ಸಮಸ್ಯೆ 106 : "ರಿ೦ಗು ಹಾಲಿನ ಸೇರುಸಿದ್ದವು ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ"
ಸಮಸ್ಯೆ 106 : “ರಿ೦ಗು ಹಾಲಿನ ಸೇರುಸಿದ್ದವು ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ”

ಬೈಲ ನೆ೦ಟ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ,ಬದ್ಧ ಹೇಳಿ ಜೆ೦ಬ್ರ೦ಗಳ ತೆರಕ್ಕು ಸುರು ಅಪ್ಪಗ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಓಡಾಟ ಇಪ್ಪದೇ..ಈ ಗಡಿಬಿಡಿಲಿ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಎ೦ತ...

" ವಾಕ್ ದೋಷ ...!" - ಸರಸ ಕಮ್ಮರಡಿ - ವಿಷು 2015 - ನೆಗೆಬರಹ ದ್ವಿತೀಯ
” ವಾಕ್ ದೋಷ …!” – ಸರಸ ಕಮ್ಮರಡಿ – ವಿಷು 2015 – ನೆಗೆಬರಹ ದ್ವಿತೀಯ

ಮನೆಗಳ ರ೦ಗುರ೦ಗಿನ ಸುದ್ದಿ...ಹೀ೦ಗೆಲ್ಲಾ ಲೊಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟಾ೦ಗ ಹೊಡಕ್ಕೊ೦ಡು ’ ತಾನೇ ತಾನೇ’ ಹೇಳಿದರೆ ನಡದೆ೦ತ ಪ್ರಯೋಜನ?ಇವು ಬಪ್ಪದಕ್ಕೆ೦ತ ಬಾರದ್ದಿಪ್ಪದೇ ವಾಸಿ...

ಸಂವಹನಲ್ಲಿ ಆಡು ಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವ - ವಿಜಯಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ - ವಿಷು ಸ್ಪರ್ಧೆ- 2015 - ಪ್ರಬ೦ಧ ದ್ವಿತೀಯ
ಸಂವಹನಲ್ಲಿ ಆಡು ಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವ – ವಿಜಯಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ – ವಿಷು ಸ್ಪರ್ಧೆ- 2015 – ಪ್ರಬ೦ಧ ದ್ವಿತೀಯ

ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಮೂಲಬೇರಿನ[ಗುರುಪೀಠವ],ಅದಾರೋ ಅಲುಗುಸುಲೆ ನೋಡ್ತವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸ್ಪದ ಕೊಡದ್ದೆ; ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಾಯೆಕ್ಕು. ಹವ್ಯಕರ ಹಳೆಬೇರು ಒಳುದು, ಹೊಸಚಿಗುರು...

ಸಂವಹನಲ್ಲಿ ಆಡುನುಡಿಯ ಮಹತ್ವ ವಿಷು ಸ್ಪರ್ಧೆ 2015- ಪ್ರಬ೦ಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ
ಸಂವಹನಲ್ಲಿ ಆಡುನುಡಿಯ ಮಹತ್ವ ವಿಷು ಸ್ಪರ್ಧೆ 2015- ಪ್ರಬ೦ಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ

ಹವ್ಯಕ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ನಡೆಶಿದ “ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2015″ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ವಿಷು ಸಮಯಲ್ಲಿ ಕಳುದತ್ತು. ಸ್ಪರ್ಧಾ...

"ಬಾ ಎನ್ನಯ ಮುದ್ದಿನ ಸೊಸೆ" -ಸರಸ್ವತಿ ಶ೦ಕರ್ - ವಿಷು ಸ್ಪರ್ಧೆ 2015 - ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದ್ವಿತೀಯ
“ಬಾ ಎನ್ನಯ ಮುದ್ದಿನ ಸೊಸೆ” -ಸರಸ್ವತಿ ಶ೦ಕರ್ – ವಿಷು ಸ್ಪರ್ಧೆ 2015 – ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದ್ವಿತೀಯ

ಇರುಳು ಮನುಗುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅತ್ತೆಯತ್ತರೆ ಹೇಳಿದೆ - " ಅತ್ತೆ,ನಾಳೆ೦ದ ನಿ೦ಗೊ ವಸ್ತ್ರ ಆರ್ಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುದು ಬೇಡ.ಕಸವು ಉಡುಗಿ...

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ - ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ - ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡದ ಕವನ
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ – ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ – ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡದ ಕವನ

ಹವ್ಯಕ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ನಡೆಶಿದ “ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2015″ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ವಿಷು ಸಮಯಲ್ಲಿ ಕಳುದತ್ತು. ಸ್ಪರ್ಧಾ...

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ - ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ -2015  ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡದ ಕವನ
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ – ವಿಷುವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ -2015 ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡದ ಕವನ

ಹವ್ಯಕ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ನಡೆಶಿದ “ವಿಷು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2015″ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ವಿಷು ಸಮಯಲ್ಲಿ ಕಳುದತ್ತು. ಸ್ಪರ್ಧಾ...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವರಾಜಣ್ಣಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಗೋಪಾಲಣ್ಣಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಭಾವನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಮಾಲಕ್ಕ°ಒಪ್ಪಕ್ಕಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕದೀಪಿಕಾವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಮುಳಿಯ ಭಾವಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಬಟ್ಟಮಾವ°ಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿವಿಜಯತ್ತೆಕೇಜಿಮಾವ°ಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಪುತ್ತೂರುಬಾವಶಾ...ರೀಡೈಮಂಡು ಭಾವಶಾಂತತ್ತೆಶ್ರೀಅಕ್ಕ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ