ನೆಗೆಗೊ

ಈ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಇಬ್ರೂ ಮಕ್ಕ ಅಡ
ಅಮ್ಮಾ ನಿನ್ನ ಕಂದ

ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಲಿ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯ..ಜೂನು ತಿಂಗಳ ಉದಯವಾಣಿ ಪೇಪರಿಲಿ ಇದು ಬಯಿಂದು.ಆದರೂ ಬೈಲಿಂಗೆ ಒಂದು ತಿಳಿಶುವ ಹೇಳಿ ಕಂಡತ್ತು.. ಇದರ್ಲಿ...

ಹ್ಹಿಹ್ಹಿಹ್ಹಿ!!
ಹ್ಹಿಹ್ಹಿಹ್ಹಿ!!

ನಾಯಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಎಂತರ?….?…?….?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………….....


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆರಾಜಣ್ಣದೊಡ್ಡಭಾವವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಪೆರ್ಲದಣ್ಣಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಬಟ್ಟಮಾವ°ಮುಳಿಯ ಭಾವಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಮಾಲಕ್ಕ°ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಅಕ್ಷರದಣ್ಣಡೈಮಂಡು ಭಾವಪುಟ್ಟಬಾವ°ದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಶಾ...ರೀಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ