ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ - ೬ ,"ನದಿ ಎರಡರ ನಡುವೆ"
ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ – ೬ ,”ನದಿ ಎರಡರ ನಡುವೆ”

ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪನ ದಂಗೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಲವರಿಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತಿದ್ದು ಹೇಳುದು ಕಳುದ ಸರ್ತಿ ಬರದ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪನ ಕಾಟುಕಾಯಿ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಪ್ಪಂಗಳಂದ ಗೊಂತಾತು. ನಿರಂಜನ ಅಥವಾ ಶಗ್ರಿತ್ತಾಯ ಪುಸ್ತಕ ಬರವ...

ಪುಸ್ತಕ  04 – ಆವೆಯ  ಮಣ್ಣಿನ  ಆಟದ  ಬಂಡಿ .
ಪುಸ್ತಕ 04 – ಆವೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಆಟದ ಬಂಡಿ .

ಆನು  ಸಣ್ಣಾಗಿಪ್ಪಗ  ಶಾಲೆಯ  ವಾರ್ಷಿಕೊತ್ಸವಲ್ಲಿ  ಒಂದರಿ   ಮೃಚ್ಚಕಟಿಕ  ನಾಟಕ  ನೋಡಿದ್ದು  ಈಗ  ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯಾದರು  ರಜಾ  ನೆಂಪಿಲಿ ಒಳುದ್ದು .  ವಸಂತಸೇನೆ...

ನಾಸಿಕಲ್ಲಿ ಸಂತ ವಾಣಿ ನೆಂಪಾತು !
ನಾಸಿಕಲ್ಲಿ ಸಂತ ವಾಣಿ ನೆಂಪಾತು !

ಎಂಗೊ ನಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ದದು ೨೦೦೫ನೇ ಇಸವಿಲಿ.ಅದರಿ೦ದ ಮದಲು ಸುಮಾರು ೨೦ ವರ್ಷ ಬೊಂಬಾಯಿಲಿ ಇತ್ತಿದ್ದೆಯ°. ಎನಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಂಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಶ್ಯಾಮಣ್ಣಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕvreddhiಮುಳಿಯ ಭಾವಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶದೊಡ್ಡಮಾವ°ಶಾಂತತ್ತೆರಾಜಣ್ಣಬಟ್ಟಮಾವ°ಪುಟ್ಟಬಾವ°ಕಜೆವಸಂತ°ವೇಣೂರಣ್ಣಶಾ...ರೀಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ