ಮಾರ್ಗದ ಕರೆ ಇಂಗ್ರೋಜಿಲಿ ‘ಶುದ್ಧಕಲಶಾಭಿಶೇಕ’…!!

February 5, 2010 ರ 12:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 56 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಬೈಲಿಂಗೆಬತ್ತ ದೊಡ್ಡಮಾರ್ಗದ ಕರೆಲಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ರೋಜಿ (ಇಗರ್ಜಿ / ಚರ್ಚು) ಇದ್ದನ್ನೆ?
ಅದೇ, ಅಲ್ಲೆ ರಜ ರಬ್ಬರು ತೋಟ ಇದ್ದದಾ – ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಬ್ಬರಡ್ಕವೋ ಎಂತದೋ ಹೇಳ್ತವು ಜೆನಂಗೊ!
ಹೆಸರೇನೇ ಇದ್ದರೂ ನವಗೆಲ್ಲ `ಮಾರ್ಗದಕರೆ ಇಂಗ್ರೋಜಿ’ ಹೇಳಿ ಲೆಕ್ಕ, ಅಷ್ಟೆ!
ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಶಕ್ಕೊಂದರಿ ನೆಡೆತ್ತ ಎಂತದೋ ಗೌಜಿ – ಓ ಮೊನ್ನೆ ಸುರು ಆತು.
ಗೌಜಿಯ ಅಬ್ಬರ ನೋಡಿಕ್ಕಿ, ಬೇಡಬೇಡ ಹೇಳಿರೂ ಈ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುಲೆ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದು!

ಕಣಿಯಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಾಂಗೆ ಪ್ರಾಕಿಲೇ ಆ ಇಂಗ್ರೋಜಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲೆ, ಮತ್ತೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯೇವಗಳೋ ಬಂದದು!
ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತವು, ಅಂತೂ ಶಂಬಜ್ಜನ ಕಾಲಕ್ಕಪ್ಪಗ ಇತ್ತು ಖಂಡಿತ.
ಹಂಚಿನ ಎರಡುಮಾಡಿನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟೋಣಲ್ಲಿ, ಕುರ್ಚಿಕಾಲಿನ ಹಾಂಗಿರ್ತ ಎರಡು ಮರದ ತುಂಡುಗಳ ಸಂದುಕೂಡುಸಿ ಎದುರು ಗೋಡಗೆ ನೇಲುಸಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಡ, ಮದಲಿಂಗೆ.
ದೂರಂದ ನೋಡಿರೆ ಕನ್ನೆಪ್ಪಾಡಿ ಬಜನಾಮಂದಿರದ ಹಾಂಗೆ ಕಾಂಗು, ಅಷ್ಟಕೆ ಇತ್ತುದೇ!

ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದದೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರ ಕೆಲಾವು ಜೆನಂಗೊ. ಪುರ್ಬುಗೊ / ಸೋಜಂಗೊ ಹೇಳುದು ಅವರ.
ಈಗ ಮಾರ್ಗದ ಕರೆಲಿ ಇಡೀ ಅವ್ವೇ ತುಂಬಿರುದೇ, ಮದಲಿಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಜೆನ ಇದ್ದದು.
ಅವರ ಮನೆಯುದೇ ಅಲ್ಲೇ – ಓ ಆ ಹೊಲೆಯರ ದಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಲ್ದ, ಆಚಬೈಲಿನ ಕರೆಲಿ – ರಬ್ಬರಡ್ಕಲ್ಲೆ ಆಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದದು.

ಅಂಬಗ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನವುದೇ ನಮ್ಮೋರಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಲಿಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕು, ನಮ್ಮೋರ ಆಳುಗಳ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಂಗೆ.
ಪೇತ್ರು, ಕರ್ನೆಲ°, ರೋಂದ°, ಜೋನು, ದೂಜ° – ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐತ್ತ, ಚೋಮ, ಅಂಗಾರ°, ಚುಕ್ರ°, ಚನಿಯನವರ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಂಗೇ ಇಕ್ಕು. ಅವರ ಇಬ್ರ ವೇಶಭೂಷಣಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಲಿ, ಮಾತಾಡುವ ರೀತಿಲಿ – ಏನೂ ವೆತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲೆ!
ಎಂತಕೇಳಿರೆ, ಮದಲಿಂಗೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವು ಅಡ, ಶಂಬಜ್ಜ° ಹೇಳುಗು!

5SogeMadinaIngroji
ದೊಡ್ಡ ಇಂಗ್ರೋಜಿಗೆ ಹೋಪಲೆಡಿಯದ್ರೆ ಎಂತಾತು, ದಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಇದ್ದು!!

~
ಇಂಗ್ರೋಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದೆರಡು ಒರಿಶ ಆದ ಸಮೆಯಲ್ಲಿ, ಊರಿಲಿಡೀಕ ಬರ ಅಡ. ಕ್ಷಯ ಸಂವತ್ಸರ ಇದಾ, ಹಾಂಗಾಗಿ! – ಹೇಳ್ತವು ಶಂಬಜ್ಜ.
ಸರಿಗಟ್ಟು ತಿಂಬಲೂ ಇಲ್ಲೆ. ಕುಡಿವಲೆ ನೀರುದೇ ಇಲ್ಲೆ. ರೋಗ ಬಂದರೆ ಮದ್ದುದೇ ಇಲ್ಲೆ, ಮದ್ದಿಂಗೆ ಪೈಸೆ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲೆ!
ಆ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ರೋಜಿಯ ಪಾದ್ರಿ ಸಮೆಯ ನೋಡಿ ಹೊಲೆಯರ ದಟ್ಟಿಗೆಗೆ, ಮೇರಂಗಳ ಬೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಪ್ರತಿ ಮನೆಒಳಂಗೆ ಹೊಕ್ಕತ್ತಡ, ಉಡು ಹೊಕ್ಕಹಾಂಗೆ!
ಮನೆಯ ಎಲ್ಲೊರತ್ರುದೇ ಮುಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡಿ, ಹಲ್ಲುಕಿಸುದು, ಅಡಿಗೆಗೆ ಗೋಧಿಯುದೇ, ರೋಗಕ್ಕೆ ದರ್ಮಾರ್ಥ ಮದ್ದುದೇ ಕೊಟ್ಟತ್ತಡ.
ಇಂಗ್ರೋಜಿಯ ದೇವರಿನ ಕೋಪಂದಾಗಿ ಈ ಬೈಲಿಂಗೆ ಅಭಾವ ಬಂದದು ಹೇಳಿಯೂ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರೆಕ್ಕಾರೆ ಎಲ್ಲೊರುದೇ ಇಂಗ್ರೋಜಿಗೆ ಬರೆಕ್ಕು ಹೇಳಿಯೂ, ಇಂಗ್ರೋಜಿಗೆ ಬತ್ತರೆ ನಿಂಗಳ ಹಾಳು ಬೂತಂಗಳ ನಂಬುಲಾಗ ಹೇಳಿಯೂ, ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲಿಪ್ಪ ಕಲ್ಲಿನ ದೇವರಿಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಳಾಗ ಹೇಳಿಯೂ ಆಣೆಮಾಡುಸಿತ್ತಡ!
ಕೆಲವೆಲ್ಲ ‘ಗುಳಿಗ್ಗನಾಣೆ’ ಒಪ್ಪಿದವಡ.!!

ಎಲ್ಲೊರು ಅಲ್ಲ, ಕೆಲಾವು ಜೆನ! ಮತ್ತೆ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ‘ಗುಳಿಗ್ಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ’ ಹೇಳಿ ಹೆದರಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತಲ್ದಾ, ಹಾಂಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದವಿಲ್ಲೆ.

ಆ ಒಪ್ಪಿದ ಜೆನಂಗೊಕ್ಕೆ ಪಾದ್ರಿ ಅಂಬಗಳೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿತ್ತಡ.
ಇಂಗ್ರೋಜಿಂಗೆ ದಿನಿಗೇಳಿ, ಎಂತದೋ ಕುರೆನೀರಿಲಿ ಮೀಶಿ ಶುದ್ಧಮಾಡಿದವಡ! ಮತ್ತೆಯೇ ಅವೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕೊ – ಸೋಜಂಗೊ ಆದ್ದಡ.
ಅಂಬಗಾಣ ಅವರ ಹೆಸರೆಲ್ಲ – ಬೂದ°, ಗುರುವ°, ಚುಕ್ರ°, ಮಾಯ್ಲ°, ನಿಟ್ಟೋಣಿ, – ಅವರವರ ಮನೆಯಅಪ್ಪ ಮಡಗಿದ ಹಾಂಗೇ ಇತ್ತು,
ಆದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳದ್ದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೋಜಿಅಪ್ಪ° (ಪಾದ್ರಿ) ಮಡಗಿದ್ದಡ – ಪೇತ್ರು, ರೋಂದ°, ರೋಬರ್ಟು, ಚಾರ್ಲ°, ಜೆಕ್ಕಪ್ಪು, ಮೇರಿಯಮ್ಮ, ಸಿಸಿಲ°,- ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ!
(ಮೂಲ ಹೆಸರು ಇಂಗ್ಳೀಶಿಲಿ ಬೇರೆಯೇ ಇದ್ದರೂ, ಇವು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹಾಂಗೆ ಆದ್ದೋ ಕನುಪ್ಯೂಸು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಬಾವಂಗೆ!)

ಕುರೆ ನೀರಿಲಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡುದು
ಕುರೆ ನೀರಿಲಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡುದು (ಈಗ ಹಿಂದು! ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದರೆ ಬಾಯಮ್ಮ!)

ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೋಜಿಗೆ ಹೋಪದಡ, ಹೆದರಿಕೆಲಿ – ಇನ್ನೊಂದರಿ ಆ ದೇವರಿಂಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು ಬರ ಬಪ್ಪಲಾಗನ್ನೆ!!
ಈ ಜೆನಂಗೊಕ್ಕುದೇ ಹಾಂಗೇ – ಅಷ್ಟ್ರೊರೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂದೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಹೆರಾ ನಿಲ್ಲೆಕ್ಕೂಳಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲೆಡ, ಸೀತ ಒಳಂಗೇ ಹೋಪದಡ.
ಅಲ್ಲಿ ಪಾದ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಡ, ಇವಕ್ಕೆ ಅರ್ತ ಅಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ. ಇವು ಆ ವಾರ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನುದೇ ಕ್ಷಮಿಸೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಆ ಪಾದ್ರಿ ದೇವರತ್ರೆ ಕೇಳಿಗೊಳ್ತಡ, ಮತ್ತೆ ಇವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕ್ಕಿ ಮನೆಗೆ ಬಪ್ಪದಡ.
ನಮಸ್ಕಾರವುದೇ ಹಾಂಗೆ, ಕಾಂಬುಅಜ್ಜಿ ಹೊಸ್ತಿಲಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಂಗೆ – ಕೈಲಿ ಎದೆ, ಹಣೆ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹಣೆ, ಎದೆ, ಎಡಭುಜ, ಬಲಭುಜ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿ, ಗೋಡೆಲಿ ನೇಲುಸಿದ ಮರದತುಂಡಿನದ್ದೇ ಆಕಾರ ಬರುಸುದಡ!
ಸುರುಸುರುವಿಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಬೇಗಲ್ಲೇ ಕಲ್ತುಗೊಂಡವಡ ಎಲ್ಲೊರುದೇ. ಅದೇ ನಮುನೆ ನೆಡಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತು / ಇದ್ದು ಇಂದಿನ ಒರೆಂಗೂ!

ಅಂದು ಬರೇ ಸಣ್ಣ ಬಜನಾಮಂದಿರದಷ್ಟಕೆ ಇದ್ದ ಆ ಇಂಗ್ರೋಜಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳದತ್ತಡ.
ರಂಗಮಾವ ಸಣ್ಣ ಇಪ್ಪಕಾಲಲ್ಲಿ, ಅದರ ಒಂದು ‘ತರವಾಡು ಮನೆ’ಯಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದವಡ, ಕೊಡೆಯಾಲದ ದೊಡ್ಡಇಂಗ್ರೇಜಿಂದ ಪೈಶೆ ಬಯಿಂದಡ – ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದವು.
ಹೋವುತ್ತ ಜೆನಂಗಳೂ ರಜಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದವು. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮನೆಯೋರು – ಇಂದು ಹೊಲೆಯ ಆದರೆ ನಾಳೆ ಸೋಜ, ಕಳುದ ವಾರ ಮೇರಂಗೊ ಆದರೆ ಬಪ್ಪ ವಾರಂದ ಸೋಜಂಗೊ – ಹೀಂಗೆಲ್ಲ ಜಾತಿಪಗರುಲೆ ಸುರು ಆದವಡ!
ಹಾಂಗೆ ಸೋಜಂಗೊ ಆದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಪೈಸೆ ಸಿಕ್ಕಿಯೊಂಡು ಇತ್ತಡ! ಹಾಂಗಾಗಿ ತೀರಾ ಹರಿಜನರು, ಗಿರಿಜನರು ಮಾಂತ್ರ ಅಲ್ಲದ್ದೆ, ರಜ ಕಲ್ತವುದೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಪಲೆ ಸುರುಮಾಡಿದವಡ.
ಅವರ ಹಾಂಗೆ ಪೇಂಟು ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ಳುದೇ ಸುರುಮಾಡಿದವಡ!
~

ಅಂದು ಪಾದ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗುಳಿಗ್ಗನ ಬಿಟ್ಟವಲ್ದ, ಅವು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಂಗಳನ್ನುದೇ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಿದ್ದವು.
ಎಷ್ಟು ದೇವರ ಬಿಟ್ರುದೇ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ, ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಆಚಾರಂಗಳ ಬಿಡ್ಳೆ ಕಷ್ಟ ಆವುತ್ತಿಲ್ಲೆಯೋ?!
ಹಾಂಗಾಗಿ ಅಪ್ಪಲೆ ಸೋಜಂಗೊ ಆದರೂ, ಅವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಚಿಂತನೆಗೊ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ನೆಡವಲೆ ಸುರು ಆತು.
ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತರೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿಲೇ ತೆಯಾರಾದ ಈ ‘ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕೊ’ ಮದಲಿಂಗೆ ಗುಳಿಗ್ಗಂಗೋ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೋ ಮಾಡಿಗೊಂಡಿದ್ದದರ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಪ್ರತಿತೆಗವಲೆ ಸುರು ಮಾಡಿದವು.
ಇದರ ಪಾದ್ರಿಗಳುದೇ ನೇರವಾಗಿ ಪುಷ್ಟೀಕರುಸಿದವಡ, ಎಂತಕೇಳಿರೆ ಮತ್ತಾಣೋರು ಸೋಜಂಗೊ ಅಪ್ಪಲೆ ಅನುಕೂಲ – ಹೇಳ್ತ ಲೆಕ್ಕಂದ!

ಅವರ ಮನೆಲಿ ಈಗ ಮೊದಲಾಣ ಹಾಂಗೆ ತೊಳಶಿಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲೆ! ಆದರೆ ಮನಗೆ ಆಯ ಇದ್ದು!
ಒಳದಿಕೆ ಗೋಡಗೆ ದೇವರ ಪಟಂಗ ನೇಲುಸಿಗೊಂಡಿಲ್ಲೆ, ಬದಲಾಗಿ ಬಾಯಮ್ಮ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೂಸಿನ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತ ಪಟವೋ, ಜವ್ವನ ಯೇಸುವಿನ ಆ ಮರದತುಂಡಿಂಗೆ ಆಣಿಬಡುದು ನೇಲುಸಿದ ಪಟವೋ ಮಣ್ಣ ಇಪ್ಪದು.
ಕೊರಳಿಲಿಯುದೇ ಹಾಂಗೆ- ತೊಳಶಿಮಣಿಯ ಮಾಲೆಲಿ ದೇವರ ಪದಕ ಇಲ್ಲೆ, ಕ್ರೂಜು(ಕ್ರಾಸ್) ಇಪ್ಪದು.
ಗೆದ್ದೆ ಇಪ್ಪ ಸೋಜಂಗಳ ಅಕ್ಕಿಮುಡಿಯ ತಲೆಲಿದೇ ಇದೇ ಕ್ರೂಜು ಇಪ್ಪದು – ಒಳ ಇಪ್ಪದು ಹಾಳಾಗದ್ದ ಹಾಂಗೆಡ!
ಹೊಸ್ತಿಲಿಲಿದೇ ಹಾಂಗೆ, ಕಾಂಬುಅಜ್ಜಿ ಬರದ ಸ್ವಸ್ತಿಕದ ಗೆರೆ ಇಲ್ಲೆ, ಇದೇ ಕ್ರೂಜುಗೆರೆ ಇಪ್ಪದು!
ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳ ಕೊರಳಿಲಿ ಕರಿಮಣಿ ಇದ್ದು, ತಾಳಿ ಇಲ್ಲೆ. ಮೋರೆಲಿ ಬೊಟ್ಟು ಇದ್ದು, ಕುಂಕುಮ ಇಲ್ಲೆ! ತಲೆಲಿ ಜೊಟ್ಟು ಇದ್ದು, ಹೂಗಿಲ್ಲೆ!
ನಮ್ಮ ಆಚಾರಲ್ಲಿ ಎಂತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೋ, ಹೆಚ್ಚಿಂದೆಲ್ಲ ಅವರದ್ದರಲ್ಲಿದೇ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ರಜಾ ಬೇರೆ ನಮುನೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಾದ ಹಾಂಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊ!

ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರುದವು…

ದೀಪ ಹೊತ್ತುಸಿರೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ ಕರೆಂಟು ಹೋದರೆ ಹೊತ್ಸುತ್ತ ಕೇಂಡ್ಳು ಹೊಸ್ಸಿರೆ ಸಿಕ್ಕುಗೋ? ಅವುದೇ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಎರದು ಏಸುವಿಂಗೆ ಕಾಲುದೀಪ ಹೊತ್ತುಸಿದವು!
ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲಿನ ಗಂಭೀರ ಮೂರ್ತಿಯ ನೋಡುವಗ ಸಿಕ್ಕುವ ಆನಂದ, ಬಣ್ಣಮೆತ್ತಿದ ಪ್ಲೇಶ್ಟಿಕು ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿರೆ ಸಿಕ್ಕುಗೋ? ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಗೊ ಸುರು ಆತು!
ಅರಳಿದ, ಪರಿಮ್ಮಳದ ಹೂಗುಗಳ ನೋಡುವಗ ಸಿಕ್ಕುವ ಸಂತೋಷ, ನೆತ್ತರು ಹಿಡುದ ಒಣಕ್ಕು ಕೋಲಿನ ಪಟ ನೋಡಿರೆ ಸಿಕ್ಕುಗೋ? ಇಂಗ್ರೋಜಿಲಿಯುದೇ ಹೂಗಿನ ಪರಿಮ್ಮಳ ಸುರು ಆತು!

ಚೆ ಚೆ! ನೋಡಿಗೊಂಡು ಇದ್ದ ಹಾಂಗೇ ಆ ಇಂಗ್ರೋಜಿಲಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸುರು ಆತು!
ಮೂರ್ತಿ, ಉರುಕ್ಕು, ಮಂತರುಸಿದ ಮಾಲೆಗೊ.! ಕಾಲುದೀಪ, ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ, ಬತ್ತಿ, ಊದುಬತ್ತಿ, ಆರತಿ!!
ಹೂಗು, ಹೂಗಿನ ಮಾಲೆ, ಧೂಪದ ಪರಿಮ್ಮಳ..! ಬೆಳ್ಳಿಹೂಗು, ಚಿನ್ನದ ಹೂಗಿನ ಹರಕ್ಕೆ, ಮೇರಿಗೆ ಪಟ್ಟೆಸೀರೆಯ ಹರಕ್ಕೆ!!
ನಾಗದೋಶ ನಿವುರ್ತಿ, ಶನಿದೋಶ ನಿವುರ್ತಿ!! ಹೂಗಿನ ಪ್ರಸಾದ, ಹೊಡಿಗಂಧ, ಭಸ್ಮ..!
ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅರ್ಚನೆ, ರಂಗಪೂಜೆ, ಬಲಿ, ಕ್ರಮೇಣ – ಜಾತ್ರೆ, ಬಲಿ, ಕೊಡಿ, ಬೆಡಿ…!
ಈಗಂತೂ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂಜಾ ಉತ್ಸವ ಸುರು ಆತು!

ಮದಲಿಂಗೆ ಒರಿಶಕ್ಕೊಂದರಿ ಇತ್ತೋ ಸರಿ ನೆಂಪಿಲ್ಲೆ, ಈಗ ಸುಮಾರು ಸಮೆಯ ಆತಡ – ಒರಿಶಕ್ಕೊಂದರಿ ‘ಉತ್ಸವ’ ಹೇಳಿಯೇ ಹೇಳ್ತವದರ. (ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ, ಆಯನ ಹೇಳ್ತವಿಲ್ಲೆ!)
ಅದರೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಬೆಡಿ, ರಂಗಪೂಜೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗಾಗಿ ಪೂಜೆ, ಅಕ್ರೈಸ್ತರಿಗಾಗಿ ಪೂಜೆ – ಎಲ್ಲ ಹೇಂಗೂ ಇದ್ದನ್ನೆ!
ಇನ್ನೆಂತರ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು..!? ಚೆ!
ನಮ್ಮ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳ ಬೈದು ಅವು ಸೋಜಂಗೊ ಆದವೋ, ಅದೇ ಆಚರಣೆಗಳ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸುರು ಮಾಡಿದವು! ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದರ, ಕೇಳಿದ್ದರ, ನೋಡಿದ್ದರ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿದವು!
ಅಪ್ಪನಮನೆ ಚಿನ್ನವ ಕದ್ದು ಗೆಂಡನಮನಗೆ ಹೊತ್ತ ಹಾಂಗೆ!

ಅಲ್ಲಿಗೇ ನಿಂದತ್ತೋ, ಅದೂ ಇಲ್ಲೆ!
ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಂಗಳ ಒಂದೊಂದೇ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ತೆಗವಲೆ ಅಬ್ಯಾಸ ಆಗಿದ್ದ ಸೋಜಂಗೊ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮೋರ ಹೆಸರಿಂಗೂ ಕೈ ಹಾಕಿದವು!
ಹಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರುಗಳ ನೇರ ಹೆಸರುಗೊ ಅಲ್ಲದ್ದೆ, ವಿಶೇಷಣಂಗಳ ಮಡಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತಲ್ದ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವುದೇ ಮಡಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಲೆ ಸುರು ಮಾಡಿದವು.
ಅಭಿಶೇಕ, ಅಶ್ವಿನಿ, ಶೈಲಾ, ಸುನೀತಾ, ಅನಿಲ್, ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ವಾತಿ, ಹರ್ಶ, ಪುನೀತ, ವಿನೀತ, ರಂಜಿತ, ರವಿ, ಸಾಗರ, ಜಗದೀಶ, ಸುರೇಂದ್ರ – ಇದೆಲ್ಲ ಸೋಜಂಗಳ ಹೆಸರಪ್ಪಲೆ ಸುರು ಆತು. ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೇ ಅವರ ದೇವರಿಂಗೆ ಪ್ರತಿ ತೆಗವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವು!
~

ಈ ಒರಿಶ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲಿ ಗೌಜಿಯೇ ಗೌಜಿ!
ಸದ್ಯ ಇಂಗ್ರೋಜಿಗೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟೋಣ ಆತಲ್ದಾ, ಆ ಕಟ್ಟೋಣವ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಳೆ ಕಲಶ ಮಡಗಿ, ಅದರ ಅಭಿಶೇಕ ಮಾಡ್ತವೋ ಎಂತೊ!
ಯಬೋ ಆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟೋಣ – ಇದ್ದು ಹೇಂಗೆ!!

ಇಂಗ್ರೋಜಿ
ಜಾತ್ರೆಗೌಜಿಯ ಇಂಗ್ರೋಜಿ ಎದುರು ಕೊಡಿಮರ, ಬಲಿಕಲ್ಲು !!

ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಪೈಂಟು, ಅದೇ ಬಣ್ಣದ ಆಳೆತ್ತರದ ಕಾಂಪೋಂಡು ಗೋಡೆ!
ದೊಡ್ಡಮಾರ್ಗಂದ ಇಂಗ್ರೋಜಿಗೆ – ಅರ್ದ ಪರ್ಲಾಂಗು – ಡಾಮರು ಮಾರ್ಗ, ನೆಡುಕೆ ಬೆಳಿಗೆರೆ ಎಳದ್ದದು..!
ಒಂದು ಲೋರಿಯಷ್ಟೆತ್ತರದ ಬಾಗಿಲು, ಒಳದಿಕೆ, ತೆಂಗಿನ ಮರದಷ್ಟೆತ್ತರದ ಅಗಾಲದ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಮುಸುಡು, ಪಾತಿಅತ್ತೆ ಸೀರೆ ಆರುಸಿದಹಾಂಗೆ ಕಾಂಗು ದೂರಕ್ಕೆ.
ಅದರ ಕೊಡಿಲಿ – ಇರುಳು ಹೊಳೆತ್ತ – ಕ್ರೂಜು, ಅದರ ಒಳದಿಕೆ ದೊಡಾ ಕೋಣೆ, ಮದುವೆಹೋಲಿನ ಹಾಂಗೆ, ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕರೆಂಟು ದೆಂಡ ಮಾಡ್ಳೆ!
ಇಂಗ್ರೋಜಿಯ ಎದುರು ಒಂದು ಬಲಿಕಲ್ಲು – ಅದರ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೂಜುಕಂಬ! ಬಲಿಕಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡಿಮರದ ಕಂಬ, ಕಂಬದ ಕೊಡಿಲಿ ಪುನಾ ಒಂದುಸಣ್ಣ ಕ್ರೂಜು!!
ಈ ಸರ್ತಿ ಗೋರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಡ ರಜ, ಅವರದ್ದೇ ಪೈಸೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೀಂಗೆ ಕಟ್ಟುತವಿಲ್ಲೆಪ್ಪಾ – ಹೇಳಿದ ಗುಣಾಜೆಮಾಣಿ, ಕುಶಾಲಿಂಗೆ ಅಲ್ಲ – ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ.

ಹಾಂಗೆ ಈ ಸರ್ತಿಯಾಣ ಆ ಹೊಸಾ ಕಟ್ಟೋಣವ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ, ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ತವಡ.
ಆ ಶುದ್ಧಮಾಡ್ಳೆ ಬೇಕಾಗಿ ‘ಶುದ್ಧಕಲಶಾಭಿಶೇಕ’ ಮಾಡ್ತವಡ!!!
~
ಆ ಶಬ್ದಲ್ಲಿಪ್ಪ ಮೂರುದೇ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಂಗೊ – ಶುದ್ಧ, ಕಲಶ, ಅಭಿಶೇಕ!!!
ಮೂರುದೇ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದು. ಅವಕ್ಕೆ ಅದು ಆಗಲೇ ಆಗದ್ದು!
ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಮಾವ ಮಾಡ್ತವಲ್ದ,
ಚೆಂಬಿನ ಕೊಡಪ್ಪಾನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬುಸಿ – ಸ್ವಸ್ತಿಕದ ಮೇಲೆ ಮಡಗಿ, ಹಲಸುಮಾವಿನ ಎಲೆಯ ಬಾಯಿಗೆ ಮಡಗಿ, ಮೇಗೆ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಮಡಗಿ, ತಲೆಂಗೆ ಒಂದು ಕೂರ್ಚೆ ದರ್ಬೆಮುಚ್ಚಿ, ಎದುರು ಮಣೆಮಡಿಕ್ಕೊಂಡು ಉದಕಶಾನ್ತಿ ಓದುತ್ತವು – ಗೊಂತಿದ್ದನ್ನೆ, ಇದು ನ್ಯಾಯವಾದ ಕಲಶ!!
ಅದರ ಒಳಂಗೆ ಜಂಬೂದ್ವೀಪದ ಅಷ್ಟೂ ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ, ಯೆಜಮಾನನ ಆ ಕಲಶಲ್ಲಿ ಮೀಶಿ – ಶುದ್ಧ ಮಾಡುದು!

ಓ! ಕೊಡಿ ಏರುದು!
ಕೊಡಿ ಏರುದು!! ಸುಮುಹೂರ್ತಮಸ್ತು!! :-(

ಆದರೆ ಪುರ್ಬುಗೊಕ್ಕೆ ಎಂತರ ಇದ್ದು ಬೇಕೆ? ಅವರಲ್ಲಿ ‘ಶುದ್ಧ’ ಮಾಡುದು ಹೇಳಿ ಎಂತಾರು ಇದ್ದಾ? ಅವರಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಆಗಿಯೇ ಸೋಜಂಗೊ ಆದ್ದಲ್ದಾ?
ಯೇಸು ಯಾವದರ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದು? ಎಲ್ಲಿ ಕಲಶ ಮಡಗಿದ್ದು? ಯೇವ ನೀರಿನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿದ್ದು? ಯೇವದಕ್ಕೆ ಅಭಿಶೇಕ ಮಾಡಿದ್ದು?
ಅವರ ಪುಸ್ತಕಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಾ? ಎಲ್ಲಿದ್ದು? ಚೆ!.. ನಾಚಿಕೆಯುದೇ ಆವುತ್ತಿಲ್ಲೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅದರ ಹೇಳುಲೆ..!
ಅದು ಮಾಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಂಗ್ರೋಜಿಯ ಎದುರು ಕೊಡಿಮರ, ಬಲಿಕಲ್ಲು ಯೇವ ಯೇಸು ಮಡಗುಸಿದ್ದು?

ಹೋಗಿ ಅವರ ಪೋಪೊನ ರಟ್ಟೆಹಿಡುದು ಕೇಳಿರೆ, ಇದು ಎಂತದು ಹೇಳಿಯೇ ಗೊಂತಿರ! ಹಾಂಗಿರ್ತ ಒಂದು ಎಂಜಲುತಿಂಬ ಬುದ್ಧಿ, ಇವರದ್ದು!
ನಮ್ಮದು ಬೇಡ ಹೇಳಿ ಹೆರ ಹೋದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೂರ ಹೋಗಲಿ!
ಒಂದೋ ಇದು ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಜಾನುಸಿರೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಂಗೇ ಬರಳಿ – ಎರಡಕ್ಕುದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವೇ!
ಆದರೆ, ನಮ್ಮದೇ ವಿಶಯಂಗಳ ಬೈದು, ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳ, ದೇವರುಗಳ ಬೈದು – ಜೆನಂಗಳ ಮನಸ್ಸಿಲಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡುಸಿ ಅವರ ಸೋಜಂಗೊ ಮಾಡಿಕ್ಕಿ,
ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದೇ ವಿಶಯಂಗಳ ಸುರು ಮಾಡಿರೆ ಸಹಿಸುದು ಹೇಂಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಆಗದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಾ?
ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಯ ಆರತಿ ಎತ್ತಲಾಗಡ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಕೇಂಡ್ಳು ಮಡಗಲಕ್ಕಾ?
ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಭಿಶೇಕ ಮಾಡ್ಳಾಗಡ, ಯೇಸುವಿನ ತಲಗೆ ಹಾಲೆರವಲಕ್ಕಾ?
ಇದು ತಪ್ಪಾದರೆ ಅದುದೇ ತಪ್ಪು.

ಚೆಂಡೆ ಪೆಟ್ಟಿನ ಗೌಜಿ!!
ಕೊಡಿ, ಬೆಡಿ ಆತು. ಇನ್ನು ಚೆಂಡೆ ಸುತ್ತು ಆಗೆಡದೋ?!

ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳ ಬೈಕ್ಕೊಂಡು ಅವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವೋ?
ಅವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಅವಕ್ಕೇ ಗೊಂತಿರ, ಏಸು ಹೇಳಿದಹಾಂಗೆ!!

ಅಥವಾ,
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿಗೊಂಡು ಅವರ ಧರ್ಮವುದೇ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಹೊಡೆಂಗೆ ಹೋವುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಅರ್ಥವೋ?
ಮೊದಲು ಅರೆಬೆಂದ ಯೋಚನೆಗೊ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದುದೇ ಬೆಳದು ಬೆಳದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೊಡೆಂಗೆ ಬತ್ತಾ ಇದ್ದು ಹೇಳುವನೋ?

ಎಷ್ಟಾರೂ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಂದ ಎಷ್ಟೋ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಪೊಡಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಧರ್ಮಂಗೊ.
ಸರಿಯಾಗಿ ಪಕ್ವ ಆಗದ್ದೆ ಎಳಮ್ಮೆಪಾಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದು. ಅದು ಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಬರೆಕ್ಕಾರೆ ಇನ್ನುದೇ ಸಾವಿರಾರು ಒರಿಶಂಗೊ ಬೇಕಕ್ಕು!

ಜನಸಂಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯತೆ ಮೆರವಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೋಂಡಿಪ್ಪ ಇಂತಾ ಧರ್ಮಂಗೊ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೆಡಗು?
ಈ ಲೋಕದ ಜೆನಸಂಕೆಲಿ ಹಿಂದುಗಳಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇಕ್ಕು, ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸೋಜಧರ್ಮ ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆದು ಹೇಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ!
ಗಂಧದ ಮರ ನೋಡಿ ನಿಂಗೊ – ಬೆಳವದು ಬಾರೀ ನಿಧಾನ. ಸುಮಾರು ತಲೆಮಾರು ಕಳುದರೂ ಗಾತ್ರ ಏನೂ ತುಂಬ ವಿತ್ಯಾಸ ಬಾರ.
ಬೆಳದು ತೋರ ಆದಷ್ಟು ಅದರ ಪರಿಮ್ಮಳ, ಬೆಲೆ ಎರಡೂ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ!
ಅದೇ ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ನೋಡಿ – ಹತ್ತೊರಿಶಲ್ಲಿ ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದ್ದಷ್ಟು ತೋರ ಅಕ್ಕು, ಎಂತಕಿಪ್ಪದು ಬೇಕೆ, ಎಳಬ್ಬೆ..!
ಬರೇ ಗಾತ್ರ ನೋಡಿಗೊಂಡು ‘ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದು’ ಹೇಳಿರಕ್ಕೋ?
ಎರಡ್ರನ್ನುದೇ ಒಂದೇ ನಮುನೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಳಾಗ! ಗಂಧ ಗಂಧವೇ, ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ಉಪ್ಪಳಿಗೆಯೇ!
~

ಶುದ್ಧಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಎರೇಕಪ್ಪದು ಇಂಗ್ರೋಜಿಗೆ ಅಲ್ಲ.
‘ಸಂಕೆಯೇ ಮುಕ್ಯ’ ಹೇಳಿ ಪಾಪದ ಸನಾತನಿಗಳ ಧರ್ಮಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಪ್ಪ ಪಾದ್ರಿಗಳ ಮಂಡೆಗೆ!
ಜೀವನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಲ್ಲಿಪ್ಪ, ಬೇಜಾರಲ್ಲಿಪ್ಪವರ – ಮೋಸಂದ ಸೋಜಂಗ ಮಾಡಿಗೊಂಡು, ಇಡೀ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನೇ ಅಹಿಂದುಗೊ ಮಾಡಿ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡುವ ಆ ಸೋಜಂಗಳ ಮೇಲೆ!
ಎಡಿಗಾರೆ ಕಲಶದ ನೀರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರೆಯಲಿ, ಇಂಗ್ರೋಜಿಲಿ ಚೆಲ್ಲುದಲ್ಲ!

ನಮ್ಮೋರ ಒಂದು ಕೂಸಿನ ಮೋಸಲ್ಲಿ ಕರಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಮಾಪ್ಳೆತ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರಣಲ್ಲಿ ಅಹಿಂದುಗೊ ಬೆಳವಲೆ ಕಾರಣ ಅಪ್ಪ ‘ಲವ್-ಜಿಹಾದ್’ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯೋ,
ಇಡೀಡೀ ಮನೆಯನ್ನೇ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ಬುಗೊ ಮಾಡಿ, ಮರದಿನಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರವನ್ನುದೇ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ರೋಜಿಲಿ ಗೋಡೆನಕ್ಕಲೆ ಹೇಳಿ ‘ಧರ್ಮಾಂತರ’ ಮಾಡುದುದೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ!

ಇನ್ನಾರೂ ನಮ್ಮ ಹರಿ, ಗಿರಿ ಜನಂಗೊ, ದೇವೋಪಾಸಕ ಹಿಂದುಗೊ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ‘ನಮ್ಮೋರ’ ಜೆನಂಗೊಕ್ಕೆ – ನಮ್ಮದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಹಾಂಗೆ ನೋಡಿಗೊಂಬ°.
ನಮ್ಮ ಬೈಲುಗಳಲ್ಲಿಪ್ಪ ಗುಳಿಗ್ಗ, ಜುಮಾದಿ, ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಭೂತಂಗೊ, ಕಾವು ಕಣಿಯಾರದ ದೇವರುಗೊ – ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತವು, ಯೇವ ಬರಗಾಲ ಬಂದರೂ ಅವು ಕೈ ಬಿಡ್ತವಿಲ್ಲೆ ಹೇಳ್ತ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಲಿ ನಾವು ತುಂಬುಸುವ°.
ನಾವು ನಮ್ಮವಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿರೆ, ಧರ್ಮಾಂತರ ಮಾಡ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವವರ ತಲಗೆ ಅವ್ವೇ ಶುದ್ಧಕಲಶ ಮಾಡಿ ಎರೆತ್ತವು!

ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ?

ಅವರದ್ದು ಪೂರ ಲೊಟ್ಟೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೆಗೆ ಮಾಡ್ಳಾಗ. ಅದು ಅವರ ಧರ್ಮ, ನಂಬಿಕೆ! ಸತ್ಯ, ಅಸತ್ಯತೆಂದ ಹೊರತಾಗಿಪ್ಪದು.
ಆದರೆ, ಯೇವಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಾಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತವೋ, ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಬಲಾಗ. ಅಲ್ಲದೋ? ಏ°?
ಗೋಣ ತಾಡ್ಳೆಬಂದರೆ ಶಾಂತಿಮಂತ್ರ ಹೇಳುದಲ್ಲ, ಬಡಿಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಪೆಕ್ಕು – ಹೇಳಿ ಶೇಂತಾರುದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಯೇವಗಳೂ ಹೇಳುಗು!!

ಒಂದೊಪ್ಪ: ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಶಾವತಾರದ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಲೊಟ್ಟೆ ಅಡ! ಯೇಸು ಸತ್ತು ಮೂರ್ನೇದಿನ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂತರ ಅಂಬಗ?

ಮಾರ್ಗದ ಕರೆ ಇಂಗ್ರೋಜಿಲಿ ‘ಶುದ್ಧಕಲಶಾಭಿಶೇಕ’...!!, 4.7 out of 10 based on 9 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 56 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ
  ಮಹೇಶ

  ನಾವು ಅವರ (ಕೆಳವರ್ಗ) ದೂರ ಮಡುಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮವು ಕೊಡುವ ಕಾರಣ– ಈ ವರ್ಗದ ಜನಂಗೊಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಡಮ್ಮೆ– ಹೇಳಿ.
  ಅವ್ವೇ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಬಕ್ಕು, ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರು ಆಯೇಕು ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ಹೇಳಿ ಎನಗೆ ಕಾಣ್ತು.
  ಅವಕ್ಕೆ ನಾವೇ ರಜ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೆಕು.

  ಶುರುವಿಲ್ಲೇ ನಾವು ಅವಕ್ಕೆ ವೇದ ಕಲುಶೇಕು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿ ಕೊಡೆಕು ಹೇಳುವ ಭಾವನೆಂದ ಅಲ್ಲ ಆನು ಹೇಳುವದು,
  ಯಾವುದಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂದ ಶುರುವಾಯೇಕು ಹೇಳಿ.
  ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂಗೋ “ಎಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ” ಹೇಳಿ ಅವಕ್ಕೆ ಅನಿಸುವ ಹಾಂಗಿರೆಕು.
  ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯಂಗೋ ಕೆಮಿಗೆ ಬಿದ್ದೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಟಚ್ ಇರ್ತು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ದೂರ ಹೋಪಲೆ ಸುಲಭ ಆವ್ತು.

  ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ/ಭಾಷಣ ಕೇಳಿರೆ ನವಗೆ ಅದರ ಸಾರ ಬೇಗ ಗೊಂತಾವುತ್ತು. ಬಾಲ್ಯಂದಲೇ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನವಗೆ ಅದರ ಹೀರಿಕೊಂಬ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದಿರ್ತು. ಅದು ಸುಲಭ ಹೇಳಿ ಆವುತ್ತು,
  ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಹ ಪ್ರವಚನಂಗೋ ನವಗೆ ಅರ್ಥ ಆವ್ತ ಭಾಷೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತು. ಅಥವಾ ಅದರಿಂದಲೂ ಮೇಲೆ!.

  ಆದರೆ ಸಣ್ಣಾ ಗಿಪ್ಪಗಳೇ ಬೇರೆ ವಾತಾವರಣಲ್ಲಿ ಬೆಳದವಕ್ಕೆ “ಎಂಗೊಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ” ಹೇಳಿ ಅನಿಸುತ್ತು.
  ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಿಳಿವು ಕೊಡುವಂಥ ಜನರ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮೂರಿಲ್ಲಿ ಇದ್ದು.
  ಆ ವಿಷಯಂಗಳ ಈ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರ ಸ್ತರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪ ರೀತಿಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವವು ತಯಾರಾಯೇಕು ಹೇಳಿ ಎನಗೆ ಕಾಣ್ತು.

  ಹಾಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮವರ ಸ್ತರವೂ ಧರ್ಮದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಯ ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾವುತ್ತಾ ಹೋವ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂಗಳುದೆ ಬೇಕು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶ
  ಮಹೇಶ ನೀರ್ಕಜೆ

  @ಮಹೇಶ

  ಮಹೇಶ ಹೇಳಿ ಬರದ್ದು ಒಪ್ಪಣ್ಣನೆಯೋ? ಗೊಂತಾಯಿದಿಲ್ಲೆ ಎನಗೆ. ಆದರುದೆ ಅವ/ಅವು ಬರದ್ದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ. ಎನ್ನ ಮನಸಿಂಗೂ ಹೀಂಗೇ ಅನ್ನಿಸುದು.
  ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆನು ಬರದ್ದು ಅದರ ದೂರುಲೆ ಅಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆರುದೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೆಡಿ. ಸಮಸ್ಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಹೇಳಿ ಹುಡ್ಕುವಗ ಎನಗೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಂಗೊ ಮನಸ್ಸಿಂಗೆ ಬಂತು. ಅದರ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೆ.

  [Reply]

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ Reply:

  ಚೆಲ ನೀರ್ಕಜೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯೇ, ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಹೇಂಗದು ಮಹೇಶº ಅಪ್ಪದು?
  ಮಹೇಶº ಹೇಳಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೂಳಕ್ಕೋಡ್ಳು ಮಾಣಿ ಅಲ್ಲದೋ!
  ಅವು ಬರದ್ದು ನೋಡಿರೇ ಗೊಂತಕ್ಕು, ತುಂಬ ಚೆಂದ – ಯೇವತ್ತುದೇ! :-)

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. enta oppanno ee sarti tumba banga bappage maadidde ninu. istu dina bekaatu odi mugushule.
  engala kaalalli istella ittille. ingrojiyavu iga jorayidavu. adara tadeyekku. enage iga nadavale kuda banga avuttida. bekadre enta madulakku helutte aato. ninga ella seri olle kelsa maadi aato.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. eecha hodenge baaradde sumaaru samaya aatu. oppaNNana website aada suddi sikkiruu nodle aagittille. tumba laykaayidu.
  ollolle shuddigaluu battaa iddu. idu prastuta charchelippa shuddi. aanu heengippa ‘mataantara’da bagegina sumaaru kathegala(naija) kelidde. bejaaravuttu. illi tumba charche aayidu.
  aagali heenge munduvaresi.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಎಂತ ಹೇಳಿರೂ ದೊಡ್ಡಭಾವ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಖನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಂಗೆ ನಾವು ಅವರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿವದಲ್ಲ, ಅವರ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಆಯೆಕ್ಕು. ಎಡಿಗಾದರೆ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶ
  ಮಹೇಶ ನೀರ್ಕಜೆ

  @ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್
  ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಿ. ಅವರ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರೆಕ್ಕಾರೆ ಮದಲು “ಅವು ಇಪ್ಪದೇ ಹಾಂಗೆ” “ಅವರ ಜಜ್ಮವೇ ಅಷ್ಟು” “ಅವ ಶೂದ್ರನ ಹಾಂಗೆ” ಇತ್ಯಾದಿ ಚಿಂತನೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ತೆಗೆಯೆಕ್ಕು ಅಲ್ಲದ??

  ಎನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ : ವೇದಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರ ಹೇಳ್ತರ ಅರ್ಥ “ಆಳು” – ಹೇಳ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಬುಧ್ಧಿ ಉಪ್ಯೋಗ್ಸುಲೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವವ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಮ್ಲೇಚ ಹೇಳ್ರೆ ನೀಚ, ಅಪರಾಧಿ, ಹಿಂಸಾಪ್ರವೃತ್ತಿಯವ ಇತ್ಯಾದಿ ಅರ್ಥ ಇದ್ದು. ಮ್ಲೇಚರ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತು ಶುರುವಾದದ್ದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕು. ನಾವು ಇಂದು ಶೂದ್ರಂಗೊಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಸುವ ಗುಣಂಗೊ ಎಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಲೂ ಮ್ಲೇಚಂಗೊಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪದು ಹೇಳಿ ಕಾಂಣುತ್ತು ಎನಗೆ. ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ?

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. ಒಪ್ಪಣ್ಣ

  ಎಲ್ಲೊರಿಂಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ!
  ನೆರೆಕರೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನೋರುದೇ ಸೇರಿ ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ, ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗ, ಮತಾಂತರದ ಹಿಂದೆ ಇಪ್ಪ ಕಾರಣಂಗಳ ಹುಡ್ಕಲೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟದು ತುಂಬಾ ಕೊಶಿ ಆತು.
  ಇದರ ನಿಂಗೊ ಇನ್ನು ನಾಕು ಜೆನಕ್ಕೆ ಎತ್ತುಸಿರೆ ಈ ಶುದ್ದಿ ಸಾರ್ಥಕ.!
  ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ?
  ~
  ಈ ಸಹಕಾರ ಬೈಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಶುದ್ದಿಗೊಕ್ಕೂ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 8. ವೇಣೂರಣ್ಣ

  naavu bari vichaaravantaraadare saala (ati buddivantaraadaroo saala) acharavantarayekku. olle lekhana. ondu swaarasyakara ghatane enmpavtu. engala oorina Porbu sarpasamskaara-naaga pratishte madidu!

  [Reply]

  ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ

  jayashree.neeramoole Reply:

  ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪದು ಇದುವೇ… ನಾವು ಆರ ಹತ್ತರೆಯೂ ಎಂಗಳ ಆಚಾರಂಗಳ ನಿಂಗಳೂ ಅಳವಡಿಸಿಗೊಳ್ಳಿ, ಎಂಗಳ ಮತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಹೇಳಿ ಬಲವಂತ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲೇ… ನಮ್ಮತನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆದರ ಗಮನಿಸಿ ಇತರರು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮತನಕ್ಕೆ ಬತ್ತರೆ ಅವರ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತು… ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮದು…

  ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ೦ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೈವತ್ವವ ಕಂಡವರು ನಾವು… ಮನುಷ್ಯರ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಮ್ಬಲೆ ಹೇಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾವು ಆರನ್ನೂ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲೇ. ಆದರೆ ನಮ್ಮತನದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ನಾವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಬಪ್ಪವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತು. ಇತರರಿಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲೆ.

  ಎಂಗಳ ಊರಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಟ ಹವ್ಯಕರ ಆಹಾರ ನಿಯಮಂಗಳ ಅಳವಡಿಸಿಗೊಂಡು,ರುದ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಬಟ್ಟ ನೆ ಆಯಿದ.(ಆಯಿದವು)

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಪೆಂಗಣ್ಣ°ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿನೆಗೆಗಾರ°ಗಣೇಶ ಮಾವ°ಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಕಜೆವಸಂತ°ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಶಾಂತತ್ತೆಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಶ್ಯಾಮಣ್ಣದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಶಾ...ರೀಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಒಪ್ಪಕ್ಕವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿವಿಜಯತ್ತೆದೀಪಿಕಾಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಬೋಸ ಬಾವಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಮುಳಿಯ ಭಾವ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ