ಒಯಿಶಾಕದ ಉರಿಸೆಕಗೆ ಹಾಳೆಬೀಸಾಳೆಯ ತಂಗಾಳಿ..!

April 16, 2010 ರ 12:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 13 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಯಬಾ, ಒಯಿಶಾಕದ ಅಬ್ಬರ. ಸೆಕೆಯೋ ಸೆಕೆ – ಉರಿ ಸೆಕೆ.
ಎಂತದೂ ಬೇಡ, ಯೇವದಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲೆ.
ಸೀತ ಹೋಗಿ ನೀರ ಗುಂಡಿಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದುಗೊಂಬ° ಕಾಣ್ತು, ತರವಾಡುಮನೆ ಗೋಣಂಗಳ ಹಾಂಗೆ!
ಚೆ, ಅವರ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಆರಾಮ! – ಅಜ್ಜಕಾನ ಬಾವಂಗೆ ಬೇಜಾರಾವುತ್ತು ಒಂದೊಂದರಿ!!

ಕಾಲ ನಿಲ್ಲುತ್ತೋ – ಚಳಿಗಾಲ, ಮಳೆಗಾಲ, ಒಯಿಶಾಕ – ಮೂರನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತು.
ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನಜೀವನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಗೊಳೆಕ್ಕು / ಹೊಂದಿಗೊಳ್ತು.
ಬೇಗ ಹೊಂದಿಗೊಂಡವ ಉಶಾರಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಗೊಂಬವ° ಕಷ್ಟಪಡ್ತ°!
ಶಿವರಾತ್ರಿ ಕಳಾತು ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಚಳಿ ಹೋತು ಹೇಳಿಯೇ ಅರ್ತ. ಹಾಂಗೇ ಆಯಿದುದೇ!
ಕಳುದ ವಾರ ಅಂತೂ ಬೆಶಿಲಿನ ದಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕಲೆಡಿಯ – ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ.

ಮೊನ್ನೆ ಮೌಡ್ಯ ಕಳಿವನ್ನಾರ ನವಗೆ ಪುರುಸೊತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಜೆಂಬ್ರಂಗೊ ಸುರು, ಕಳಾಯಿ ಕಟ್ಟಂದ ನೀರು ಹೋದಾಂಗೆ.
ಈಗ ಪುನಾ ಜೆಂಬ್ರಂಗೊ ಇಲ್ಲೆ – ಅದಿಕ ಮಾಸ ಇದಾ! ಪುನಾ ಪುರುಸೊತ್ತು.

ಎಲ್ಲೊರಿಂಗೂ ಪುರಸೊತ್ತಿದ್ದ ದಿನ ಹೊತ್ತೋಪಗ ಕಟ್ಟೆಪಂಚಾತಿಗೆ ಸೇರುಲಿದ್ದನ್ನೆ..
ಈ ಸರ್ತಿ ಸೆಕಗೆ ಒಂದೇ ದಿಕೆ ಕೂದು ಮಾತಾಡುದಕ್ಕೆ ಬೈಲಿಲೇ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬಂದೆಯೊ° – ಸುಮಾರು ವಿಶಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
ಅಂದೊಂದರಿ ಆಟಿಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಲಿ ಪೂರಾ ವಿತ್ಯಾಸ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೋ – ಅದೇ ನಮುನೆಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ಒಯಿಶಾಕದ ಬರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆಯೋರು ಎಂತ ಮಾಡಿದವು ಹೇಳ್ತದರ ಶುದ್ದಿಗೊ.
ಈ ವಾರ ಆ ಶುದ್ದಿಗಳನ್ನೇ ಹೇಳುವೊ ಹೇಳಿ ಕಂಡತ್ತು, ಆಗದೋ?

ಬಲ್ಲೆ ಎಡಕ್ಕಿಂದ ಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣ ತೆಗದ ಸೂರ್ಯನ ಪಟ
ಬಲ್ಲೆ ಎಡಕ್ಕಿಂದ ಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಗರಿಯೊಂಡು ತೆಗದ ಸೂರ್ಯನ ಪಟ..!

ಕುಶಾಲಿಂಗೆ ಓದಿ, ನೆಗೆಬಂದರೆ ಪಿಸುರು ಮಾಡಿಗೊಳ್ಳಿ, ಪಿಸುರು ಬಂದರೆ ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ!
(ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ದದಿದ್ದರೆ ನಿಂಗೊ ಸೇರುಸಿ..)

 • ಹೋವುತ್ತಾ ಬತ್ತಾ ನೀರು ಕುಡುದರೂ ಆಸರಪ್ಪದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿಗೊಂಡು, ರಂಗಮಾವ° ದಶಮೂಲಾರಿಷ್ಟದ ಕುಪ್ಪಿ ತೊಳದು, ನೀರುತುಂಬುಸಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಪಗ ತೆಕ್ಕೊಂಡೋವುತ್ತವು..!
 • ಮಕ್ಕೊಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗುದು ದೊಡ್ಡರಜೆ ಸುರು ಆತು. ಶಾಲೆ ಮುಗುದ ಕೊಶಿಲಿ ಕೈರಂಗಳಕ್ಕೆ ಹೆರಡೆಕ್ಕಾತು, ಸೆಕಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂತದೂ ಮಾಡ್ಳೆಡಿಯ – ಹೇಳಿ ಬಾರದ್ವಾಜದ ಮಾಣಿಯಂಗೊ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದ್ದವು.
 • ಇನ್ನು ಬಪ್ಪ ತಿಂಗಳೊರೆಂಗೆ ದೊಡ್ಡಜೆಂಬ್ರ ಯೇವದೂ ಇಲ್ಲೆ, ಹೋಳಿಗೆಯೂ ಇಲ್ಲೆ.
  ಜೆಂಬ್ರದ ಮನೆಗಳಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ಹೋಳಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಒಂದೊಂದೇ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲಿ ಬಿಡುಸುತ್ತಾ ಇದ್ದವು, ಗಣೇಶಮಾವ.
 • ಸೆಕೆಯ ಉರಿ ಅಂತೂ ತಡವಲೇ ಎಡಿತ್ತಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ತೋಟದ ದೊಡ್ಡ ಹಾಳೆ ಒಂದರ ಕೊರದು ಬೀಸಾಳೆ ಮಾಡಿದವು ಮಾರ್ಗದ ಮಾವ°.
  ಬೀಸಾಳೆ ಉರುಟಪ್ಪಲೆ ಅಳತೆಗೆ ಮಡಗಿದ ಬಟ್ಳು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಮರದು ಹೋಗಿ, ಇರುಳಿಂಗೆ ಬಾಳೆಲೆಲಿ ಉಂಡದಡ ಮತ್ತೆ.
 • ತಂಪಿಂಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿವಲೆ ಗ್ರೇಶಿ, ಹಾಲು ತಪ್ಪಲೆ ಡೈರಿಗೆ ಹೋದ ಬೊಳುಂಬುಟೀಚರಕ್ಕನ ಮೊಬೈಲು ಇಡ್ಕಿಯೇ ಹೋತಡ.
 • ಹೊಸಮೊಬೈಲಿಂಗೆ ಅವರ ಯೆಜಮಾನ್ರು ಬೇಂಕಿಂದ ಪೋನು ಮಾಡಿರೆ “ಆರು?” ಕೇಳಿ ಬೈಗಳು ತಿಂದವಡ!
 • ದೂರದ ಗೋರ್ಮೆಂಟು ಗೆಣವತಿ ಶಾಲೆಯ ಸೆಕೆಲಿ ಕೂದಂಡು ಪೇಪರುತಿದ್ದುವಗ ಮನೆಲಿ ಸೆಕಗೆರದ ಪರಿಮ್ಮಳ ಬಂತಡ, ದೊಡ್ಡಬಾವಂಗೆ.
  ದೊಡ್ಡಕ್ಕನತ್ರೆ ಅದರ ಹೇಳಿ ನೆಗೆಮಾಡುವಗ ’ನಿಂಗೊಗೆ ಮುದಿಬ್ರಾಂತು’ ಹೇಳಿ ಪರಂಚಿತ್ತಡ ದೊಡ್ಡಕ್ಕ!
 • ದೊಡ್ಡಮಾವನ ಕಾಪಿಗೆಂಟಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಡ್ಡೋಯಿಲು ಸೆಕಗೆ ನೀರಾಗಿ ಅರುದತ್ತಡ!
 • ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಬಾವಂಗೆ ವಿಪರೀತ ಜ್ವರ ಬಂದು ಚಳಿಯೇ ಆಗಿಯೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದಡ. ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹೊತ್ತುಸಿ ಹೊತ್ತುಸಿ ಚಳಿಕಾಸಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದನಡ!
 • ಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣ ಅಂತೂ, ನೀರು, ಬಾವಿ, ಕೆರೆ, ಪಳ್ಳ, ಐಸು, ಐಸ್ಕ್ರೀಮು – ಇದನ್ನೇ ಪಟ ತೆಗಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದ!
 • ಕಿದೂರು ಡಾಗುಟ್ರು ಅಂತೂ ಸೆಕೆ ಜೋರಪ್ಪದಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನು ಇದ್ದೋ – ಹೇಳಿ ಹಳೆಪುಸ್ತಕಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಕಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದವು.
 • ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆಬಾವ° ಬೊಂಡಕುಡಿವದಡ.
  ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಕುಡಿವಗಳೂ ‘ಒರಿಶಾವಧಿ ಕೊಡ್ತದು, ಹೆಚ್ಚುಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಪ್ಪಲೂ ಸಾಕು, ಸಂತೋಶಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರುಸೆಕ್ಕು’ ಹೇಳ್ತನಡ ಯೇನಂಕೂಡ್ಳಣ್ಣ!
 • ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ, ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಕರೆಂಟು ಕಮ್ಮಿ, ಕರೆಂಟು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಪೇನು ಕಮ್ಮಿ, ಪೇನು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ – ಹೇಳಿ ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಮಾಡಿ ವಿವರುಸಿಗೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದವು, ಎಲೆ ತಿಂದುಗೊಂಡು.
 • ಊರಿಲೇ ಮಾವಿನ ಮೆಡಿ ಇಲ್ಲದ್ರೂ ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವನಲ್ಲಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆಡ. ಕುಂಞ ಕೊಯಿದುಕೊಟ್ಟ ಮೆಡಿ ಒಂದೇ ದಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆ ಬಯಿಂದಡ, ಈ ಸೆಕಗೆ.
 • ಕುದ್ರೆಪ್ಪಾಡಿ ಅಕ್ಕನಲ್ಲಿಂದ ಮೆಣಸು, ಸಾಸಮೆ ಹೊಡಿ ತಪ್ಪಲೆ ಗುಣಾಜೆಮಾಣಿಯ ಹತ್ರೆ ಹೇಳಿದವಡ ಮಾಷ್ಟ್ರಮನೆ ಅತ್ತೆ!
 • ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆ ಜೋರಾವುತ್ತು ಹೇಳಿ ರೇಡ್ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುದರ ಕೇಳಿ, ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವನ ಮಗ° ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂದನಡ!
  ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ರೇಡ್ಯ ಸಿಕ್ಕದ್ದೆ, ಸೆಕೆಯ ವಿಶಯ ಗೊಂತಾಗದ್ದ ಕಾರಣ, ಅಮೇರಿಕಲ್ಲಿಪ್ಪ ಮಾಡಾವಕ್ಕನ ಮಗ – ಅವನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕರಕ್ಕೊಂಡು ಊರಿಂಗೆ ಬಯಿಂದನಡ.
 • ಕುಂಬ್ಳೆ ಅಜ್ಜಿಯೂ, ಮಾಷ್ಟ್ರಮನೆಅತ್ತೆಯ ದೊಡ್ಡಸೊಸೆಯೂ ಪದ್ಯಾಣದ ಉಪ್ನಾಯನಕ್ಕೆ ನೆಡಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಪಗ ಬೆಶಿಲು ತಡವಲೆಡಿಯದ್ದೆ ಬೀಜದಮರದ ಬುಡಲ್ಲಿ ಅರ್ದ ಗಳಿಗೆ ಕೂದುಗೊಂಡವಡ.
 • ಸೆಕೆ ಜೋರಪ್ಪಗ ಅಜ್ಜಕಾನಬಾವ ಒಂದರಿ ಬೈಕ್ಕಿಲಿ ಬೀಸಕ್ಕೆ ನೀರ್ಚಾಲಿಂದ ಸೂರಂಬೈಲಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದ.  ಪೆಟ್ರೋಲು ಮುಗುಶುದೆಂತಕೆ ಹೇಳಿ ಕಾವೇರಿಕಾನ ಮಾಣಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೂಕಿಯೊಂಡು ಹೋಪದಡ.
 • ಸೆಕಗೆ ಬಸ್ಸಿಲಿ ಕೂಪಲೆಡಿಯದ್ದೆ ಗುಣಾಜೆಮಾಣಿ ಊರಿಂದ ಬೆಂಗುಳೂರಿಂಗೆ ಬೈಕ್ಕಿಲೇ ಹೋದ್ದಡ. ಮಾರ್ಗ ಹಾಳಾದ ಕಾರಣ ಹತ್ತು ನಿಮಿಶ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾತು ಹೇಳಿ ಪೆರ್ಲದಣ್ಣನತ್ರೆ ಹೇಳಿದನಡ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ, ಹತ್ತು ಸರ್ತಿ.
 • ಗೋಕರ್ಣದ ಕೆಲವು ಮರುಳಂಗೊ ಈ ಸೆಕಗೆ ಅಂಗಿ ತೆಗದೇ ಸಿನೆಮ ಮಾಡಿದವಡ – ಎರೆಪ್ಪುಗೊ.
 • ಸಿದ್ದನಕೆರೆ ಕುಮಾರಮಾವನ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಮಡಗಿದ್ದನಡ – ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂಗೆ ಸೆಕೆ ಅಪ್ಪದಕ್ಕೆ!

  ಪುಟ್ಟತ್ತೆ ಪುಚ್ಚಗೆ ಸೆಕೆ ಅಪ್ಪದು
  ಪುಟ್ಟತ್ತೆ ಪುಚ್ಚಗೆ ಸೆಕೆ ಅಪ್ಪದು
 • ಇರುಳು ಸೆಕಗೆ ಒರಕ್ಕು ಬಾರದ್ದಕ್ಕೆ ಗುಣಾಜೆಮಾಣಿಯ ಯೂಯಸ್ಬಿ ಪೇನು ಕೇಳಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡನಡ, ಬೀಸ್ರೋಡು ಮಾಣಿ.
 • ತಂಪಿಂಗೆ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಪೆರ್ಲದಣ್ಣ ತಣ್ಕಟೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ(ಪ್ರಿಜ್ಜು) ಬಾಗಿಲು ತೆಗದು ಒರಗುದಡ.
 • ಈ ಸೆಕಗೆ ಮದುವೆ ಅಪ್ಪಲಾಗ, ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಆವುತ್ತರೆ ಚಳಿಗಾಲಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪದು – ಹೇಳಿದ ಆಚಕರೆಮಾಣಿ ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಕೈಲಿ ಮತ್ತೊಂದರಿ ಬೈಗಳು ತಿಂದನಡ.
 • ಗಂಗಾವತಿಲಿ ಬೇಂಕಿಲಿ ಕೂದ ಪಾಲಾರಣ್ಣ ಓ ಮೊನ್ನೆ ಊರಿಂಗೆ ಬಂದಿಪ್ಪಗ – ಆಹಾ, ತಂಪು! ಹೇಳಿಗೊಂಡನಡ.
  ಅವನ ಊರಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರು ತುಂಬ ತಂಪಡ.
 • ಪಾಲಾರು ಕುಮಾರಣ್ಣ ನಿತ್ಯವೂ ಬೀಜ ಕೊಯಿವಲೆ ಹೋವುತ್ತವಡ. ಸೆಕೆಗಾಲ  ಇರಳಿ, ಮಳೆಗಾಲ ಇರಳಿ – ಅದೊಂದು ಬಗೆ ನಿಲ್ಲುಸವು ಹೇಳಿ ಗುಣಾಜೆಮಾಣಿ ನೆಗೆಮಾಡುಗು.
 • ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಬೆರಟಿಪಾಯ್ಸ ಮಾಡಿತ್ತು – ಗೊಂತಿದ್ದನ್ನೇ!
  ಅದು ಒಳ್ಳೆದಿದ್ದೋ ನೋಡ್ಳೆ ಕುಡುದು ಕುಡುದು ಮುಗುಶಿಯೇ ಬಿಟ್ಟತ್ತಡ. ಬಂಡಾಡಿ ಪುಳ್ಳಿ ಶುದ್ದಿ ಕೇಳುಲೆ ಬಪ್ಪಗ ಪಾಯಿಸ ಕಾಲಿ!
 • ಅಕ್ಷರದಣ್ಣನ ಮಗಳು ರಾಣಿಗೆ ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವನ ಮನೆಯ ಹಾಳೆಬೀಸಾಳೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಡ!
  ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆ ಆದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲೆ -ಹೇಳಿ ಕೊಶೀಲಿ ಇದ್ದು.
 • ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗೆಡುಗೊಕ್ಕೆ ನೀರೆರದು ನೀರೆರದು ಬಚ್ಚಿದ ಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕನ, ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಡಾಗುಟ್ರುಬಾವಂಗೆ ಗುರ್ತವೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲೆಡ!
 • ಜೋಗಿಮೂಲೆ ಮದುವೆಲಿ ಕಜೆದೊಡ್ಡಮ್ಮಂಗೆ ಪೇನಿನ ಬುಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಡ.
  ಕುಶೀಲಿ ಕೂದ ಅವಕ್ಕೆ ಆರತ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಳಾಯಿದಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಮನಗೆ ಬಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇಜಾರು ಆತಡ.
 • ಬೆಂಗುಳೂರಿನ ಶುಬತ್ತೆಯ ಮಕ್ಕೊ ಊರಿಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತಿದ್ದವು, ಸೆಕೆಬೊಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಒಪಾಸು ಬೆಂಗುಳೂರಿಂಗೆ ಹೋದವಡ.
 • ಸತ್ಯಮಾವಂಗೆ ಪೂಜಗೆ ಹೂಗು ಸಿಕ್ಕದ್ದ ಬೇಜಾರಿಲಿ ಬೀಜದ ಹೂಗು ಕೊಯಿವಲೆ ಹೆರಟವಡ.
 • ಮಿಂಚಿನಡ್ಕಬಾವಂಗೆ ಅಂತೂ ಕೊಪ್ಪರ ಕಾವ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಲಿ ಒಣಗುದೇ ಕೆಲಸ!
 • ಬೇಂಕಿಲಿಪ್ಪ ಬೊಳುಂಬುಮಾವ ಪೈಸೆಕಟ್ಟಲ್ಲೇ ಗಾಳಿ ಹಾಕಿಗೊಳ್ತವಡ!
 • ಬೇಂಕಿನ ಪ್ರಸಾದಣ್ಣಂಗೆ ಮದುವೆ ಆಯಿದಿದಾ, ಊರಿಲಿ ಸೆಕೆ ಜೋರಾದ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಸೆಕೆ ಇಪ್ಪ ಮಡಿಕೇರಿಲಿ ಕೂದವಡ!
 • ಒಪ್ಪಕ್ಕಂಗೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ತಿಂಬಲೆ ಸೆಕೆಗಾಲ ಒಳ್ಳೆ ನೆಪ! ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅದರ ಓಡಿನ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಳುದೇ ಒಳ್ಳೆ ನೆಪ!
 • ಪದ್ಯಾಣ ಉಪ್ನಾಯನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಗ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಂಗೆ ಸೆಕೆ ಜೋರಾದ್ದಕ್ಕೆ ನೆರಿಯ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಬೀಸಾಳೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಗಾಳಿ ಹಾಕಿಯೊಂಡವಡ.
 • ಮೈ ಕೈ ಬೆಗರುತ್ತ ಕೊಡೆಯಾಲಲ್ಲಿಪ್ಪ ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ – ಕೈಗೆ ಇಡೀ ಪೆಟ್ರೋಲು ಮುಟ್ಟುಸಿ ತಂಪು ಮಾಡಿಗೊಂಬದಡ.
 • ಆಟ ನೋಡ್ಳೆ ಹೋದ ಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣ ಸೋಡಶರ್ಬತ್ತು ಕುಡುದೇ ಸುದಾರ್ಸಿದ್ದಡ.
 • ಆಪೀಸಿಲಿ ತಣ್ಣಂಗೆ ಕೂದ ಚೆಂಬರ್ಪುಅಣ್ಣ ಮನಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬಪ್ಪದಡ.
 • ಈ ಬೆಶಿಯ ಎಡಕ್ಕಿಲಿದೇ ವೇಣೂರಣ್ಣಂಗೆ ಬಲಿಪ್ಪಜ್ಜನ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡ್ತ ತಲೆಬೆಶಿ!
 • ಹಳೆಯ ಕೇಸೆಟ್ಟುಗಳ ಕೇಳಿಗೊಂಡು ರಾಜಣ್ಣ ತಣ್ಣಂಗೆ ಇರ್ತವಡ.
 • ಕೆಲಸ ಬದಲುಸಿದ ನೀರ್ಕಜೆಅಪ್ಪಚ್ಚಿಗೆ ಯೇವ ಆಪೀಸಿಲಿ ತಣ್ಣಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿ ಗೊಂತಾಗದ್ದೆ – ದೊಡಾ ಕನುಪ್ಯೂಸಿಲಿ ಇದ್ದವಡ.
 • ಚೆಳಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೆರಟ ಮಾಷ್ಟ್ರಣ್ಣ ಒಪಾಸು ಬಪ್ಪಗ ಸೆಕೆ!
  ಮಳೆ ಸುರು ಆಯೆಕ್ಕಾರೆ ಪುನಾ ಹೋಯೆಕಷ್ಟೆಯೋ ಗ್ರೇಶಿಗೊಂಡಿದ್ದವು.
 • ಆಚಮನೆದೊಡ್ಡಣ್ಣಂಗೆ ನೆಡಿರುಳು ಕರೆಂಟು ಹೋಪ ಕಾರಣ ಒಳ್ಳೆತ ಒಕ್ಕು ಬತ್ತಡ – ಪೇನಿನ ಹರಟೆ ಇಲ್ಲೆ ಇದಾ..!!
 • ಈಚಕರೆ ಪುಟ್ಟ ಐಸ್ಕ್ರೀಮು ಮಾಂತ್ರ ತಿಂಬದಡ, ಜೆಂಬ್ರಂಗಳಲ್ಲಿ!
 • ಗಬ್ಲಡ್ಕ ಬಾವ ಸೆಕಗೆ ಬಳುಸುಲೇ ಹೋಪಲಿಲ್ಲೆಡ – ಪಾಕಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಡಿಗೆಯೋರಿಂಗೆ ಎಂತಕೆ ದೂರು?! ಅಲ್ಲದೋ- ಬೆಟ್ಟುಕಜೆ ಮದುವೆಲಿ ಸಕ್ಕಿ ಹೇಳಿದವು.
 • ಮಲಾರಿನ ಪೂಜೆಲಿ ಶರ್ಬತ್ತು ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕಾಲಿ ಆತಡ, ಕುಡ್ಪಲ್ತಡ್ಕ ಬಾವಂಗೆ ಶರ್ಬತ್ತು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿಯೇ ಬೊಡುತ್ತಡ.
 • ಮೋಂತಿಮಾರು ಮಾವನ ಕೈಗೆ ಬೆಶಿನೀರು ತಾಗಿತ್ತಡ, ತಣ್ಣೀರು ಮುಟ್ಟುಸಿ ಸಮಾದಾನ ಮಾಡಿಗೊಳ್ತವಡ.
 • ಚೂರಿಬೈಲು ಶಂಬುಮಾವ° ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹತ್ತರೆ ಜಾಗೆತೆಗದವಡ – ಗುರುಪುರ ಹೊಳೆ ಕರೆಲಿ, ತಂಪಿಂಗೆ!
 • ಮಂದಾರದ ಕೂಸಿಂಗೆ ಸೈಕ್ಕಾಲು ಬಿಡ್ಳೆ ಬತ್ತಿದಾ, ಸೆಕೆ ಜೋರಾದಷ್ಟು ಸೈಕ್ಕಾಲು ಜೋರು ಹೋವುತ್ತಡ.
 • ತರವಾಡು ಮನೆಗೆ ಓಡಿನ ಮಾಡು. ಆದರೂ ಸೆಕೆ ಆವುತ್ತಡ ಪಾತಿಅತ್ತೆಯ ಸೊಸಗೆ!
 • ಗೀತತ್ತೆಯ ಓಮುನಿಲಿ ಎದುರಾಣ ಕಣ್ಣಟಿ ಪೀಂಕುಸಿದ್ದವಡ, ಒಳಂಗೆ ಗಾಳಿ ಸಮಗಟ್ಟಿಂಗೆ ಬಪ್ಪಲೆ!
 • ಮರದ ಇಬ್ರಾಯಿಯ ಬ್ಯಾರ್ತಿಗೆ ಸೆಕೆ ಜೋರಪ್ಪದಕ್ಕೆ ಮೀನಿನ ಬಲೆಯ ಬುರ್ಕ ಹಾಕಿತ್ತಡ.
 • ರೋಸಮ್ಮನ ಮಗಳಿಂಗೆ ಕೃಷ್ಣಬಸ್ಸಿನ ಬ್ರೇಕುಪೈಲಪ್ಪಗ ಕುಶೀ ಆತಡ! – ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬಂದತ್ತಿದಾ!!
 • ಕಾಂಚೋಡಿಮಾಣಿಗೆ ಸೆಕೆ ಜೋರಪ್ಪಗ ಪೇನಿನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಸುದಡ. ಕುಶಿ ಆದರೆ ತಂಪಿನ ಗಾಳಿಬತ್ತನ್ನೇ!
 • ಚೆಂಬರ್ಪು ಮಾಷ್ಟ್ರಣ್ಣಂಗಳ ಶಾಲೆಲಿ ಕುಟ್ಟಂಗೊ ಸೆಕಗೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಹಾಕುತ್ತವಿಲ್ಲೆಡ.
 • ಕರಿಪಾರೆಯ ಉರಿಗಾಳಿಗೆ ಒಣಗಿಯೇ ಹೋದವು ಪಾರೆ ಮಗುಮಾವ°!
 • ಹುಲ್ಲು ತೆಗೆತ್ತ ಮಿಶನು ಗೊಂತಿದ್ದಲ್ಲದೋ – ಕತ್ತಿ ಅಲಗಿನ ಬದಲು ಪೇನಿನ ಅಲಗು ಸಿಕ್ಕುಸಿದನಡ ಕಲ್ಮಡ್ಕ ಅನಂತ°! ಗಟ್ಟಿಗ° ಅವ°!!
 • ನೆಕ್ರಾಜೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಗೆ ಮೆಡ್ರಾಸಿಲಿಪ್ಪ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಚಿಂತೆ – ಸೆಕಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಣಗ್ಗೋ ಏನೋ ಹೇಳಿಗೊಂಡು.
 • ಮಾಲಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳ ತಲೆಕಸವು ಸೆಕಗೆ ಬೆಳುಲಿನ ಹಾಂಗೆ ಆಯಿದಡ. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಹಿಡಿಯದ್ದಕ್ಕೆ ಗರ್ಗನ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕುದಡ ಈಗ!
 • ಪಂಜ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯಂಗೆ ಗೋಬರುಗೇಸಿಂದೇ ಚಿಂತೆ! ಈ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಗೆ ಸೆಗ್ಣಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ “ನಿನಿಗೆ”! ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದವಡ ಓ ಮೊನ್ನೆ.
 • ಕಜೆ ತಮ್ಮಣ್ಣಂಗೆ ಮಳಿಬಾವನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪುನರ್ಪುಳಿ ಶರ್ಬತ್ತು ಕುಡಿವಲೆ ಪುರುಸೊತ್ತೇ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿಲ್ಲೆಡ!
 • ಅರ್ನಾಡಿಬಾವಂಗೆ ಚೂಡಿದಾರದ ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ಅಂಗಿ ಹಾಕಲೆಡಿತ್ತಿಲ್ಲೆಡ, ಈಗ ಸಣ್ಣ ಬನಿಯಾನಿನ ನಮುನೆ – – ಸಾನಿಯ ಹಾಯ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ –  ಆ ನಮುನೆದರ ಹಾಕುದಡ.
 • ಪಾಡಿಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದು ಗ್ರೇಶಿ ಕುಡುದಮಲಿನ ಸಂಕಪ್ಪು ಇಳುದ್ದಡ. ನೀರಲ್ಲ ಅದು – ಮಲಂಪು ಹೇಳಿ ಬಿರುದ ಮತ್ತೆಯೇ ಗೊಂತಾದ್ದಡ!
 • ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರಗೆ ಹೋಯೆಕ್ಕಾತು, ಕಾರಿನ ಏಸಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ್ದೆ ಹೋಪಲೆಡಿಯ – ಹೇಳಿ ರೂಪತ್ತೆಗೆ ಬೇಜಾರಡ, ದೀಪಕ್ಕನ ಕೈಲಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತಡ.

ಉಫ್..!
ಎಂತಾ ಸೆಕೆ ಎಂತಾ ಸೆಕೆ..
ಸಾಕಪ್ಪಾ ಸಾಕು, ಈ ಸರ್ತಿಂಗೆ. ಅಲ್ಲದೋ?

ಎಷ್ಟೇ ಸೆಕೆ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಸಾಗುದು ಈ ಹೊತ್ತಿಂಗೇ.
ಹಪ್ಪಳ, ಸೆಂಡಗೆ, ಬಾಳುಕು, ಇತ್ಯಾದಿ ತಿಂಡಿಗೊ, ಸೌದಿ, ಬೆರಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಂಧನಂಗೊ, ವಿಭೂತಿ, ಕಾಡಿಗೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ದ್ರವ್ಯಂಗೊ – ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಇದುವೇ ಪ್ರಶಸ್ತ ಸಮಯ.
ಈಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಮುಗುಶಿಗೊಂಡು ಮಳೆ ಸುರು ಅಪ್ಪಮೊದಲೇ ಮನೆ ಒಳ ಹೊಕ್ಕರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೆರಡುದು ಆಟಿ ಕಳುದ ಮೇಲೆಯೇ!!! ಮದಲಿಂಗೆ ಹಾಂಗೇ ನೆಡಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದದು.
ನಿಂಗೊಗೂ ಎಂತಾರು ಮಾಡಿಗೊಂಬಲಿದ್ದರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಮುಗುಶಿ.
ಸುಮ್ಮನೇ ಬೆಶಿಲು ಹಾಳುಮಾಡೆಡಿ, ಹಾಂ!
ನಿಂಗಳ ಊರಿಲಿ ಎಂತಾರು ಶುದ್ದಿ ಇದ್ದರೆ, ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬೈಲಿಲಿ ಹೇಳಿಗೊಂಬಲಕ್ಕಾರೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿ, ಆತೋ?

ಒಂದೊಪ್ಪ: ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆ ಆದರೂ ತಲೆಯ ತಣ್ಣಂಗೇ ಮಡಿಕ್ಕೊಳಿ ಯೇವಗಳೂ… ಆತೋ?

ಸೂ: ನಿಂಗಳ ಊರಿನ ಶುದ್ದಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿದೋ? ನಿಂಗೊ ಸೇರುಸಿ. ಆತೋ?
ನಿಂಗಳ ಊರಿನ ಶುದ್ದಿಗೊ ಇನ್ನೊಂಬಂಗೆ ಗುದ್ದು ಆಗದ್ರೆ ಸಮ!

ಒಯಿಶಾಕದ ಉರಿಸೆಕಗೆ ಹಾಳೆಬೀಸಾಳೆಯ ತಂಗಾಳಿ..!, 4.9 out of 10 based on 12 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 13 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆ
  ಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆ

  ಇತ್ಲಗಿಯಣ ಹೊಡೆoಗೆ ಬಪ್ಪಲೆ ಇದ್ದರೆ…ಓಮಿನಿ ಲಿ ಬಪ್ಪಲಕ್ಕು ..ಗಾಳಿ ಒಳ್ಳೆತ ಬತ್ತು…:D

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿ
  ಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿ

  ಸೆಕೆ ತಡವಲೆಡಿಯದ್ದೆ ಒಪ್ಪಕ್ಕಂಗೆ ಆಸರ ಆಗಿ, ಮೋಹನು ಕೋಲ್ಡೌಸಿಂಗೆ ಹೋಪಾಳಿ ಒಪ್ಪಣ್ಣನತ್ತರೆ ಹಟ ಮಾಡಿತ್ತಡ.
  ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಾಸು ಬಪ್ಪಗ, ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲಂಗೆ ನಾಕು ಐಸು ತುಂಡು ಕೇಳಿ ಬೇಗಿಲಿ ಹಾಕಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದನಡ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ನೀರಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿವಲೇಳಿ. ಮನೆಗೆ ಎತ್ತಿಯಪ್ಪಗ ಐಸು ಕರಗಿ ಬೇಗಿಂಗೆ ಬೆಗರಿದ್ದಡ!

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. aravinda

  iga ade gathi..karnatakalli iga karent ille.fan haakulidiya..aada kaarana beesaaleye gathi..
  enthaadaroo oppanna is the GREAT..

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಗಣೇಶ ಮಾವ°ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣvreddhiವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಪವನಜಮಾವಒಪ್ಪಕ್ಕದೊಡ್ಡಭಾವನೆಗೆಗಾರ°ಪುತ್ತೂರುಬಾವಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣವೇಣೂರಣ್ಣಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಮಾಲಕ್ಕ°ಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಪೆಂಗಣ್ಣ°ವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಚುಬ್ಬಣ್ಣಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣವಿದ್ವಾನಣ್ಣಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ