ಎಲೆ ತಿಂಪಜ್ಜನ  ಕತೆ
ಎಲೆ ತಿಂಪಜ್ಜನ ಕತೆ

ತಿಂಪಜ್ಜ ಏವ ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ ಬಿಡುಗು ಎಲೆ ತಿಂಬದರ ಅಲ್ಲ. ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಮೀವದು, ಜೆಪ ಮಾಡುದು ಹೇಂಗೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಎಡಿಯದೋ ಹಾಂಗೆ...

ಖಾಲಿ ಭರಣಿ
ಖಾಲಿ ಭರಣಿ

ಒಂದು ದಿನ ಜಡಿಗುಟ್ಟಿ ಸೊರುಗುವ ಮಳೆಯ ಹಿಡುದು ತಂದು ಮನೆಯ ಅಟ್ಟದ ಮೂಲೆಯ ಭರಣಿಲಿ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಲಿನ ಮುಚ್ಚಿ ಆರಿಂಗೂ...

ದೇವರಿದ್ದನ?
ದೇವರಿದ್ದನ?

ದೇವರಿದ್ದನ? ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಆನು ಮಾಡ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡು ಅವನ ಕೆಲಸ ಅವನೆ ಮಾಡ್ಳಿ ಇವನ ಕೆಲಸ ಇವನೆ ಮಾಡ್ಳಿ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ...

ನಿಂಗೊಗೆ ಎಡಿಗೋ?
ನಿಂಗೊಗೆ ಎಡಿಗೋ?

ಒಂದು ರಸಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗೊನೆ ಇದ್ದು. ಭಾರೀ ರುಚಿಯಾದ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣುಗೋ… ನಾಲ್ಕೈದು ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಭರ್ತಿ ಅಕ್ಕು,...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಡಾಮಹೇಶಣ್ಣದೊಡ್ಡಭಾವದೀಪಿಕಾಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಪವನಜಮಾವಗೋಪಾಲಣ್ಣಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ವಿಜಯತ್ತೆದೊಡ್ಡಮಾವ°ಒಪ್ಪಕ್ಕಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಕಜೆವಸಂತ°ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಬಟ್ಟಮಾವ°ಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ಟ್ರಿಂಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗೌರವ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ