ಸಂವತ್ಸರಂಗೊ
ಸಂವತ್ಸರಂಗೊ

ವತ್ಸರ ಹೇಳಿರೆ ಒರಿಶ ಹೇಳಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಲ್ಲಿ. ಯುಗಾದಿಂದ ಯುಗಾದಿಗೆ ಒರಿಶ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮದು. ಗೊಂತಿದ್ದನ್ನೇ? ಒರಿಶ ಸುರು ಅಪ್ಪದು ಯುಗಾದಿಂದ. ಒಂದೊಂದು ಒರಿಶಕ್ಕೂ...

ನಕ್ಷತ್ರಂಗೊ
ನಕ್ಷತ್ರಂಗೊ

ಬಾನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಕ್ಷತ್ರಂಗೊ ಅಡ. ಅವೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರನ ಹೆಂಡತ್ತಿಯಕ್ಕೊ ಅಡ. ಚಂದ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದರ ಮನೆಯ ಹಾಂಗೆ ಒಂದು...

ತಿಥಿಗೊ
ತಿಥಿಗೊ

ಚಂದ್ರ ಶೂನ್ಯಂದ ಪೂರ್ಣಕ್ಕೆ ಬೆಳವ ಹದಿನೈದು ದಿನವ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ಹೇಳಿಯೂ, ಪೌರ್ಣಮಿಂದ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಳವ ಹದಿನೈದು ದಿನವ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ಹೇಳಿಯೂ...

ವಾರದ ದಿನಂಗೊ
ವಾರದ ದಿನಂಗೊ

ವಾರದ ದಿನಂಗೊ ಯಾವದೆಲ್ಲ? ಈಗಾಣವಕ್ಕೆ ಗೊಂತಿಕ್ಕು, ಇನ್ನಾಣವಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಳೀಶು ಹೆಸರುಗೊ ಮಾಂತ್ರ ಗೊಂತಿಕ್ಕಷ್ಟೆ ಹೇಳಿ ಕಾಣ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕಾದರೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಈ...

ರಾಶಿಗೊ
ರಾಶಿಗೊ

ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇಪ್ಪ ಬಾನಿನ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಂದ್ರು ಹನ್ನೆರಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ್ದವಡ. ತುಂಡು ಹೇಳಿರೆ, ಗೆರೆ ಎಳದು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ,...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಸುಭಗಅಕ್ಷರದಣ್ಣಶಾ...ರೀಮುಳಿಯ ಭಾವನೆಗೆಗಾರ°ಬೋಸ ಬಾವಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆರಾಜಣ್ಣವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಪೆಂಗಣ್ಣ°ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಶ್ಯಾಮಣ್ಣಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿvreddhiದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವದೀಪಿಕಾನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ಟ್ರಿಂಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗೌರವ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ