ಕಳ್ಳ ಮಾಣಿ
ಕಳ್ಳ ಮಾಣಿ

"ಎಂತಾದರೂ ಅಕ್ಕು ಮಾವ.ಎಂತಾರೂ ಮಾಡಿ-ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆತ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಇವಂಗೆ ಬಾರದ್ದರೆ ಸಾಕು"ಶಾಂತಕ್ಕ...

ವ್ಯಾಪಾರ
ವ್ಯಾಪಾರ

ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಕಾಫಿ ಕುಡಿವಲೆ ಕೂದಪ್ಪಗ ಹೆರಂದ “ಭಟ್ರೆ” ಹೇಳಿ ದಿನುಗೋಳಿದ ಹಾಂಗೆ ಕೇಳಿತ್ತು. ಶಂಭಟ್ರು ಎದ್ದವು. ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಲಿ...

ಭೂತ
ಭೂತ

ಶಂಭಟ್ರಿಂಗೆ ಅಂದು ಉದಿಯಪ್ಪಗಳೇ ಗಡಿಬಿಡಿ. ನಾಕು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದವು.ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ...

ಲೆಕ್ಕದ ಚೋದ್ಯ
ಲೆಕ್ಕದ ಚೋದ್ಯ

ಒಂದು ದಿನ ಮನೆಲಿ ಎಂಗೊ ಎಲ್ಲ ಮೋಜಿನ ಲೆಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡಿಪ್ಪ ಸಮಯ – ಎನ್ನ ಅಬ್ಬೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿvreddhiನೆಗೆಗಾರ°ಒಪ್ಪಕ್ಕಕೇಜಿಮಾವ°ಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಪುತ್ತೂರುಬಾವಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣದೊಡ್ಡಭಾವದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಅಕ್ಷರ°ಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಡಾಮಹೇಶಣ್ಣವೇಣೂರಣ್ಣಪುಟ್ಟಬಾವ°ಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಬೋಸ ಬಾವಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ