ಶಮ್ಮಿಯ ಮದುವೆ : ದೃಶ್ಯ 01

June 26, 2013 ರ 9:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 13 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ನಾಟಕದ ಪೀಠಿಕೆ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ, ಪರಿಚಯ : ಇಲ್ಲಿದ್ದು

~
ಪಾತ್ರ ವರ್ಗ:
ಸುದರ್ಶನ      : ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ, ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದವ – ಪ್ರಾಯ 55
ಪ್ರಮೀಳಾ       : ಸುದರ್ಶನನ ಹೆಂಡತ್ತಿ. ದೇವರು, ಗುರುಗೊ ಹೇಳಿ ಪ್ರೀತಿಯಿದ್ದು. ಆದರ್ಶ ಗೃಹಿಣಿ.
ಶರ್ಮಿಳಾ       : ಮದುವೆ ಅಪ್ಪಲಿಪ್ಪ ಚೆಂದದ ಕೂಸು, ವರ್ಷ 23, ರಜಾ ಸ್ಟೈಲು ಜಾಸ್ತಿ.
ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ            : ಮದುವೆ ದಲಾಲಿ , ವರ್ಷ 60 ಹೇಳಿ ಮಡಗಲಕ್ಕು.
ಕೇಶವಣ್ಣ        : ಗುರಿಕ್ಕಾರ, ಪ್ರಾಯ ಐವತ್ತರ ಮೇಲೆ.
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ    : ಒಂದನೇ ಮಾಣಿ ವರ, ವರ್ಷ 28, ಹಣೆಲಿ ವಿಭೂತಿ, ಪಂಚೆ, ಅಂಗಿ
ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ : ಎರಡನೇ ಮಾಣಿ ವರ, ವರ್ಷ 29, ಪೇಂಟು ಶರ್ಟು
ಸುರೇಶ         : ಮೂರನೇ ಮಾಣಿ ವರ. ವರ್ಷ28, ವಿದೇಶಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪದು, ಆದರೂ ಜುಬ್ಬಾ ಪೈಜಾಮ.

ಅಕ್ಕಂಬಗ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡುವೊ° ಅಲ್ಲದೊ ?

~

ದೃಶ್ಯ 1:

(ಮನೆಯ ದೃಶ್ಯ. ಮೇಲ್ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮನೆ, ಹಿಂದಂದ ಬೇಕಾರೆ ಕೊಣಿತ್ತ ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ಹೊಸಾ ಹಿಂದಿ/ತಮಿಳು ಪದ್ಯ ಹಾಕಲಕ್ಕು)

ಸುದರ್ಶನ : (ಪ್ರವೇಶ) ಪಮ್ಮೀ, ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಕ್ರೀಂ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ? ಎನ್ನದರೆಲ್ಲ ಎಂತಾದ್ದಕ್ಕೆ ತೆಗೆತ್ತವಾ. ತೆಗದರಲ್ಲೇ ಮಡಗಲೂ ಇಲ್ಲೆ.

ಪ್ರಮೀಳಾ : ಆನೆಂತಕೆ ತೆಗೆತ್ತೆ. ಎನಗೆ ಅದರೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತಿಗೊಂಬಲೆ ಬೇಡಲೂ ಬೇಡ, ಮಾಡಿಗೊಂಬಲೆ ಪುರುಸೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲೆ. ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ರೀಮು ಗೀಮು ಹಾಕಿಗೊಂಬ ಪ್ರಾಯವೊ ನಿಂಗಳದ್ದು? ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಮಡುಗುದ್ದಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನುದೇ ಕ್ರೀಮು, ಹೇರ್ ಡೈ ಹೇಳಿ ಎಂತಾಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನೂ ಆನೇ ಹುಡುಕ್ಕಿ ಕೊಡೆಕೊ ? (ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಪ್ರವೇಶ)

ಸುದರ್ಶನ : ಬೇಡ. ಬೇಡ. ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. (ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರವೇಶ) ಅಲ್ಲಾ, ಆನು ಮೇಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರೆ ಎಂತಕೆ ಹಾಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಂಕು ಮಾತುಗೊ. ನೋಡು, ಆ ಫಿಲಿಪ್ಪು ಇದ್ದ ಅಲ್ಲದೊ, ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಪಗ ಹೇಳಿದ್ದದು. ಭಟ್ರೆ, ನೀವು ಈಗ್ಲೂ ನಲುವತ್ತರ ಪ್ರಾಯದವರ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ. ಎಂತ ಆನು ಚೆಂದ ಕಾಂಬ ಹಾಂಗಿದ್ದರೆ, ನಿನಗೆಂತಾರು ಆವ್ತಾ ?..

ಪ್ರಮೀಳಾ : ಇಲ್ಲೆಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲೆ, ನಿಂಗ ಎಂತ ಬೇಕಾರೂ ಮಾಡಿಯೊಳಿ. ನಿಂಗಳ ಮೇಕ್ ಅಪ್ ಹೇಳುವಗ ಎನಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗೊ ಅವರ ಪ್ರವಚನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆಂಪಾತು. ಎಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಿದ್ದತ್ತೊ, ಆವಗ ಅಲ್ಲಿ “ಮೇಕ್ ಅಪ್”ಮಾಡೆಕಾವುತ್ತು ಹೇಳಿ. (ಛೇಡಿಸುವ ನಗು)

ಸುದರ್ಶನ : ಸರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಕೀಗ. ನೆಗೆ ಮಾಡೆಕು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೆ. ನೋಡು . ನಮ್ಮ ಶಮ್ಮಿಯ ನೋಡ್ಳೆ ಆರೋ ಬತ್ತವಾಡ ಅಲ್ಲದೊ ? ಬಪ್ಪೋರು ಹೇಂಗಿದ್ದವು ? ನವಗೆ ಅಪ್ಪ ರೀತಿಲಿ ಇದ್ದವಾ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕ್ಕಿ ನಿನ್ನ ತಿಂಬ ಅಟ್ಟಣೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಹೆರ ತಂದರೆ ಸಾಕು ಎಂತ ?

ಪ್ರ : ಹೂಂ. ಗೊಂತಿದ್ದು. ಗೊಂತಿದ್ದು. ಅದಾ. ಕಾರಿನ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತು. ಓ , ಬಂದವೂ ಹೇಳಿ ಕಾಣ್ತು.

ಸುದ : (ಬಾಗಿಲ ವರೆಗೆ ಹೋಗಿ) (ದಲಾಲಿ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ, ಮಾಣಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಪ್ರವೇಶ)

ಹಾ. ಬನ್ನಿ, ಬನ್ನಿ, ಕೂರಿ. ಏ. ಕಿಟ್ಟಣ್ಣಾ. ರಜಾ ಬೇಗನೇ ಕರಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಯಾ ಎಂತ .

ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ : ಹಿ ಹ್ಹಿ. ಬೇಗ ಎಲ್ಲಿಂದ , ಎಂಗ ಹೇಳಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದದು. ಅಣ್ಣನ ಮೇಕಪ್ಪು ಆಯಿದಿಲ್ಲೆಯೋ ಎಂತ ? ಹಾಂಗಾಗಿ ಬೇಗ ಬಂದ ಹಾಂಗೆ ಕಂಡತ್ತೊ ಹೇಳಿ.

ಸುದರ್ಶನ : ಹಾಂ. ನಿಂಗಳ ಹೆಸರು (ಮದುವೆ ಗಂಡಿಂಗೆ)

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ : ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೇಳಿ.

ಸುದ : ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ?

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ : ಸಿ‌ಎ ಮಾಡಿದ್ದೆ.

ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ : ಅವ ಸಿ‌ಏ ಲಿ ರೇಂಕು. ಕಲಿತ್ತರಲ್ಲಿ ಮದಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಉಶಾರಿ.

ಸುದ : ಈಗ .. ಎಲ್ಲಿ ಮಂಗ್ಳೂರಿಲ್ಲಿಯೊ ? ಎಲ್ಲಿ ?

ಸುಬ್ರ : ಬಿ ಎ ಎಸ್ ಎಫ಼್ ಹೇಳುವ ಕಂಪೆನಿಲಿ ಫ಼ೈನಾನ್ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ.

ಸುದ : ಓ, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯಲ್ಲೇ.. ಗೂಡ್. ಪ್ಯಾಕ್ಯಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಿಕ್ಕಲ್ದ ?

ಸುಬ್ರ : ಹೂಂ. ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆ, ಹತ್ರೆ ಹತ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕ್ಲು ಬತ್ತು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ.

ಸುದ : ಓ ಅಂಬಗ ತಿಂಗಳಿಂಗೆ ಎರಡರ ಹಾಂಗಾತು. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲೆ.

ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ : ಹ್ಹ ಹ್ಹಾ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಳವಾರು. ಮನೆಲಿಯುದೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಂಗೆ ಇದ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದವು. ದೇವರು, ಮಠ ಹೇಳಿ ಮನೆಯವಕ್ಕೆ ಮಾಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವಂಗುದೆ ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತಿ. ಆಫೀಸಿಂದ ಬಂದು ಮಿಂದು, ಜಪ ಮುಗುಶಿಯೇ ಕಾಪಿ ತಿಂಡಿ ಇವಕ್ಕೆ. ಇಂದುದೆ ಹಾಂಗೆ, ಮನಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕ್ಕಿಯೇ ಹೆರಟದು. ಮನೆಲಿಯುದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳು ಆಯೆಕು. ಈಗಾಣ ಮಕ್ಕೊ ಹೀಂಗಿಪ್ಪದು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ.

ಸುದ : ಶಮಿ ಇನ್ನೂದೆ ಬೈಂದಿಲ್ಲೇನ್ನೆ. ಲೇಟು ಎಂತಕೆ ಆತಪ್ಪ .. (ಮೊಬೈಲ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು) ಶಮ್ಮೀ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೂ ಬೈಂದಿಲ್ಲೆನೆ ಹೇಳಿ..

ಶರ್ಮಿಳ : (ಹಿನ್ನೆಲೆಲಿ ) ಬಂದೆ, ಮನೆ ಹತ್ರವೇ ಇದ್ದೆ ಡ್ಯಾಡೀ. ಬೈಂದವಾ ? ಹೇಂಗಿದ್ದ ಮಾಣಿ ? ಎಂತ ಭಾರೀ ಅರ್ಜೆಂಟಿನೋರ . . ?

ಸುದರ್ಶನ : ಬೇಗ ಬಾ.. ಬತ್ತಾ ಇದ್ದು.

ಶರ್ಮಿಳ : (ಒಳ ಬಂದು ಮಾಣಿಯ ನೋಡಿ) (ಹಾಂಕಾರಲ್ಲಿ) ಡ್ಯಾಡೀ, ಬನ್ನಿಲ್ಲಿ. ಆರಿದು. ಇವ ಎಂತ ಕೂಸು ನೋಡ್ಳೆ ಬಂದದೋ, ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದದೊ .. ಹಣೆಲಿ ಬೂದಿ, ಕುಂಕುಮ. ಎಂತ ಇದೆಲ್ಲ.

ಸುದ : ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿ ಮಾತಾಡೆಡ ಮಾರಾಯ್ತಿ. ಅವ ಸಿ ಎ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪೆನಿಲಿ ಫ಼ೈನಾನ್ಸ್ ಡೈರಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಅದು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯಲ್ಲೆ. (ಮೆಲ್ಲಂಗೆ) ೨೪ ಲಕ್ಷದ ಸಿ ಟಿ ಸಿ ಆಡ.

ಶರ್ಮಿಳ : ಅವನ ಪೋಸ್ಟು, ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆಂಡು ಆನೆಂತ ಮಾಡ್ಳಿ. ಎನಗೆ ಅವನ ಮೋರೆ ನೋಡಿದರೇ ಆವ್ತಿಲ್ಲೆ. ಛಿ ಛಿ . ನೋಡಿ ಎನ್ನ ಸಮಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡೆಡಿ. ಅವನ ಕೂಡ್ಳೆ ಕಳುಸಿ.

ಸುದ : ಆತೂ, ಬೊಬ್ಬೆ ಒಂದರಿ ಹಾಕೆಡ ಮಾರಾಯ್ತಿ. (ಬಂದವರ ನೋಡಿ) ಅದೂ.. ಮಗಳಿಂಗೆ ಎಂತದೋ ಮೂಡಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಕಾಣುತ್ತು.

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ : (ಕೋಪಲ್ಲಿ) ಅದರ ಮೂಡು ಪಡು ಎಲ್ಲವುದೆ ಗೊಂತಾತು. ಎಂಗ ಹೆರಡ್ತೆಯ. ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ, ಇವು ಆರು, ಎಂತ ಹೇಳಿ ಗೊಂತಿತ್ತಿಲ್ಲೆ ಆದಿಕ್ಕು, ಬನ್ನಿ ಹೋಪ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯವುದೆ ಎಂತಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡೆಕು ಅಲ್ಲದೊ. (ಹೆರ ಹೋವ್ತವು)

ಸುದ : ಕಿಟ್ಟ, ಬಾ ಇಲ್ಲಿ. ಆನೆಂತ, ಹೇಂಗೆ ಹೇಳಿ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಗೊಂತಿದ್ದು. ಮತ್ತೆಂತಕೆ, ಹೀಂಗಿಪ್ಪೋರ ಎಂಗಳಲ್ಲಿಗೆ ಕರಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ?

ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ : (ಕರೇಂಗೆ ದಿನಿಗೇಳಿ) ಇದಾ ರಜ ದಾರಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕೊಡೆಕು ನಿಂಗೊ. ಆನು ಇನ್ನೊಂದರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೆಕೋ ಬೇಡದೊ ?

ಸುದ : ಒಂದರಿ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿ. ಈಗ ನೆಡೆ ನೋಡೊ. (ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಹೋವ್ತ)

~

ಕೊಡೆಯಾಲಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ನಾಟಕದ ಪಟಂಗೊ, ಬೊಳುಂಬುಮಾವ ಕಳುಸಿಕೊಟ್ಟದು:

~

ಹಾಂಗಾರೆ, ಮುಂದೆಂತಾತು?

 •  ಬಪ್ಪವಾರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ >>

 

,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 13 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಪೆಂಗಣ್ಣ°

  ಆ° ಪೋನು ಮಾಡಿ ಕೇಟೆ.. ಅವರ ಇಂಟರುನೆಟ್ಟು ನೆಟ್ಟಗೆ ಇಲ್ಲೆಡ.. ಬೇಗ ಹಾಕುತ್ತವಡೋ..

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 2. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°
  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ°

  ಹೀಂಗೆ ಹೇಳಿಯಪ್ಪಗ ಇದಾ ಸಮಾದಾನ ಆವ್ಸು. ಸರಿ ಅಂಬಗ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿಲಿ

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಅಕ್ಷರ°ಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಬೋಸ ಬಾವಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿದೊಡ್ಡಭಾವಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿದೊಡ್ಡಮಾವ°ಕೇಜಿಮಾವ°ನೆಗೆಗಾರ°ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಪುಟ್ಟಬಾವ°ಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಶ್ಯಾಮಣ್ಣಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಗೋಪಾಲಣ್ಣಶಾ...ರೀ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ