Category: ನೆಗೆಗೊ

4

ನೆಗೆ ಅಲೆ

  1. ಮಾಸ್ಟ್ರು – ದೇಶಾಂತರ ಹೇಳಿರೆ ಎಂತರ? ಹುಡುಗ° – ಬೇರೆ ದೇಶ ಸರ್. ಮಾಸ್ಟ್ರು – ವಿಷಯಾಂತರ ಹೇಳಿರೆ? ಹುಡುಗ° – ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಸರ್! ಮಾಸ್ಟ್ರ – ಭಾಷಾಂತರ ಹೇಳಿರೆ ಎಂತದು? ಹುಡುಗ° – ಬೇರೆ ಭಾಷಗೆ...

6

ನೆಗೆ ಮಿಂಚು

1. ಜೋಯಿಶ° : ಎಂತ ನಿಂಗಳ ಗೆಂಡನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಲೆ ಬಂದದಾ? ಹೆಮ್ಮಕ್ಕ : ಗೆಂಡನ ಭವಿಷ್ಯ ಎನ್ನ ಕೈಲೇ ಇದ್ದು. ಅವರ ಭೂತವ (ಹಿಂದಾಣದ್ದರ) ತಿಳಿವಲೆ ಬಂದದು ಆನು. 😀 2. ಕೋರ್ಟಿಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ಳೆ ಬಂದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ...

ನೆಗೆ ಗೊಂಚೆಲು 3

ನೆಗೆ ಗೊಂಚೆಲು

1. ಪ್ರಿಯಕರ° – ಎನಗೆ ಎರಡುಸಾವಿರರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಇದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಳೆ ಎಡಿಯದೋ? ಮದುವಗೆ ಇನ್ನು ತಡಮಾಡುವದು ಎಂತಕೆ? ಪ್ರೇಯಸಿ – ಅದರ್ಲಿ ಆನು ಹೇಂಗಾರು ಎನ್ನ ಖರ್ಚಿನ ಮಾಡಿಗೊಂಬೆ. ಆದರೆ ಇಪ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂತ ಹೇಳಿರೆ .....

6

ನೆಗೆ ಚಟಾಕಿಗೊ

1. ಎಡಿಯದ್ದೆ ಆದಿಪ್ಪಗ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿಂಗೆ ಹೋಪಲಾಗ, ಇಂಗ್ಲೀಶು ಮದ್ದುಗಳ ತೆಕ್ಕೊಂಬಲಾಗ ಹೇಳಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಎಲ್ಲೋರ ಹತ್ತರೆ ಹೇಳ್ಯೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದ°. ಒಂದು ದಿನ ಅವ° ಡಾಕುಟ್ರಲ್ಲ್ಯಂಗೆ ಹೋದ°. ಮದ್ದಿನ ಚೀಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮದ್ದಿನ ಅಂಗಡಿಂದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೆಗದ್ದು ಹೆರ ಇಡುಕ್ಕಿದ°....

ಕಾಂಬಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮದ್ದು 9

ಕಾಂಬಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮದ್ದು

ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ತಿ ಜ್ವರ ಹೇಳಿಯೋ, ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸರ್ತಿ ಶೀತ ಹೇಳಿಯೋ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ದಿನ ತಲೆಬೇನೆ ಹೇಳಿಯೋ ಎಂಕ್ಟಪ್ಪಚ್ಚಿ ಮನುಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಎಂಬತ್ತಮೂರನೇ ವರ್ಷಲ್ಲೂ ಅವ ಗಟ್ಟಿ. ಈಗಲೂ ಅಡಕ್ಕೆಯ ಹಲ್ಲಿಲೇ ಹೊಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲೆಡಕ್ಕೆ ತಿಂಬದು ಅವ ಹೇಳಿರೆ...

16

ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಒಗ್ಗರಣೆಗೊ – 52

ಬೈಲಿಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಮರದಿರೋ ಹೇಂಗೆ.  ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಇಲ್ಲೆ ಕೂಡಿ ಕಾಣದ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಸಮಯ ಆತಪ್ಪೋ. ಅದು ಎಂತಾದ್ದು ಹೇದರೆ….. ಒ..ಟ್ಟು ಅನುಪ್ಪತ್ಯದ ತೆರಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳ್ಳೆ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಸೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲೆ, ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಕಂಡು ಶುದ್ದಿ...

5

ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಒಗ್ಗರಣೆಗೊ – 51 (ಮುಳಿಯ ಉಪ್ನಾನ ವಿಶೇಷಾಂಕ)

1 ಈಗೀಗ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೂ ಪುರುಸೊತ್ತು ಇಲ್ಲೆ, ನವಗೂ ಪುರುಸೊತ್ತು ಇಲ್ಲೆ. ಅಂದರೂ ಬೈಲಿಂಗೆ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳದ್ದೆ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲೆ. ಸಂಗತಿ ಹೀಂಗಿಪ್ಪಗ ಓ ಮನ್ನೆ ಮುಳಿಯ ಉಪ್ನಾನಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಕಾಂಬಲೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತದ ಮುಳಿಯ ಉಪ್ನಾನ ಹೇದಮತ್ತೆ ಅದು ಬೈಲಿಂದೇ...

9

ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ ವಿಜಯ

ಕಳುದ ವಾರಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಐವತ್ತು ಆದ್ದು ನೋಡಿ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಅಭಿಮಾನಿಗೊಕ್ಕೆ ಕೊಶಿಯಾದ್ದು ನವಗೂ ಕೊಶಿ ಆತು.   ದೊಡ್ಡಜ್ಜನ ಪತಂಗಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇದಪ್ಪಗ ತೊಳಸುತ್ತ ತೆರಕ್ಕಿಲ್ಲಿತ್ತಿದ್ದ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿಂದಲೆ ಕೊಶಿಲಿ ಕೈ ನೆಗ್ಗಿಯಪ್ಪಗ ವೇಂಕಟಣ್ಣನ...

12

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ°’ – 50 (ಅರ್ಧ ಸೆಂಚುರಿ)

ಅ ಇದು ನಿಂಗೊಗೆಲ್ಲ ಗೊಂತಿದ್ದ ಕತೆಯೋ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ. ರಜಾ ಹಳೆ ಕತೆ ಮದಲಿಂಗೆ ಪೆರ್ಲದ ಬಸುಸ್ಟೇಂಡಿನ ಎದುರಾಣ ಕಟ್ಟೋಣಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ° ಹಲ್ಲು ಡಾಕುಟ್ರ° ಇತ್ತಿದ್ದ° ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ° ಹೇದು. ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಅನುಪ್ಪತ್ಯ ಕಳಿಶ್ಯೊಂಡು ಪೆರ್ಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ್ದನಟ್ಟೆ ಬಸ್ಸು ಇಳುದು...

9

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ°’ – 49 – ಉಪ್ನಾನ ವಿಶೇಷಾಂಕ!

ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೆ ಒಟ್ಟು ತೆರಕ್ಕು. ನವಗೂ ಬೇರೆಲ್ಲ ಅಲಾಯುದ ತೆರಕ್ಕು. ಅಂತೂ ಹೇಳ್ಳೆ ಇಪ್ಪದರ ಹೇದಿಕ್ಕುವೋ ಹೇದಾತು ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೆ ಹಸೆ ಬಿಡುಸಲಪ್ಪಗ. ~~ 1 ಅತ್ರಿಜಾಲು ಉಪ್ನಾನ. ಹೋಳಿಗೆ ಕಾಯಿಹಾಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೆಂದ ಬೈಂದವು ಹೇದರೆ ಎಲ್ಲ...

ಕಾಲುಬೇನೆಯ ಮದ್ದು 10

ಕಾಲುಬೇನೆಯ ಮದ್ದು

‘ಎಂಕಟೀ ಎಂಕಟೀ’ ಹೇಳಿ ಇವು ಹೆರಂದ ದಿನಿಗೇಳಿದು ಕೇಳಿತ್ತು. ಏವಗಳೂ ಇವು ಪೇಟೆಂದ ಬಪ್ಪಗ ಆನು ಕೈಸಾಲೆಯ ಬಾಗಿಲ ಪಡಿಗೆ ಎರಗಿ ಕೂದುಕೊಂಡು ಕಾಯ್ವದು.. ಇಂದು ಅಟ್ಟುಂಬಳಂದ ಹೆರ ಬಪ್ಪಲೆ ಹೇಳಿ ಹೆರಡುವಾಗ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೆಕ್ಕಾ.. ಇವಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿ...

9

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ – 48 (ಮುಳಿಯ ವಿಶೇಷಾಂಕ)

ಮುಳಿಯ ಭಾವನಲ್ಲಿ ಮನ್ನೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಒಕ್ಕಲದಾ. ಎಲ್ಲೋರ ಸಹೃದಯ ಸಹಕಾರಂದ, ಗುರುದೇವತಾನುಗ್ರಹಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಲಾಯಕಕ್ಕೆ, ಚೆಂದಕ್ಕೆ ಕಳುದ್ದದು ನವಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯೂ ಕೊಶಿಯೂ ಆತು. ಬೈಲ ಅಲ್ಪ ಜೆನಂಗ ಜೆಂಬ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಡತ್ತು. ಯಕ್ಷಗಾನವೂ ಇದ್ದತ್ತು. ಭಾರೀ ರೈಸಿದ್ದು ಹೇಳ್ಸು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು...

7

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ – 47

ಸತ್ಯಣ್ಣ ಬೈಲಿಂಗೆ ಬಾರದ್ದರೆ ಕೆಲವರಿಂಗಲ್ಲದ್ರೂ ಹಲವರಿಂಗೆ ಅಸಕ್ಕ ಆವುತ್ತಪ್ಪೋ! ಎಂತ ಮಾಡುದು? ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಹೋಪಲ್ಲಿ ಸರಿಗಟ್ಟು ಸಿಗ್ನಾಲುಗ ಸಿಕ್ಕದ್ದೆ, ಮಾತಾಡಿ ವಿವರ ತೆಕ್ಕೊಂಬದು ಕಷ್ಟ ಆವುತ್ತಿದಾ… ಅದರೆಡಕ್ಕಿಲಿ ರಾಜ್ಯಂಗಳನ್ನೇ ಬದಲ್ಸಿ ಹೋವುತ್ತ ಏರ್ಪಾಡಿಲಿ ಕತೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದರ ಬರವಲೆ ಮೂರ್ತ...

8

“ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ” – 45 (ಅಡಿಗೆ ವಿಶೇಷಾಂಕ!)

ಬೈಲಿಲಿ ಒಂದರಿಯಾಣ ಅನುಪ್ಪತ್ಯಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಾತು ಹೇದು ಕಾಂಬಲೆ ಸುರುವಪ್ಪಗ ಮತ್ತಾಣ ಜೆಂಬ್ರಂಗೊ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಎಳಗಿತ್ತು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದ್ಸರ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕುವಾಂಗೆ ಇಲ್ಲೆ. ಅಂದಂದಿಂಗೆ ಆಯೇಕೆ. ವೊರುಶದ ಸುರುವಿಲ್ಲಿಯೇ ಬೈಲಿಲಿ ಕೆಲವು ಗಟ್ಟಿ ಹೆಮ್ಮರಂಗೊ ಉರುಳಿದ್ದದು ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತು ಆಗಿಹೋತು....

8

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ°’ – 44

1 ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಹೋದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಕ್ಕೆ ಉಪ್ನಾನ ಅನುಪ್ಪತ್ಯ ಉಪ್ನಾನ, ಊಟ ಕಳುದಿಕ್ಕಿ ಬಟ್ಟಮಾವ° ಹೆರಟು ನಿಂದವು ಅಟ್ಟಪ್ಪಗ ಮನೆ ಎಜಮಾನ ಕೇಟ ಅಂಬಗ ಬಟ್ಟಮಾವ°!, ಮಾಣಿಗೆ ಇರುಳಿಂಗೆ ಅರ್ಘ್ಯೆಜೆಪ ಮಾಡ್ಳೆ?? ಬಟ್ಟಮಾವ° ಹೇದವು- “ಇರುಳಿಂಗೆ ನಿಂಬಲೆ ಎನ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಬೇರೆ...