ನಮ್ಮ ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ದ್ವಿಪದಿಗೊ!

July 15, 2010 ರ 1:35 pmಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 31 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಈ ದ್ವಿಪದಿ ಹೇಳುದು ಎನಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಯಿಕ ಅಪ್ಪದು. ೧೦೦ ಶಬ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳುದರ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗೆರೆಲೇ ಹೇಳುಲೆ ಆವುತ್ತು ಹೇಳಿ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಗಮ್ಮತ್ತು ಎಂತ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ? ಸಾಲದ್ದಕ್ಕೆ ಅದರ ಓದುವವಂಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಯೊಂಬಲೆ ಚೂರು ತಲೆ ಓಡ್ಸೆಕ್ಕಾವುತ್ತು. ಒಂದೇ ಕವಿತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಬಕ್ಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಓದುಗರಿಂಗೆ! ಇರಲಿ, ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ದ್ವಿಪದಿ ಬರವ ಹೇಳಿ ಕಂಡತ್ತು. ಅಜಕ್ಕಾನ ಭಾವ ದ್ವಿಪದಿ ಹೇಳ್ರೆ ಹರುದು ಬೀಳ್ತವು. ಅದೆಂತ ಹೆದರಿಕೆಯೋ? ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ. ಅವರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಇದೋ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ :

೧.
ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬೈಲಿಲಿತ್ತವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ
ಈ ಬೈಲಿಂಗೆ ಬಾರದ್ದ ಹವ್ಯಕರು ಬರೇ ಬೆಪ್ಪಂಗೊ!

೨.
ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬೈಲಿಲಿ ಹಾಕುತ್ತವು ಚೆಂದ ಚೆಂದದ ಪಟ
ಅದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟು ಬರವಲೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಟಪಟ!

೩.
ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬೈಲಿಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಲೇಖನಂಗಳೂ ಇದ್ದು
ಏನೂ ಬರೆಯದ್ದೆ ಉದಾಸಿನ ಮಾಡುವವಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಒಂದು ಗುದ್ದು!

೪.
ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬೈಲಿಲೆ ಮಳೆ ಬಪ್ಪದು ಯೇವಗ?
ನಮ್ಮ ನೆಗೆಗಾರಣ್ಣ ಕಾಮೆಂಟು ಬರದಪ್ಪಗ!

ಇನ್ನು ದ್ವಿಪದಿಗಳ ಹೇಳ್ರೆ ಮೈಲು ದೂರ ಓಡುವ ಅಜಕ್ಕಾನ ಭಾವನಂಥೋರಿಂಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ದೊಡ್ಡ ಕವನವೂ ಇದ್ದು :

ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬೈಲಿಲಿ ಇಪ್ಪದು ಬರೇ ಅಕ್ಷರಂಗೊ
ಗಣಕಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿದ ಒಣ ಲೇಖನಂಗೊ

ಹುಲ್ಲಿಲ್ಲೆ ದನ ಇಲ್ಲೆ ಕೆದೆ ಇಲ್ಲೆ
ಅಡಕ್ಕೆ ತೋಟ ಇಲ್ಲೆ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇಲ್ಲೆ

ಕಾಟು ಹುಳಿ ಮಾವಿನ ಗೊಜ್ಜು ಇಲ್ಲೆ
ತೋಟದ ಕರೇಣ ಎಳತ್ತು ಗುಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲೆ

ದನದ ಮೈ ಪರಿಮಳ ಇಲ್ಲೆ ದಾಸನ ಹೂಗು ಇಲ್ಲೆ
ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಕಿಳಿಂಜೇಲು ಇಲ್ಲೆ ಉದ್ದ ಕೊಡೆ ಇಲ್ಲೆ

ತರವಾಡು ಮನೆ ಇಲ್ಲೆ ಗುರಿಕ್ಕಾರ ಇಲ್ಲೆ
ಊರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲೆ ಜಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲೆ

ಜಂಬ್ರ ಇಲ್ಲೆ ಘಮ ಘಮ ಜಂಬ್ರದ ಊಟ ಇಲ್ಲೆ
ವೇಸ್ಟಿ ಸುತ್ತಿಯೊಂಡು ಹಂತಿಲಿ ಕೂದು ಚೂರ್ಣಿಕೆ ಹೇಳುಲಿಲ್ಲೆ

ಆಟ ಇಲ್ಲೆ ಕೊಶಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಶನ ಊಟ ಇಲ್ಲೆ
ಜಡಿಗುಟ್ಟಿ ಬಪ್ಪ ಮಳೆ ಇಲ್ಲೆ ಬೆಗರು ಬಿಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲೆ

ಬಾಯಿ ಕೆಂಪು ಮಾಡುವ ಎಲೆ ಅಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆ
ಹೊಟ್ಟೆ ತಂಪು ಮಾಡುವ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇಲ್ಲೆ

ರೇಟ್ ಪೋಯಿ! ಊರಿನ ಬಸ್ಸು ಇಲ್ಲೆ
ಯಾರಿಗೇS ಉದಯವಾಣಿ ತರಂಗ.. ಪೇಪರುಗೊ ಇಲ್ಲೆ

ಕೊಂಕಣಿ ಹೋಟ್ಲಿನ ಬನ್ನು ಇಲ್ಲೆ ಗೋಳಿಬಜೆ ಇಲ್ಲೆ
ಕುಂಟಲ ಹಣ್ಣು ತಿಂದೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಪ ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲೆ
.
.
.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ್ದರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲೆ
ಎಂತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರೆ ಈ ಇಲ್ಲದ್ದರ ಎಲ್ಲ
ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಯೊಂಡು ಇರ್ತವಲ್ಲ ಹವ್ಯಕರು ಇಲ್ಲೇ!!

ನಮ್ಮ ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ದ್ವಿಪದಿಗೊ!, 5.0 out of 10 based on 6 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , , , , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 31 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಅಜ್ಜಿಮನೆ ಪುಳ್ಳಿ

  ಮಾವಾ ನಿಂಗ ಲಾಯಿಕ ಬರೆತ್ತಿ ಆತೋ. ನಿನ್ನುದೆ ಬರೆಯಿ ಆತೋ. ಅತ್ತೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತವು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 2. ಮುರಳಿ

  ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ … ದ್ವಿಪದಿಗೋ, ಪದ್ಯಂಗೋ ತುಂಬಾ ಲಾಯಕ ಆಯ್ದು …

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ°
  ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ°

  “ಈ ಬೈಲಿಂಗೆ ಬಾರದ್ದ ಹವ್ಯಕರು ಬರೇ ಬೆಪ್ಪಂಗೊ!”
  ಛೇ ಛೇ ಇದು ಬೇಕಾತಿಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 4. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°
  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ

  ಛೆ ಛೆ ಇದರಾನೋಪ್ಪೆ. ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ.

  [Reply]

  ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ°

  ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ° Reply:

  ಎಂತ ಇದ್ದರೂ “ರೇಟ್ ಪೋಯಿ” ಹೇಳ್ತ ಬಸ್ಸುಗೊ ಇದ್ದೋ? ಅವು ಕುಶಾಲಿಂಗೆ ಬರದ್ದದು…

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣದೊಡ್ಡಭಾವಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣvreddhiಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಶ್ಯಾಮಣ್ಣಚುಬ್ಬಣ್ಣಕೇಜಿಮಾವ°ಅಕ್ಷರದಣ್ಣಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಪೆಂಗಣ್ಣ°ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಬೋಸ ಬಾವಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಮುಳಿಯ ಭಾವಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಸುಭಗವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮರಾಜಣ್ಣಗೋಪಾಲಣ್ಣಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಬಟ್ಟಮಾವ°ಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ