ಫಕ್ಕನೆ ನೆಂಪಾದ ಚೊಕ್ಕ ಶುದ್ದಿಗೊ!

December 3, 2010 ರ 12:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 79 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಹೋ – ಅದಪ್ಪು!
ಪಕ್ಕನೆ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಮನಿಶ್ಶರಿಂಗೆ ಎಂತಾರು ಹೇಳುವಗ/ ಕೇಳುವಗ/ಮಾಡುವಗ / ಮಾತಾಡುವಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮಂದಪಟ್ಟ ಯೇವದಾರು ಶೆಬ್ದ / ಕಾರ್ಯ/ ಕೃತಿ / ವಸ್ತು ನೆಂಪಪ್ಪದು.
ಒಂದರ ಕೇಳುವಗ ಮತ್ತೊಂದು ನೆಂಪಪ್ಪದು, ಒಂದರ ಹೇಳುವಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಂಪಪ್ಪದು – ಅವೆರಡಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮಂದವೇ ಇರ, ಅತವಾ ಇಪ್ಪಲೂ ಸಾಕು. ಆದರೂ ನೆಂಪಾವುತ್ತು. ಬೇಕೂಳಿರೂ ನೆಂಪಾಗದ್ದದು ಕೆಲವು ಬೇಡ ಹೇಳಿರೂ ನೆಂಪಾವುತ್ತು!
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂತರ!? – ಅವೆರಡಕ್ಕೆ  ಏನಾರು ಸಾಮ್ಯತೆ ಇರ್ತು.
ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂಗೆ ಈ ವಸ್ತುವಿಂಗೂ ಆ ವಸ್ತುವಿಂಗೂ ತಾಳೆ ಹಾಕಿ ಆವುತ್ತು. ಹಾಂಗಾಗಿ ಈ ವಿಶಯ ಹೇಳುವಗ ಆ ವಿಶಯ ನೆಂಪಪ್ಪದು.
ವಿಶಯಂದಲೂ ಈ ವಿಶಯಲ್ಲಿಪ್ಪ ಆ ಶೆಬ್ದ ಕೇಳಿ ಅಪ್ಪಗ ಆ ವಿಶಯಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅದೇ ಶಬ್ದ ನೆಂಪಪ್ಪದು.

ಪ್ರಾಯ ಆಗಿ ರಜ ಮರವಲೆ ಸುರು ಆದರೆ ಅಂತೂ ಈ ಸಂಗತಿ ಜೋರೇ ಜೋರು!
ಆರಾರು ಎಂತಾರು ಹೇಳಿರೆ ಒರಕ್ಕಿಲಿ ಕಿಚ್ಚುಮುಟ್ಟಿ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಆದ ಹಾಂಗೆ, ಪಕ್ಕನೆ ಬೇರೆಂತದೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡುಸುಗು..
ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆದೇ ಆದರೂ, ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇದು ಗಮ್ಮತ್ತಿನ ನೆಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಆವುತ್ತು. ಅತವಾ, ಮತ್ತೆ ನೆಂಪು ಮಾಡುವಗ ನೆಗೆಬತ್ತು. :-)

ಶುದ್ದಿಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೂ – ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುವಗ ಹಾಂಗೇ ಆದರೆ ಹೇಂಗಕ್ಕು?
ಈ ವಾರ ಅದೇಶುದ್ದಿ ಮಾತಾಡುವೊ°, ಆಗದೋ?

ಸಂಕೊಲೆಯ ಕೊಂಡಿಗಳ ಹಾಂಗೆ, ಮೆದುಳಿಲಿ ವಿಶಯಂಗೊ!!

~

 • ಮಾತಾಡುದು ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಮೊನ್ನೆಂದ ಬೀಸ್ರೋಡುಮಾಣಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡೇಗಂಟೆ ಮಾತಾಡುದಡ, ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಇಪ್ಪವರ ಹತ್ತರೆ. ಒಳುದ ಹೊತ್ತು ಪೂರ ಮೊಬಯಿಲಿಲಿ ಅಂಬೆರ್ಪಡ – ಬೌಶ್ಷ ಬಪ್ಪ ಮೇಶ ಒರೆಂಗೆ ಹಾಂಗೆಯೋ ಏನೋ! ಉಮ್ಮಪ್ಪ.
 • ಉಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು – ರಾಂಪೂಜಾರಿಯ ಸೊಸೆ ಉಮ್ಮಕ್ಕನ ಗೆಂಡ ಮೊನ್ನೆ ಕಳ್ಳುಕುಡುದು ನೆಡಕ್ಕೊಂಡು ಬಪ್ಪಗ ಕಲ್ಪಣೆಗೆ ಬಿದ್ದತ್ತಡ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಧನ್ವಂತರಿಲಿ ಎಡ್ಮಿಟ್ಟಾಯಿದಡ.
 • ಧನ್ವಂತರಿ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು – ಮೊನ್ನೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಜಯಂತಿ ಬಂತಲ್ಲದೋ – ಚೂರಿಬೈಲುದೀಪಕ್ಕನ ಮನೆಲಿ ವಿಶೇಷ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಇತ್ತಡ ಆ ದಿನ!
 • ಜಯಂತಿ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು – ಬಟ್ಯನ ಪುಳ್ಳಿ ಜಯಂತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಕಲಿವಲೆ ನೀರ್ಚಾಲಿಂಗೆ ಹೋವುತ್ತಡ..
 • ನೀರ್ಚಾಲು ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು – ಮೊನ್ನೆ ಮದುವೆ ಕಳುದ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದನಕೆರೆಮಾಣಿ ನೀರ್ಚಾಲಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಅಂಗುಡಿಯ ಬಾಗಿಲೇ ತೆಗದ್ದನಿಲ್ಲೆಡ; ಒಳ ಇದ್ದನೋ – ಹೆರ ಇದ್ದನೋ ಜೆನಂಗೊಕ್ಕೆ ಅರಡಿಯ!
 • ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು – ಎಡಪ್ಪಾಡಿಬಾವನ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಲಿ ಈಗ ಸೊರ ಬತ್ತಿಲ್ಲೆಡ, ಮೊನ್ನೆ ಎಡೆಬಿಡದ್ದೆ ಬಿದ್ದ ಮಳಗೆ ಸ್ಪೀಕರಿಂಗೆ ಬೂಸುರು..
 • ಬೂಸುರು ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು – ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಹಪ್ಪಳವ ಎಲ್ಲ ಹೊಗೆಅಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹುಗ್ಗುಸಿತ್ತಡ, ಬೂಸುರು ಬಾರದ್ದ ಹಾಂಗೆ. ಹೊಗೆ ಅಟ್ಟ ಸೋರಿ ಹಪ್ಪಳಕಟ್ಟ ಪೂರ ಚೆಂಡಿ ಆಗಿ ಬೂಸುರು ಲಾಯಿಕಂಗೆ ತೊಳದು ಹೋತಡ!
 • ಹಪ್ಪಳ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು – ಹರಿಪ್ರಸಾದದ ತುಪ್ಪದೋಸೆ ಹಪ್ಪಳದಷ್ಟಕೇ ಇಪ್ಪದು ಹೇಳ್ತ ಕೋಪಲ್ಲಿ ಬಲ್ನಾಡುಮಾಣಿ ಗಣೇಶುಪ್ರಸಾದಿಂಗೆ ಹೋಪದಡ ಈಗೀಗ.
 • ತುಪ್ಪ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾವುತ್ತು – ತರವಾಡುಮನೆ ವಿದ್ಯಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ತಿಂತಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲದೋ – ಮೊನ್ನೆ ತುಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮಯಿಸೂರುಪಾಕಿನ ಒಂದು ಬಟ್ಳು ಕಾಲಿಮಾಡಿದ್ದಡ!
 • ಮೈಸೂರು ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು – ಪಂಜೆಕುಂಞಜ್ಜಿಯ ಮಗಳ ಮನೆಲಿ ಪುಳ್ಳಿದು ಬಯಂಕರ ಕಾರುಬಾರು ಅಡ. ಅಮ್ಮನ ಕರಕ್ಕೊಂಡು ಆಪೀಸಿಂಗೆ ಹೋದರೆ, ಬಪ್ಪದು ಇರುಳೇಡ!
 • ಕಾರುಬಾರು ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು – ಬೆಂಗುಳೂರಿಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ನಮ್ಮೋರು ಕೆಲವು ಜೆನ ಬಯಂಕರ ಕಾರುಬಾರು ಮಾಡಿದ್ದವಡ, ಕೆಲವು ಜೆನ ಒಳ; ಕೆಲವು ಜೆನ ಮೇಗೆ – ಹೋದವಡ!
 • ಬೆಂಗುಳೂರು ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು – ಶುಬತ್ತೆಗೆ ಈ ಒರಿಶ ಊರಿಂಗೆ ಬಪ್ಪಲೆ ಕಷ್ಟ ಅಡ, ಪ್ರಕಾಶಮಾವನ ಕಂಪೆನಿಲಿ ರಜೆಯೇ ಇಲ್ಲೆಡ!
 • ಶುಬತ್ತೆ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು – ಸುಬ್ರಮಣ್ಯದ ಆನೆಗೆ ಬಯಂಕರ ಪೋಲಿ ಎಳಗುತ್ತಡ ಒಂದೊಂದರಿ! ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲದೋ!!
 • ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಈ ಒರಿಶದ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ರಶ್ಟಿಗೆ (ಷಷ್ಠಿ) ಹೋಗಿಪ್ಪಗ ಹೊಸ ನಾಗರಬೆತ್ತ ತಪ್ಪಲೆ ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ° ಈಗಳೇ ಹೆರಟು ನಿಂದಿದವಡ.
 • ನಾಗರ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಶ್ರೀಅಕ್ಕನ ಮನೆ ಜಾಲಿಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಾಗರಹಾವು ಕಂಡಿತ್ತಡ, ಜೋಯಿಶಪ್ಪಚ್ಚಿ -ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ದವಡ. ಆರಿಂಗೆ?!
 • ಜೋಯಿಶಪ್ಪಚ್ಚಿ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಯೇವದೋ ಒಂದು ವಿಶಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಪ್ರಬಂದ ಬರದ್ದಕ್ಕೆ ಡೋಕ್ಟ್ರೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದವಡ, ಹಾಂಗೆ ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ ಆಯಿದನಡ.
 • ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಬೈಲಿಂಗೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕನ ಸಂಕ ಪುನಾ ಮುರುದ್ದಡ, ಬಾವನತ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಜಗಳ ಅಡ ಈಗೀಗ!
 • ಜಗಳ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಒಪ್ಪಕ್ಕಂಗೆ ಈಗೀಗ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಳೇ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲೆ, ರಾಮಜ್ಜನ ಕೋಲೇಜಿಲಿ ಲೇಬು-ಪರೀಕ್ಷೆ ತಪ್ಪುಲಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲದೋ?! ಒಳ್ಳೆದಾತು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುಸಿದ್ದು ಅದರ!! 😉
 • ರಾಮಜ್ಜ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಈಗ ಇಪ್ಪ ಕೋಲೇಜುಗಳ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಕೋಲೇಜುದೇ ಆಯೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದವಡ. ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿ ಅವು!
 • ವಿದ್ಯ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಪಾತಿ ಅತ್ತೆಯ ಸೊಂಟಬೇನೆಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಕ್ಕಂಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸಂಗೊ ಕಲ್ತಾತಡ ಈಗ! ರಂಗಮಾವ° ಹೇಳಿದವು ಓ ಮೊನ್ನೆ!
 • ರಂಗ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಶಡ್ರಂಪಾಡಿ ದೇವಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ರಂಗಪೂಜಗೆ ಹೋಪಲಾಯಿದಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಪಾರೆ ಮಗುಮಾವ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಗೊಂಡವಡ.
 • ಪಾರೆ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಈ ಸರ್ತಿ ಬಲೀಂದ್ರಂಗೆ ಪಾರೆ ಹೂಗು ಸಿಕ್ಕದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಾರದ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಡ.
 • ಮಾಲೆ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಮಾಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳು ಈ ಒರಿಶಂದ ಕೋಲೇಜು! ಪುತ್ತೂರು ಹೋಶ್ಟೆಲಿಂದ ಹೋಪದಡ.
 • ಕೋಲೇಜು ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಮೊನ್ನೆ ಕೋಲೇಜಿಲಿ ಓಡಿಬಂದುಹಾರ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವನ ಮಗಳಿಂಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಡ. ಈ ರೇಟಿನ ಎಡಕ್ಕಿಲಿ ಚಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಷ್ಟ್ರಮನೆ ಅತ್ತೆಗೆ ಕೊಶಿಯೋ ಕೊಶಿ!
 • ಚಿನ್ನ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಮುಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ತೆಗವಗ ಟೀವಿಲಿ ಕಾಣ್ತಲ್ಲದೋ – ದ್ವಾರಕದಣ್ಣ ಮದುವೆ ಚಿನ್ನ ತೆಗವಲೆ ಹೋಗಿ ಟೀವಿನೋಡಿಗೊಂಡೇ ಕೂಯಿದನಡ.
 • ಮುಳಿಯ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ನಮ್ಮ ಮುಳಿಯಭಾವನ ಚೆಂದದ ಭಾಮಿನಿಗೊ ಬೈಲಿಲಿ ರೈಸುತ್ತಡ. ಅಪೂರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನವ ಜೆನಂಗೊಕ್ಕೆ ಎತ್ತುಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಅವರ ಅಭಿನಂದುಸುತ್ತವಡ.
 • ಭಾಮಿನಿ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಕಾನಾವಣ್ಣ ಈ ಒರಿಶ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ರಜೆ ಮಾಡಿದ್ದನಿಲ್ಲೆಡ. ಮಾಣಿಗೆ ಕಲಿತ್ತದರ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಸಗ್ತಿ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಅಕ್ಕ° ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದವು!
 • ಕಾನಾವು ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಮಳೆಗಾಲ ಉದ್ದ ಆದ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಾನಾವು ಕೆರೆಲಿ ಒಳ್ಳೆತ ನೀರಿದ್ದಡ ಈ ಸರ್ತಿ! ಈಜಲೆ ಯೇವತ್ತು ಹೋಪದು – ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡಭಾವ° ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಗೊಂಡು ಇದ್ದ°.
 • ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಕಾಯಿಮಾಪಳೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪಿದ್ದರ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನಡ್ಕ ಬಾವಂಗೆ ಡಬ್ಬಲು ಲಾಬ ಆಯಿದಡ. ಬಪ್ಪೊರಿಶ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರೂ ಆತು – ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದವು! 😉
 • ಕಾಯಿ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಬಟ್ಟಮಾವಂಗೆ ಅಕ್ಕಿಕಾಯಿ ಹೊರ್ಲೆಡಿಯದ್ದೆ ಈಗೀಗ ಅದರ ಬಾಬ್ತು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಪದಡ.
 • ಬಾಬ್ತು ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಬಂಡಾರಿಬಾಬು ಮೊನ್ನೆ ಹೊಸನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದಪ್ಪಗ ಅದರ ಕೆಲಸದ್ದು ಚೌರ ಮಾಡಿದ್ದಡ. ಸರಿ ಅರಡಿಯದ್ದೆ ಎಲಿ ತಿಂದ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡಿಹಾಕುತ್ತಡ!
 • ಎಲಿ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ರೂಪತ್ತೆ ಮನೆಲಿ ಎಲಿ ಉಪದ್ರ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ತಂದ ಎಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಜಾಲಿಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಮಣ್ಣಿಡುದು ಕುಂಬಾಯಿದಡ!
 • ರೂಪತ್ತೆ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಕಾರಿನ ಪೆಟ್ರೋಲು ಮುಗುದು ಗುಡ್ಡೆತಲೆಲಿ ಬಾಕಿ ಆದ್ದಕ್ಕೆ ಅಪುರೂಪಲ್ಲಿ ಗೆಂಡಂಗೆ ಪೋನು ಮಾಡಿತ್ತಡ!
 • ಪೋನು ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಪೆರ್ಲದಣ್ಣ ಮೊನ್ನೆ ಪೋನು ಮಾಡಿತ್ತಿದ್ದ – ಯೆಡಿಯೂರಪ್ಪ° ಉದುರುವ ಅಂದಾಜು -ಹೇಳಿಗೊಂಡು!
 • ಯೆಡಿಯೂರಪ್ಪ° ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಗುಣಾಜೆಮಾಣಿ ಮೊನ್ನೆ ಊರಿಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತಿದ್ದನಡ, ಅಂಬೆರ್ಪಿಲಿ ಒಪಾಸು ಹೋದನಡ.
 • ಗುಣಾಜೆಮಾಣಿ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಶೋಬಕ್ಕ° ಈ ಸರ್ತಿ ಸುಮಾರು ಕರೆಂಟಿನ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆತ್ತಡ, ಈ ಸರ್ತಿ ಕೇಂಡ್ಳಿಂಗೆ ಗಿರಾಕಿ ಇರ ಅಂಬಗ!
 • ಕರೆಂಟು ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಮೊನ್ನೆ ಅಜ್ಜಕಾನಬಾವ° ಕೆಂಡದಡ್ಯೆ ಮಾಡ್ಳೆ ಹೆರಟು ಕರಂಚಿದ್ದಡ!
 • ಕೆಂಡದಡ್ಯೆ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ನೆಗೆಗಾರ ಓ ಮೊನ್ನೆ ಪಂಚಾಂಗಂದ ಕೆಳ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದದಡ! ಮೋರೆ ಪಾಪ ಕೆಂಡದಡ್ಯೆಯ ಹಾಂಗೆ ಆಯಿದಡ.
 • ಪಂಚಾಂಗ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಬೈಲಕರೆ ಜೋಯಿಶಪ್ಪಚ್ಚಿಗೆ ಈ ಒರಿಶ ಮಲೆಯಾಳ ಪಂಚಾಂಗ ಸಿಕ್ಕದ್ದೆ ಒಯಿಜಯಂತಿ ಮಾಂತ್ರ ಇಪ್ಪದಡ. ಮೂರ್ತ ಮಾಡ್ಳೆ ಭಾರೀ ಬಂಙ ಆವುತ್ತು ಹೇಳ್ತದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ!!
 • ಬೈಲಕರೆ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಗಣೇಶಮಾವಂಗೆ ಹಲ್ಲು ಸೆಳಿತ್ತದು ಜೋರಾದ್ದಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರಿಂಗೆ ಬಯಿಂದವಡ. ಡಾಗುಟ್ರ ಹೆಂಡತ್ತಿಯ ಸೆಂಟಿನ ಪರಿಮ್ಮಳಕ್ಕೆ ತಲೆಸೆಳಿವಲೆ ಸುರು ಆಯಿದಡ!
 • ಪರಿಮ್ಮಳ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಕೆದೂರುಡಾಗುಟ್ರು ಬೋದತಪ್ಪುಸುಲೆ ಕೊಡ್ತ ಮದ್ದಿನ ಪರಿಮ್ಮಳ ನೋಡಿದ್ದಡ ನಮ್ಮ ಬೋಸಬಾವ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಾರ ಆರಿಂಗೂ ರಗಾಳೆ ಇಲ್ಲೆ!
 • ರಗಳೆ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಲೋನು ಕೇಳುಲೆ ಬಂದು ರಗಳೆ ಅಪ್ಪದು ಬೇಡ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಬೇಂಕಿನಪ್ರಸಾದ° ಅಷ್ಟಂಟುಮೆನೇಜರ ಆಯಿದನಡ!
 • ಬೇಂಕು ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಬೇಂಕಿಲಿರ್ತ ಬೊಳುಂಬುಮಾವ ಮೊನ್ನೆ ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆಬಾವಂಗೆ ಜೋರುಮಾಡಿದ್ಡಡ, ಅವರ ಬೇಗಿಲಿ ಪೈಸೆ ಇಪ್ಪದೋ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ!
 • ಬೇಗು ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಪುಟ್ಟತ್ತೆಯ ವೇನಿಟಿ ಬೇಗಿಂಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಎರುಗು ಬಂತಡ! ಒಳ ಮಡಗಿದ ಚೋಕುಲೇಟಿಂಗೆ ಆಯಿಕ್ಕು!
 • ಚೋಕುಲೇಟು ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಕೊಕ್ಕಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಳ್ಳೆತ ಕ್ರಯ ಅಡ, ಎಲ್ಲ ಚೋಕುಲೇಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಹೋವುತ್ತಡ!
 • ಕೊಕ್ಕ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಈ ಸರ್ತಿ ಅಡಕ್ಕೆ ತೆಗವಲೆ ಕೊರಗ್ಗ° ಬಯಿಂದೇ ಇಲ್ಲೆಡ, ರಂಗಮಾವ° ಕೇಳುವಗ ಕೊಕ್ಕೆ ಮುರುದ್ದು ಹೇಳಿತ್ತಡ!
 • ಅಡಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ ಕೆಮರವ ಕಪಾಟಿನೊಳದಿಕೆ ಮಡಗಿದ್ದವಡ, ಮಳೆಗಾಲ ಪೂರ್ತ ಕಳಿಯದ್ದರೆ  ಚೆಂಡಿ ಆಗಿ ಪಟ ಹಾಳಕ್ಕೂಳಿ!
 • ಮಳೆಗಾಲ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವನಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಮಳೆಗಾಲ ಅಡಕ್ಕೆ ಮುಗುದು ನೀರ್ಕಜೆಂದ ನೀರಡಕ್ಕೆ ತಂದದಡ!
 • ನೀರಡಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಅಜ್ಜಕಾನಬಾವ° ನೀರಡಕ್ಕೆ ಅಳಗೆ ಒಡದ್ದು ನೆಂಪಿದ್ದಲ್ಲದೋ – ಮಂಗಂಗೊ ಈಗ ಅಜ್ಜಕಾನಬಾವನಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತವೇ ಇಲ್ಲೆಡ!
 • ಅಳಗೆ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ರೂಪತ್ತೆ ಮಗಳು ಸಪುರ ಅಪ್ಪಲೆ ಉಪವಾಸ ಸುರುಮಾಡಿದ್ದಡ!
 • ಉಪವಾಸ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ ಹೊತ್ತಪ್ಪಗ ಹನ್ನೆರಡೇ ಚಪಾತಿ ತಿಂದರೆ ಆತು, ಇರುಳಿಂಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲೆ – ಉಪವಾಸ ಅಡ! ಶ್ರೀಶಣ್ಣ ನೆಗೆಮಾಡುಗು ಒಂದೊಂದರಿ!!
 • ಚಪಾತಿ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಕಳಾಯಿಗೀತತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಬೇರಿದ್ದಡ – ಲಟ್ಟುಸುಲೆ ಹೇಳಿದ ತಂಗಗೆ!
 • ಕಳಾಯಿ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಕಲಾಯಿಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬೇಗ ಹಾಳಪ್ಪದಡ, ಮೋಂತಿಮಾರುಮಾವ ಹೇಳಿದವು.
 • ಹಾಲು ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಕೆಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಇರುಳಿಂಗೆ ಕುಡಿವಲೆ ಪೆರ್ವದ ಮಂದಹಾಲೇ ಆಯೆಕ್ಕಡ, ವಜ್ರಾಂಗಿಭಾವ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನೆಗೆಮಾಡ್ತ°.
 • ವಜ್ರಾಂಗ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಸ್ವರ್ಗದ ಇಂದ್ರನ ಹತ್ತರೆ ವಜ್ರಾಯುಧವೇ ಇಪ್ಪದಡ, ಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣ ಮೊನ್ನೆ ಮುಳಿಯಭಾವನ ಹತ್ತರೆ ವಾದಮಾಡಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದ°!
 • ವಾದ ಮಾಡುದು ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಬಲಿಪ್ಪಜ್ಜನ ತಾಳಮದ್ದಳೆಲಿ ಲೆಕ್ಕಂದ ಜಾಸ್ತಿ ವಾದ ಮಾಡಿರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಕ್ಕು ಹೇಳಿ ವೇಣೂರಣ್ಣ ಹೇಳಿತ್ತಿದ್ದವು.
 • ವೇಣೂರಿನ ಶುದ್ದಿ ಬಪ್ಪಗ ನೆಂಪಾತು, ವೇಣೂರಿಂದ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಗೆ ಬತ್ತ ಮಾರ್ಗದ ಕರೆಲಿ ತುಂಬಾ ಮದ್ದಿನ ಗೆಡುಗೊ ಇದ್ದಡ, ಸುವರ್ಣಿನಿಅಕ್ಕ° ಪ್ರತಿ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುವಗಳೂ ನೆಂಪು ಮಾಡುಗು!
 • ಮದ್ದಿನ ಗೆಡು ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಅರದ ಮದ್ದುಗೊ ಮಾಂತ್ರ ಸಾಲ, ಇಂಜೆಕ್ಷನುಗಳೂ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಕೇಜಿಮಾವ° ಒಂದೊಂದರಿ ಜೋರುಮಾಡುಗು ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ.
 • ಕೇಜಿ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಚುಬ್ಬಣ್ಣ ಸಿಂಗಾಪುರಂದ ಬಪ್ಪಗ ಕೇಜಿಗಟ್ಳೆ ಸೆಂಟು ಚೋಕ್ಲೇಟು ತಯಿಂದನಡ!
 • ಸೆಂಟು ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಕಾಸ್ರೋಡು ಬಿಗ್-ಬಜಾರಿಲಿ ಸೆಂಟಿನ ನಾತಕ್ಕೆ ಜೆನ ಕಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕಡ. ಗುಣಾಜೆಮಾಣಿ ಹೋಗಿ ಪಿಸುರಿಲಿ ಬಯಿಂದ°.
 • ಕಾಸ್ರೋಡು ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಬೀಸ್ರೋಡುಮಾಣಿಗೆ ಪೋನು ಬಿಡ್ಳೇ ಎಡಿತ್ತಿಲ್ಲೆಡ!

  ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಲಿ ಈಗ ನೆಗೆಸಂಕೊಲೆ, ಅಲ್ಲದೋ!?

ಅದಾ, ಶುದ್ದಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹೊಡದು ಪುನಾ ಸುರೂವಿಂಗೇ ಬಂದು ನಿಂದತ್ತು!!
~
ಮನುಶ್ಶಂಗೆ ಹೀಂಗಪ್ಪಲೆ ಕಾರಣ ಎಂತರ?
ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವನ ದೊಡ್ಡಮಗ° – ಅಮೇರಿಕಲ್ಲಿಪ್ಪವನ ಹತ್ತರೆ ಕೇಳಿರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಶಯಂಗೊ ಹೇಳುಗು!
ಮೆದುಳು ಪ್ರತಿ ವಿಶಯವನ್ನೂ ತಲೆ ಒಳದಿಕೆ ತೆಗದು ಮಡಗುತ್ತು.
ಅದು ತೆಗದು ಮಡಗುವಗ, ಪ್ರತಿ ವಿಶಯವನ್ನೂ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಸುಲಾಬಲ್ಲೆ ಸಂಕೊಲೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಹಾಂಗೆ ಮಡಗುತ್ತಡ.
ಹಾಂಗಾಗಿ ನವಗೆ ಒಂದು ವಿಶಯ ಕೇಳಿದ ಕೂಡ್ಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮಂದದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಂಗೊ ಹೆರಬತ್ತು.
ಇದರಿಂದ ಮನುಶ್ಶಂಗೆ ನಿತ್ಯ ವೆವಹಾರ ಸುಲಾಬ ಆಗಲಿ ಹೇಳ್ತ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ (ಚಾಮಿ) ಹಾಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಡ.
ಈಗಾಣ ಕಂಪ್ಲೀಟರುಗಳುದೇ ಹಾಂಗೇಡ ನೆಂಪುಮಡಗುದು, ಸಂಕೊಲೆಪಟ್ಟಿಗಳ (linked-list) ಹಾಂಗೆ.
ಒಂದರ ಮೇಗೆ ಒಂದು ಸಂಕೊಲೆಯೇ!

ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಸಾವಿರ ಉಪಯೋಗ ಇಪ್ಪ ಈ ವೆವಸ್ತೆಲಿ ಒಂದೊಂದು ನೆಗೆ ಇರ್ತಲ್ಲದೋ –
ಅದುವೇ ಇಂದ್ರಾಣ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ನೆಗೆಯ ಶುದ್ದಿ.

ಒಂದೊಪ್ಪ: ಹಾಂ! ಒಂದೊಪ್ಪ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಒಳ್ಳೆ ಶುದ್ದಿಗೊಕ್ಕೆ ಬೈಲಿನೋರು ಎಲ್ಲೊರುದೇ ಒಂದೊಪ್ಪ ಕೊಡ್ತವಡ, ಅಪ್ಪೋ?

ಸೂ: ಇಲ್ಲಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ಶುದ್ದಿಯೂ ನೆಗೆಗೇ ಇಪ್ಪದು. ನೆಗೆಬಾರದ್ದೆ ಇದ್ದರೆ ಪಕ್ಕನೆ ಬೊಳುಂಬುಮಾವನ ’ನಗದು’ ನೆಂಪಕ್ಕು, ಜಾಗ್ರತೆ!

ಫಕ್ಕನೆ ನೆಂಪಾದ ಚೊಕ್ಕ ಶುದ್ದಿಗೊ!, 4.9 out of 10 based on 7 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , , , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 79 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಪಿ.ಐ
  shrikrishna.p.i

  ನಾಡ್ತು ೧೦ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ೨೩ರವರೆಗೆ ಎನಗೆ ‍ಎಕ್ಸಾಮುಗೊ.ನಿಂಗಳ ಹಾರೈಕೆ ಎನ್ನ ಮೇಲಿರ್ಲಿ.ಮತ್ತೆಂತಾರು ಸುದ್ದಿಗೊ ಸಿಕ್ಕಿರೆ ಹೇಳಿ.
  ಪ್ರೀತಿಯಿರಲಿ…
  ಸಂಚಾರಿ…
  ನಿರಂತರ….

  [Reply]

  ಮುಳಿಯ ಭಾವ

  ರಘುಮುಳಿಯ Reply:

  ಮೇಲಿರ್ಲಿ ಹೇಳೋಗ ನೆ೦ಪಾತು.ಹೊಗೆ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಯ್ಶಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಲಿಂಗೆ ಹಾಕೆಕ್ಕು,ಮಳೆ ಬಿಟ್ಟತ್ತದಾ..
  ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸರಿ ಓದಿದ್ದೆಯನ್ನೇ ಭಾವ,ಹೆಂಗೆ ಓದೋದು ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಶಣ್ಣನ ಹತ್ತರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ,ಗುಟ್ಟಿಲಿ..ಲಾಯಿಕ ಬರೆ ಮಿನಿಯಾ.ಎಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದಕೆ ?

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ
  ಮಹೇಶ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ! ಲಾಯಕಾಯಿದು!
  {ವಿಶಯಂದಲೂ ಈ ವಿಶಯಲ್ಲಿಪ್ಪ ಆ ಶೆಬ್ದ ಕೇಳಿ ಅಪ್ಪಗ ಆ ವಿಶಯಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅದೇ ಶಬ್ದ ನೆಂಪಪ್ಪದು}
  ಇದು ನವಗೆಲ್ಲ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದರುದೆ (ಹಲವು) ಪತ್ರಕರ್ತರ, ಬುದ್ಧಿ/ಸುದ್ದಿಜೀವಿಗಳ ಬ೦ಡವಾಳವೇ ಇದು! ಇವ್ವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಕ್ಕಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದದರ ಕೇಳುವ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದ್ದವು. ಅವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶಬ್ದ ಸಿಕ್ಕಿರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಾ೦ಗೆ ಬರವದು. ಬರವಲೆ ಬೇಕಾದ ಹಾ೦ಗಿಪ್ಪ ಶಬ್ದ೦ಗ ಬಪ್ಪ ಹಾ೦ಗೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುಗು!

  ಒ೦ದು ಮಾತಾಡುವಗ ಮತ್ತೊ೦ದು ಶಬ್ದ ನೆ೦ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಸ್ವಭಾವ ಜನರಲ್ಲಿಪ್ಪದರಿ೦ದಲೇ ಅಲ್ಲದ ಲಾಯರುಗೊಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಅಪ್ಪದು!

  ಮತ್ತೆ ಕೆಲವಿದ್ದು.
  ನವಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹೇಳಿರೆ ರಾಮನ ನೆ೦ಪಾದರೆ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯೇ ನೆ೦ಪಪ್ಪದು.
  ಹಿ೦ದು/ಸ೦ಘ ಹೇಳಿರೆ ದೇಶಪ್ರೇಮ ನೆ೦ಪಾದರೆ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಕೋಮುವಾದವೆ ನೆ೦ಪಪ್ಪದು.
  ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಕಲಿವದು ಹೇಳಿರೆ ಕೆಲವು ಜೆನಕ್ಕೆ ಮ೦ತ್ರ ಹೇಳುವದು ಮಾ೦ತ್ರ ನೆ೦ಪಪ್ಪದು!

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಹೇಳಿದ ಶುದ್ದಿಗೂ “ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಜ್ನಾನ” ಹೇಳುವ ವಿಶಯಕ್ಕೂ ಸ೦ಬ೦ಧ ಇದ್ದು.
  ಹೀ೦ಗೆ ಒ೦ದು ವಿಷಯ೦ದ ಮತ್ತೊ೦ದು ನೆ೦ಪಪ್ಪದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಜ್ನಾನ೦ದಾಗಿ ಅಡ. ಅದು ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ನೆ೦ಪಾಯೆಕಾದ್ದದೇ ನೆ೦ಪಕ್ಕು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮತ್ತೆ೦ತಾದರೂ (ಅದಕ್ಕೆ ರಜ ರಜ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ್ದದು) ನೆ೦ಪಕ್ಕು.

  [Reply]

  ಮುಳಿಯ ಭಾವ

  ರಘುಮುಳಿಯ Reply:

  ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೇಳೋಗ ನೆ೦ಪಾತದ.ನೆಗೆಗಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆರ೦ದ ಬೈಲಿನ ಒಳ ಬಪ್ಪದು ಯೇವಗಳೋ?

  [Reply]

  ನೆಗೆಗಾರ°

  ನೆಗೆಗಾರ° Reply:

  ಅದಾ, ಮುಳಿಯಭಾವ ಹೀಂಗೆ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು..
  ಅಜ್ಜಕಾನಬಾವನ ಮೊಬಯಿಲಿಂಗೆ ಪೋನು ಮಾಡಿರೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮಕ್ಕೊ ಹೇಳ್ತು:

  ನೀವು ಕರೆಮಾಡಿರುವ ಚಂದಾದಾರರು ಬ್ಯಾರ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ.. – ಹೀಂಗೆಂತದೋ..

  ಎನಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಆಗಿ ಪೋನು ಮಡಗುದು ಮತ್ತೆ. ಅವನತ್ರೆ ಕೇಳಲೆ ಹೋಯಿದಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ! ಅವಂಗೂ ನಾಚಿಗೆ ಅಕ್ಕಿದಾ..! 😉

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 3. ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ
  ಮಹೇಶ

  ನೆಗೆಗಾರ ಹೇಳುವಗ ‘ವ್ಯಾಪ್ತಿ’ಗೆ ಒ೦ದು ಉದಾಹರಣೆ ನೆ೦ಪಾತು.
  ನೆಗೆಗಾರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಚ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಪಾಚ ಇಲ್ಲದ್ದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಗಾರ ಇಲ್ಲೆ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 4. ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ

  ಓದುಲೇ ಕೊಷಿ ಆವುತ್ತು..

  [Reply]

  ನೆಗೆಗಾರ°

  ನೆಗೆಗಾರ° Reply:

  ಓದಲೆ ಹೇಳುವಗ ನೆಂಪಾತು, ಬಂಡಾಡಿಪುಳ್ಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದಡ, ಓದುತ್ತೇ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜಿ ಪರಂಚಿಗೊಂಡಿತ್ತು. :-(

  [Reply]

  ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ

  ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ... Reply:

  ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳುವಾಗ ನೆಂಪಾತು, ಅರ್ಗ್ಯೆ ಜೆಪ ಮಾಡೆಕು ಮಗ ಹೇಳಿ ಏವತ್ತು ಹೇಳಿಗೊಂದು ಇಕ್ಕು ಅಜ್ಜಿ ಬದ್ಕಿಪ್ಪಗ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 5. ಒಪ್ಪಕ್ಕ
  ಒಪ್ಪಕ್ಕ

  ಈ ಶುದ್ದಿ ಓದಿಯಪ್ಪಗ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅಜ್ಜಿಯ ನೆಂಪಾತು…ಅಜ್ಜಿಗೆ ಜೋರು ಒಂದು ವಿಶಯ ಹೇಳುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಯ ನೆಂಪಪ್ಪದು….ಆಚ ವಿಶಯ ಮಾತ್ರ ಅರ್ದಲ್ಲೆ ಬಾಕಿ…
  ಓ ಮೊನ್ನೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅಜ್ಜಿ ಮನಗೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಹೋಗಿ ಬೈಂದ ಹಾಂಗೆ ಈ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳುಲೆ ನೆಂಪಾತೋ ಏನೋ…. 😉

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 2 votes)
 6. ರಾಜನಾರಾಯಣ ಹಾಲುಮಜಲು

  ಅದಾ , ಒಪ್ಪಣ್ಣ ಕುಶಾಲು ಮಾಡ್ತ ………ಲಾಯಿಕಯಿದು

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. ಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆ

  ಈ ಶುದ್ದಿ ಲಾಯ್ಕಾಯ್ದು … ಆನು ಬೈಲಿಂಗೆ ಬಾರದ್ದೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಆತು..ಓದುಲೇ ಆಯ್ದಿಲ್ಲೆ.ಹಾಂಗಾಗಿ ಒಪ್ಪ ಬರವಗ ತಡವಾತು :(
  ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆಂಪಪ್ಪಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಪ್ಪ/ಇರದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಂಪಪ್ಪದು ಸಹಜ :) ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಂಗೊ ಹೇಳಿದ ಹಾಂಗೆ ’ಮೆದುಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತೆಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಡುಗುತ್ತು, ಅದು ಸಂಕೋಲೆಯ ಹಾಂಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನೆಂಪಾವ್ತಾ ಹೋವ್ತು !!’
  ಮನುಷ್ಯನ ಮೆದುಳು ದೇವರ ಸೃಷ್ಠಿ… ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ !!!

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 8. ಮೋಹನಣ್ಣ
  Krishnamohana Bhat

  ಈ ಒಪ್ಪ ನೋಡಿಯಪ್ಪಗ ನೆ೦ಪಾತದ ಸುವರ್ಣಿನಿ ಅಕ್ಕ೦ ಬೈಲಿ೦ಗೆ ಬಾರದ್ದೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಆತು ಹೇಳಿ.ಆಗಲಿ ಸುವರ್ಣಿನಿ ಅಕ್ಕೊ ಹಿ೦ಗೆ ತು೦ಬ ದೂರ ಮಾಡ್ಲಾಗ ಆತೊ.ಏವಗಳು ಕಾಣ್ತವರ ಕಾಣದ್ರೆ ಅಸಕ್ಕ ಆವುತ್ತದ. ಅ೦ತು ದರ್ಶನ ಆದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ೦ಗೊ.ಒಪ್ಪ೦ಗಳೊಟ್ಟಿ೦ಗೆ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 9. ಮೋಹನಣ್ಣ
  Krishnamohana Bhat

  ಏ ನೆಗೆಗಾರ ಭಾವ ಬ್ಯಾರ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದಿ೦ದ ಹೊರಗಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿರೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾರ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳೀರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಕದ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಗೊ ಗಲ್ಪಿಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪದದ.ಒಪ್ಪ೦ಗಳೊಟ್ಟಿ೦ಗೆ

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 10. jayalakshmi kukkila

  ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಪ್ಪಗ ಎನಗೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನ ನೆಂಪಾತು. ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜ ನೆಂಪು ಮಾಡಿಗೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ಕ್ರಮವೂ ನೆಂಪಾತು. ಹೆರ ಮುಖಮಂಟಪಲ್ಲಿ ಕೂದುಗೊಂಡಿಪ್ಪಗ ಎಂತದೋ ವಿಶಯ ಅಜ್ಜಿಯತ್ರೆ ಹೇಳುಲೆ ನೆಂಪಾಗಿ “ಅಪಾ…. ಇದಾ… ಕೇಳಿತ್ತಾ… ಮಿನಿಯಾ..” ಹೇಳಿ ದಿನಿಗೇಳಿಗೊಂಡು ಮುಖಮಂಟಪಂದ ಚಾವಡಿಲಿಯಾಗಿ ದೇವರೊಳ ಕಳುದು ಉಂಬೊಳದ ಕೊಡೀಲಿ ಅಟ್ಟುಂಬೊಳದ ಬಾಗಿಲಿನತ್ರಂಗೆ ಬಂದು `ಇದಾ.. ಮಿನಿಯಾ…` ಹೇಳಿಯಪ್ಪಗ ಛೆ ಛೆ ಮರತ್ತದ ಹೇಳಿ ವಿಶಯ ನೆಂಪು ಮಾಡುಲೆ ವಾಪಾಸು ಉಂಬೊಳಂದ ದೇವರೊಳಾಗಿ ಚಾವಡಿ ಕಳುದು ಪುನಾ ಮುಖಮಂಟಪಕ್ಕೇ ಬಂದು ನೆಂಪು ಮಾಡಿಗೊಂಡಿದ್ದ ಕ್ರಮ ನೆಂಪಾತು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಬೋಸ ಬಾವಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ವಿಜಯತ್ತೆಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಅಕ್ಷರದಣ್ಣಅಕ್ಷರ°ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಶಾ...ರೀಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣಮುಳಿಯ ಭಾವಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಪವನಜಮಾವಶ್ಯಾಮಣ್ಣದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುವಿದ್ವಾನಣ್ಣ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ