ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗೊ ಹಲವಿರಳಿ; ದಾರಿ ನಮ್ಮದೇ ಇರಳಿ..

October 28, 2011 ರ 12:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 19 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಹಬ್ಬ, ಪಟಾಕಿ, ಬೆಡಿ – ಈ ಅಂಬೆರ್ಪಿಲಿ ಊರೊಳದಿಕ್ಕೇ ಇದ್ದವು ಮಾತಾಡ್ಳೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತವಿಲ್ಲೆ ಇದಾ!
ಸುಮಾರು ಸಮೆಯ ಕಳುದ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವನ ಹತ್ತರೆ ಮಾತಾಡ್ಳೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
ಗೋಪೂಜೆ ಏರ್ಪಾಡಿಲಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಬೆರ್ಪಿಲಿ ಇದ್ದರೂ, ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ ಎಲೆತಟ್ಟೆ ಬುಡಲ್ಲಿ ಪುರುಸೋತಿಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದವು.
ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಮಾತಾಡಿಗೊಂಡು ಹೋದ ಹಾಂಗೇ – ಜೀವನ, ಬದ್ಕಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗೊ, ಬದ್ಕುತ್ತ ರೀತಿ, ರಿವಾಜುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ತಿರುಗಿತ್ತು. ಅದರೊಟ್ಟಿಂಗೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರವ ಹೇಳಿದವು.
ಈ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೂಕದ ಶುದ್ದಿ ಮಾಡಿ ಬೈಲಿಂಗೆ ಹೇಳಿರೆ ಹೇಂಗಕ್ಕು – ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಬಂದದು.

~

ಪ್ರಪಂಚಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಜೀವ ಸಂಕುಲಲ್ಲಿ ಮನುಶ್ಶರೂ ಇಪ್ಪದು. ನಮ್ಮ ಬದ್ಕಾಣಕ್ಕೆ ರಜ್ಜ ಆದೂ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳ್ತು.
ಹುಟ್ಟಿದ ಲಾಗಾಯ್ತು, ಇತರರ ನೋಡಿಗೊಂಡು, ಕಲ್ತುಗೊಂಡು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆಶಿಗೊಂಡು – ಬದ್ಕುತ್ತು.
ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಲಿ ಅಡಿಪಾಯದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮತ್ತೆ, ಯೌವ್ವನಲ್ಲಿ ಬೆಳದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆವುತ್ತು.
ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದ್ಕುವ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶೆಗ್ತಿ ಇಪ್ಪಗಳೂ – ನವಗೆ ಜೆತೆಗಾರಂಗಳ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗೊ ಬೇಕಾವುತ್ತು.
ಹಾಂಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಬಗ ಹಲವಾರು ತಿರ್ಗಾಸುಗೊ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಂಗೊ, ಬೇಡದ್ದು-ಬೇಕಾದ್ದು ಉಪದೇಶಂಗೊ ಧಾರಾಳ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು.
ಸಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಲಹೆಗಳ ತೆಕ್ಕೊಂಬದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಿವೇಕಯುತವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಗೊಂಡು, ಯೇವದು ಸೂಕ್ತವೋ ಅದರ ಮಾಂತ್ರ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು
ಎಲ್ಲಾ ಉಪದೇಶಂಗೊ ಅತವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗೊ – ಸಲಹೆ ಕೊಡುವೋರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತು – ಹೇಳ್ತದು ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

~

ನಮ್ಮದೇ ಜೀವನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬೇಕಾರೆ, ಮನಸ್ಸಿಂಗೆ ಅಕ್ಕಾದೋರು / ಹತ್ತರಾಣೋರು – ಹೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜೆನ ಇರ್ತವು, ಹಾಂಗೆಯೇ- ಮನಸ್ಸಿಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಿತ ಆಗದ್ದೋರು ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಜೆನ ಇರ್ತವು.
ಹಾಂಗಾಗಿ ಜೆನರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವಗ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನೂ ಸೇರುಸಿ ಮಾತಾಡ್ತು.
ಆರೊಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಆಗರಳಿ, ನೇರ-ನಿಷ್ಠುರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತ ಬದಲು, ಅದರ ಮೇಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಗ-ದ್ವೇಷದ ಲೇಪ ಮಾಡಿಕ್ಕಿಯೇ ನಾವು ಮಾತು ಮಾಡುದು.

ಇದನ್ನೇ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟವುದೇ.
ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ರೂ – ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಅದರ ರಜಾ ರಂಗು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತದು ಇದ್ದನ್ನೇ ! :)

~
ನಮ್ಮ ನರೆಕರೆಲೇ ಆರಾರು ಒಬ್ಬವೆಗ್ತಿ ಪೈಶೆಯ ರಜ ಹದಾಕೆ ಕರ್ಚು ಮಾಡಿ ಜೀವನ ತೆಗೆತ್ತನೋ? ಆರಾರು ಇದ್ದೇ ಇಕ್ಕು ಆ ನಮುನೆಯೋರು. ಅವಂಗೆ ಅಕ್ಕಾದೋರದ್ದು ಒಂದು ಗುಂಪು ಇಕ್ಕು, ಅವನ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗದ್ದೋರು ಇಕ್ಕು ಕೆಲವು ಜೆನ.

 • ಆ ವೆಗ್ತಿ ಅಕ್ಕಾದೋನಾದರೆ ‘ಅವ ತುಂಬ ಸರಳ ಜೀವನ’ ನೆಡೆಶುತ್ತ ಹೇಳುಗು.
 • ಆಗದ್ದೋನಾದರೆ ‘ಅವ ಕಂಜೂಸು / ಪಿಟ್ಟಾಸು / ಕುರೆ’ ಹೇಳುಗು.
  ವೆಗ್ತಿ ಅವನೇ ಆದರೂ – ನಾವು ನೋಡ್ತ ರೀತಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತು.

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾಪದೋನು ಆರಾರು ರಜ್ಜ ನೆಗೆನೆಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡುಸಿಗೊಂಡು ಹೋದನೋ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಇದ್ದು!
ಹೇಂಗೆ? –

 • ಅಕ್ಕಾದೋನಾದರೆ ‘ಅವ ತುಂಬ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೋನು (friendly). ಅವಂಗೆ ಎಲ್ಲೋರು ಬೇಕು’ ಹೇಳುಗು.
 • ಆಗದ್ದೋನಾದರೆ ‘ಅವಂಗೆ ರಜಾ ಬೆಗುಡು. ಆರತ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡೇಕು ಹೇಳಿ ಅರಡಿಯಲಿಲ್ಲೆ’ಹೇಳುಗು.

ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಯೇವದಾರ ಜೆಂಬ್ರಲ್ಲಿ ಜವ್ವನಿಗ ಮಾಣಿ ಒಬ್ಬ ರಜ್ಜ ಜೋರಿಲಿ ಸುದರಿಕೆ ಮಾಡ್ತ ಹೇದು ಮಡಿಕ್ಕೊಳಿ; ಅದುದೇ ಸಾಕು ಮಾತಾಡ್ತೋರಿಂಗೆ; ಎಂತರ?-

 • ಅವ ಅಕ್ಕಾದೋನಾದರೆ – ‘ಹೋ, ಒಳ್ಳೆ ಸುದರಿಕೆ ಮಾಡ್ತ ಆ ಮಾಣಿ’ ಹೇಳುಗು.
 • ಆಗದ್ದೋನಾದರೆ, ‘ಅದಾ, ಕೆಮರಲ್ಲಿ ಪಟ ಬಪ್ಪಲೆ ಬೇಕಾಗಿ ಶಾಲು ಬೀಸೆಂಡು ರೈಸುತ್ತನದಾ’ ಹೇಳಿಕ್ಕುಗು..

ಆರದ್ದಾರು ಮನೆಲಿ ಪೂರೇಸದ್ದಕ್ಕೆ ಮನೆಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾಕು ಆಳುಗಳ ಬರುಸಿದವೋ, ಅವರ ಕೈಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುಸಿತ್ತು ಕಂಡ್ರೆ, ಅದನ್ನೂ ಹೇಳುಗು;

 • ಅಕ್ಕಾದೋರಾದರೆ ‘ಎಲ್ಲವೂ ಆಯೆಕ್ಕನ್ನೆ, ಪೂರೈಸುತ್ತಿಲ್ಲೆ ಪಾಪ!’ ಹೇಳುಗು
 • ಆಗದ್ದೋನಾದರೆ ‘ಕೈಗೆ ಕಾಲಿಂಗೆ ಆಳುಗೊ ಬೇಕು, ದರ್ಬಾರು  ಮಾಡ್ಳೆ’ ಹೇಳುಗು.

ಅದು ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ಉಶಾರಿ ಮಾಣಿ ರಾಮಜ್ಜನ ಕೋಲೇಜಿಂಗೆ ಹೋಪದು. ನಿತ್ಯವೂ ಹೊಗಿ ಬಪ್ಪಲೆ ಎಡಿಯೆಕ್ಕೇ, ಹಾಂಗಾಗಿ ಪೇಟೆಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಬಿಡಾರ ಮಾಡಿಗೊಂಡು ನಿಂದಿದನೋ –

 • ಓದಿಗೊಂಡು ಊರಿಂಗೆ ಬಂದು ಹೋಪಲೆ ಕಷ್ಟ ಆವುತ್ತಾಯಿಕ್ಕು ಪಾಪ – ಹೇಳುಗು ಅಕ್ಕಾದೋರ ಮಕ್ಕೊ ಆದರೆ.
 • ಚೆಂಙಾಯಿಗಳ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಪೇಟೆ ತಿರುಗಲೆ ನಿಂದದಾಯಿಕ್ಕು ಅವ – ಹೇಳಿ ಆಗದ್ದೋನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ!

ಎಂತದೋ ಕಾರಣಲ್ಲಿ ನೆರೆಕರೆಯ ಒಬ್ಬ ವೆಗ್ತಿ ಜಾಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪೇಟಗೆ ಹೋದನೋ ಮಡಿಕ್ಕೊಳಿ, ಅದರನ್ನೂ ವಿತ್ಯಾಸ ಮಾಡದ್ದೆ ಇಲ್ಲೆ.

 • ಅಕ್ಕಾದೋನಾದರೆ ‘ಸಣ್ಣ ಜಾಗೆಲಿ ಎಂತದೂ ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲೆ, ಹಾಂಗಾಗಿ ಹೆರಟ’ ಹೇಳುಗು
 • ಆಗದ್ದೋನ ಬಗ್ಗೆ ‘ಇಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ಜಾಗೆ ಹಡಿಲುಬಿಟ್ಟು ಪೇಟೆ ಗೂಡಿಲಿ ಕೂದ’ ಹೇಳುಗು.

ಆಚಕರೆ ಮಾಣಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ರು ರಜ್ಜ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಶಿ. ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ಬಿಂಗಿಮಾಣಿಯಂಗಳ ಕಂಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಂದ್ರಿಂಗೆ ಪಿಸುರು ಎಳಗುದು ಜೋರು,.
ಅವ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಂಪ್ಲೀಟರಿಲಿ ಇಂಟರುನೆಟ್ಟಿಲಿ ಕೂದುಗೊಂಡು ಹೊತ್ತು ತೆಗೆತ್ತನೋ,

 • ಅಕ್ಕಾದೋನಾದರೆ ‘ಉಶಾರಿ! ಎಲ್ಲ ಅರಡಿಗು; ಕಂಪ್ಲೀಟರಿಲಿ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳೇಕು’ – ಹೇಳುಗು.
 • ಆಗದ್ದೋನಾದರೆ ‘ಉದಿಯಾದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ರು ಹಿಡಿಗು, ಆರು ಬಂದರೂ –ಹೋದರೂ ಮಾತಾಡ’ ಹೇಳುಗು

ಈ ನಮುನೆ, ನಾವೆಲ್ಲೊರೂ ನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಡುಗೊಂಡಿರ್ತು. ಇನ್ನುದೇ ಸುಮಾರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಳಕ್ಕು..
ಚೆನ್ನೈಬಾವ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಕು ಬರಗು ಹೀಂಗಿರ್ತದರ.
ಹೀಂಗೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಣದ್ದ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ, ನಿತ್ಯವೂ ಕಾಂಗು.
ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನುದೇ ಇದೇ ನಮುನೆ ಹೇಳಿ, ಅಳದು ಮಾಡಿದ್ದವು ಹೆರಿಯೋರು. ನಾವುದೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮಾಡುಗು!
~
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ ಎಂತ್ಸರ ಹೇಳಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರತಿ ಘಟನೆಗೂ, ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುವಿಂಗೂ, ಪ್ರತಿ ವಿವರಣೆಗೂ, ಪ್ರತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೂ – ಎರಡು ಮುಖಂಗೊ (version) ಇರ್ತು.
ಒಂದೇ ವಿಚಾರವ – ಮನಸ್ಸಿಂಗೆ ಹತ್ತರಾಣೋನು ಮಾಡಿರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ / ಪರಿಹಾರ ಹುಡ್ಕಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ಅದೇ ಕಾರ್ಯವ ನವಗೆ ಆಗದ್ದೋನು ಮಾಡಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಹುಡ್ಕಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತು.
ಅಕ್ಕಾದೋನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತರೆ ಒಂದು ಮೋರೆ ಕಾಣ್ತರೆ, ಆಗದ್ದೋನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಗ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆವುತ್ತು.
ಜೀವನಲ್ಲಿ ನವಗೆ ಆರಾರು ಉಪದೇಶಮಾಡುವಗಳೂ, ಇದೇ ಅಂಶ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬತ್ತು.
ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ನಾವು ಅದರ ಅಳವಡುಸಿಗೊಂಬಗ ಯೋಚನೆ, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಗೊಂಡು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯೇವದು ಒಳ್ಳೆದೋ – ಅದರ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು – ಹೇಳ್ತದು ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ.
~
ಹಾಂಗೆಯೇ, ಇದಕ್ಕೇ ಹೊಂದಿಗೊಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಇದ್ದು.
ಜನಂಗೊ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದವು (comment) ಹೇಳಿಗೊಂಡು ನಾವು ಬದಲಪ್ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲೆ.
ಅವು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇವದಾರು ಅಂಶ ಕಾರಣ ಆಗಿಕ್ಕು. ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತ ಮೊದಲು ವಿವೇಚನೆಲಿ ತಲಗೆ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು. ಅತ್ತಿತ್ತೆ ನೋಡದ್ದೆ ನಾವು ಬದಲಾದರೆ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಹೆಡ್ಡು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲೆ – ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಒಂದು ನೀತಿಕತೆಯನ್ನೂ ಹೇಳಿದವು.
ಯೇವದೇ ಕತೆ ಆಗಲಿ  ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ ಹೇಳುಲೆ ಸುರು ಮಾಡಿರೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಇಪ್ಪತ್ತೊರಿಶ ಸಣ್ಣ ಅಪ್ಪದು! :-)
~

ಒಂದೂರಿಲಿ ಒಂದರಿ ಅಪ್ಪ-ಮಗ ಒಂದು ಕತ್ತೆಯ ಬೆನ್ನಿಲಿ ಸಾಮಾನು ಮಡಿಕ್ಕೊಂಡು, ನೆಡೆಶಿಗೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣ ಹೆರಟವಡ – ಹಳೆ ಕಾಲ ಇದಾ, ಈಗಾಣ ಹಾಂಗೆ ಕಾರು-ಜೀಪುಗೊ ಇಲ್ಲೆ!
ಸುಮಾರು ದೂರ ಹೀಂಗೇ ಹೋಪಗ, ದಾರಿಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಿಕ್ಕಿ ಹೇಳಿದನಾಡ – ಚೆ, ಇಬ್ರುದೇ ನೆಡೆವದೆಂತಕೆ, ಒಬ್ಬಂಗೆ ಕತ್ತೆಯ ಬೆನ್ನಿಲಿ ಕೂಬಲಕ್ಕನ್ನೇ – ಹೇಳಿಗೊಂಡು.
ಇವಕ್ಕೂ ಅಪ್ಪನ್ನೇ ಕಂಡತ್ತು, ಹಾಂಗೆ ಮಗ ಸೀತ ಕತ್ತೆಯ ಬೆನ್ನಿಂಗೆ ಹತ್ತಿ ಕೂದನಾಡ.

ರಜ ದೂರ ಹೋಪಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳಿದ, ಅದ, ಆ ಮಗನ ಹಾಂಕಾರ, ಅಪ್ಪನ ನೆಡೆಶುತ್ತಾ ಇದ್ದ – ಹೇದು.
ಹೋ – ಅಪ್ಪನ್ನೆ ಕಂಡತ್ತು ಇವಕ್ಕೆ, ಅಪ್ಪನೂ ಕತ್ತೆಯ ಮೇಗೆ ಹತ್ತಿ ಕೂದುಗೊಂಡನಾಡ.

ಇನ್ನೂ ರಜ ದೂರ ಹೋಪಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೇಳಿದ, ‘ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕತ್ತೆಯ ಮೇಗೆ ಇಬ್ರು ಕೂಯಿದವು. ಕುಂಞಿ ಅದು, ಪಾಪ.’ ಹೇಳಿಗೊಂಡು.
ಅಪ್ಪನ್ನೇ – ಆತು ಮತ್ತೊಂದರಿ.
ಹಾಂಗೆ, ಇಬ್ರುದೇ ಇಳುದು, ಮತ್ತೆ ಕತ್ತೆಯನ್ನೇ ಹೊತ್ತುಗೊಂಡು ನೆಡದವಡ!

ನೂ(ಮೂ)ರು ದಾರಿಲಿ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯಾವುದು?

ನೆಗೆಮಾಡಿಗೊಂಡೇ ಹಲ್ಲೊಕ್ಕಿದವು ಒಂದರಿ, ಅಡಕ್ಕೆ ಹೋಳು ತೆಗವಲೆ!
– ಲೊಟ್ಟೆಕತೆ ಆಯಿಕ್ಕು ಇದು, ಆದರೆ ಅದರ ನೀತಿ ನೋಡಿರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕಾದ್ದೇ  – ಹೇಳಿದವು ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ.
ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಪ್ಪ ಜೆನಂಗೊ ಹೇದವು ಹೇಳಿಗೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ್ಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಪ್ಪಲಾಗ – ಹೇಳ್ತದು ಈ ಕತೆಯ ಸಾರ.
ಕತೆ ಲೊಟ್ಟೆಯೇ ಆದರೂ, ನೆಗೆಬಂದದು ಲೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ!
~
ಈಗ ಹೊಸ ಸಂಶಯ ಬಂತು ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ, ಅಂಬಗ, ಆರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೂ ಕೇಳುಲಿಲ್ಲೆಯೋ? ಬೋಚಬಾವನ ಹಾಂಗೆ ಇಪ್ಪದೋ?!
ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಇತ್ತು ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವನ ಹತ್ತರೆ.
ನಂಬಿಕೆಯ ಹೆರಿಯೋರು, ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಹೇಳ್ತದರ ಬಾಲ್ಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುಲಿದ್ದು. ಅದುವೇ ಜೀವನದ ಬುನಾದಿ ಆಗಿರ್ತು.
ಗುರುಗೊ ಹೇಳಿದ್ದರ, ಕಲುಶಿದ್ದರ ಮುಂದೆ ಕೇಳೇಕು. ಅದುವೇ ಮೌಲ್ಯ ಪಾಠ ಆಗಿರ್ತು.
ಅದಲ್ಲದ್ದೆ, ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತವೂ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳಿದ್ದರ ಕೇಳೆಕ್ಕು, ಅದುವೇ ನೀತಿ ಪಾಠ ಆಗಿರ್ತು.
ಇದು ಮೂರು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಟಮೂಲಂಗೊ – ಹೇಳಿದವು ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ.
ಅವು ಸ್ವತಃ ಇತಿಹಾಸ ಪಾಟಮಾಡಿಗೊಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹಾಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೊ – ಉಮ್ಮಪ್ಪ, ನವಗರಡಿಯ

ಗೋಪೂಜೆ ತೆಯಾರಿ ಸುರು ಆಗಿಂಡಿಪ್ಪಗ – ಹೋ, ಮನೆಲಿಯೂ ಏರ್ಪಾಡು ಆಯೇಕಪ್ಪೋ – ಹೇಳ್ತದು ನೆಂಪಾತು. ಸೀತ ಹೆರಟು ಬಂದೆ.
ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆರಟು ಮನಗೆತ್ತುವನ್ನಾರವೂ, ತಲೆಲಿ ಇದೇ ವಿಶಯ ತಿರುಗೆಂಡು ಇದ್ದತ್ತು.
~

ಆರಾರು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡ್ಳೇ ಬದಲಾಗಿಂಡು, ನವಗೆ ಏನೂ ಅರಡಿಯ – ಹೇಳ್ತ ಕೀಳರಿಮೆ ಭಾವನೆಲಿ ಬದ್ಕುತ್ತ ಜೆನಂಗೊಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಯ ಶುದ್ದಿ.
ದಾರಿಲಿ ನೆಡಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಪಗ ಸಾವಿರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗೊ, ಕೈಕಂಬಂಗೊ, ಬೋರ್ಡುಗೊ ಕಾಂಗು.
ಆದರೆ, ನವಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯೇಕೋ – ಅದೇ ಗುರಿ ಹುಡ್ಕಿಂಡು ಹೋಯೇಕು.
ಚೆಂದ ಕಾಂಬ ಬೋರ್ಡನ್ನೇ ನೋಡಿಗೊಂಡು ಹೆರಟ್ರೆ ಎಂತಕ್ಕು? ಕಾಸ್ರೋಡಿಂಗೆ ಹೆರಟ ಬೋಚಬಾವ – ಬೀಸ್ರೋಡಿಂಗೆ ಎತ್ತುಗು.
ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವ ಎದುರು ಮಡಿಕ್ಕೊಂಡು, ಜೀವನ ಸಾರವ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಸದಾಚಾರದ ಹೊಡೆಂಗೆ ಹೋಯೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಆದರೆ, ನಮ್ಮದೇ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿರೇಕು – ಹೇಳ್ತದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಒಂದೊಪ್ಪ: ನಮ್ಮದೇ ದಾರಿಲಿ ಹೋಪಲೆ ಮದಲೇ, ನಮ್ಮದೇ ಗುರಿ ನಿಘಂಟು ಮಾಡ್ತಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿರೇಕು. ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ? :-)

ಸೂ: ಪಟ ಇಂಟರುನೆಟ್ಟಿಂದ.

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗೊ ಹಲವಿರಳಿ; ದಾರಿ ನಮ್ಮದೇ ಇರಳಿ.., 5.0 out of 10 based on 2 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 19 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ
  jayashree.neeramoole

  ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಲೇಖನ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆತು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಇಪ್ಪದು ನಾವು ನೋಡುವ ದ್ರುಷ್ಟಿಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಸತ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಣವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದು… ಎಲ್ಲರನ್ನೂ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸಿ… ಅಸ್ಟಪ್ಪಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಲಾಭ ಆವುತ್ತು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ°
  ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ°

  “ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತ ಮೊದಲು ವಿವೇಚನೆಲಿ ತಲಗೆ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು. ಅತ್ತಿತ್ತೆ ನೋಡದ್ದೆ ನಾವು ಬದಲಾದರೆ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಹೆಡ್ಡು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲೆ”
  ಇದು highlight ಮಾಡೆಕ್ಕಾದ ವಿಷಯ.

  [Reply]

  ಬೋಸ ಬಾವ

  ಬೋಸ ಬಾವ Reply:

  ಏ ಭಾವ High-lightO??
  “ಎತ್ತರಲ್ಲಿ ಲೈಟು” ಮಡುಗೆಕಾದ್ದೊ?
  ಆತು ಅಮಬಗ… 😉

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ°
  ಬೊಳುಂಬು ಕೃಷ್ಣಭಾವ°

  ಬೋಸಭಾವ ಪೋಕಿ ಮಾಡಿ ಕೋಕಿ ಅಪ್ಪದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಅತು. ಅಪ್ಪು, ಅದೇ ಇದು…
  ನಿನ್ನ ಮಂಡಗೆ ಅಷ್ಟಾರೂ ಹೊಳದ್ದು ಸಾಕು!

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ
  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣಾ,
  ಚಿಂತನೆಗೆ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಿದ ಲೇಖನ-ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ.
  ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಂತನೆಗಳೂ ರಾಗ-ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ಇರ್ತಿಲ್ಲೆ.
  ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಂಗಳೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಲ್ಲ.
  ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮ ಚಿತ್ತಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡೆಕಾರೆ ಅವನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಲ್ಲಿ ಇರೆಕು.
  ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಂಗೊಕ್ಕೆ ಕೂಡಾ ಬೇರೆ ಅನುಭವಸ್ತರ ಸಲಹೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೆಕ್ಕೊಳೆಕ್ಕಾವು. ಆದರೆ, ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಯೆಕ್ಕಾದ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ನಾವೇ ತೆಕ್ಕೊಳೆಕ್ಕು ಮತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರರೂ ಆಗಿರೆಕು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ
  jayashree.neeramoole

  ಈ ಒಪ್ಪ ಈ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟದು ಅಲ್ಲ. ಸೂತಕ ಆಚರಣೆಯ ಕ್ರಮಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಲೇಖನ ಇದ್ದರೆ ಗೊಂತಿಪ್ಪವು ಅದರ ಸಂಕೋಲೆ ಕೊಡೆಕ್ಕು… ಇಲ್ಲದ್ದರೆ ತಿಳುದವು ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆಕು ಹೇಳಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ… ಒಪ್ಪಣ್ಣ ತಾಣ ಎಂಗೊಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತರೆ ಆಯಿದು ಹೇಳಿರೆ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತಾರೂ ಸಂಶಯ ಬಂದರೆ ‘ಒಪ್ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡು’ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಹತ್ತರೆ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ಸುಭಗ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಇಪ್ಪತ್ತೊರಿಶ ಸಣ್ಣ ಆದ್ದು ನವಗಂತೂ ಭಾರೀ ಅನುಕೂಲ ಆತು..! 😉

  ನಮ್ಮಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊರಿಶ ಹೆರಿಯ ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವನ ಕಾಲಬುಡಲ್ಲಿ ಕೂದು, ಅವು ಹೇಳ್ತ ಸ್ವಾರಸ್ಯಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕತೆಗಳ; ಅವರ ಜೀವನಾನುಭವಂಗಳ ಕೇಳಿ, ಅದರ ಚೆಂದಕೆ ಪಾಕಮಾಡಿ ಶುದ್ದಿಯ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ಬೈಲಿನೋರಿಂಗೆ ಹಂಚುವಾಂಗೆ ಆತನ್ನೆ- ನವಗದು ಲಾಭವೇ ಅಲ್ಲದೋ?

  ದಾರಿ ಮೂರಿರಲಿ ನೂರಿರಲಿ – ನಮ್ಮ ದಾರಿ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಇರಲಿ..
  ನೇರದಾರಿ ಯೇವದು ಹೇದು ನಿಗೆಂಟು ಮಾಡ್ತ ವಿವೇಚನೆ ನವಗೆ ಏವತ್ತೂ ಬರಲಿ..

  ಶುದ್ದಿ ಲಾಯ್ಕಾಯಿದು ಒಪ್ಪಣ್ಣೋ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣದೀಪಿಕಾಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಡೈಮಂಡು ಭಾವಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆಪುತ್ತೂರುಬಾವಬೋಸ ಬಾವಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ವಿದ್ವಾನಣ್ಣಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ಒಪ್ಪಕ್ಕತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಪೆರ್ಲದಣ್ಣವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಗೋಪಾಲಣ್ಣಕಜೆವಸಂತ°ಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ