ಅಕ್ಷರನ ಶುದ್ದಿಗೊ ಬೈಲಿಲಿ ಅಕ್ಷಯ ಆಗಲಿ!

January 4, 2011 ರ 9:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 12 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಬೈಲಿಲಿ ಅಕ್ಷರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃಷಿ ಒಳ್ಳೆತ ಮುಂದುವರಿತ್ತಾ ಇದ್ದು.
ನೆರೆಕರೆಗೆ ಜೆನಂಗೊ ಸೇರಿಗೊಂಡೇ ಹೋವುತ್ತಾ ಇದ್ದವು – ಬೈಲಿನ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಅದು ಕೊಶಿಯೇ!

ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಶಿ, ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯದ ಮಾಣಿ ಅಕ್ಷರನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತದು.
ಹ್ಮ್, ಅಪ್ಪು – ಈ ಮಾಣಿ ಅಕ್ಷರ. (ಬೈಲಿಂಗೆ ಅಕ್ಷರದಣ್ಣನ ಗೊಂತಿದ್ದು. ಅವುಬೇರೆ, ಇವು ಬೇರೆ!)
– ಅವರ ಶುದ್ದಿಗೊ ಅಕ್ಷಯ! ಅವುದೇ ಹಾಂಗೇ!!
ಒಂದು ದಿನ ಮನೆಲಿಕ್ಕು – ಸುಳ್ಯಲ್ಲಿ, ಮರದಿನ ಕಲಿತ್ತ ಕೋಲೇಜಿಪ್ಪ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಲಿಕ್ಕು, ಮತ್ತಾಣದಿನ ಅಣ್ಣನ ರೂಮಿಪ್ಪ – ಬೆಂಗುಳೂರಿಲಿಕ್ಕು; ಪುರುಸೊತ್ತಾದರೆ ಇಡೀ ಬೈಲಿಂಗೇ ತಿರುಗಿಗೊಂಡು ಇಕ್ಕು; ಮುಳಿಯಭಾವನ ಹಾಂಗೆ!
ಮುಳಿಯಭಾವ ಹೇಳುವಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೆಂಪಾತು – ಈ ಮಾಣಿಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನದ್ದು ಬಯಂಕರ ಮರುಳು!
(ಅಲ್ಲ, ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೂ, ಲೋಕಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಏನಾರು ಸಮ್ಮಂದ ಇದ್ದೋ?!) 😉
ಸಣ್ಣ ಇಪ್ಪಗಳೇ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಸಗ್ತಿ; ಮನೆ ವಾತಾವರಣವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಗೊಂಡತ್ತಿದಾ – ನಮ್ಮ ಅರ್ನಾಡಿಭಾವಂಗೆ ಅರಡಿಗು ಇವರ.

ಅಕ್ಷರ ಮಾಣಿ ಅರುಶಿನ ಅಂಗಿಲಿ ನೆಗೆಮಾಡುದು!

ಬರೇ ಕಲಿತ್ತದು ಮಾಂತ್ರ ಕಲಿವದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನುದೇ ಕಲಿಯೇಕು ಹೇಳಿ ಇವರ ಮನೆಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡುಗಡ.
ಸುಳ್ಯಲ್ಲಿ ಮನೆ. ಇವರ ಅಪ್ಪ ಸುಳ್ಯದ ಕುರುಂಜಿ ಕೋಲೇಜಿನ ಲೆಗುಚ್ಚರು! ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಅತ್ಲಾಗಿಪ್ಪ ಸ್ನೇಹ ಶಾಲೆಯ ದೊಡ್ಡ ಟೀಚರು.
ಅಣ್ಣ ಬೆಂಗುಳೂರಿಲಿ, ಇಂಜಿನೀರು! ಇವ ಎರಡ್ಣೇ ಮಗ ಇದಾ, ಒಳ್ಳೆತ ಉಶಾರಿ, ಮದಲಿಂಗೇ.

ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆಯ ಸುಳ್ಯಲ್ಲೇ ಕಲ್ತವು. ಮುಂದೆ, ದೊಡ್ಡದರ ಕಲಿವಲೆ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಮೂಡಬಿದ್ರೆಗೆ ಬಂದವು.
ಬಂದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣಿನಿ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಒತ್ತಕೆ ಬಿಡಾರಮಾಡಿಗೊಂಡು ಕೂದವಡ.
ನಾಕು ಜೆನ ಚೆಂಙಾಯಿ ಮಕ್ಕೊ ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಕೋಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ಮಾಷ್ಟ್ರನೂ ಸೇರಿಗೊಂಡು ಒಂದು ರೂಮು ಮಾಡಿಗೊಂಡು ಇದ್ದವಡ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಲಿ.
ಸುವರ್ಣಿನಿ ಅಕ್ಕನ ನೆರೆಕರೆಲೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಅಂಬಗಂಬಗ ಮಾತಾಡುದಿದ್ದು.
(ಸುವರ್ಣಿನಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರಲ್ಲದೋ; ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕು ಸಿಕ್ಕ ಈ ಮಾಣಿಗೆ! ಹಾಂಗೆ – ಹದಾಕೆ ರಜ ರಜ ಮಾತಾಡುಗಷ್ಟೇ! 😉 )

ಸುವರ್ಣಿನಿಅಕ್ಕಂಗೆ ಈ ಮಾಣಿಯ ಆಸಗ್ತಿಗೊ ಎಲ್ಲ ಗೊಂತಾತು, ಮೆಲ್ಲಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬೈಲಿನ ವಿಶಯವುದೇ ಹೇಳಿಕ್ಕಿದವು.
ಬರವಣಿಗೆ ಆಸಗ್ತಿ ಇದ್ದ ಈ ಮಾಣಿಯ ಬೈಲಿಂಗೆ ಬಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡಿದವು.
ಬೈಲಿಂಗೆ ಬಂದ ಮಾಣಿ ಈಗ ಅದೇ ಆತ್ಮೀಯತೆಲಿ ನೆರೆಕರೆಗೂ ಬಪ್ಪ ಹಾಂಗಾತು.

ಅಪ್ಪು, ಈಗ ಆ ಮಾಣಿ ಸುವರ್ಣಿನಿ ಅಕ್ಕಂಗೆ ಮಾಂತ್ರ ನೆರೆಕರೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆಗೇ ಬತ್ತಾ ಇದ್ದವು!
ಬನ್ನಿ, ಅಕ್ಷರಮಾಣಿಗೆ ಬೈಲಿನ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳುವೊ°.
ಚೆಂದ ಚೆಂದದ ಶುದ್ದಿಗೊಕ್ಕೆ ಕಾದೊಂಡಿಪ್ಪ°.
ಅಕ್ಷರಾ.. ಸ್ವಾಗತಮ್..!!
~
ಒಪ್ಪಣ್ಣ

ಅಕ್ಷರನ ಶುದ್ದಿಗೊ ಅಕ್ಷಯವಾಗಿ ಸದ್ಯಲ್ಲೇ ಬತ್ತು.
ಕಾದೊಂಡಿರಿ.

ಅಕ್ಷರನ ಚೆಂಙಾಯಿಪುಟಂಗೊ:
ಮೋರೆಪುಟ: http://www.facebook.com/profile.php?id=564079658
ಓರುಕುಟ್ಟುತ್ತ ಪುಟ: http://www.orkut.co.in/Main#Profile?uid=1697714561154047598
~
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°

ಅಕ್ಷರನ ಶುದ್ದಿಗೊ ಬೈಲಿಲಿ ಅಕ್ಷಯ ಆಗಲಿ!, 5.0 out of 10 based on 1 rating
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 12 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಶ್ರೀಅಕ್ಕ°
  ಶ್ರೀದೇವಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್

  ಎಂಗಳ ನೆರೆಕರೆ ಸುಳ್ಯದ ಮಾಣಿ ಅಕ್ಷರಂಗೆ ಬೈಲಿಂಗೆ ಸ್ವಾಗತ..
  ಒಪ್ಪಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಚೆಂದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದ°..
  ಅಕ್ಷರನ ಮನೆಯೋರು ಎಲ್ಲೋರೂ ಸರಸ್ವತಿ ಸೇವೆಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಗೊಂಡಿದವು. ಈಗ ಈ ಮಾಣಿಯೂ ಅಕ್ಷರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ°.
  ಸುಳ್ಯದ ಸ್ನೇಹ ಶಾಲೆ ಒಬ್ಬ° ಒಳ್ಳೆಯ ಅಬ್ಬೆ, ಅಪ್ಪ° ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಗುವಿಂಗೆ ಅಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಹಾಂಗೆ ಇಪ್ಪ ಶಾಲೆ.
  ಅಕ್ಷರನ ಹೆತ್ತವರ ಪರಿಶ್ರಮಲ್ಲಿ ನಡೆತ್ತಾ ಇಪ್ಪ ಆ ಶಾಲೆ ಬೆಳಗಿದ ಹಾಂಗೆ ಬೈಲಿಲಿ ಅಕ್ಷರನೂ ಬೆಳಗಲಿ..
  ಅವನ ಹವ್ಯಕದ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಕ್ಕು.. ಅವನಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಶುದ್ದಿಗೋ ಬರಲಿ…

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಗೋಪಾಲಣ್ಣನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಪುಟ್ಟಬಾವ°ಗಣೇಶ ಮಾವ°ಶಾಂತತ್ತೆತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುವೇಣೂರಣ್ಣದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿವಿದ್ವಾನಣ್ಣವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುvreddhiದೀಪಿಕಾಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಮಾಲಕ್ಕ°ಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಕಜೆವಸಂತ°ಪವನಜಮಾವಚುಬ್ಬಣ್ಣಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ