ಒಂಭತ್ತು ಒರಿಶ ಕಾದು ದೇಶಸೇವೆಗೆ ಪುನಾ ಹೆರಟ ಪುರೋಹಿತರು..!!

September 1, 2017 ರ 12:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 7 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಶುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತನೋ ಹೇಳ್ತನೋ ಹೇದು ರಂಗಮಾವ° ಕೆಲವು ದಿನ ಕಾದವಡ. ನಿನ್ನೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹೇಳಿದವು.
ರಂಗಮಾವ° ಮಾಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಾನಾವು ಡಾಗುಟ್ರುದೇ, ಮಗುಮಾವಂದೇ ಕಾದವು. ಈಚಮನೆ ಪುಟ್ಟಂದೇ ಕಾದುಗೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದ°.
ಸುಬ್ರಮಣ್ಯದ ಅಣ್ಣಂದ ಕಾದವಡ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾದವು – ಹೇದು ಗ್ರೇಶುವಗಳೇ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿತ್ತು.

ಕಾಯದ್ದೆ ಬಳುಸಿರೆ ರುಚಿ ಇರ್ತಿಲ್ಲೆ– ಹೇದು ಆಚಮನೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ° ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದವು. ಕಾದು ಬೇವನ್ನಾರ ಕಾವ.
~
ಬೈಲಿಲಿ ನೆಂಟ್ರುಗೊ ಕಾದ್ದು ಸಣ್ಣ ಅವಧಿ..
ಆಚ ಹೊಡೆಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಪುರೋಹಿತ್ ಜೈಲಿಲಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದ್ದು ಎಷ್ಟೊರಿಶ ಗೊಂತಿದ್ದೋ?
ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂಭತ್ತು ಒರಿಶ!!

ಒಂಭತ್ತು ಒರಿಶ ಹೇದರೆ ಎಷ್ಟಾತು ಗೊಂತಿದ್ದೋ?
ಕೇಚಣ್ಣಜ್ಜನ ದೊಡ್ಡಪುಳ್ಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ, ಪುಳ್ಳಿಕೂಸು ಹುಟ್ಟಿ, ಈಗ ಎರಡ್ಣೇ ಕ್ಲಾಸಿಂಗೆ ಹೋವುತ್ತಾ ಇದ್ದು.
ಮಗುಮಾವ° ತಲಗೆ ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣ ಹಾಕುದು ನಿಲ್ಲುಸಿ, ಈಗ ಬೆಳಿಬೆಳಿ ತಲೆಯ ಕಂಡ್ರೆ ಗುರ್ತವೇ ಸಿಕ್ಕ.
ಮಗುಮಾವನ ಪುಳ್ಳಿ ವಿನು ಬಾಲವಾಡಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಶಾಲಗೆ ಬಯಿಂದ°.
ಸಾರಡಿ ತೋಡಿನ ಕರೆಯ ಗೆದ್ದೆಲಿ ಮಡುಗಿದ ಅಡಕ್ಕೆ ಸೆಸಿಲಿ ಅಡಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಮಂಗಳ ಕಾಣ್ತು.
ಬಾಬು ಅಡಕ್ಕೆ ಕೊಯಿವದು ನಿಲ್ಲುಸಿ, ಅದರ ಮಗ ಸುರು ಮಾಡಿದ್ದು!
ಮುಕಾರಿ ಗೆದ್ದೆಗೆ ಹೋವುತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕಡಮ್ಮೆ ಆಯಿದು.
ಬೈಲಿಲಿ ಮಳೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿದು. ಅದಿರಳಿ.

ಒಟ್ಟಿಲಿ, ಒಂಭತ್ತೊರಿಶಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿದು.
~
ಮಲೆಗಾಂವ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಲಿಲಿ ಬಡೋ ಹೇಳಿ ಬೋಂಬು ಹೊಟ್ಟಿತ್ತಡ. ಹೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬೋಂಬುವೋ, ಅಲ್ಲ ಗರ್ನಾಲೋ, ಅಲ್ಲ ದುರ್ಸುವೋ – ಹೇದು ಅರಡಿವ ಮೊದಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ದುರ್ಸುಗೊ ಇದರ ‘ಹಿಂದೂ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ‘ – ಹೇದು ಹೆಸರು ಮಡಗಿದವು.
ಅಷ್ಟು ಮಾಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ಅಸೀಮಾನಂದ, ಸಾಧ್ವೀ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಿಂಘ್ – ಹೀಂಗಿರ್ತ ಸಂತರ ಹಿಡುದು ಹಿಡುದು ಒಳ ಹಾಕಿದವು.
ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೋಂಬು ಹೊಟ್ಟುಲೆ ಸುಡುಮದ್ದು ತಂದದು ಮಿಲಿಟ್ರಿಂದ ಹೇದು ಕಾಣ್ತು – ಹೇಳ್ತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಲೆ.ಕ.ಪ್ರಸಾದ್ ಪುರೋಹಿತ್ – ಹೇಳ್ತ ದಕ್ಷ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯ ತಂದವು.

ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿ – ಆನು ಬೆಡಿಮದ್ದು ತಯಿಂದಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿದ್ಸಕ್ಕೆ ಎಂತೂ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಿಲ್ಲೆ.
ಅಷ್ಟು ಮಾಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸೇನೆಯ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗೊ, ಸೈನಿಕರು ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಹೇಳಿದವಾಡ, ಇದು ಸೈನ್ಯದ ಬೆಡಿಮದ್ದು ಅಲ್ಲಾ – ಹೇದು.
ಆದರೆ ಕೇಳೆಕ್ಕನ್ನೆ. ಪೋಲೀಸರು ಕೇಳಿದ್ದವಿಲ್ಲೆ, ಅದರಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚು, ಅವರತ್ರೆ ಅದರ ಕೇಳದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಬಾಯಮ್ಮ ಸರಕಾರ ಹೇಳಿತ್ತಿದ್ದು.
~
ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ವೈರುಧ್ಯದ ಎಡೆಲಿ ಪುರೋಹಿತರ ಜೈಲಿಂಗೆ ಹಾಕಿದವು.
ಸರಿಯಾದ ಪುರಾವೆ, ಸಾಕ್ಷಿಗೊ ಕೇಳದ್ದೆ, ನೋಡದ್ದೆ ಜೈಲಿನೊಳ ಹಾಕಿದ್ದದೇ.
ದಿನಗಟ್ಳೆ ಅಲ್ಲ, ವಾರಗಳೇ ಅಲ್ಲ, ತಿಂಗಳುಗಟ್ಳೆ ಅಲ್ಲ – ಒರಿಶಗಟ್ಳೆ ಜೈಲಿನೊಳ.
ಒಂಭತ್ತು ಒರಿಶ. ಸಂಸಾರ ನೆರೆಹೊರೆ ಬಂಧುಗೊ – ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಜೈಲಿನೊಳ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶಸೇವೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಜೈಲಿನೊಳ.
ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನ ಒಂಭತ್ತು ಒರಿಶ ಒಳ ಮಡಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರಕಾರ. ಅದೂ ಸರಿಯಾದ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲದ್ದೆ ಇಪ್ಪಗ.
~
ಎಲ್ಲ ಆತು, ಮೊನ್ನೆ ಮಾನ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಇದರ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಕ್ಕಿ – “ಜಾಮೀನು” ಕೊಡ್ಳಕ್ಕು – ಹೇದು ತೀರ್ಪು ಬರದತ್ತಾಡ.
ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೇ ಜಾಮೂನು ಮಾಡಿ ತಿಂಬಷ್ಟು ಕೊಶಿ.

ತೀರ್ಪಿನ ಮರದಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತು.
ಮನೆಗೆ ಬಂದವು ಈ ಪುರೋಹಿತರು.
ಮರದಿನ ಯುನಿಫಾರ್ಮು ಹಾಕಿಂಡು ಹೆರಟದೇ – ಎಲ್ಲಿಗೆ? ದೇಶಸೇವೆಗೆ!
ಪುರೋಹಿತರು ದೇಶಸೇವೆಯ ಅಧ್ವರ್ಯು ಆದವು.
ಯಬ್ಬಾ, ಅಂಥಾ ಶಿಸ್ತು, ನಿಯತ್ತಿನ ಸೈನಿಕರ ಸೇವೆಯ ನಾವು ಒಂಭತ್ತು ಒರಿಶ ಕಳಕ್ಕೊಂಡದು ನವಗೆ ನಷ್ಟವೋ,
ಅಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಳೆ ಸಿಕ್ಕದ್ದದು ಅವಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವೋ?
~
ಒಂಭತ್ತು ಜೆನ ಅನ್ಯಾಯಗಾರರಿಂಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗದ್ದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಪಾಪದೋನಿಂಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಪ್ಪಲಾಗ – ಹೇಳ್ತವು.
ಇಲ್ಲಿ ಹಾಂಗೇ ಅತಲ್ದೋ?
ಒಂಭತ್ತೊರಿಶ ಜೈಲಿಲಿ ಕಳವ ಹಾಂಗಾತನ್ನೆ!
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯೇಕು – ಹೇಳ್ತದು ರಂಗಮಾವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ವಿಚಾರಣೆ ಸರಿಯಾಗಿಯೂ ಆಯೇಕು, ವೇಗವಾಗಿಯೂ ಆಯೇಕು.
ಅದೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪಿರೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ.
ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ?
~
ಒಂದೊಪ್ಪ: ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಒಬ್ಬಂಗೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೇ ಇಪ್ಪದು.

,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 7 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ದೊಡ್ಡಭಾವ
  ದೊಡ್ಡಭಾವ

  ಕಾದು ಕಾದು ಇಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶುದ್ದಿ ಓದಲೆ ಎಡಿಗಾತು. ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬರವಣಿಗೆ ಶೈಲಿ ಶುದ್ದಿಗಳ ಓದುಸಿಗೊಂಡು ಹೋವ್ತು. ಕೊಶಿ ಆತು…

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. pattaje shivarama bhat

  ಬಾಯಮ್ಮನ ದರ್ಬಾರು ಕೇಳುಗ ನೆತ್ತರು ಕೊದಿತ್ತು

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ವಿಜಯತ್ತೆ

  ಅಂತೂ ಕಾದುಕೂದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ!. ಈ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಶುದ್ದಿಗೆ ಮಾಂತ್ರ ಅಲ್ಲ!. ಇಂದೊಂದು ಪಾಚದ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಕಾದು,ಕಾದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಳು ಕರಂಚಿದಾಂಗಾತು.ಅಲ್ಲಾ..ಮದಲೇ ೨-೩೦, ೩ ಗಂಟೆವರೆಗೆತ್ತಿರೂ ಹಶು ತಡಕ್ಕೊಂಬಲೆಡಿಗಾಗೆಂಡಿತ್ತು. ಈಗೇಕೆ ಎಡಿತ್ತಿಲ್ಲೆ….?!. ಮಜ್ಜಾನ್ನ ೨-೩೦ ಆತು. ಸುಮಾರು ಕ್ರಿಯೆಂಗೊ ಇತ್ತು. ಒಂದನೇ ಹಂತಿಗೆ ಎನ್ನ ಕೂಬ್ಬಲೆ ಹೇಳುಗ “ಬೇಡಪ್ಪ, ಎರಡ್ನೇ ಹಂತಿಗೆ ಕೂಬ್ಬೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾಮೋಸಿಂದ . ಅಲ್ಲ ನಿಂಗೊ ಕೂರಿ ಉಂಬಲೆ ಹೇಳಿತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪಕ್ಕ!. ಉಳ್ಳಂತರ್ಯಲ್ಲಿ ನವಗೆ ಬೇಕಾದ್ದೂ ಅದುವೇ. . ಒಳ್ಳೆ ಊಟ. ಇದುದೇ ಒಳ್ಳೆ ಶುದ್ದಿ !!!.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಬೊಳುಂಬು ಗೋಪಾಲ

  ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಏವತ್ತುದೆ ಜಯ ಇದ್ದು. ಆದರೆ ಒಂಭತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಯೆಕಾತು. ಕಡೇಣ ಒಂದೊಪ್ಪ ನಿಜವಾಗಿಯು ಅಪ್ಪು.
  ಶುದ್ದಿಯ ಸುರುವಿಂಗೆ ಒಂಭತ್ತು ವರ್ಷಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆತು ಹೇಳುವದು ರಸವತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಒಪ್ಪಣ್ಣ, ಶುಕ್ರವಾರ ಎಂಗೊ ಎಲ್ಲೋರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೆಯೊ ನೆಂಪಿರಳಿ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ರವಿಕುಮಾರ ಕಡುಮನೆ
  ರವಿಕುಮಾರ ಕಡುಮನೆ

  ಈ ಪುರೋಹಿತಣ್ಣನ ಪೇಪರಿನೊರು ಕೇಳ್ಯಪ್ಪಗ ದೇಶವ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಹೇಳಿದ°ನಡ.ಆ ಮಾಪ್ಳೆ ಅನ್ಸಾರಿ ಮುಕ್ಕಾಲಾಯುಷ್ಯ ಜೆನಂಗಳ ಪೈಸೆಲಿ ಗಡದ್ದು ಉಂಡು ತಿರುಗಿಕ್ಕಿ.. ಇಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಆವ್ತು ಹೇಳಿತ್ತಡ…

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಅಕ್ಷರ°ಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ವಿಜಯತ್ತೆಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆರಾಜಣ್ಣಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°ದೊಡ್ಡಮಾವ°ವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಪುಟ್ಟಬಾವ°ಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವವಿದ್ವಾನಣ್ಣಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿದೊಡ್ಡಭಾವಅನಿತಾ ನರೇಶ್, ಮಂಚಿvreddhiವೇಣೂರಣ್ಣಒಪ್ಪಕ್ಕಸಂಪಾದಕ°ಗಣೇಶ ಮಾವ°ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ