ಭಿಕ್ಷುಕರು
ಭಿಕ್ಷುಕರು

ಅಲ್ಲ…, ನಿಂಗೊ ಬೆಂಗಳೂರಿಂಗೆ/ದೊಡ್ಡ ಪೇಟೆಗೆ  ಒಂದರಿ ಬಂದರೆ ಗೊಂತಾಕ್ಕು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವವು ಇದ್ದವು ಹೇಳಿ! ದಾರಿ ದಾರಿಗೂ...

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಹೀಂಗೆ ವಿಷಯ ನೆಂಪು ಆತಿದಾ.. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಹೇಳಿ ಸುರು ಮಾಡಿ...

ದೇಶ
ದೇಶ

ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೋರ ಆಶೆ… ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳುದ ವರ್ಗಂಗೊ ಮೊದಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಯೆಕ್ಕಡ –...

ಚೋದ್ಯ ..
ಚೋದ್ಯ ..

ಒಂದು ರೀತಿಯ  ಸರಣಿಲಿ ಇಪ್ಪ  ಈ ಚಿತ್ರಲ್ಲಿ  ಒಂದು ಚೌಕಲ್ಲಿ  ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ತಪ್ಪಿದ್ದು…ಎಂತರ ಹೇಳ್ತಿರಾ...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
“ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರ-ಸೂತ್ರ ಗೊಂತಿರೆಕು”- ಮುಜುಂಗಾವಿನ ,ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಸಮಾವೇಶಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಮೂಲೆ ಸಂದೇಶ
“ಇಂದ್ರಾಣ ಮಕ್ಕೊ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ. ಅವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರ-ಸೂತ್ರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ,ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, , ಒಳ್ಳೆದು,... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಮುಳಿಯ ಭಾವಪೆರ್ಲದಣ್ಣವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಗೋಪಾಲಣ್ಣಪುತ್ತೂರುಬಾವಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಪೆಂಗಣ್ಣ°ಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಅಕ್ಷರದಣ್ಣಸುಭಗಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ನೆಗೆಗಾರ°ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣವೇಣೂರಣ್ಣಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ಅಕ್ಷರ°ನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಮಾಲಕ್ಕ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ