ದೇಶಲ್ಲಿಡೀ ಉರಿ ಹೊತ್ತುಸಿದ ಉರಿ!!

September 23, 2016 ರ 12:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 2 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದ ಭಾರತಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐನ್ನೂರರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥಾನಂಗೊ ಇದ್ದತ್ತಾಡ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಂಗಳೂ ಅವರವರ ಸ್ವಂತ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸ್ವಂತ ಏರ್ಪಾಡುಗೊ ಮಾಡಿಗೊಂಡು ಆರಾಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿದ್ದವು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದವರ ಹತ್ರೆಯೂ – “ಎಂಗೊ ಬಿಟ್ಟಿಕ್ಕಿ ಹೋವುತ್ತಾ ಇದ್ದೆಯೊ°, ಇನ್ನು ನಿಂಗಳ ಇಷ್ಟ, ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಸೇರ್ಲಕ್ಕು, ಬೇಡದ್ರೆ ನಿಂಗಳಷ್ಟಕ್ಕೇ ಇಪ್ಪಲಕ್ಕು” – ಹೇದು ಕೊಕ್ಕೆ ಮಡಗಿ ಹೆರಟಿತ್ತಿದ್ದವಾಡ.ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ – ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ – ಈ ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಹಿಸಿಗೊಂಡವಾಡ.
ಹೇದರೆ, ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದವರ ಹತ್ರೆ ಹೋಗಿ, ಅವರ ಅಹಂಭಾವಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಾಗದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಪ್ಪುಸಿ, ಗಣರಾಜ್ಯ ಭಾರತಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನವ ವಿವರ್ಸಿಗೊಂಡು – ಅವರ ರಾಜ್ಯವ ವಿಲೀನ ಮಾಡಿಗೊಂಡವು.
ಅದರ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದಿನ ಮಾಪಳೆ – ಆನು ಬತ್ತಿಲ್ಲೆ ಹೇದು ರಚ್ಚೆ ಹಿಡುದತ್ತು. ಸಾಮ ದಾನ ಭೇದ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಕೇರಿಗೆ ದೊಣ್ಣೆತೆಕ್ಕೋಂಡೂ ಹೆರಟಿತ್ತಿದ್ದವು ಪಟೇಲಜ್ಜ°.
ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ವಿಲೀನದ್ದು ದೊಡಾ ಕತೆ. ಅದಿರಳಿ.
~
ಈ ಐನ್ನೂರಕ್ಕೆ ಹತ್ತರೆ ವಿಲೀನ ಅಪ್ಪಾಗ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯ – ಕಾಷ್ಮೀರ ಮಾಂತ್ರ “ಆನು ಮಾಡ್ತೆ” – ಹೇದು ನೆಹರು ಹೇಳಿದನಾಡ. ಹಾಂಗೆ ಅದೊಂದು ಪಟೇಲಜ್ಜನ ಚೀಲಕ್ಕೆ ಬಯಿಂದಿಲ್ಲೆ.
ಆದರೆ, ಆನು ಮಾಡ್ತೆ ಹೇಳಿದೋನು ತೀರಿಗೊಂಡು, ಅವನ ಮಗಳು ತೀರಿಗೊಂಡು, ಅದರ ಮಗ° ತೀರಿಗೊಂಡು – ಒರಿಶ ಇಷ್ಟು ಕಳಾತು; ಇನ್ನೂ “ಆನು ಮಾಡ್ತೆ” – ಆಯಿದೇ ಇಲ್ಲೆ.
ಏಕೆ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆ? ಕಾರಣ ಹಲವಿಕ್ಕು; ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು – ಆ ಸಮೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡದ್ದು.
ನಲುವತ್ತೇಳರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಪ್ಪಾಗ- ಕಾಶ್ಮೀರ ಇನ್ನೂ ನಿಘಂಟಾಗಿತ್ತಿಲ್ಲೇಡ – ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೆಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಯೇಕೋ’ದು.
ಹರಿಸಿಂಘ್ – ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜ ಹಲವೂ ಸರ್ತಿ ಬಂದು – ಒಲವು ತೋರ್ಸಿದ್ದನಾಡ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಎಂತತು ಹೇದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನ್ಯ ಸೀತ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಒಳ ಬಂದು ಇಡೀ ಕಾಶ್ಮೀರವ ನುಂಗಿ ಹಾಕಲೆ ಹೆರಟತ್ತಾಡ.
ಆ ಹೊತ್ತಿಂಗೆ ಅಂತೂ – ಸೀತಾ ದೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು – “ಒಂದಾರಿ ಎಂಗಳ ಒಳಿಶಿ” – ಹೇಳಿದನಾಡ ರಾಜ. ನೆಹರು ಆ ಹೊತ್ತಿಂಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದನಿಲ್ಲೇಡ. ಆದರೆ ಪಟೇಲು – “ಅಕ್ಕಂಬಗ, ಎಂಗಳ ಭಾರತದ ಒಳ ಬಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತೆಯೊ” – ಹೇಳಿದವಾಡ.
ಆ ಪ್ರಕಾರ ಒಪ್ಪಿ, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ವಿಲೀನ ಆತು.
ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ತಡವಾಗಿತ್ತು.
ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪಾತಕಿಸ್ತಾನದ ಪಾಲಾಗಿತ್ತು.
~
ಜಾಗೆ ನುಂಗಿದ ನೆರೆಕರೆ ಎಷ್ಟಾರೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧಲ್ಲಿರ. ಇದೂ ಹಾಂಗೇ ಆತು.
ಆ ದಿನಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಲಿ ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು.
ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ಬೆಡಿ ಹೊಟ್ಟಿಗೊಂಡೇ ಇರ್ತು, ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಯಾಣ ಪುಂಡು ಪೋಕ್ರಿಗೊ.
ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ರೋಡಿಲಿ ಇರ್ತ ಹೊಡಿ ಜವ್ವನಿಗರ ಹಾಂಗೇ – ಹಲವು ಪೋಕ್ರಿಗೊ ಇದ್ದವು, ಪೋಲೀಸರಿಂಗೆ ಕಲ್ಲಿಡ್ಕಲೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಪೈಶೆ ಬಪ್ಪದು ಪುನಾ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನಂದಲೇ.
ಅಂತೂ ಒಂದು ನೇರ್ಪದ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲೇ ಇಲ್ಲೆ.
~
ನಾಕು ದಿನ ಹಿಂದೆ ಉರಿ ಹೇಳ್ತ ಜಾಗೆಲಿ ಇಪ್ಪ ಸೇನಾ ನೆಲೆಲಿ – ಒಂದು ಉಗ್ರಾಣದ ಒಳ ಹಲವು ಸೈನಿಕರು ಇಪ್ಪಾಗ ಹೆರಾಂದ ಬಾಗಿಲಾಕಿ ಕಿಚ್ಚುಕೊಟ್ಟವಾಡ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು ಸೈನಿಕರು ಸ್ಥಳಲ್ಲೇ ತೀರಿಗೊಂಬ ಹಾಂಗಾತು.
ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಂತೂ ಇಡೀ ದೇಶಲ್ಲೇ ಉರಿ ಹೊತ್ತಿಗೊಂಡಿದು.
ಉರಿ – ಹೇದರೆ ಜಮ್ಮುವಿನ ಬರೇ ಊರಲ್ಲ,
ಇಡೀ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಉರಿ ಇದ್ದು ಈಗ,
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ – ಇಡಿಯ ಭಾರತಲ್ಲಿ ಉರಿ ಇದ್ದು.
ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯನಲ್ಲಿ ಉರಿ ಇದ್ದು.
ಪಾತಕಿಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವನ್ನಾರ ಈ ಉರಿ ತಣಿಯ.
ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಶುದ್ರ ಶೆಗ್ತಿಗೊಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಗೆತಿ ಕಲುಶದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ.
ಉರಿ ಲಿ ಉಪದ್ರ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಟುಗೊಕ್ಕೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕೊ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಟು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಶಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ – ಹೇಳುವ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣಂದು.
~

ಒಂದೊಪ್ಪ: ಉರಿಲಿ ಹೊತ್ತಿದ ಉರಿ ದೇಶದ್ರೋಹವನ್ನೇ ಸುಡಲಿ.

 

,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 2 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ವಿಜಯತ್ತೆ

  ಹರೇರಾಮ. “ಉರಿಲಿ ಹೊತ್ತಿದ ಉರಿ, ದೇಶದ್ರೋಹವ, ದ್ರೋಹಿಗಳ ಸುಡಲಿ” ಸರಿಯಾದ ಮಾತು. ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತೆ. ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳೂ ಗೊಂತಾತು..

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°
  ಬೊಳುಂಬು ಗೋಪಾಲ

  ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ವಿಷಯ ವಿವರುಸಿದ್ದ ಒಪ್ಪಣ್ಣ. ಒಳ್ಳೆ ಕಾದೊಂಡಿಪ್ಪಗ ಎರಡ್ಡು ತಟ್ಟಿರೆ ಪೆರಂಟು ಸರಿ ಅಕ್ಕು. ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ ?

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಬೋಸ ಬಾವಗಣೇಶ ಮಾವ°ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಪವನಜಮಾವಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಪುತ್ತೂರುಬಾವಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಪುಟ್ಟಬಾವ°ಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಬಟ್ಟಮಾವ°ಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಅಕ್ಷರ°ಪೆರ್ಲದಣ್ಣಚುಬ್ಬಣ್ಣಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವವೇಣೂರಣ್ಣಶಾಂತತ್ತೆಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಸಂಪಾದಕ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ