Category: ನೆಗೆಗೊ

24

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ – 30

1. ಸಾರಡ್ಕದ ಅನುಪ್ಪತ್ಯ ಕಳ್ಸಿಕ್ಕಿ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೆ ಮನಗೆ ಎತ್ತಿಯಪ್ಪಗ ಶಾರದೆ ಹೇಳಿತ್ತು – ‘ವಾಷಿಂಗು ಮೆಶಿನು ಹಾಳಾಯ್ದು’. “ಸರಿ, ವೊರಿಶ ಸುಮಾರು ಆತು ಅದಕ್ಕೆ, ರಿಪೇರಿ ಹೇದೂ ಅಲ್ಪ ಕರ್ಚಿ ಮಾಡಿದ್ದಾತು ಅದಕ್ಕೆ. ನಾಳಂಗೆ ಪುತ್ತೂರಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಸತ್ತೇ ತಪ್ಪೋ”...

15

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ – 29

1 ಓ ಮನ್ನೆ ಚೌತಿ ಕಳುತ್ತು ಅಪ್ಪೋ.. ಎಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೂ ಗಣಹೋಮ, ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ  ಹೇದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು. ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೆ  ದಣಿಯ ಅಂದು ಅನುಪ್ಪತ್ಯದಡಿಗೆ ಹೇದು ಇಲ್ಲದ್ರೂ ನೆರೆಕರೆಂದ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇತ್ತಿದ್ದು ಚೌತಿದಿನ ಪ್ರೀ ಅಲ್ಲದ, ಬನ್ನಿ ಮನಗೆ ಹೇದು. ಸತ್ಯಣ್ಣನೂ...

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 28 (ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಸಮಾವೇಶ ವಿಶೇಷಾಂಕ) 9

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 28 (ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಸಮಾವೇಶ ವಿಶೇಷಾಂಕ)

1. ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಚೌತಿ ಕಳುದಿಕ್ಕಿ ಗಟ್ಟ ಹತ್ತಲಿದ್ದು ಹೇದ್ದು ಅಪ್ಪು ಕೆಲವು ದಿನಂದ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಮೊಬೈಲಿಂಗೂ ಸಿಕ್ಕದ್ದು ಅಪ್ಪು ಇನ್ನಾಣ ವಾರಕ್ಕೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ಸಪ್ಪ ಹೇದು ತಲೆಬೆಶಿ ಆದ್ದೂ ಅಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ತಲಾಸು ಮಾಡಿದ್ದರ್ಲಿ ಗೊಂತಾತು… ಸತ್ಯಣ್ಣ ಹೋದ್ದು ಗಟ್ಟದ...

10

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 27

1. ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹತ್ರೆಂದ ಕಂಡ್ರೆ ಆವೇಶ ಬಪ್ಪದಿದ್ದು. ಹಾಂಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಂತರನ್ನೂ ಹತ್ರೆ ತಲಗೆ ಹಾಕಿಯೊಂಬಲೆ ಇಲ್ಲೆ. ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಅನುಪ್ಪತ್ಯ ಮುಗುಶಿ ಬಪ್ಪಗ ಸರಕಾರದ ಸಾಧನೆಯ ಹೊಗಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಗ್ಯೊಂಡಿತ್ತು ಒಂದಿಕ್ಕೆ. ಸರಿ., ಚೂರು ನೋಡಿಕ್ಕಿ...

3

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 26

1 ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೆ ಇರುಳಾಣ ಅಡಿಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹೊಡೆ. ರಂಗಣ್ಣನೂ ಸತ್ಯಣ್ಣನೂ ಉದಿಯಪ್ಪಗ ರೆಜ ಬೇಗವೆ ಹೆರಟವು. ಮಾಣಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಎತ್ತಿರೆ ಗುರುಗ ಮಾಡ್ತ ಪೂಜೆ ನೋಡ್ಲಕ್ಕು ಹೇದು ಒಂದು ಆಶೆ. ರಂಗಣ್ಣನ ಬೈಕ್, ಕೊಟ್ಟಾರ  ದಾಂಟಿ   ಮುಂದಾಣ  ಫ್ಲೈ ಓವರ್...

10

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 25 (ಕನ್ಯಾಸಮಾವೇಶ ವಿಶೇಷಾಂಕ)

  1 ಮಾಣಿಮಠಲ್ಲಿ ಮನ್ನೆ ಕನ್ಯಾಸಮಾವೇಶ ಕಳಾತು ಅಲ್ಲದೋ. ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ಯೆಗೊ ಆ ದಿನ ಬಂದು ಸೇರೇಕು – ಹೇದು ಗುರಿಕ್ಕಾರ್ರು ಮನೆಮನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದವು. ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೆ ಹೋಗದ್ದೆ ಗೊಂತಿದ್ದೋ? , ರಮ್ಯನ ಪ್ರೆಂಡುಗೊ ಹೋವ್ತ ಕಾರಣ ರಮ್ಯನೂ ಹೋಯೇಕು ಹೇಯ್ದು ಬೇರೆ....

9

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 24

1.  ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸುರುಮಾಡಿ ವೊರಿಶ ಮುವ್ವತ್ತರಿಂದ ಮೇಗೆ ನಾಲ್ಕೋ ಐದೋ ಆರೋ ಆತಡ! ಪ್ರಪಂಚಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಫಟ, ಕಲರ್ ವೀಡಿಯಾ ಬಂದು ವೊರಿಶ ಎಷ್ಟಾತು ಕೇಳಿರೆ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೂ ಅರಿಡಿಯಡ!! ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೂ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಕಪ್ಪು...

16

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 23 (‘ಅಟ್ಟಿನಳಗೆ’ ವಿಶೇಷಾಂಕ)

1 ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಓ ಮನ್ನೆ ಮಾಣಿಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದ್ದು ಗೊಂತಿದ್ದನ್ನೇ ಅಂದು ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಮಾಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರಮ್ಯಾ ಶಾರದೆ ರಂಗಣ್ಣನೂ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಇತ್ತಿದ್ದವು. ರಮ್ಯ ಬಂತು ಹೇದು ಗೊಂತಾಗಿಯೋ ಏನೋ… ಜೆನ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಏವುತ್ರಾಣಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ! ಸತ್ಯಣ್ಣ...

13

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 22 (ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವಿಶೇಷಾಂಕ)

ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂದನೋ ಗ್ರೇಶಿದಿರೋ ?! . ಅದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆಂತರ?. ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಣಿಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದ ಶುದ್ದಿಗೌಜಿ ವಿಶೇಷಾಂಕ ಇದು.- ~ 1 ಮಾಣಿಮಠಕ್ಕೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಯೇಕು ಹೇದು ಓ ಮನ್ನೆಂದಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಯೊಂಡಿದ್ದ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ° ಮನೆಯೋರ...

6

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 21

1. ಕೆಲವು ಅನುಪ್ಪತ್ಯಂಗೊಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟಮಾವಂಗೆ ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಎತ್ತಿಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾವ್ತು ಆದರೆ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೆ ಹಲವು ಅನುಪ್ಪತ್ಯಂಗೊಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಣ ದಿನವೇ ಹೋಯೇಕ್ಕಾವ್ತು.. ಮುನ್ನಾಣ ದಿನವೇ ಹೋದ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಮನೆಯಕ್ಕನತ್ರೆ ಕೇಟ.. ಇರುಳಿಂಗೆ ಏನಾರು ಮಾಡಿಯಾಯ್ದೋ? ನೀ ಬತ್ತೆ ಹೇದ ಕಾರಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಪ್ಪಗಳೇ ಅಟ್ಟುಂಬಳ...

8

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 20

1. ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಬೇಲಿ ಕರೆಲಿ ನಾಕು ತೆಂಗಿನ ಮರ. ಬೇಲಿಂದಾಚಿಗೆ ಪಡ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟನ ತೋಟ..   ಸತ್ಯಣ್ಣನ ತೆಂಗಿನಮರಂದ ಕಾಯಿ ಬಿದ್ದದು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಆತು.. ಬೇಲಿ ನುರುಪ್ಪಿ ತೋಟಕ್ಕೋಗಿ  ಕಾಯಿ ಹೆರ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟಂಗೂ ವಾಗ್ವಾದ...

17

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 19

1. ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಮಾರಾಪಿಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲಂದ ಇತ್ತಿದ್ದದು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಮೇಗಂದ ಸ್ಟೀಲಿನ ಪೈಂಟು ಕೊಟ್ಟ ಎವೆರೆಡಿ ಟೋರ್ಚ ಲೈಟ್.. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ  ಸತ್ಯಣ್ಣನಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಯ ಆದಿಕ್ಕು ಅದಕ್ಕೂ.. ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ರಿ ಹಾಕಿರೆ ಬೆಣಚ್ಚಿ ಸಮಾಕೆ ಕಾಂಗು. ಹೊತ್ತದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಂದರಿ ತಲಗೆ ಹೆಟ್ಟಿ...

12

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 18

1. ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ತಿಂಬಲಾಗ – ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಕ್ಕು ಸೀವು ತಿಂಬಲಾಗ – ಸಕ್ಕರೆ ಖಾಯಿಲೆ ಬಕ್ಕು ಹೀಂಗೆ ಹಲವಾರು ಆಗ, .. ಹಾಂಗಕ್ಕು. ಅಂಬಗ ತಿನ್ನೋದ್ದೋರಿಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೈಂದಿಲ್ಯ, ಬತ್ತಿಲ್ಯ ! – ನಮ್ಮಾಂಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೂ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಗ್ರೇಶಿ ಹೋಪದಿದ್ದು.....

14

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 17

1. ಶಿವರಾಮಣ್ಣನ ತಮ್ಮಂಗೆ ಮದುವೆ ನಿಘಂಟು ಆತು, ಬದ್ಧ ಕಳುದತ್ತು.. ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಅಡಿಗೆ.. ಬದ್ಧ ಕಳುದಿಕ್ಕಿ ಮಾಣಿ ಮನೆಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಬರುಸಿ ಅಡಿಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಗಿಯೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದು.. ಕೂಸುಕೊಂಡೋದ ಬಾವಯ್ಯನೂ ಇತ್ತಿದ್ದ ಮಾತಾಡ್ಳೆ.. ತಾಳೆಂತಕ್ಕು, ಕೊದಿಲೆಂತಕ್ಕು, ಮೇಲಾರ ಎಂತಕ್ಕು ಹೇದೆಲ್ಲ...

9

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 16

1. ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ೦ಗೆ ಪೇಟಗೆ ಹೋದರೆ ಚಾ ಕುಡಿವಾಗ ಬನ್ಸ್ ತಿಂತ  ಕ್ರಮ ಇದ್ದು..   ಹಾಂಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ಸ್ ತಿಂದು ಚಾ ಕುಡುದು ಹೆರ ಬಪ್ಪಗ ಹೆಂಡತಿ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತಪ್ಪಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆಂಪಾತು.. ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ...