ನೆಗೆಗೊ

ಈ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಇಬ್ರೂ ಮಕ್ಕ ಅಡ
ಅಮ್ಮಾ ನಿನ್ನ ಕಂದ

ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಲಿ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯ..ಜೂನು ತಿಂಗಳ ಉದಯವಾಣಿ ಪೇಪರಿಲಿ ಇದು ಬಯಿಂದು.ಆದರೂ ಬೈಲಿಂಗೆ ಒಂದು ತಿಳಿಶುವ ಹೇಳಿ ಕಂಡತ್ತು.. ಇದರ್ಲಿ...

ಹ್ಹಿಹ್ಹಿಹ್ಹಿ!!
ಹ್ಹಿಹ್ಹಿಹ್ಹಿ!!

ನಾಯಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಎಂತರ?….?…?….?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………….....


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಗೋಪಾಲಣ್ಣಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುಡೈಮಂಡು ಭಾವಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಗಣೇಶ ಮಾವ°ಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°vreddhiಅಕ್ಷರ°ಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಪೆಂಗಣ್ಣ°ಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಬೋಸ ಬಾವಅಕ್ಷರದಣ್ಣಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ