ಶುಬತ್ತೆಯ ದೇವರೊಳ ನಾಯಿಗೇ ಜಾಗೆ ಇಲ್ಲೆಡ!

September 3, 2010 ರ 12:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 84 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಕುಂಡಡ್ಕಲ್ಲಿ ಅಪುರೂಪದ ದೇವಕಾರ್ಯ ಕಳುದ್ದರ ನಾವು ಕಳುದವಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ದು.

ದೊಡ್ಡ ದೇವರೊಳ ಬಟ್ಟಮಾವ ಮಣೆಮಡಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳುವಗ,
ಕುಂಡಡ್ಕ ಮಾವ ದೇವರ ಮಂಟಪದ ಎದುರು ಕೂದಂಡು ದೈವೀಕ ಕಾರ್ಯಂಗಳ ಮಾಡುದರೊಟ್ಟಿಂಗೆ,
ಉಂಬಲೆ ಕೂದೋರಿಂಗೆ ಬಳುಸಿ, ದೇವರಿಂಗೂ ಅವಕ್ಕೂ ಉಣುಸಿ, ಸಂತೋಷಲ್ಲಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರ –
ಕೂದು ನೋಡಿಗೊಂಡೇ ಇತ್ತಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ.
ಆ ಶುದ್ದಿಯ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನೇ!

ಅಲ್ಲಿಂದ ಊರಿಂಗೆ ಬಂದೂ ಆತು. ಊರಿಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಂಗಳೂ ಕಳಾತು.
ದೊಡ್ಡಮಾಣಿ ಅತ್ತಾಳ – ಮದುವೆ – ಸಟ್ಟುಮುಡಿ, ಸಿದ್ದಿಬೈಲು ಮದುವೆ – ಸಟ್ಟುಮುಡಿ, ಜೋಗಿಮೂಲೆ ಮದುವೆ, ನಿಡ್ಡಾಜೆಲಿ ಪೂಜೆ,  ಗೋಕರ್ಣಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡಲದ ಬಿಕ್ಷೆ – ಹೋ! ಪುರುಸೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲೆ ಊರಿನೋರಿಂಗೆ!
~
ಊರಿಲಿ ಮಾಂತ್ರ ಜೆಂಬ್ರದೂಟದ ಅಂಬೆರ್ಪು ಗ್ರೇಶಿದಿರೋ? ಅಲ್ಲಪ್ಪ!
ಇದೆಲ್ಲದರ ಎಡಕ್ಕಿಲಿ ಶುಬತ್ತೆ ಮನೆಲಿ ಸಣ್ಣಮಟ್ಟಿಂಗೆ ಪೂಜೆ!! ಊರ ಕ್ರಮಲ್ಲಿ!
ಅಪ್ಪೂಳಿ – ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತೋ?
ಬೆಂಗುಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಶುಬತ್ತೆಯ ಮನೇಲೇ – ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲ.
~
ಶುಬತ್ತೆ ಹೇಳಿರೆ ನಮ್ಮ ತರವಾಡುಮನೆ ರಂಗಮಾವನ ಸೋದರತ್ತಿಗೆ.
ಶಂಬಜ್ಜನ ತಂಗೆಯ ಮಗಳು. ಪ್ರಾಯಲ್ಲಿ ರಜ ಸಣ್ಣ, ರಂಗಮಾವಂದ. ಬೆಂಗುಳೂರಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟದು ಅದರ.
ಪ್ರಕಾಶಮಾವ ಬೆಂಗುಳೂರಿಲಿ ದೊಡಾ ಒಯಿವಾಟುಗಾರ°. ಗೊಂತಿದ್ದನ್ನೇ!
ಅದಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ – ಪುನಾ ಪುನಾ ಪರಿಚಯ ಹೇಳಿರೆ ಒರಕ್ಕು ತೂಗುತ್ತು, ಆರೇ ಆದರೂ.

ಹಾಂಗೆ, ಶುಬತ್ತೆಯ ಬೆಂಗುಳೂರಿಂಗೆ ಕೊಡುವನ್ನಾರವೂ ಊರಿನ ಕೂಸು ಆಗಿತ್ತು.
ಬೆಂಗುಳೂರಿಂಗೆ ಹೋದ್ದೇ ಹೋದ್ದು, ಬೆಂಗುಳೂರಿನ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕೊ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟತ್ತು.
ಅಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಮಂಗೊ, ಅಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಅಲ್ಯಾಣ ಆಚರಣೆಗೊ, ಅಲ್ಯಾಣ ವ್ರತಂಗೊ – ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕೊಗೆ ಕಂಡು ಗೊಂತಿಲ್ಲದ್ದ ಎಷ್ಟೋ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಧಾನಂಗೊ ಅದರದ್ದಾತು.
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಕ್ಕಿಹೆರಡ್ತ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕೊಗೆ ಒಂದು ರವಕ್ಕೆ ಕಣ ಧರ್ಮಕ್ಕೇ ಸಿಕ್ಕುಗಡ.
ಅಂದೊಂದರಿ ಮಾಲಚಿಕ್ಕಮ್ಮ – ಮಾಲಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹೇಳಿರೆ ರಂಗಮಾವನ ಕಾಸಾ ತಂಗೆ – ಮಾಲಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬೆಂಗುಳೂರಿಂಗೆ ಹೋಗಿಪ್ಪಗ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಿದ್ದಡ – ಅರುಶಿನ ಬಣ್ಣದ ಗೆನಾ ರವಕ್ಕೆಕಣ! ಸಿಕ್ಕಿ ಅಪ್ಪಗ ಮಾಲಚಿಕ್ಕಮ್ಮಂಗೆ ತಡವಲೆಡಿಯದ್ದ ಕೊಶಿ.
ಮತ್ತೆ ಹೀಂಗೆ ಮಾತಾಡುವಗ ಆ ರವಕ್ಕೆಕಣ ಶುಬತ್ತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಲಿ ಕೊಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು – ಹೇಳಿ ಗೊಂತಾದಮತ್ತೆ ಅದರ ಮನೆಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಸುಂದರಿಗೇ ಕೊಟ್ಟತ್ತಡ ಮಾಲಚಿಕ್ಕಮ್ಮ!

ಅದಿರಳಿ ಹೀಂಗಿರ್ತ ಸುಮಾರು ಪೇಟೆಕ್ರಮಂಗೊ ಶುಬತ್ತೆಯ ಮೈಗಿಡೀ ಸುಂದಿಗೊಂಡಿದು.
ಶನಿದೇವಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಶೆನಿವಾರ ಉದಿಯಪ್ಪಗ ಹೋಪದರಿಂದ ಹಿಡುದು, ರಾಯರ ಪೂಜೆ, ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುಸುದು, ಆಂಜನೇಯನ ಪೂಜೆ, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ರಾಹುಕಾಲ, ಗುಳಿಕಕಾಲ – ಹೀಂಗಿರ್ತ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಟೆಮರಿಯಾದಿ ಶುಬತ್ತೆಯ ಅಂಗವೇ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದು.

ಪ್ರಕಾಶಮಾವ ಅಂತೂ ಮರಬಿಟ್ಟ ಮಂಗನ ನಮುನೆ ಆಯಿದವು.
ಅತ್ಲಾಗಿ ಊರಿನ ಕ್ರಮಂಗೊ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ, ಪೇಟೆ ಕ್ರಮಂಗೊ ಅರಡಿತ್ತಿಲ್ಲೆ!
ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅರಡಿಯ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅರಡಿಯ! ಶುಬತ್ತೆ ಜೋರು ಮಾಡಿರೆ ಮಾಂತ್ರ ಅರಡಿಗಷ್ಟೇ! 😉
ಒಂದು ನಮೂನೆ ನೊಂಪಣ್ಣನ ನಮುನೆ!
~
ಅದಿರಳಿ,
ಮೊನ್ನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಹ್ಮ್, ಅಪುರೂಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ ಕ್ರಮಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುಸಿದ್ದಡ.
ಅಲ್ಲೇ, ಅವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತರೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಬ್ಬ ಕಿಳಿಂಗಾರು ಬಟ್ಟಮಾವ ಇದ್ದವಡ ಅಲ್ಲದೋ –
ಅಮೈ ಮಾಷ್ಟ್ರಣ್ಣನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪದಲ್ಲದೋ ಬೆಂಗುಳೂರಿಲಿ – ಈ ಸರ್ತಿ ಅವಕ್ಕೆ ಹೋಪಲೆ ಆಯಿದಿಲ್ಲೆಡ, ಹಾಂಗಾಗಿ ಕಿಳಿಂಗಾರು ಮಾವ ಮಾಂತ್ರ ಬಂದದು.
~

ಅಂದೇ ಮಾಡುಸೆಕ್ಕಾತು, ಪ್ರಕಾಶಮಾವಂಗೆ ಪುರುಸೊತ್ತಾತಿಲ್ಲೆಡ.
ಒಯಿವಾಟಿನ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದರಿ ದುಬಾಯಿಗೆ ಹೋಪಲಿತ್ತಡ.
ಬಪ್ಪಗ ಪರಿಮ್ಮಳದ ನಾಕು ಮಾಪ್ಳೆ ಸೆಂಟು ತಯಿಂದವಡ, ಮಾಲಚಿಕ್ಕಮ್ಮಂಗೆ ಪರಿಮ್ಮಳ ಕೇಳಿರೆ ತಲೆಬೇನೆ ಅಕ್ಕೋ ಏನೋ!
ಅದಿರಳಿ, ಎಂತದೋ ಹೇಳುಲೆ ಹೆರಟು ಎಂತದೋ ಹೇಳಿ ಹೋವುತ್ತು ಒಂದೊಂದರಿ ಶುದ್ದಿ ಮಾತಾಡುವಗ!
~

ಮೊನ್ನೆ ಪೂಜೆ ಕಳಾತಲ್ಲದೋ – ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಂದ ಬಿಂಗಿಪುಟ್ಟ ಹೋಗಿತ್ತಿದ್ದ.
ಅವಂದೇ ಈಗ ಬೆಂಗುಳೂರಿಲೇ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲದೋ! – ಹಾಂಗಾಗಿ ನೆಂಪಿಲಿ ಶುಬತ್ತೆ ಪೋನು ಮಾಡಿ ಬಪ್ಪಲೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ಹೋಗಿತ್ತಿದ್ದ.

ಅವ ಮೊನ್ನೆ ಶೆನಿವಾರ ಊರಿಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತಿದ್ದ ಇದಾ.
ಸಿಕ್ಕಿಅಪ್ಪಗ ಈ ಪೂಜೆಯ ಶುದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ.
~

ಮೂರು ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆಡ ಶುಬತ್ತೆದು! ಜಾರಟೆ ನೆಲಕ್ಕ.ಒಬ್ಬೊಬ್ಬಂಗೆ ಒಂದೊಂದರ ಹಾಂಗೆ ದೊಡಾ ಕೋಣೆಗೊ – ಬೆಶ್ನೀರಕೊಟ್ಟಗೆ ಇಪ್ಪಂತಾದ್ದು.
ಹಾಸಿಗೆಯ ನಮುನೆ ಕುರ್ಚಿಗೊ, ಗಾಳಿ ತಿಂಬಲೆ ಉಯ್ಯಾಲೆಗೊ, ದೊಡಾ ಅಟ್ಟುಂಬೊಳ (ಅಡಿಗೆಕೋಣೆ), ದೊಡಾ ಉಂಬ ಕೋಣೆ, ದೊಡಾ ಓದುತ್ತ ಕೋಣೆ, ದೊಡಾ ಬದುಕ್ಕುತ್ತ ಕೋಣೆಗೊ..
ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆಯುದೇ ಅದೇ ನಮುನೆ ವೆವಸ್ತೆ!

~
ಶುಬತ್ತೆ-ಪ್ರಕಾಶಮಾವಂಗೆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕೊ.
ದೊಡ್ಡಮಗಳು ಈಗ ಹತ್ತನೆಯೋ ಮಣ್ಣ ಆಯಿಕ್ಕು, ಎರಡ್ಣೇ ಮಾಣಿ ಈಗ ಆರನೆಯೋ ಮಣ್ಣ ಆಯಿಕ್ಕು.
ಇಬ್ರಿಂಗೂ ಅವರದ್ದೇ ಲೋಕದ ಕೋಣೆಗೊ.
ಅದರ್ಲಿ ಅವರ ಇಷ್ಟದ ಸಿನೆಮದ ಕಾಕತಂಗೊ ಗೋಡೆಲಿ ಅಂಟುಸಿಗೊಂಡು – ಇಷ್ಟದ ಗೊಂಬೆಗೊ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೊರಳಿಗೊಂಡು ಇರ್ತಡ.
ಹಾಸಿಗೆಯ ಮಡುಸುತ್ತ ಮರಿಯಾದಿ ಇಲ್ಲೆಡ, ಅಸೌಖ್ಯದ ಮನೆಯ ಹಾಂಗೆ ಯೇವತ್ತೂ ಹಾಸಿಗೆ ಬಿಡುಸಿಗೊಂಡೇ!
~
ಅದಿರಳಿ, ಹಾಂಗೆ ಬಿಂಗಿಪುಟ್ಟಂದೇ ಹೋದ ಪೂಜಗೆ.
ಬೆಂಗುಳೂರಿಲೇ ಇದ್ದರೂ ಪೆರ್ಲದಣ್ಣಂಗೆ ಬಪ್ಪಲಾಯಿದಿಲ್ಲೆಡ – ಎಂತದೋ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ!
ಹತ್ತು ಗಂಟಗೆ ಬಟ್ಟಮಾವ ಬಂದವು, ಸ್ಕೂಟರಿಲಿ.
ಪೂಜಗೆ ತಯಾರುಮಾಡ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಏನಿಲ್ಲೆ.
ಎಲ್ಲ ತೆಯಾರಿ ಇಪ್ಪದರನ್ನೇ ತಂದು ಕೊಡ್ತವಡ ಬೆಂಗುಳೂರಿಲಿ.
ಹೂಗಿನ ಹರಿವಾಣ, ಮಾಲೆ, ತೊಳಶಿ ಕೊಡಿ, ಚೆಂಬು – ಎಲ್ಲವುದೇ!
ತಂದು ಚೆಂದಕೆ ಜೋಡುಸಿ ಮಡಗಿದ್ದರ ಎದುರು ಬಟ್ಟಮಾವ ಕೂದುಗೊಂಡವು.
~
ಕೂದುಗೊಂಡವು – ಎಲ್ಲಿ?
ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಲಿ ಸಣ್ಣದಾದ ದೇವರಕೋಣೆ ಒಂದಿದ್ದು.
ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದು ಹೇಳಿರೆ ತರವಾಡುಮನೆ ಪಂಪಿನಕೊಟ್ಟಗೆಂದಲೂ ಸಣ್ಣ! ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ – ಬಟ್ಯನ ಕೋಳಿಗೂಡಿಂದಲೂ ಸಣ್ಣ!
ಬಿಂಗಿಪುಟ್ಟ ಬಿಂಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದನಿಲ್ಲೆ, ಈಗಳೂ ಕೆಲಾವು ಸರ್ತಿ ಬಿಂಗಿಬಿಂಗಿ ಮಾತಾಡ್ತ!

ಹ್ಮ್, ಓದುತ್ತ ಕೋಣೆಂದ ಉಣ್ತ ಜೆಗಿಲಿಗೆ ಹೋಪ ದಾರಿಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮರದ ಗೂಡು ಇದ್ದಡ.
ದೇವಸ್ತಾನದ ಗರ್ಬಗುಡಿಯ ಆಕಾರದ ಗೂಡು – ಸಣ್ಣದು – ಚೆಂದದ್ದು.

ಕಿಣಿಕಿಣಿ ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪ ಬಾಗಿಲು

ಆ ಗೂಡಿಂಗೆ ಗರ್ಬಗುಡಿಯ ನೆಮುನೆಗೆ ಬಾಗಿಲು! ಬಾಗಿಲಿಲಿ ಕಿಣಿಕಿಣಿ ಗಂಟೆ – ತರವಾಡುಮನೆ ಹೋರಿಕಂಜಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು.
ಅದೆಂತ ಆಡುಸಲೆ ಇಪ್ಪದಲ್ಲ, ಚೆಂದಕೆ!
ಬಾಗಿಲು ತೆಗದರೆ ಒಳ ಮೆಟ್ಳು ಮೆಟ್ಳು ದೇವರಿಂಗೆ ಜಾಗೆ ಇದ್ದಡ!
ಅದರ ಒಳದಿಕೆ ಸಣ್ಣಕೆ ಒಂದು ಲೈಟು-ಬಲ್ಬು ಎಲ್ಲ ಹೊತ್ತಿಗೊಂಡು ಇದ್ದಡ.
ಅಲ್ಲಿಪ್ಪ ಹಲವಾರು ದೇವರ ಪಟಂಗಳಲ್ಲಿ ಮದೂರು ಗೆಣಪ್ಪಣ್ಣಂದುದೇ ಇದ್ದಡ!
ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುದೇ ಆ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಜಾಗೆಲಿ ಎಜೆಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೂರೆಕ್ಕಿದಾ – ಪಾಪ!
ಆ ಮರದ ಗೂಡಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯ ನಮುನೆಯ ರಚನೆ ಒಳದಿಕೆ ಮಡಗಿದ್ದಡ.

ಅದೆಂತ ಕೋಣೆ ಹೇಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಆಚೀಚ ಗೋಡೆಗಳ ಸಂದಿಲಿ ರಜಾ ಜಾಗೆ ಇತ್ತು, ಅದರ ದೇವರಕೋಣೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟದಡ!

~
ತರವಾಡು ಮನೆಲೂ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಇದ್ದು.
ಹೆರಾಣ ಜೆಗಿಲಿಂದ ಬಲತ್ತಿಂಗೆ ಕೈಸಾಲೆ ಇದ್ದಲ್ಲದೋ – ಅದರ ಒಳದಿಕೆ ನೆಡದರೆ ವಿಶಾಲವಾದ ದೇವರಕೋಣೆ.
ಶತರುದ್ರ ಮಾಡ್ತರೆ ಹತ್ತು – ಹದಿನೈದು ಜೆನ ಬಟ್ಟಕ್ಕೊಗೆ ಆರಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಪಲೆಡಿತ್ತು.
ಶಂಬಜ್ಜನ ತಿತಿಯೋ ಮಣ್ಣ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಷಣುವಿನವಕ್ಕೆ ಕೂದು, ಬಟ್ಟಮಾವಂದೇ ಇದ್ದುಗೊಂಡು, ರಂಗಮಾವಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಷ್ಟು ಜಾಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ!
ಅತ್ಯಂತ ರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಕತ-ಪತ್ರಂಗೊ ತೆಗದು ಮಡಗುತ್ತ ಕಪಾಟು ಇಪ್ಪದುದೇ ಅಲ್ಲಿಯೇ!
ವಿಭೂತಿ, ಗಂಧದ ಕೊರಡು, ಇಂತಾದ್ದರ ಮಡಗಲೆ ವಿಶೇಶವಾದ ವೆವಸ್ತೆಗಳೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇಪ್ಪದು.

ದೇವಕಾರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಂಗಳನ್ನೂ ಮಾಡ್ಳೆ ದೊಡಾ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪ ಕೋಣೆ –

ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಲೂ ರಂಗಮಾವಂಗೆ ನೀಟಂಪ ಮನುಗಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಳಕ್ಕಾದ ಕೋಣೆ ಆಗಿರ್ತು ಇದು!
~
ಶುಬತ್ತೆಯ ದೇವರಕೋಣೆ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಆದ ಕಾರಣ ಅದರ ಎದುರಂಗೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಡ.
ಪಟ ಮಡಗಲೆ ಸಣ್ಣ ವೆವಸ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಎದುರೆ ಕಲಶ ಮಡಗಿ ತೂಷ್ಣಿಲಿ ಮಾಡ್ಳೆ ವೆವಸ್ತೆ ಇತ್ತಡ,
ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಟ್ಟಮಾವಂದೇ ಹಾಂಗೇ ಮಾಡಿದವಡ!
ಪೂಜೆ ಕಳಾತು, ಸಪಾದ – ಬೆಂಗುಳೂರಿನ ಅಡಿಗೆಬಟ್ಟಕ್ಕೊ ಮಾಡಿದ್ದು – ಸಪಾದ ತಿಂದಾತು, ಕಾಲು ಗಂಟೆಲಿ ಎಲ್ಲೊರುದೆ ಹೆರಟುದೇ ಆತು!

– ಬಿಂಗಿಪುಟ್ಟ ಹೇಳಿಗೊಂಡೇ ಹೋದ.

ಎಲ್ಲ ಗಮನ ಮಡಗಿ ಕೇಳಿರೂ, ಆ ದೇವರೊಳಾಣ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಅನುಸಿಯೇ ಹೋತು.
~

ಹರಿಸೇವೆ -ದೇವಕಾರ್ಯ ಹೀಂಗಿರ್ತ ಅಪುರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೋರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪದು ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ, ಕೇವಲ ಕೆಲವು ತರವಾಡುಮನೆಗೊಕ್ಕೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇಪ್ಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಯಿಂದಲ್ಲದೋ – ಹೇಳಿ ಬೈಲಿನೋರೆಲ್ಲರೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಗೊಂಡವು!
ಅದೇ ಶುದ್ದಿಯ ಯೋಚನೆಲೇ ಇತ್ತಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲೊರುದೇ.
ಹಳೇ ಕಾಲದ ಮನೆಯ ಶೈಲಿ, ಅದರ ವಾಸ್ತು, ಅದರ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಕಸ್ತಲೆ, ಅಡಿಗೆಕೋಣೆಲಿ ಇಪ್ಪ ಹೊಗೆಯ ಪರಿಮ್ಮಳ, ಉಗ್ರಾಣದ ಹತ್ತರೆ ಇಪ್ಪ ಒಣಕ್ಕಟೆ ಪರಿಮ್ಮಳ, ವಿಶಾಲವಾದ ದೇವರಕೋಣೆಲಿ ಬಪ್ಪ ಗಂಧದ ಪರಿಮ್ಮಳ – ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಳಾದರೂ ಶುಬತ್ತೆಯ ಮಕ್ಕೊ ಬರಳಿ ಹೇಳಿ ಅನುಸುತ್ತು ನವಗೆ!
ಕೂರ್ತ ಕೋಣೆ, ಮೀತ್ತ ಕೋಣೆ, ಬದುಕ್ಕುತ್ತ ಕೋಣೆ, ಅಡಿಗೆಕೋಣೆ, ಮನುಗುತ್ತ ಕೋಣೆ, ಆ ಕೋಣೆ, ಈ ಕೋಣೆ, ಎಲ್ಲವೂ ವಿಶಾಲ ಇದ್ದು ಶುಬತ್ತೆಯಲ್ಲಿ!
ಆದರೆ ದೇವರಕೋಣೆ ಮಾಂತ್ರ ಬಹು ಸಣ್ಣದು.
ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದು ಹೇಳಿರೆ, ಅವರ ಮನೆಲಿ ನಿತ್ಯ ತಿರುಗುತ್ತ ನಾಯಿ ಆ ದೇವರಕೋಣೆಗೆ ಹೋವುತ್ತೇ ಇಲ್ಲೆಡ!

ದೇವರಕೋಣೆಯೊಳದಿಕೆ ಮಡುಗಿದ ಕುಂಞಿ ಮಂಟಪ ಹೀಂಗೇ ಇತ್ತಡ

ಎಂತ್ಸಕ್ಕೇ ಹೇಳಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ, – ಹೋದರೆ ಬಪ್ಪಲೆಡಿಯ, ಬಂದರೆ ಹೋಪಲೆಡಿಯ!
ನಾಯಿ ಬಯಂಕರ ದೊಡ್ಡ ಇದ್ದು, ಕೋಣೆಲಿ ಅದರ ದೇಹ ತಿರುಗ ಇದಾ..
~

ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಯೇವದಿದ್ದೋ – ಆ ಅಂಶಂಗೊ ದೊಡ್ಡ ಆವುತ್ತಡ, ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ° ಹೇಳುಗು.

ಜಿರಾಪೆಯ ಕೊರಳು ಉದ್ದ ಹಾಂಗೆ!
ತರವಾಡು ಮನೆಲಿ ದೇವರೊಳ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಂಗೊ ಅಕ್ಕು, ಹಾಂಗಾಗಿ ದೇವರೊಳ ದೊಡ್ಡ ಇದ್ದು!
ಶುಬತ್ತೆಗೆ ಅಡಿಗೆಯೂ, ಒರಕ್ಕುದೇ ಬಹುಮುಖ್ಯ, ಹಾಂಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇದ್ದು!
ಎರಡು ಕೋಣೆಯ ನೆಡುಸರಂಗೆ ಒಳುದ ಗೋಡೆಯ ಒರುಂಕಿಲಿ ಇಪ್ಪ ಜಾಗೆಯನ್ನೇ ದೇವರಕೋಣೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಗೊಂಡದು ಕಂಡ್ರೆ ದೇವರಿಂಗೂ ಬೇಜಾರಕ್ಕು ಹೇಳಿದ ಬಿಂಗಿಪುಟ್ಟ!

ದೇವರಕೋಣೆ ಸಣ್ಣ ಆತು. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ದೇವರ ಮೇಗಾಣ ಭಕ್ತಿಯುದೇ!
ನಿತ್ಯದ ಒಯಿವಾಟಿನ ಒತ್ತಡಂಗಳ ಎಡೆಲಿ ದೇವರಿಂಗೆ ನೀಟಂಪ ಹೊಡಾಡ್ಳೆ ಪುರುಸೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಬೇಕೆ.
ಅಂಬೆರ್ಪಿಲಿ ಹೆರಡ್ಳಪ್ಪಗ ಹೆರಾಂದಲೆ ಒಂದರಿ, ಒಂದು ಕೈಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುದಡ. ಇಬ್ರಾಯಿ ಸಲಾಮು ಮಾಡ್ತ ನಮುನೆ!
ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೊಡಾ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಎಂತ್ಸಕೆ – ಅಂತೆ ಜಾಗೆ ವೆರ್ತ- ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಸಣ್ಣಕೆ ಮಾಡುದೋ ತೋರ್ತು.
ಅಂತೂ ಕೋಣೆ ಸಣ್ಣ ಆಗಿ ಮನಸ್ಸೂ ಸಣ್ಣ ಆಗಿ ದೇವರ ನೆಂಪೂ ಬಾರದ್ದೆ ಹೋತು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಣದ್ದೇ ಇಕ್ಕೊ!
ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಳಪ್ಪಲೆ ಸುರು ಆತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೊ ತುಂಬುಲೆ ಸುರು ಆತು!
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟುಸಿದಷ್ಟೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಜನ ಸಮಲಿಗೊಂಡೇ ಇರ್ತು!
ಶಂಬಜ್ಜನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೀಂಗೆ ಇತ್ತೋ?

ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು, ಊರಿನ ಜೆನಜೀವನವನ್ನುದೇ, ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನುದೇ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಹೊಸ ಪರಿಸರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸಜಗತ್ತಿಂಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಂಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ನಡೆಶುಲೆ ನಮ್ಮೋರು ಬಂಙ ಬತ್ತವಲ್ಲದ, ಅದರ ಕಂಡ್ರೆ ಬೇಜಾರಾವುತ್ತು ಭಾವ!
~
ಒಂದೊಪ್ಪ: ದೇವರೊಳ ಸಣ್ಣ ಆತು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಆತು

ಸೂ: ಬೈಲಿನ ಶುಬತ್ತೆಗೂ, ನಿಜವಾದ ಶುಬತ್ತೆಗೂ ಯೇವದೇ ಸಂಬಂದ ಇಲ್ಲೆ. ಪ್ರಕಾಶಮಾವನೂ ಹಾಂಗೇ! 😉

ಶುಬತ್ತೆಯ ದೇವರೊಳ ನಾಯಿಗೇ ಜಾಗೆ ಇಲ್ಲೆಡ!, 5.0 out of 10 based on 7 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 84 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಪ್ರಶಾಂತ ಕುವೈತ್

  “ಓ.. ಇದು ನಿಂಗಳೋ,ಎನಗೆ ಗೊಂತಾಯಿದಿಲ್ಲೆ. ಆನು ಆರೋ ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಷಿದೆ”

  ಎನ್ನ ಉತ್ತರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೀಂಗೆ ನೋಡಿ ಮುಳಿಯ ಭಾವ, ಆದ ಕಾರಣ ತಲೆಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊಡ್ಳಕ್ಕು. ಎಂಥರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಎಂಗಳ ಮಾಣಿ ಆದರ್ಶ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಂತ ಹೇಳಿತಿ

  [Reply]

  ಮುಳಿಯ ಭಾವ

  raghumuliya Reply:

  ನಿಂಗೊ ಕುವೈತಿನವು,ಕೊಡೋಗ ಖರ್ಜೂರಲ್ಲೇ ಕೊಡಿ ಆಗದೋ?? ಆದರ್ಶನ ಬಾಯಿಯೂ ಚೀಪೆ ಆಯೆಕ್ಕದ,ನೆಗೆಗಾರಣ್ಣನ ಒಟ್ಟಿನ್ಗೆ..

  [Reply]

  ಕುವೈತ್ ಭಾವ Reply:

  ಈ ವರ್ಷ ಮದ್ದು ಬಿಡದ್ದೆ, ಕೊಯಿಶಲೆ ಜೆನ ಇಲ್ಲದ್ದೆ ಭಾರೀ ಕಷ್ಟ ಆಯಿದು ಭಾವಾ…. :)

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವ

  ಭಾವ
  ಸಮಾಜದ ಉಳಿವಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಲೇಖನ.. ತುಂಬಾ ದಿನದ ನಂತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗೊ ಕೂಡಾ ಬೈಂದು..

  ಇದು ಸಂಧಿ ಕಾಲ ಹೇಳಿರೆ ತಪ್ಪಾಗ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಯೆಕ್ಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡೆಕ್ಕು ಹೇಳ್ತದು ನವಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಯೆಕ್ಕು. ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಲ್ಲೆ ಹೋದರು, ನಮ್ಮತನವ ಬಿಡುಲಾಗ, ಸಾಧ್ಯವಾದಸ್ಟು ಅನುಸರಿಸೆಕ್ಕು..

  ಶ್ರೀಗುರು ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ಇಂತಾ ಕಾರ್ಯ ಆಗಲಿ…

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಮೋಹನಣ್ಣ
  Krishnamohana Bhat

  Mulata navella (Havika Beahmanaru)pavurohityada uddeshanda ahichatranda gokarna mandalakke banda brahmanaru. aadare navage adu gontille gontiddare maraddu.eega kuusu noduvaaga kuusina abbe appana noduthavu gunakkagi alla statussinge adu krishikana magalu alladre batra magalu athava adigeyavana magalu helta taaratamya. mulata navella edaralli yavado ondu vargakke seriddattu heliye maradu hoidu.namma hiriyavaralli aro obban (hechu hinde hogeda)edaralli ondu kelasa maadiddu khanditha adara artha madiyondre shubhatteya devarola nayige tirugale jage elladdadu vishesha tiliyadre eegana sampradaya gontilladda oppanna baraddadakke dhikkara.aanantu oppannange jai hakuttarottinge oppavu kodutte.Mohanana.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ರಾಜಾರಾಮ ಸಿದ್ದನಕೆರೆ

  ಕೃಷ್ಣಮೋಹನ ರೇ ನಿಂಗೋ ಎಂಥಾ ಇಂಗ್ಲೀಶಿಲಿ ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಯ ಬರವದು ??!!
  ಕನ್ನಡ ಫಾಂಟ್ ನಿಂಗೋ ಎಂಥ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲಿ ?! ನಮ್ಮ ಈ ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ಉರುಟುರುಟಾಗಿ ಚೆಂದ ಇದ್ದು !!
  ನಿಂಗೋಗೆ ಜಿ ಮೇಲ್ ಲಿ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ,ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಬಯಲಿಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೆ ಆತು !
  ಆನೀಗ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡೋದಿದ!.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. Prashanth kuwait

  http://www.google.com/transliterate/

  [Reply]

  ರಾಜಾರಾಮ ಸಿದ್ದನಕೆರೆ Reply:

  ನಿಂಗೋಗೆ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದನ್ಗೋ !!
  ನಿಂಗಳ ಕುವೈಟಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೆನ ಹವ್ಯಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇದ್ದವು ?ಇಲ್ಲಿ ಆನಿಪ್ಪ ಯು ಎ ಇ ಲಿ ನೂರರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಕ ಕುಟುಮ್ಬಂಗೋ ಇದ್ದವು !!!!!!!ಅಪ್ಪಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಕ ಸಂಘವೇ ಇದ್ದು !! ಆದರೆ ಎಂಥ ಮಾಡೋದು ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೈಟ್ ನ ಒಳುಶುವ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲೆನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಬೇಜಾರಾವುತ್ತು !!!!ಆನು ಈ ಇಲ್ಲಿಯ ಹವ್ಯಕ ಸಂಘ ಶುರುವಪ್ಪಗ ಇತಿದ್ದೆ !!! ಒಂದು ವಿಷಯವ ಈ ಬಯಲಿಲಿ ಎತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ !!!!!!!ಅಲ್ಲಯ್ಯಾ ನಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಪಂಗಳದವು ಇದ್ದವಲ್ಲದ ಅದು ನಿಂಗಳೆಯಾ!!!!!!!!!?ನಮ್ಮ ಹರ್ಷ ಮೆಡಿಕಲ್ ನ ವೇಣು ವಿನ ತಮ್ಮ ?

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. Well written Oppanna. It is worth reading.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. ಪೆರ್ಮುಖ ಈಶ್ವರ ಭಟ್

  ಓಪ್ಪಣ್ಣ.ಕೊಮ್.ಲಿ ಕನ್ನಡ ಲ್ಲಿ ಟ್ಐಪ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣನೇ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ೞ್ಟಿದ.ಕನ್ನಡ ಕೀಲಿ ಮಣೆ ನೋಡಿ ಫ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ.succes is yours.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಬಟ್ಟಮಾವ°ನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಡೈಮಂಡು ಭಾವಪೆಂಗಣ್ಣ°ಚುಬ್ಬಣ್ಣಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ°ದೊಡ್ಡಮಾವ°ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಪವನಜಮಾವಗಣೇಶ ಮಾವ°ಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಗೋಪಾಲಣ್ಣವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಜಯಗೌರಿ ಅಕ್ಕ°ಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಸುಭಗಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆಶಾಂತತ್ತೆಒಪ್ಪಕ್ಕಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ