ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲ
ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲ

ಎಂತದೋ ಹೊಸತ್ತು ಹೇಳ್ತವು ಹೇಳುವ ಶುದ್ದಿ ಗೊಂತಾಗಿ ಎಲ್ಲೋರೂ ಜೆಗಲಿಲಿ ಬಂದು ಕೂಯಿದವು. ಶರವಾತಿಯೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಶನಿವಾರ-ಆದಿತ್ಯವಾರ ರಜೆ ಇಪ್ಪ ಕಾರಣ...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಪೆರ್ಲದಣ್ಣಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಗಣೇಶ ಮಾವ°ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಮಾಲಕ್ಕ°ಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಬೋಸ ಬಾವದೀಪಿಕಾವೇಣೂರಣ್ಣಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಗೋಪಾಲಣ್ಣದೊಡ್ಡಭಾವಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಪವನಜಮಾವನೆಗೆಗಾರ°ಮುಳಿಯ ಭಾವನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಅಕ್ಷರ°ಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿದೊಡ್ಡಮಾವ°ಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಅಂಜಲಿ
ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ-ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಹುಮಾನಿತ ಕತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ