ಸೈನಿಕರ ಗೋರಿಯ ಮೇಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣ?! :-(

November 4, 2016 ರ 12:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 4 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಸೈನಿಕರು ಹೇದರೆ, ತನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ದೇಶರಕ್ಷಣೆಲಿ ಕಳವ ಅಮೂಲ್ಯ ವೆಗ್ತಿಗೊ.
ಅವು ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಶು-ಛಳಿಗೆ ನಿಂದಿಪ್ಪ ಕಾರಣ ನಾವು ಆರಾಮಲ್ಲಿ ಬೈಲಿಲಿ ಒರಗಲೆಡಿತ್ತು, ಅಪ್ಪೋ.
ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಂಗಾರೂ ಸುಖ ಇಲ್ಲೆ, ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಅನಂತರ ಆದರೂ ಕೊಶಿ ಇರಳಿ – ಹೇಳ್ತ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಥೇಷ್ಟ ಪಿಂಚಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೌಕರ್ಯಂಗಳ ಸರಕಾರ ಕೊಡ್ತು.
~
ಸುಮಾರು ಸಮೆಯಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು – ಸೈನಿಕರ ಪಿಂಚಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ.
ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ – ಒಂದು ವೇತನ (ಓರೊಪ್) – ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮದಲಿಂದಲೇ ಇದ್ದತ್ತು. ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಒಂದೇ ಹಂತದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗೊಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ವೇತನ – ಹೇಳ್ತದು ಇದರ ಸಾರಾಂಶ. ಸಾವಿರದ ಒಂಭೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಇದರ ರದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವ ಹಾಕಿತ್ತು.
ಆರದ್ದೂ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲೆ, ಗೌಜಿ ಗಲಾಟೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲೆ.
~
ಮುಂದೆ – ಅದರ ಸರಕಾರ ಉರುಳಿದ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ – ಅಂದಿದ್ದ ಆ ಓರೊಪ್ ಪುನಾ ಬೇಕು – ಹೇಳುವ ಕೋರಿಕೆ ಕೇಳುಲೆ ಸುರು ಆತು. ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಹಲವು ಸರಕಾರಂಗೊ ಇದ್ದತ್ತು, ಅವು ಮೂಸಿಯೂ ನೋಡಿದ್ದವಿಲ್ಲೆ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯ.
ಅಂಬಗಳೂ, ಆರದ್ದೂ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲೆ. ಯೇವ ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿಗಳೂ ಬಯಿಂದವಿಲ್ಲೆ.
~
ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ, ಸೋಣೆ ಗಾಂಧಿಯ ಸರಕಾರ ಇದ್ದತ್ತು. ಅಷ್ಟಪ್ಪನ್ನಾರವೂ ಆರುದೇ ಈ ಓರೊಪ್ ಗೆ ತಲೆ ಹಾಕಿದ್ದವಿಲ್ಲೆ, ಅದರ ಅನ್ವಯಿಸುಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದವಿಲ್ಲೆ.
ಅಂಬಗಳೂ, ಯೇವ ಓರಾಟಗಾರನೂ ಅವರವರ ಏಸಿ ಕೋಣೆಂದ ಎದ್ದಿದಯಿಲ್ಲೆ.
~
ಎರಡು ಒರಿಶ ಹಿಂದೆ ಮೋದಿ ಅಜ್ಜ ಬಂತಲ್ಲದೋ – ಬಂದಪ್ಪದ್ದೇ, ಸೈನಿಕರಿಂಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆವುತ್ತಾ ಇಪ್ಪದರ ಸರಿ ಮಾಡೇಕು ಹೇದು ಈ ಓರೊಪ್ ನ ಆದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತಾಡ.
ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರಿಂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ ಕೊಡೆಕ್ಕಾಗಿ ಬತ್ತು.
ಆದರೂ – ಅದು ಆಯೆಕ್ಕಾದ ಕಾರ್ಯ ಇದಾ, ಅಪ್ಪಲೇ ಬೇಕು – ಹೇದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತಾಡ.
~
ಸರಿ, ಓರೊಪ್ ಅನ್ವಯ ಆತು.
ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರಿಂಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನೆಗೆ ಮೂಡಿತ್ತು.
ನಲುವತ್ತು ಒರಿಶಂದ ಬಾಕಿ ಒಳುದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೂಡಿತ್ತು.
ಇಷ್ಟನ್ನಾರ ಯೇವ ಸರಕಾರಕ್ಕೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದ್ದದು, ಇಂದು ಮೋದಿ ಅಜ್ಜನ ಆಡಳ್ತೆಲಿ ಸೇರಿಬಂತು.
~
ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಗಡಿಂದ ಆಚ ಹೊಡೆಲಿ ಇಪ್ಪ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ಹೊಡದು ಬಂದವಪ್ಪೋ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು – ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ರಾಜಕೀಯದ ರಾಹು, ಕೇತುಗೊ ಅಪಶಕುನ ಮಾತಾಡಿತ್ತಿದ್ದವು. ಸೈನಿಕರ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನವನ್ನೇ ಗಾಳಿಗೆ ಹಿಡಿತ್ತ ಮಾತುಗೊ ಅದು.
ಅವರ ಯೋಗ್ಯತಿಗೆಯೇ ಅಷ್ಟೆ – ಹೇದು ಜೆನಂಗೊ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಿದ್ದವು.
~
ಸರಿ, ಇಂದು?
ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ, ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಲಿ, ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕ – ಪ್ರಸಕ್ತ ಕೋಂಗ್ರೇಸು ಪಂಚಾತು ಮೆಂಬರು – ಸ್ವಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಗೊಂಡತ್ತಾಡ. ಕಾರಣ – ಅದರ ಎಕೌಂಟಿಲಿ ಓರೊಪ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಲ್ಲಿ ವಿತ್ಯಾಸ ಆಯಿದು- ಹೇಳ್ತದು.
ಓರೊಪ್ ಪಿಂಚಣಿ ಬತ್ತಾ ಇದ್ದು, ಆದರೆ ಅದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಲ್ಲಿ ವಿತ್ಯಾಸ ಆಯಿದು – ಹೇಳ್ತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜೀವ ತೆಕ್ಕೊಳೆಕ್ಕೋ?!
ಕೂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದರೆ ಸರಿ ಆವುತ್ತಿತ್ತು.
ಇರಳಿ.
~
ಈಗ ಎಂತಾಯಿದು ಹೇದರೆ – ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಸೈನಿಕರ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನವನ್ನೇ ಗಾಳಿಗೆ ಹಿಡುದ ರಾಹು-ಕೇತುಗೊ ಈ ಸೈನಿಕನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಭಾರೀ ಕಾಳಜಿ ತೋರ್ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದವು.
ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಪದೇನೋ, ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೊಡ್ಸು ಏನೋ, ಎರೆಷ್ಟು ಅಪ್ಪದೇನೋ – ಹೋ ಹೋ ಹೋ!
ಹಾಂಗಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಸಮೆಯ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ಸೈನಿಕ ಪ್ರೀತಿ?

ರಾಹು – ಗೆ ಇಟೆಲಿಯೂ, ಕೇತು – ಗೆ ಪಾತಕಿಸ್ತಾನವೂ ಇಷ್ಟದ ದೇಶ. ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಸೈನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ, ಅಭಿಮಾನ ಬಂದದಾದರೂ ಹೇಂಗೆ!
ಎಲ್ಲವೂ ರಾಜಕೀಯವೇ.
~
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಸೈನಿಕ ಒಬ್ಬರ ಗೋರಿ ಇವಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಸೌಧ ಕಟ್ಳೆ ಕಾರಣ ಆದ್ಸು ಭಾರೀ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ.
~
ಒಂದೊಪ್ಪ: ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಆದಷ್ಟೂ ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನ ನೆಮ್ಮದಿಲಿ ಇರಳಿ.

,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 4 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ವಿಜಯತ್ತೆ

  ಒಳ್ಳೆ ಶುದ್ದಿ, ಸೈನಿಕರ ಬವಣೆ, ಅವರ ನಂಬಿಗೊಂಡಿಪ್ಪ, ಅವರ ಮನೆಯವರ…!, ಗ್ರೇಶುವಾಗ ಬೇಜಾರಾವುತ್ತು,

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡು
  sheelalakshmi

  ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿವಾಗಳೇ `ವ್ಯಾಕ್ ‘ ಹೇಳುವ ಹಾಂಗಾವ್ತತಪ್ಪೋ …? ರಾಜಕೀಯ ನಾಟಕ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳ ಹಗಲುವೇಷನ್ಗಳ ಕಳಚಿ ಮರುಭೂಮಿಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಸಿ ತಲೆಯ ಮಟಾಷ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಕಿರೂ ಪಾಪ ತಟ್ಟ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರು

  ಮನೆ ಹೊತ್ತುವಗ ಆನೊಂದು ಬೀಡಿ ಹೊತ್ತುಸಿಗೊತ್ತೆ ಹೇಳುವವು ಈ ರಾಹು ಕೇತು ರೂಪದ ರಾಜಕಾರಣಿಗೋ

  ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಲ್ಲು ಇಡ್ಕೆಕ್ಕು ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಂಗಳ ಹಾಂಗೆ

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ
  S.K.Gopalakrishna Bhat

  ಒಳ್ಳೆದಾಯಿದು

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಪೆರ್ಲದಣ್ಣಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಬಟ್ಟಮಾವ°ಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಶಾಂತತ್ತೆಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಅಕ್ಷರದಣ್ಣವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆನೆಗೆಗಾರ°ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಮಾಲಕ್ಕ°ಮುಳಿಯ ಭಾವಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಅಕ್ಷರ°ಡೈಮಂಡು ಭಾವಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಬೋಸ ಬಾವಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರು
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ