ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಶುವ ಸುಖ
ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಶುವ ಸುಖ

ದೇವರೋ, ಪ್ರಕೃತಿಯೋ (ಅವ್ವವ್ವು ನಂಬಿಗೊಂಡ ಹಾಂಗೆ) ಯಾವದು ಹೇಳಿ ಗೊಂತಿಲ್ಲದ್ದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಂತತವಾದ, ಸುರು-ಅಖೇರಿ (ಕಡೆಕೊಡಿ) ಇಲ್ಲದ್ದ ಈ‌...

ಅಮ್ಮಂದ್ರ ಕೈ ಉದ್ದ!
ಅಮ್ಮಂದ್ರ ಕೈ ಉದ್ದ!

ಈಗಾಣ ಕಾಲಲ್ಲಿ, ಲೋಕದ ಜವ್ವನಿಗರು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಪೇಟೆ ಹೊಡೆಂಗೆ ಮೋರೆ ಮಾಡಿಪ್ಪಗ, ಪೇಟೆಯ ಕೆಲಸಂದಲೂ ಹಳ್ಳಿಲಿ, ತನ್ನ ತೋಟಲ್ಲಿ...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
“ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರ-ಸೂತ್ರ ಗೊಂತಿರೆಕು”- ಮುಜುಂಗಾವಿನ ,ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಸಮಾವೇಶಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಮೂಲೆ ಸಂದೇಶ
“ಇಂದ್ರಾಣ ಮಕ್ಕೊ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ. ಅವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರ-ಸೂತ್ರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ,ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, , ಒಳ್ಳೆದು,... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣದೊಡ್ಡಮಾವ°vreddhiಗೋಪಾಲಣ್ಣರಾಜಣ್ಣನೆಗೆಗಾರ°ಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿದೀಪಿಕಾವಿಜಯತ್ತೆಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಅಕ್ಷರದಣ್ಣಗಣೇಶ ಮಾವ°ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ°ಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಚುಬ್ಬಣ್ಣಮಾಲಕ್ಕ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ