ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಪ್ಪ ಮೊದಲೇ ಸೆಖೆ ಸುರು ಆತು..!!!

ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಂದರೆ ಛಳಿಯೂ ಶಿವ ಶಿವ – ಹೇದು ಓಡಿ ಹೋವುತ್ತಾಡ; ಹೀಮ್ಗೊಂದು ಕಾಂಬು ಅಜ್ಜಿಯ ಕಾಲದ ಪಳಮ್ಮೆ ಇದ್ದು.
ಕಾಂಬು ಅಜ್ಜಿ – ಶಂಬಜ್ಜನ ಕಾಲದ ಹಲವೂ ಪಳಮ್ಮೆಗೊ ಈಗ ಅಜ್ಜಂದ್ರ ಬಾಯಿಲಿ ಮಾಂತ್ರ ಒಳುದ್ದಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ಈಗಾಣ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಅನ್ವಯ ಆವುತ್ತಿಲ್ಲೆ.
ಏಕೆ? ಏಕೇದರೆ, ಪರಿಸರದ ಬದಲಾವಣೆ.
~
ಅಪ್ಪು, ಮದಲಿಂಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಬಂದುಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಲ್ದೋ. ಕೆರೆ ತೋಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದ್ದುಗೊಂಡಿತ್ತು. ತೋಟಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಇದ್ದುಗೊಂಡಿತ್ತು, ಗುಡ್ಡೆಲಿ ಮುಳಿ ಇದ್ದುಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಈಗೀಗ ಎಲ್ಲವುದೇ ಕಾಣೆ.
ತೋಟಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲೆ, ಗುಡ್ಡೆಲಿ ಮುಳಿ ಇಲ್ಲೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲ – ಗುಡ್ಡೆಯೇ ಇಲ್ಲೆ; ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಗೆ ಕೆರೆ ತೋಡಿಲಿ ನೀರಿಪ್ಪದು!?
ಅಪ್ಪು; ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ.
ಕಾಡಿಲಿಪ್ಪ ಮರ ಕಡುದು ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಡಿದವು;
ಆ ಮರಂಗೊ ನೀರು ಹಿಡುದು ಮಳೆ ಕೊಡ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಆತು;
ಮಳೆ ಕಡಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪದ್ದೇ ನೀರು ಒರತ್ತೆ ಕಡಮ್ಮೆ ಆತು; ನೀರು ಆರಿತ್ತು.
ನೀರು ಕಡಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪಗ ಬೋರು ಹೋಡದರೂ ಸಾಕಾಯಿದಿಲ್ಲೆ.
ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಹಸುರು ಕಡಮ್ಮೆ ಆತು.
ಮಳೆಗಾಲ ಕಡಮ್ಮೆ ಆದಪ್ಪದ್ದೇ – ಸೆಖೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತು.
ಇದರಿಂದ ಛಳಿ ಕಡಮ್ಮೆ ಆತು.
ಚಳಿ ಕಡಮ್ಮೆ ಆದರೆ ಮೈಂದು ಕಡಮ್ಮೆ ಆತು; ಫಲಪುಷ್ಪಂಗೊ ಕಡಮ್ಮೆ ಆದವು.
ಎಲ್ಲವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಏರುಪೇರು ಮಾಡ್ಳೆ ಹೆರಟಪ್ಪಗ ಹೀಂಗಾತು ಹೇಳ್ತದು ನಾವು ಗೊಂತುಮಾಡಿಗೊಳೆಕ್ಕು.
~
ಮದಲಿಂಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಒರೆಂಗೂ ಹಳ್ಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಕ್ಕು; ಊರಿಲಿ ಛಳಿ ಇಕ್ಕು.
ಈಗ ದಶಂಬ್ರದ ಎರಡು ವಾರ ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿಗಟ್ಟು ಛಳಿಯೂ ಇಲ್ಲೆ.
ದಶಂಬ್ರ ಕಳಿವಗಳೇ ನೀರುದೇ ಇರ್ತಿಲ್ಲೆ.
ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ – ಹೀಂಗೇ ನೆಡದರೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತುಗು – ಹೇಳ್ತ ವೇದನೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸಿಂಗೆ ಅನುಸುತ್ತು.
ಊರಿಡೀ ಬೆಶಿ ಏರಿರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಂಬಲೂ ಎಡಿಯ.
ಈಗಳೇ ಬೈಲಿಲಿ ಹಲವೂ ಗೆದ್ದೆಗೊ ಕಾಲಿ ಆಯಿದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೀಂಗೇ ಹೋದರೆ ಉಂಬಲೆ ತಿಂಬಲೆ ಅಕ್ಕಿಯುದೇ ಚೀನಾದೋರು ಕಳುಸಿಕೊಟ್ಟದೇ ಆಯೇಕಟ್ಟೆ – ಹೇದು ಗ್ರೇಶಿ ಹೆದರಿಕೆ ಆವುತ್ತು.
ಅಲ್ದೋ?

~

ಒಂದೊಪ್ಪ: ಲೋಕ ಇಡೀ ಬೆಶಿ ಅಪ್ಪದು ಕಾಂಬಗ ಶಿವನೇ ಕಣ್ಣುಬಿಟ್ಟನೋ – ಹೇದು ಅನುಸುತ್ತು.

ಒಪ್ಪಣ್ಣ

   

You may also like...

3 Responses

  1. S.K.Gopalakrishna Bhat says:

    ಕಣ್ಣು ಬಿಡಲಿ ಶಿವ …ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲ

  2. ಎನ್ನಪ್ಪ ಹೇಳುಗು “ಚಳಿ ಬೇಕು. ಅದು ಮಳೆಯ ಹೂಗು” ಚಳಿಲಿ ಹೂಗುಬಿಟ್ಟು,ಸೆಕೆಲಿ ಕಾಯಾಗಿ ,ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಉದುರುದಡ.ಇದೊಳ್ಳೆ ಚಿಂತನೆ ಅಲ್ಲೊ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ?

  3. ಗೋಪಾಲ ಬೊಳುಂಬು says:

    ಶಿವಪ್ಪ ಕಾಯೋ ತಂದೆ ಮೂರು ಲೋಕ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ ಸೆಕೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರೆ ಕಾಪಾಡೆಯಾ !! ಹೇಳುವನೊ ?

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *