Category: ಒಪ್ಪಂಗೊ

ಪ್ರಚಂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಚಂಡಮಾರುತದ ಪರಿಣಾಮ! 3

ಪ್ರಚಂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಚಂಡಮಾರುತದ ಪರಿಣಾಮ!

ನಿಜವಾದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಹೇದರೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಂಗಳೇ!!

ಎಲ್ಲವೂ ಜಯವೇ ಆದರೆ ಒಂದು ಸೋಲು…! 8

ಎಲ್ಲವೂ ಜಯವೇ ಆದರೆ ಒಂದು ಸೋಲು…!

ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಂಗೊ ಮಾಡಿರಳಿ; ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಪ ಕೆಲಸ ಅದರ ಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಅಲ್ದೋ?

ಅಮೇರಿಕಲ್ಲಿ ತುರ್ಪಿನ ಹಾಂಗೆ ಬಂದ ಟ್ರಂಪು ಕಾರ್ಡು… 3

ಅಮೇರಿಕಲ್ಲಿ ತುರ್ಪಿನ ಹಾಂಗೆ ಬಂದ ಟ್ರಂಪು ಕಾರ್ಡು…

ಮಾತಿಲೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ, ಯೇವ ಹಂತಕ್ಕೂ ಎತ್ತುಲೆಡಿಗು ಹೇಳ್ತದಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪು – ನೇರ ಉದಾಹರಣೆ – ಹೇದು ಶಾಂಬಾವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಗಾನ ಮುರಳಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಮರಳಿದ ಬಾಲಮುರಳಿ 4

ಗಾನ ಮುರಳಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಮರಳಿದ ಬಾಲಮುರಳಿ

ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಲಿ ಸಂಗೀತಾಸಕ್ತರು ಹಲವು. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಾಸಕ್ತರ ಅತಿ ಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಎಂ. ಬಾಲಮುರಳೀ ಕೃಷ್ಣ ಮೊನ್ನೆ ತೀರಿಗೊಂಡಿದವು – ಹೇಳ್ತ ಶುದ್ದಿ ಬಹಳ ಬೇಜಾರ ತಯಿಂದು. ಸಂಗೀತದ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ, ಬೆಳದು ಬಾಳಿದ ಆ ಮಹನೀಯರ ಜೀವನವ ನಮ್ಮ...

ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಮಾಡುವ ಮಂಗಳ ಗೋ ಯಾತ್ರೆ 2

ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಮಾಡುವ ಮಂಗಳ ಗೋ ಯಾತ್ರೆ

ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸೇನೆ ಹೇದರೂ, ಅದರ್ಲಿ ಇದ್ದದು ಭಾರತೀಯರೇ. ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟುಗೊಂಡು ಇದ್ದದು ಅವ್ವು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂಗೇದು, ಸಂಬಳ ತೆಕ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಆಯೇಕು ಹೇದು ಏನಿಲ್ಲೆನ್ನೆ. ಬೆಡಿ ಬಿಟ್ರಾತು, ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತವು – ಅಷ್ಟೇ....

ದೇಶಲ್ಲಿ ಸುರು ಆತು ಬೆಳಿ ಕ್ರಾಂತಿ!!! 4

ದೇಶಲ್ಲಿ ಸುರು ಆತು ಬೆಳಿ ಕ್ರಾಂತಿ!!!

ದೇಶ ಇಡೀ ತೋಟ ಗೆದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಹೇಳ್ತದು ನವಗೆ ಗೊಂತಿದ್ದು. ಹಾಂಗೇ, ಇದೊಂದು – ಬೆಳಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಹೇದು ಹೆಸರು ಮಡಗುತ್ತರೆ ಹೇಂಗೇ’ದು – ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು ಬೈಲಿನ ಬೇಲೆನ್ಸು ಪಂಡಿತರು. ಎಂತರ ಕತೆ? ಅದೇ –...

ಸೈನಿಕರ ಗೋರಿಯ ಮೇಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣ?!  :-( 4

ಸೈನಿಕರ ಗೋರಿಯ ಮೇಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣ?! :-(

ಸೈನಿಕರು ಹೇದರೆ, ತನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ದೇಶರಕ್ಷಣೆಲಿ ಕಳವ ಅಮೂಲ್ಯ ವೆಗ್ತಿಗೊ. ಅವು ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಶು-ಛಳಿಗೆ ನಿಂದಿಪ್ಪ ಕಾರಣ ನಾವು ಆರಾಮಲ್ಲಿ ಬೈಲಿಲಿ ಒರಗಲೆಡಿತ್ತು, ಅಪ್ಪೋ. ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಂಗಾರೂ ಸುಖ ಇಲ್ಲೆ, ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಅನಂತರ ಆದರೂ ಕೊಶಿ...

ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ಳಕ್ಕೋ 4

ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ಳಕ್ಕೋ

ಪಟಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಡ್ತವು; ಬೋಚಬಾವ ಅಂತೂ ಯೇವತ್ತೂ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ತ – ಇನ್ನು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡ್ಳಕ್ಕೋ ಕೇಳಿರೆ ಎಂತ ಅರ್ತ ಅಪ್ಪೋ! – ಹೇದು ಕೇಳುವಿ ನಿಂಗೊ. ಅಪ್ಪು, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ಳಕ್ಕೋ ಆಗದೋ – ಹೇದು ಹಲವೂ ಜೆನ ಅತಿ...

ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಷರತ್ತು ಇಪ್ಪಲಾಗ!! 2

ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಷರತ್ತು ಇಪ್ಪಲಾಗ!!

ಉಡುಪಿಗೆ ಕಂಸ ಆಗಿ ಬಪ್ಪ ಬದಲು ಕನಕ ಆಗಿ ಬಪ್ಪದು ನವಗೊಳ್ಳೆದು.

ಶಪಥಪರ್ವಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಿತ ಗುರುಚರಣಲ್ಲಿ..! 2

ಶಪಥಪರ್ವಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಿತ ಗುರುಚರಣಲ್ಲಿ..!

ಬೇಲಿ ಕರೆಂಗೆ ಬಪ್ಪ ಕಂಡು ದನಂಗಳ ದೂರಂದಲೇ ಎಬ್ಬದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ನಾಶ ನಾಳೆ ಅಕ್ಕು

ನವರಾತ್ರಿಯ ಪರ್ವಲ್ಲಿ ಶಪಥ ಪರ್ವ!!! 5

ನವರಾತ್ರಿಯ ಪರ್ವಲ್ಲಿ ಶಪಥ ಪರ್ವ!!!

ಶಪಥ ಪರ್ವವು ರಾಕ್ಷಸರಿಂಗೆ ದಶ-ಹರವಾಗಲಿ, ಬೈಲಿಂಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಆಗಲಿ.

ಯಮಾಲಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಯ; ಹಿಮಾಲಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಗೌಜಿ ..!! 5

ಯಮಾಲಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಯ; ಹಿಮಾಲಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಗೌಜಿ ..!!

ಹಿಮಾಲಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಯ ಕಳುದು ನವರಾತ್ರಿ ಬಂತು. ಯಮಾಲಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಯ.

ದೇಶಲ್ಲಿಡೀ ಉರಿ ಹೊತ್ತುಸಿದ ಉರಿ!! 2

ದೇಶಲ್ಲಿಡೀ ಉರಿ ಹೊತ್ತುಸಿದ ಉರಿ!!

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದ ಭಾರತಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐನ್ನೂರರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥಾನಂಗೊ ಇದ್ದತ್ತಾಡ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಂಗಳೂ ಅವರವರ ಸ್ವಂತ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸ್ವಂತ ಏರ್ಪಾಡುಗೊ ಮಾಡಿಗೊಂಡು ಆರಾಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿದ್ದವು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದವರ ಹತ್ರೆಯೂ – “ಎಂಗೊ ಬಿಟ್ಟಿಕ್ಕಿ ಹೋವುತ್ತಾ ಇದ್ದೆಯೊ°, ಇನ್ನು...

ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಮರವಾದ ಅಜ್ಜ..! 2

ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಮರವಾದ ಅಜ್ಜ..!

ಒಳ್ಳೆದು – ಕೆಟ್ಟದು ಎರಡುದೇ ನಮ್ಮ ಹೆರಿಯೋರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದತ್ತು. ಯೇವದರ ಮುಂದುವರುಸೆಕ್ಕು ಹೇಳ್ತದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿದ್ದು.

ಗೆಣವತಿ ಮುಳುಗುಸುಲೆ ತಕ್ಕ ಆದರೂ ನೀರಿರಳಿ..!! 3

ಗೆಣವತಿ ಮುಳುಗುಸುಲೆ ತಕ್ಕ ಆದರೂ ನೀರಿರಳಿ..!!

ಕಾವೇರಿಗಾಗಿ ನಾವುದೇ ಕಾವು ಏರ್ಸೆಕ್ಕಷ್ಟೆ.