ಡಿಮ್ - ಡಿಪ್ !!!!
ಡಿಮ್ – ಡಿಪ್ !!!!

ಹೀಂಗೆ ಕೂದುಕೊಂಡಿಪ್ಪಗ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಹೊಳತ್ತು.. ಬೈಲಿಂಗೆ ಹಾಕ್ವ ಹೇಳಿ ಕಂಡತ್ತು… ಇರುಳು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ, ಎದುರಿಂದ ವಾಹನ ಬಂದರೂ...

ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎನಗೆ ಇಷ್ಟ :)
ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎನಗೆ ಇಷ್ಟ :)

ತುಂಬಾ ದಿನಂಗಳ ಮತ್ತೆ ಬೈಲಿಂಗೆ ಬತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಲೆಬಿಸಿ ಒಂದರಿಗೆ ಮುಗುತ್ತು. ಇದರೆಡೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ರು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್‍ನ...

ಅದೊಂದು ದಿನ......
ಅದೊಂದು ದಿನ……

ಹ್ಮ್... ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ..... ಇದರೆಡೆಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ವ್ಯಾಕುಲವಾದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹಾಳು. ಇಡೀ ದಿನವೇ ಹಾಳು!!!...

ರಾಮ ಕಥಾ ವಿಸ್ಮಯ
ರಾಮ ಕಥಾ ವಿಸ್ಮಯ

ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ರಾಮನ ಕಥೆಯ ಯಶೋದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಂಗಿಕ್ಕು? ರಾಮ ತುಂಬಾ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತಿದ, ಸತ್ಯವಂತ ಹೇಳಿ ಯಶೋದೆ ಪುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಹೇಳಿದರೆ,...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಶ್ಯಾಮಣ್ಣಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಬೋಸ ಬಾವಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಅಕ್ಷರ°ಪೆಂಗಣ್ಣ°ಪುಟ್ಟಬಾವ°ನೆಗೆಗಾರ°ರಾಜಣ್ಣಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಪುತ್ತೂರುಬಾವವಿದ್ವಾನಣ್ಣಬಟ್ಟಮಾವ°ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ದೀಪಿಕಾಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಒಪ್ಪಕ್ಕಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಚುಬ್ಬಣ್ಣವೇಣಿಯಕ್ಕ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಅಂಜಲಿ
ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ-ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಹುಮಾನಿತ ಕತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ