ನೆಗೆಗೊ

'ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ' ಜೋಕುಗೊ - ಭಾಗ 28 (ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಸಮಾವೇಶ ವಿಶೇಷಾಂಕ)
‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 28 (ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಸಮಾವೇಶ ವಿಶೇಷಾಂಕ)

1. ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಚೌತಿ ಕಳುದಿಕ್ಕಿ ಗಟ್ಟ ಹತ್ತಲಿದ್ದು ಹೇದ್ದು ಅಪ್ಪು ಕೆಲವು ದಿನಂದ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಮೊಬೈಲಿಂಗೂ ಸಿಕ್ಕದ್ದು ಅಪ್ಪು...

'ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ' ಜೋಕುಗೊ - ಭಾಗ 22 (ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವಿಶೇಷಾಂಕ)
‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 22 (ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವಿಶೇಷಾಂಕ)

ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂದನೋ ಗ್ರೇಶಿದಿರೋ ?! . ಅದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆಂತರ?. ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಣಿಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದ ಶುದ್ದಿಗೌಜಿ...

 ‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 21
‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 21

1. ಕೆಲವು ಅನುಪ್ಪತ್ಯಂಗೊಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟಮಾವಂಗೆ ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಎತ್ತಿಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾವ್ತು ಆದರೆ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೆ ಹಲವು ಅನುಪ್ಪತ್ಯಂಗೊಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಣ ದಿನವೇ ಹೋಯೇಕ್ಕಾವ್ತು.....


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುಪೆರ್ಲದಣ್ಣಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಶಾ...ರೀವಿದ್ವಾನಣ್ಣಅಕ್ಷರ°ಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ವೇಣೂರಣ್ಣವಿಜಯತ್ತೆಮುಳಿಯ ಭಾವವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಅಕ್ಷರದಣ್ಣಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆರಾಜಣ್ಣಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಗಣೇಶ ಮಾವ°ಬಟ್ಟಮಾವ°ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ