ಬಂಗಾಳದ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯಂಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ಯಾನಕ್ಕೂ “ಎತ್ತಣಿಂದೆತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯಾ!’’
ಬಂಗಾಳದ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯಂಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ಯಾನಕ್ಕೂ “ಎತ್ತಣಿಂದೆತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯಾ!’’

ಇದು ಕನ್ಯಾನ ಭಾರತ ಸೇವಾಶ್ರಮದ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯ. ಈ ಆಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳಿಯೇ ಹೇಳ್ಳಕ್ಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರ...

ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಹಣದುಬ್ಬರ ದರ ಇಳುದ್ದು! - ಇದು ಹೇಂಗೆ?
ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಹಣದುಬ್ಬರ ದರ ಇಳುದ್ದು! – ಇದು ಹೇಂಗೆ?

ಇದು ಎಲ್ಲೋರೂ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ! ಆರಿಂಗೂ ಅರ್ತ ಆಗದ್ದ ವಿಷಯ!! ಒಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಶನ್!!! ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಪೇಪರಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
“ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರ-ಸೂತ್ರ ಗೊಂತಿರೆಕು”- ಮುಜುಂಗಾವಿನ ,ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಸಮಾವೇಶಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಮೂಲೆ ಸಂದೇಶ
“ಇಂದ್ರಾಣ ಮಕ್ಕೊ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ. ಅವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರ-ಸೂತ್ರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ,ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, , ಒಳ್ಳೆದು,... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಸಂಪಾದಕ°ಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಕೇಜಿಮಾವ°ದೊಡ್ಡಮಾವ°ಶಾಂತತ್ತೆಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುದೊಡ್ಡಭಾವಚುಬ್ಬಣ್ಣವೇಣೂರಣ್ಣಪವನಜಮಾವಪುತ್ತೂರುಬಾವಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಗಣೇಶ ಮಾವ°ಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ರಾಜಣ್ಣವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆvreddhiಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಪೆಂಗಣ್ಣ°ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ