ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳ ಕಥಾಕಮ್ಮಟ: ಹೇಳಿಕೆ ಕಾಗದ
ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳ ಕಥಾಕಮ್ಮಟ: ಹೇಳಿಕೆ ಕಾಗದ

ಅಕ್ಕರೆಯ ಅಕ್ಕ ತಂಗೆಕ್ಕಳೇ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಷೆತ್ರಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ಹವ್ಯಕ ಸಮಾಜದ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಂದ ಕಥಾಕಮ್ಮಟವ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ಬದಿಯಡ್ಕಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ...

ರಾಮಾಯಣ ಸಾರ
ರಾಮಾಯಣ ಸಾರ

ಕೋಸಲದೇಶದ ದಶರಥರಾಜಂಗೆ ಹಿರಿಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ರಾಮ ಕೌಸಲ್ಯಾದೇವಿಯ ಹಿರಿಮೆಯ ಪುತ್ರಂಗೆ ಕರಮುಗಿವೊ° ಭಕ್ತಿಲಿ ನಮಿಸುತ್ತ ನಾಮ॥೧॥ ದಶಾವತಾರದ ರಾಮಾವತಾರವೆ ಧರಣಿಲಿ...


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಬೋಸ ಬಾವಡೈಮಂಡು ಭಾವಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಒಪ್ಪಕ್ಕಮುಳಿಯ ಭಾವಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಶಾಂತತ್ತೆಅಕ್ಷರದಣ್ಣಪವನಜಮಾವವೇಣೂರಣ್ಣದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಪುತ್ತೂರುಬಾವಸಂಪಾದಕ°ಚುಬ್ಬಣ್ಣಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣವಿದ್ವಾನಣ್ಣಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಬಟ್ಟಮಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ಟ್ರಿಂಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗೌರವ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ