ಕನ್ಯಾನದ ಭಾರತ ಸೇವಾಶ್ರಮದ ಪಟಂಗೊ

ಕನ್ಯಾನದ ಭಾರತ ಸೇವಾಶ್ರಮದ ಕೆಲವು ಪಟಂಗೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದು:
ಪುರುಸೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಒಂದರಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿಕರ ದೃಶ್ಯಂಗೊ ಸಿಕ್ಕುಗು.
~
ಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°

ಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°

   

You may also like...

4 Responses

  1. ಚಿಂತನೀಯ. ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ ಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವಂಗೆ

  2. ಪಟಂಗಳ ಮೂಲಕ ಆಶ್ರಮದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ

  3. ಬೊಳುಂಬು ಗೋಪಾಲ says:

    ಲೇಖನದ ಜೆತಗೆ ಫೊಟೊಂಗಳುದೆ ಬಂದು ಆಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊಂತಾತು. ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ.

  4. ಹರೀಶ್ ಕೇವಳ says:

    ಒಪ್ಪಕ್ಕೆ ದನ್ಯವಾದ೦ಗೊ…

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *