ಶುದ್ದಿಕಾಗತ

[newsletter]

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 9 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಬಾಲಣ್ಣ
  ಬಾಲಣ್ಣ

  ಕೊಟ್ಟಾರಕ್ಕರ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಐಷಾ ಪೋತಿ- ಗಂದ ಶಂಕರನರಾಯಣ ಪೋತಿ,ಸೇಲ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಟಿಲ್ಲಿ. ಹುದ್ದೆ ತಿಳಿಯೆಜಕಶ್ಟೆ.

  ಕುಂಬಳೆ ಸೇಮೆಂದ ಮೊದಲಾಣ ಕಾಲಲ್ಲಿ,-ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಂಗೆ ಬತ್ತ ಹಾಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯೋರು ಪೂಜೆ ಮಾದ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಂಗೊಕ್ಕೆ ಹೋದ್ದು ನೆಂಪಿಕ್ಕು. ಅದರ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನಂಗೊ ಊರಿಂದ ಡೂರ ಆಗಿಯೇ ಹೋದವರಲ್ಲಿ… ಇವಲ್ಲ!

  ನಾವು ಗಮನಿಸೆಕಾದ್ದು- ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿಯೂ.. ಅದೂ ಕೇರಳಲ್ಲಿ , ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕೊ ಈ ಎತ್ರರಕ್ಕೆ ಬೆಳದ್ದು !

  ಹೊಸಮನೆ -ಪೋತಿ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಅವರ ಸರೀ ಗೊಂತಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ “ಯೋಗಕ್ಶೇಮ” ಹೇಳಿ ನಮ್ಮವರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೂಟ ಇದ್ದಡ. ಇನ್ಣಾಣ ಸತ್ತಿ ಹೋಗಿಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರ ತತ್ತೇ.

  ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನಂಗೊಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಇದ್ದು ಹೇಳುವ ವಿಚಾರ ಪೋತಿ ಅಣ್ಣ ನ ಮಾತಿಲ್ಲಿ ಗೊಂತತು. ಕೆಲವೂ ಜನ ಮೊದಲು ಒಂದು ೫೦ ವರ್ಶ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ರಿ ಪ್ರಯತ್ಣ ಮಾಡಿಪ್ಪಗ ಅವರ ಪೈಕಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದವು ರಜಾ ಸ್ಂಕೋಚ ಮಾದಿದವು ಹೇಳಿ ಅವು ಗ್ರೇಶೆಂಡಿದ್ದವು ! ನಾವು ರಜಾ ಮನಸ್ಸು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರೆ ಅಕ್ಕು.

  [Reply]

 2. ಇಂದು ಕೂಸುಗ ಎನಗಿಂತ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾಣಿ ಮದುವೆ ಅಪ್ಪಲೆ ಬೇಡ ಹೇಳಿ ಎಂತಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು?

  ಬಹುಷ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕೂಸುಗ ಅವಕ್ಕಿಂತ ೧೦ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಮಾಣಿ ಆದರೂ ಮದುವೆ ಅಪ್ಪಲೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಗ ಹಾಂಗಲ್ಲ ಕಾಲ ಬದಲಾಯಿದು. ಕೂಸಿಂಗೆ ೩೦ ವರ್ಷ ಆದರೂ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ. ೩೨ ಅಥವಾ ೩೩ ವರ್ಷದ ಮಾಣಿ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಹಠ ಹಿಡಿತ್ತವು. ೩೭ ಅಥವಾ ೩೮ ವರ್ಷದ ಮಾಣಿಯ ೩೦ ವರ್ಷದ ಕೂಸುಗ ಎಂತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುತ್ತವಿಲ್ಲೆ? ಅದೇ ೩೫ ವರ್ಷದ ಕೂಸುಗವಕ್ಕೆ ೪೦ ವರ್ಷದ ಮಾಣಿ ಬೇಡ. ಅವಕ್ಕೆ ೩೭ ವರ್ಷದ ಮಾಣಿಯೇ ಬೇಕು. ಬಹುಷಃ ೩೨ ವರ್ಷದ ಮಾಣಿ ಮದುವೆ ಅಪ್ಪಲೆ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪಗ ೩೮ ವರ್ಷದ ಮಾಣಿ ಎಂತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಕಾಂತು.

  ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಂತು ೩೦ ವರ್ಷದ ಇಂಜಿನಿಯರು ಕೂಸುಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ೬ ರಿಂದ ೭ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತವು. ಅವಕ್ಕಿಂತ ೨ರಡು ಅಥವಾ ೩ ಮೂರು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಯದ ಇಂಜಿನಿಯರುಗವಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕ ಆಗಿರುತ್ತು. ಇವರ ಮದುವೆ ಅಪ್ಪಲೆ ಅವಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಸಿಕ್ಕುವ ಇಂಜಿನಿಯರುಗ ಸಿಕ್ಕದ್ದೆ ಪರದಾಡುತ್ತವು.

  ಅವಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಸಿಕ್ಕುವ ಇಂಜಿನಿಯರೇತರರ ಮದುವೆ ಅಪ್ಪಲೆ ಮನಸ್ಸು ಬಾರದ್ದೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರ ಮದುವೆಯಾವಉತ್ತವು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂಸುಗಳ ಕಾರುಬಾರು. ಇದು ಅಹಂಕಾರವೂ ಉದ್ಧಟತನವೂ ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಣಿಯಂಗಳ ಬೊಡಿಸುವ ಕ್ರಮವೋ ದೇವರಿಂಗೇ ಗೊಂತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗದ್ದ ಹವ್ಯಕ ಮಾಣಿಯಂಗವಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾಗದ್ದ ಹವ್ಯಕ ಕೂಸುಗ ಮರೀಇಕೆಯೇ ಸರಿ.

  [Reply]

  indira Reply:

  aththegondu kaala sosegondu kaala ondari dayavittu kaalava rewind maadi nodi dayavittu. yindrana maaniyangalandaloo kade andraana koosugala sthithi. avakke aarthika bhadratheyoo yiththille.aara bembalavoo yille yellora thiraskaara yella oththadadottinge aaraara hangili badukuva andraana koosugo yinnoo kashtada baduku baaltha yiddav.andu koosugala nodi korathe heli heli bittav yindu avara makkoge koosu sikkadde appaga koosugala baivadu sariya

  [Reply]

  suresh bhat Reply:

  appada. hindina kalalli koosugokke bele ittille.The main reason was illteracy and no awareness about population growth.santeage hodappaga tarakari jasti idre choose madudu jasti avuttu haange ittu andrana paristiti. now atleast all havikas should rectify their mistakes and understand the things in a reasonable and practical way.

  [Reply]

 3. ಆಚಕರೆ ಮಾಣಿ
  ಆಚಕರೆ ಮಾಣಿ

  ಇಲ್ಲೊಂದು ಶುದ್ಧಿ ಇದ್ದು. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲಿ ಹಾಕುವಷ್ಟು ಸಮಯ ಇಲ್ಲೆ. ಮುಂದಾಣ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಮಾಣಿ ಕೂಸುಗೊ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡಕ್ಕೊಂಬಲಕ್ಕು ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶಲ್ಲಿ ಹಾಂಗೇ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ.

  Master.Prabhava P Hegde has been selected as Finalists for the IDEA Students Award 2012 for his achievements in PERFORMING ARTS – Cultural Activities. He has been shortlisted amongst 5000+ nominations all over Karnataka.
  The IDEA Student Award, first of its kind in India is an initiative to encourage students in colleges all over Karnataka, India to showcase their talents. The IDEA Students Award stresses on bringing out the finest qualities from students addressing elements of a student’s lifestyle without bringing in the academic aspect of a student’s life. This property will bring in encouragement, sense of contribution, glamour and success quotient amongst the student fraternity. Currently students get recognized based only on academic levels. ‘The Students Magazine – IDEA Students Award’ addresses various elements of a student’s lifestyle excluding academics. Inspiring the student community is an important principle that will help transform student’s lives to make them feel more proactive and shows paths for a brighter future.

  The candidates may be male or female and must be strictly under the age 16 -26 years. The candidates should be resident of Karnataka. The candidates can apply directly or via recommendation. (Students born after January 1st 1986 are applicable)

  A jury of dignitaries from different walks of life will evaluate the candidates who are shortlisted. The main principle for selection is the achievement of the candidate. The candidates will be scrutinised by the jury on his commitment to his/her field.

  This selection is based on the online voting and we cordially request you to kindly vote for him.

  You have to go to this link http://www.ideastudentsaward.com/ then select finalists and go to category – PERFORMING ARTS – 2nd contestant Prabhava P Hegde – is our son and you can view his profile and next to his photo there is a Vote here button and you are requested to vote and help him to get this prestigious award.

  It is of great and happy moment to inform and share with you all and also we request you to inform your friends and relatives to join hand with to vote for him. Few attachments are for your reference.

  Hope you will do the needful.
  Dhanyavadagalondige

  PLS VOTE FOR HIM AND ASK YOUR DEARONE’S AND RELATIVES AND FRIENDS TO VOTE

  [Reply]

 4. Mitturu Thirumaleshwara Bhat

  ವಂದನೆಗಳು,
  ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀ ಮಿತ್ತೂರು ಪುರೋಬಹಿತ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಭಟ್ಟ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಥಾನಂದ ನೂತನ ಗ್ರಂಥ “ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಗಣಪತಿ ವ್ರತವಿಧಿಃ ” ಅನಾವರಣ ಗೊಂಡಿದು.ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ರವಾನಿಸುಲೆ ಅಕ್ಕು.
  ಪುಟ-೧೬೦.
  ಬೆಲೆ-೭೫/- ,( ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕ )
  ಸಂಗ್ರಾಹಕರು-ವೇ.ಬ್ರ.ಮಂಜುಳಗಿರಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ಟರು.
  ಮಿತ್ತೂರು ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ
  ಸಂಚಾಲಕರು
  ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀ ಮಿತ್ತೂರು ಪುರೋಹಿತ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಭಟ್ಟ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಥಾನ(ರಿ)
  ಅನೂಚಾನ ನಿಲಯ, ಇಡ್ಕಿದು,ದ.ಕ. ೫೭೪೨೨೦.
  ದೂರವಾಣಿ-೦೮೨೫೧೨೮೧೧೦೧/೯೪೮೩೩೫೫೧೦೧ ॥ ಶುಭಮ್ ॥

  [Reply]

 5. Mitturu Thirumaleshwara Bhat

  ವಂದನೆಗಳು,
  ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀ ಮಿತ್ತೂರು ಪುರೋಹಿತ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಭಟ್ಟ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಥಾನಂದ ನೂತನ ಗ್ರಂಥ “ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಗಣಪತಿ ವ್ರತವಿಧಿಃ ” ಅನಾವರಣ ಗೊಂಡಿದು.ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ರವಾನಿಸುಲೆ ಅಕ್ಕು.
  ಪುಟ-೧೬೦.
  ಬೆಲೆ-೭೫/- ,( ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕ )
  ಸಂಗ್ರಾಹಕರು-ವೇ.ಬ್ರ.ಮಂಜುಳಗಿರಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ಟರು.
  ಮಿತ್ತೂರು ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ
  ಸಂಚಾಲಕರು
  ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀ ಮಿತ್ತೂರು ಪುರೋಹಿತ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಭಟ್ಟ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಥಾನ(ರಿ)
  ಅನೂಚಾನ ನಿಲಯ, ಇಡ್ಕಿದು,ದ.ಕ. ೫೭೪೨೨೦.
  ದೂರವಾಣಿ-೦೮೨೫೧೨೮೧೧೦೧/೯೪೮೩೩೫೫೧೦೧ ॥ ಶುಭಮ್ ॥

  [Reply]

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಸಂಪಾದಕ°ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ದೊಡ್ಡಮಾವ°ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಕೇಜಿಮಾವ°ಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಮಾಲಕ್ಕ°ಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಚುಬ್ಬಣ್ಣಶಾ...ರೀಅಕ್ಷರದಣ್ಣನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿವಿದ್ವಾನಣ್ಣಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಗಣೇಶ ಮಾವ°ವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಮುಳಿಯ ಭಾವ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ