೂಡ್ಳೇ ದೊಡ್ಡಭಾವ, ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲೊರುದೇ ಮಿಂಚಂಚೆ ಬರದು ತಿಳುಸಿದವು.
ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಸಂತೋಶಲ್ಲಿ ಹೀಂಗೆ ಹೇಳಿದವು:

ನಮಸ್ಕಾರ,
ಎನ್ನ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಭಾವನ ಬ್ಲೋಗಿಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಇದ್ದು.

ಗುರು ಹಿರಿಯರ, ನಮ್ಮವರ ಎಲ್ಲೋರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಅಭಿಮಾನ….. ಇಪ್ಪದರಿಂದಲೇ ಅದ ಎನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ದದು!

ಹವ್ಯಕ ಸಮಾಜಂದ, ಕೃಷಿ ಪರಿವಾರಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ, ಎನಗೆ ಅರಡಿಯದ್ದೆ ಬಂದಂತಹ ಕೆಲವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂಗ, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಂಗ ಜೀವನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದಾರಿ ತೋರುಸಿದ್ದು ಹೇಳಿ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂಬಗಂಬಗ.
ಹಿರಿಯರು ಕೊಟ್ಟ  ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಪ್ಪ ಕಾರಣ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಜನರ ಆಶಿಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಲೆ ಅನುಕೂಲ ಆದ್ದದು ತುಂಬಾ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಯಿಂದು.

ಭಾರತದ ಜ್ಞಾನ-ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ  ಪರಂಪರೆ ಇಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಇಪ್ಪದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡದ್ರೂ ರಜ ವಿವೇಚನೆ-ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬಂದು ದಾರಿತೋರುಸುವದು,
ಅಪ್ಪಲ್ಲದ?

– ಡಾ | ಮಹೇಶ ಕೂಳಕ್ಕೂಡ್ಳು
Research Scholar,
Cell for Indian Science and Technology in Sanskrit,
Indian Institute of Technology,
Powai, Mumbai- 400076.
Ph: 9869101325.

ಆಗಲಿ, ಅವು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ. ಭಾರತಮಾತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇನ್ನುದೇ ತುಂಬಾ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಳಿ.
ದೇವರು ಅದಕ್ಕಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸವುಕರಿಯವನ್ನುದೇ ಒದಗುಸಿ ಕೊಡಲಿ ಹೇಳುದೇ ಬೈಲಿನವರ ಆಶಯ.

ಸೂ: ಬೈಲಿಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ ಹೇಳಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು. (ಮೊದಲು ಕೇಮಹೇಶಣ್ಣ ಹೇಳಿ ಇತ್ತು!)

ಕೂಳಕ್ಕೊಡ್ಳು ಮಹೇಶಣ್ಣಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್, 4.0 out of 10 based on 4 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 51 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಮುಳಿಯ ಭಾವ
  ರಘುಮುಳಿಯ

  ನವೆ೦ಬರು 28 ನೆ ತಾರೀಕು ಭಾನುವಾರ ಬದಿಯಡ್ಕ ನವಜೀವನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಲಿ ನಮ್ಮ ಬೈಲಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾಣಿ ಡಾ.ಕೂಳಕ್ಕೊಡ್ಳು ಮಹೇಶಣ್ಣ೦ಗೆ ಬದಿಯಡ್ಕ -ನೀರ್ಚಾಲು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಆಯಿದಡ.
  ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ನಿಟಿಲಾಪುರ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ,ಹಿರಿಯ ಉಪ್ಪಂಗಳ ನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಡವೊದು.. ಬೈಲಿನ ಎಲ್ಲೋರು ಹೋಪ,ಆಗದೋ.

  [Reply]

  ಗಣೇಶ ಮಾವ°

  ಗಣೇಶ ಮಾವ° Reply:

  ಖಂಡಿತಾ ಬಪ್ಪಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೆ.ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯವ ತಿಳಿಶಿಕ್ಕಿ…

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಗಣೇಶ ಪೆರ್ವ
  ಗಣೇಶ ಪೆರ್ವ

  ಮಹೇಶ೦ಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನ೦ದನೆಗೊ. ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯ೦ಗೆ ಸಮ್ಮಾನ ಮಾಡುವದು ಎನಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲದೊ? (ಮುಲ್ಲಪ್ಪೂ೦ಕೊಡಿಯೇಟ್ಟು ಕಿಡಕ್ಕು೦ ಕಲ್ಲಿನುಮು೦ಡೊರು ಸೌರಭ್ಯ೦ ಹೇಳಿ ಮಲಯಾಳಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಗಾದೆ ಮಾತು ಇದ್ದಿದಾ… :-)…)

  [Reply]

  ಗಣೇಶ ಮಾವ°

  ಗಣೇಶ ಮಾವ° Reply:

  ಏ ಗಣೇಶ ಭಾವಾ,,ಹೀಂಗಿಪ್ಪ ಹಳೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಬೈಲಿನವರದ್ದು..ಹಾಂಗಾಗಿ ಆ ಗಾದೆಯ ವಿವರಣೆ ರಜ್ಜ ಕೊಡುವಿರೋ?

  [Reply]

  ಗಣೇಶ ಪೆರ್ವ

  ಗಣೇಶ ಪೆರ್ವ Reply:

  ಮುಲ್ಲಪ್ಪೂ೦ಕೊಡಿಯೇಟ್ಟುಕಿಡಕ್ಕು೦ ಕಲ್ಲಿನುಮು೦ಡೊರು ಸೌರಭ್ಯ೦ – ಹೇಳಿದರೆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ದಿನಾಗಳೂ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಗಿನ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲಿ೦ಗೆ ಕೂಡ ಪರಿಮಳ ಬಪ್ಪಲೆ ಸುರು ಆತಡ… ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ರೂಪೀಕರಣಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಡಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಕೂಡಾ ಇರ್ತಲ್ಲದಾ.. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ‘ಸೆಗಣಿ ಹೊತ್ತವನ ಜೊತೆ ಸರಸವಾಡುವದಕ್ಕಿ೦ತ ಶ್ರೀಗ೦ಧ ಹೊತ್ತವನ ಜೊತೆ ಗುದ್ದಾಡುವದು ಲೇಸು’ ಅಡ… ಆನು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಗಾದೆ ಉಪಯೋಗಿಸುಲೆ ಕಾರಣ ಈ ಮಹೇಶ ಮತ್ತು ಆನು ೧ನೇ ಕ್ಲಾಸಿ೦ದ ೧೦ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ವರೇ೦ಗೆ ಒ೦ದೇ ಕ್ಲಾಸಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದು.. ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಒ೦ದೇ ಬೆ೦ಚಿಲ್ಲಿ ಕೂದ್ದದು ಕೂಡಾ.. ಮತ್ತೆ ಅವ ಉಜಿರೆ, ತಿರುಪತಿ ಅತ್ಲಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮು೦ಬಯಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆನು ತೆ೦ಕ್ಲಾಗಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮರುಭೂಮಿ ವರೇ೦ಗೆ ಎತ್ತಿದೆ ಇದಾ…. ಅವನ ಸಹವಾಸ೦ದಾಗಿ ಅವ೦ಗೆ ಇಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ೦ಗಳ ಒ೦ದ೦ಶ ಎನಗೂ ಕೂಡ ಲಾಭ ಆದಿಕ್ಕಲ್ದಾ.. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಗಾದೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದದು..

  [Reply]

  ಗಣೇಶ ಮಾವ°

  ಗಣೇಶ ಮಾವ° Reply:

  ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗ..ನಿಂಗಳ ಮತ್ತೆ ಮಹೇಶಣ್ಣನ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆತನ ಹೀಂಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ.ಬೈಲಿಂಗೆ ಹೀಂಗಿಪ್ಪ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಗಾದೆಗಳ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಶಿಕ್ಕಿ.

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ
  jayashree.neeramoole

  ಕೂಳಕ್ಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಂಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗೋ…

  “ಹವ್ಯಕ ಸಮಾಜಂದ, ಕೃಷಿ ಪರಿವಾರಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ, ಎನಗೆ ಅರಡಿಯದ್ದೆ ಬಂದಂತಹ ಕೆಲವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂಗ, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಂಗ ಜೀವನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದಾರಿ ತೋರುಸಿದ್ದು ಹೇಳಿ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂಬಗಂಬಗ.ಹಿರಿಯರು ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಪ್ಪ ಕಾರಣ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಜನರ ಆಶಿಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಲೆ ಅನುಕೂಲ ಆದ್ದದು ತುಂಬಾ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಯಿಂದು.”

  ಇದರ ಓದುವಗ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬತ್ತು… ಎಷ್ಟೋ ಅಬ್ಬೆ,ಅಪ್ಪಂಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೀಂಗಿದ್ದ ವಾತಾವರಣಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಷೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಆಸೆ ಇದ್ದು… ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆವುತ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ… ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು… ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಮಹೇಶಣ್ಣನ ಹಾಂಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಹಾಂಗೆ ಆದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಅಕ್ಕು…

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಶ್ಯಾಮಣ್ಣವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಪುತ್ತೂರುಬಾವದೊಡ್ಡಮಾವ°ಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆವೇಣೂರಣ್ಣವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಬೋಸ ಬಾವಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಮುಳಿಯ ಭಾವಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ನೆಗೆಗಾರ°ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ರಾಜಣ್ಣಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಪೆಂಗಣ್ಣ°ಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಪವನಜಮಾವದೀಪಿಕಾಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ