ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಟೊಮೇಟೋ ಸಾಂಬಾರು(ಕೊದಿಲು)
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಟೊಮೇಟೋ ಸಾಂಬಾರು(ಕೊದಿಲು)

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಟೊಮೇಟೋ ಸಾಂಬಾರು(ಕೊದಿಲು) ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 4-5 ಊರ ಬೆಂಡೆ 1 ದೊಡ್ಡ ಟೊಮೇಟೊ ಸಣ್ಣ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಗಾತ್ರದ ಬೆಲ್ಲ 1/2 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಾಯಿತುರಿ 3/4-1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಬೇಶಿದ...

ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಖೀರು
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಖೀರು

ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಖೀರು ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 3 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕೊಚ್ಚಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ 9 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಹಾಲು 3 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಸಕ್ಕರೆ 5-6 ಏಲಕ್ಕಿ ರೆಜ್ಜ ಕೇಸರಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ: ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ...

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪ್ರೈ
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪ್ರೈ

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪ್ರೈ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 20-25 ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ 2-3 ಹಸಿಮೆಣಸು 1 ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ನೀರುಳ್ಳಿ 3/4-1 ಚಮ್ಚೆ ಸಾಂಬಾರಿನ / ಸಾರಿನ ಹೊಡಿ ಚಿಟಿಕೆ ಅರುಶಿನ ಹೊಡಿ...

ಪುಟಾಣಿ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ
ಪುಟಾಣಿ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ

ಪುಟಾಣಿ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 4-5 ಚಮ್ಚೆ ಪುಟಾಣಿ ಪುಡಿ 2 ಚಮ್ಚೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ 1-2 ಎಳೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 1 ಹಸಿಮೆಣಸು 1/2 ಕುಡ್ತೆ(ಕಪ್) ಚಪ್ಪೆ ಮೊಸರು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಸ್ಟು ಉಪ್ಪು...

ಪುಟಾಣಿ ಪುಡಿ
ಪುಟಾಣಿ ಪುಡಿ

ಪುಟಾಣಿ ಪುಡಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 1/2 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಪುಟಾಣಿ 1/4-1/2 ಚಮ್ಚೆ ಮೆಣಸಿನ ಹೊಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಸ್ಟು ಉಪ್ಪು 1/4 ಚಮ್ಚೆ ಜೀರಿಗೆ ಚಿಟಿಕೆ ಹುಳಿ ಹೊಡಿ ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ:...

ಕೋಕನಟ್ ರೈಸ್(ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಶನದ ಒಗ್ಗರಣೆ)
ಕೋಕನಟ್ ರೈಸ್(ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಶನದ ಒಗ್ಗರಣೆ)

ಕೋಕನಟ್ ರೈಸ್(ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಶನದ ಒಗ್ಗರಣೆ) ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಬೆಣ್ತಕ್ಕಿ (ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅಥವಾ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಒಳ್ಳೆದು) 1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಕಾಯಿ ತುರಿ 1-2 ಹಸಿಮೆಣಸು 3-4 ಎಳೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು...

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಟೊಮೇಟೋ ಸಾರು
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಟೊಮೇಟೋ ಸಾರು

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಟೊಮೇಟೋ ಸಾರು ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 4-5 ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ 2 ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ಟೊಮೇಟೋ 1-2 ಹಸಿಮೆಣಸು ಚಿಟಿಕೆ ಅರುಶಿನ ಹೊಡಿ ನಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದ ಬೆಲ್ಲ...

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೋಳುಕೊದಿಲು
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೋಳುಕೊದಿಲು

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೋಳುಕೊದಿಲು ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 10-12 ಸಣ್ಣ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ 1-1.5 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಬೇಶಿದ ತೊಗರೀಬೇಳೆ ಸಣ್ಣ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಗಾತ್ರದ ಹುಳಿ ಚಿಟಿಕೆ ಅರುಶಿನ ಹೊಡಿ ಸಣ್ಣ ನಿಂಬೆ...

ಅವಲಕ್ಕಿ ಸೆಂಡಗೆ
ಅವಲಕ್ಕಿ ಸೆಂಡಗೆ

ಅವಲಕ್ಕಿ ಸೆಂಡಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 1/2 ಕಿಲೋ ಸಾಧಾರಣ ದಪ್ಪ ಅವಲಕ್ಕಿ 10-12 ಕಣೆ ಬೇನ್ಸೊಪ್ಪು 2 ದೊಡ್ಡ ನೀರುಳ್ಳಿ 15-20 ಹಸಿಮೆಣಸು 1.5 -2 ಚಮ್ಚೆ ಎಳ್ಳು...

ಸಾರಿನ ಹೊಡಿ
ಸಾರಿನ ಹೊಡಿ

ಸಾರಿನ ಹೊಡಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಒಣಕ್ಕು ಮೆಣಸು 5-6 ಚಮ್ಚೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1.5 ಚಮ್ಚೆ ಜೀರಿಗೆ 1 ಚಮ್ಚೆ ಮೆಂತೆ 1/2 ಚಮ್ಚೆ ಇಂಗಿನ ಹೊಡಿ ಅಥವಾ...

ಸೀವು ತುಕ್ಕುಡಿ
ಸೀವು ತುಕ್ಕುಡಿ

ಸೀವು ತುಕ್ಕುಡಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 1 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಮೈದಾ ಹೊಡಿ 1/4 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಗೋಧಿ ಹೊಡಿ 1-2 ಚಮ್ಚೆ ಅಕ್ಕಿ ಹೊಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಸ್ಟು ಉಪ್ಪು 1/2 ಚಮ್ಚೆ ಮೆಣಸಿನ ಹೊಡಿ...

ಖಾರ ತುಕ್ಕುಡಿ
ಖಾರ ತುಕ್ಕುಡಿ

ಖಾರ ತುಕ್ಕುಡಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 1.5 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಮೈದಾ ಹೊಡಿ 1/2 ಕಪ್(ಕುಡ್ತೆ) ಗೋಧಿ ಹೊಡಿ 2 ಚಮ್ಚೆ ಅಕ್ಕಿ ಹೊಡಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಸ್ಟು ಉಪ್ಪು 3/4-1 ಚಮ್ಚೆ ಮೆಣಸಿನ ಹೊಡಿ...

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಕೋಡ
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಕೋಡ

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಕೋಡ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗೊ: 2 ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ(ಊರ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆದು) 1 ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ನೀರುಳ್ಳಿ 4-5 ಚಮ್ಚೆ ಕಡ್ಲೆ ಹೊಡಿ 2-3...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಪವನಜಮಾವಮಾಲಕ್ಕ°ಕಜೆವಸಂತ°ನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಸುಭಗಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕದೊಡ್ಡಭಾವvreddhiಶಾಂತತ್ತೆಪೆಂಗಣ್ಣ°ವಿಜಯತ್ತೆಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಸಂಪಾದಕ°ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿವಿದ್ವಾನಣ್ಣಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಪುಟ್ಟಬಾವ°ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಒಪ್ಪಕ್ಕಗೋಪಾಲಣ್ಣ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ