ನೆಗೆಗೊ

'ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ' ಜೋಕುಗೊ - ಭಾಗ 28 (ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಸಮಾವೇಶ ವಿಶೇಷಾಂಕ)
‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 28 (ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಸಮಾವೇಶ ವಿಶೇಷಾಂಕ)

1. ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಚೌತಿ ಕಳುದಿಕ್ಕಿ ಗಟ್ಟ ಹತ್ತಲಿದ್ದು ಹೇದ್ದು ಅಪ್ಪು ಕೆಲವು ದಿನಂದ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಮೊಬೈಲಿಂಗೂ ಸಿಕ್ಕದ್ದು ಅಪ್ಪು...

'ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ' ಜೋಕುಗೊ - ಭಾಗ 22 (ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವಿಶೇಷಾಂಕ)
‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 22 (ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವಿಶೇಷಾಂಕ)

ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂದನೋ ಗ್ರೇಶಿದಿರೋ ?! . ಅದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆಂತರ?. ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಣಿಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದ ಶುದ್ದಿಗೌಜಿ...

 ‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 21
‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ ಜೋಕುಗೊ – ಭಾಗ 21

1. ಕೆಲವು ಅನುಪ್ಪತ್ಯಂಗೊಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟಮಾವಂಗೆ ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಎತ್ತಿಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾವ್ತು ಆದರೆ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೆ ಹಲವು ಅನುಪ್ಪತ್ಯಂಗೊಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಣ ದಿನವೇ ಹೋಯೇಕ್ಕಾವ್ತು.....


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಅಕ್ಷರ°ಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಪುಟ್ಟಬಾವ°ಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಪೆರ್ಲದಣ್ಣಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಡೈಮಂಡು ಭಾವಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿvreddhiರಾಜಣ್ಣಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆನೆಗೆಗಾರ°ಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಕೇಜಿಮಾವ°ಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ