ಡಿಮ್ - ಡಿಪ್ !!!!
ಡಿಮ್ – ಡಿಪ್ !!!!

ಹೀಂಗೆ ಕೂದುಕೊಂಡಿಪ್ಪಗ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಹೊಳತ್ತು.. ಬೈಲಿಂಗೆ ಹಾಕ್ವ ಹೇಳಿ ಕಂಡತ್ತು… ಇರುಳು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ, ಎದುರಿಂದ ವಾಹನ ಬಂದರೂ...

ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎನಗೆ ಇಷ್ಟ :)
ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎನಗೆ ಇಷ್ಟ :)

ತುಂಬಾ ದಿನಂಗಳ ಮತ್ತೆ ಬೈಲಿಂಗೆ ಬತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಲೆಬಿಸಿ ಒಂದರಿಗೆ ಮುಗುತ್ತು. ಇದರೆಡೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ರು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್‍ನ...

ಅದೊಂದು ದಿನ......
ಅದೊಂದು ದಿನ……

ಹ್ಮ್... ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ..... ಇದರೆಡೆಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ವ್ಯಾಕುಲವಾದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹಾಳು. ಇಡೀ ದಿನವೇ ಹಾಳು!!!...

ರಾಮ ಕಥಾ ವಿಸ್ಮಯ
ರಾಮ ಕಥಾ ವಿಸ್ಮಯ

ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ರಾಮನ ಕಥೆಯ ಯಶೋದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಂಗಿಕ್ಕು? ರಾಮ ತುಂಬಾ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತಿದ, ಸತ್ಯವಂತ ಹೇಳಿ ಯಶೋದೆ ಪುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಹೇಳಿದರೆ,...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
“ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರ-ಸೂತ್ರ ಗೊಂತಿರೆಕು”- ಮುಜುಂಗಾವಿನ ,ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಸಮಾವೇಶಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಮೂಲೆ ಸಂದೇಶ
“ಇಂದ್ರಾಣ ಮಕ್ಕೊ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ. ಅವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರ-ಸೂತ್ರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ,ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, , ಒಳ್ಳೆದು,... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಚುಬ್ಬಣ್ಣದೀಪಿಕಾಕಜೆವಸಂತ°ಶಾ...ರೀವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುನೆಗೆಗಾರ°ಪುಟ್ಟಬಾವ°ಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಶ್ಯಾಮಣ್ಣಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಗಣೇಶ ಮಾವ°ಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ರಾಜಣ್ಣಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಗೋಪಾಲಣ್ಣಪುತ್ತೂರುಬಾವಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಅಕ್ಷರದಣ್ಣಬೋಸ ಬಾವಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ