ಇದಾರು – 15
ಇದಾರು – 15

ಕಳುದ ಸರ್ತಿಯಾಣ ಇದಾರುವಿಲಿ ಆರ ಮಂಡೆಗೆ ಗುರ್ತ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊಂತಾಯಿದಲ್ಲದೋ (ಸಂಕೋಲೆ) ಎಲ್ಲೋರೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಎನಗೂ ಅರಡಿಗು ಪೇಂಟು ಸೂಟು ಟೈ...

ಇದಾರು - 14
ಇದಾರು – 14

ಕಳುದ ಸರ್ತಿಯಾಣ ಇದಾರುವಿಲಿ ಆರ ಮಂಡೆಗೆ ಗುರ್ತ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊಂತಾಯಿದಲ್ಲದೋ (ಸಂಕೋಲೆ) ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬೈಲಿನ ಹಲವು ಜೆನರ...

’ಯಡ್ಡಿ’ ಇಳುದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ’ಸದ್ದು’..!!
’ಯಡ್ಡಿ’ ಇಳುದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ’ಸದ್ದು’..!!

ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಟಕ ನೋಡಿಗೊಂಡಿದ್ದೋರಿಂಗೆ ಒಂದರಿಂಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತ ಸಮೆಯ. ಒಂದು ವಾರಂದ ನೆಡಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಡಿಬಿಡಿ ಇಂದಿಂಗೆ ಮುಗಾತು. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ...

ಇದಾರು - 13
ಇದಾರು – 13

ಓ ಮೊನ್ನೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸು, ಬಾಯಿಲಿ ಎಲೆಹಾಕಿಯೊಂಡು ವಸ್ತ್ರ ಒಗದವು ಆರು ಹೇಳಿದ್ದಿ. ಜಾಲ್ಸೂರು – ಮುಳ್ಳೇರಿಯ ಹೊಡಂಗೆ ಹೆರಟಪ್ಪಗ...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಬೋಸ ಬಾವಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಅಕ್ಷರ°ಕೇಜಿಮಾವ°ಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಶಾ...ರೀಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವವೇಣಿಯಕ್ಕ°ವಿದ್ವಾನಣ್ಣವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮದೀಪಿಕಾಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕದೊಡ್ಡಭಾವಪವನಜಮಾವಕಜೆವಸಂತ°ಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಸುಭಗಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಬಟ್ಟಮಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ