ಬಲಿಪ್ಪಜ್ಜರ ದೇವಿಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರಸಂಗ ಪುಸ್ತಕ ಆವುತ್ತಡ!

April 17, 2010 ರ 11:00 pmಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 8 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಭಲ್ಲಿರೇನಯ್ಯಾ…!!!
ಬೈಲಿಂಗೊಂದು ಹೊಸ ಶುದ್ದಿ…! ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಶುದ್ದಿ.!!

ಬಲಿಪ್ಪಜ್ಜನ ಗೊಂತಿದ್ದಲ್ಲದೋ – ಹಳೇ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಲಿ ಪದ ಹೇಳ್ತ ಹಿರಿಯ!
ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣ ಅಂತೂ ಅವರ “ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಾಗೊತಿಕೆಯ ಭೀಷ್ಮ!!” ಹೇಳಿಯೇ ಹೇಳ್ತ!
ಪರಂಪರೆ ಶೈಲಿಯ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಅಡ – ರಜವೂ ಆಧುನಿಕತೆ ಸೇರುಸದ್ದೆ, ಪಕ್ಕಾ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಲೇ ಹಾಡಿಗೊಂಡು ಬಂದದು ಅಡ ಅವು.
ಮಗುವಿನ ಮುಗ್ಧಮನಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ವೆಗ್ತಿ!

ಈ ಬಲಿಪ್ಪಜ್ಜರಿದ್ದವಲ್ಲದೋ – ಅವರಿಂದ ಮೊದಲು, ಅವರ (ಅಜ್ಜನಮನೆ)ಅಜ್ಜ ಇತ್ತಿದ್ದವಡ, ಅಜ್ಜಬಲಿಪ್ಪ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಇದ್ದಡ.
ಬಲಿಪ್ಪಜ್ಜನ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಬಲಿಪ್ಪ – ವೇಣೂರಣ್ಣ ಅಡ್ಡಹೆಸರು ಹಿಡುದು ಮಾತಾಡುಗು! :-)
ಹ್ಮ್, ಹೇಳಿದಾಂಗೆ ವೇಣೂರಣ್ಣನ ಗೊಂತಿದ್ದಲ್ಲದೋ
– ಅದಾ, ಗಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡಕೋಲೇಜಿಂಗೆ ಮಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿ ಇಪ್ಪೋರು – ಇಪ್ಪದು ಗಟ್ಟದ ಮೇಗೆ ಆದರೂ, ನೆರಿಯ ಬುಡ ಅಡ ಅವರದ್ದು, ಮದಲಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬೈಲಿನೋರೇ!
ಅವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂದರೂ, ನಮ್ಮ ನೀರಿಂದ ದೂರ ಹೋಯಿದಿಲ್ಲೆ.
ಊರಿಲಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೆತ ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು, ಬೆಂಗುಳೂರಿಲಿಪ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನಾಸಕ್ತರ ಗುಂಪಿಂಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲಿದ್ದವು.!
ಗಟ್ಟದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿಲಿ, ಬೆಂಗುಳೂರಿಲಿ – ಎಲ್ಲದಿಕ್ಕುದೇ ಇದ್ದವು! ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾರೂ ಇದ್ದವು!!
ಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣ, ರಾಜಣ್ಣ, ಚೆಂಬರುಪುಅಣ್ಣ – ಹೀಂಗಿರ್ತವರ ಸೇರಿಗೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಳೆ ಹೆರಟಿದವು –
ಅದೆಂತರ?

ಬಲಿಪ್ಪಜ್ಜನ ಪರಂಪರೆಲಿ ಇರ್ತ ಐದು ದಿನದ “ದೇವಿಮಹಾತ್ಮೆ” ಪ್ರಸಂಗವ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿಗೊಂಡು ಇದ್ದವು.
ಸ್ಮೃತಿರೂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದದರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸುಲಬಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲೆ ಅಕ್ಷರ ರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳುಸಿಗೊಂಡು ಇದ್ದವು. ಅನಂತಕಾಲ ಒಳಿತ್ತ ಕೆಲಸ ಇದು.
ಅಂದಿಂದ ಇಂದಿನ ಒರೆಂಗೆ ಬಲಿಪ್ಪಜ್ಜ ಒಳುಶಿದ್ದದೂ, ಇಂದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮುದ್ರಣರೂಪಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಕಾಲ ಒಳಿವದುದೇ – ಎರಡುದೇ ಸಮಾಜ ಮೆಚ್ಚುವ ಕೆಲಸವೇ.
ಅಲ್ಲದೋ?

ನಮ್ಮ ಬೈಲಿನೋರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೆ ನವಗೆ ಕೊಶಿಯೇ ಅಲ್ಲದೋ – ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ?

ನಾಳೆ, ಆಯಿತ್ಯವಾರ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೃತಿಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯ ಇದ್ದಡ.
ಎಲ್ಲೊರು ಹೋಗಿ ಸೇರುವೊ, ಈ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ನಾವುದೇ ಮಡಿಕ್ಕೊಂಬ°!
ಬಲಿಪ್ಪಜ್ಜನ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಒಳುಶುವೊ, ವೇಣೂರಣ್ಣನ – ಅವರ ಹಾಂಗಿರ್ತ ಯಕ್ಷಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನುತಟ್ಟುವೊ°,

ವೇಣೂರಣ್ಣನ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯೆಕೋ?

ಇದಾ, ವಿವರಂಗೊ:
ಒಪ್ಪ ಹೆಸರು: ವೇಣೂರಣ್ಣ
ಇಪ್ಪ ಹೆಸರು : ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್
ಪೋನ್ನಂಬ್ರ: 9448951856
ಮಿಂಚಂಚೆ: manyavenur@gmail.com

ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನೆಲಿ ಇರ್ತ ಹಾಂಗೆ ನೋಡಿಗೊಂಬ°.
ಎನಗೊಂದು ಪ್ರತಿ ಬೇಕು, ಅದಾಗಲೇ ವೇಣೂರಣ್ಣನ ಹತ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ.
ನಿಂಗೊಗೂ ಬೇಕೋ – ಈಗಳೇ ಹೇಳಿ ಅವಂಗೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಗುದರೆ ನಿಂಗೊಗೆ ಇಲ್ಲದ್ದೆ ಅಕ್ಕಿದಾ!

ನಮಸ್ಕಾರ!!

ಬಲಿಪ್ಪಜ್ಜರ ದೇವಿಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರಸಂಗ ಪುಸ್ತಕ ಆವುತ್ತಡ!, 4.2 out of 10 based on 5 ratings
ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 8 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಗಬ್ಬಲಡ್ಕ ಕೇಶವ
  ಕೇಶವ ಗಬ್ಬಲಡ್ಕ

  ನಿಜಾವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ಕೊಶಿ ಪಡುವ ಶುದ್ದಿ…!!

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 2. ಪುತ್ತೂರು ವೆಂಕಟಣ್ಣ

  ಒಳ್ಳೆಯ ಶುದ್ದಿ.ಎನಗೂ ಬೇಕು,ಹಾಂಗೇ ಎನ್ನ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿಲಿ ಮಡುಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲೂಅಕ್ಕದ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವ
  ಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವ

  ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ, ಎನಗೂ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇರಲಿ..

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವ

  ಒಪ್ಪಣ್ಣ,
  ಎನಗೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ತೆಗದು ಮಡುಗು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಡೈಮಂಡು ಭಾವ
  keppanna

  santhoshada suddi
  enagondu pustaka irali atho

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ವೇಣೂರಣ್ಣ

  ಬಲಿಪಜ್ಜ ಬರದ ಐದು ದಿನದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಮಹಾಪ್ರಸಂಗ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಲಾಯಕ್ಕಕೆ ಕಳುದತ್ತು . ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಾದವು ಬಲಿಪಜ್ಜನ ಹತ್ತರೆ ಅಥವಾ ಎನ್ನ ಹತ್ತರೆ ತೆಕ್ಕೊಂಬಲಕ್ಕು. ಕ್ರಯ ಕೇವಲ ರೂ .200/-. ಬಪ್ಪ ತಿಂಗಳು ಒಂದನೇ ತಾರಿಕಿನ್ಗೆ ರಜೆ ಇಪ್ಪ ಕಾರಣ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿಗೊಕ್ಕೆ ಆ ದಿನ ಪ್ರತಿಗಳ ಎತ್ತುಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದು. ಆಸಕ್ತರು ಬಲಿಪಜ್ಜನ ಜೀವಮಾನದ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಪುಸ್ತಕ ತೆಕ್ಕೊಂಬ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೆಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಎನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ.
  manyavenur@gmail.com

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. ಗೋವಿಂದ ಮಾವ, ಬಳ್ಳಮೂಲೆ
  govindaballamoole

  BALIPPANA DEVIMAHATHME PRASANGA BIDUGADE SANTHOSHA ATHU. IDE REETHI OLLE PRASANGA BARADU KY BARAHALLI IPPA ITHARARA KRITHIGO BARALI

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 8. Kuloor Subbanna

  Dear Oppanna,
  Namma Kulakodlu Maheshannange, Ph.D; maadi aathu!!! Adu Mumbai ya IIT’li. Eega Awa Dr. Mahesh.
  Nammellara lekkali awange ondu Shubhashaya Patra oppannana hatranda barekanne oppanna!

  Best Wishes
  kuloor Subbanna, Mumbai

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಸಂಪಾದಕ°ದೇವಸ್ಯ ಮಾಣಿವಿದ್ವಾನಣ್ಣಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಕಜೆವಸಂತ°ಪುಣಚ ಡಾಕ್ಟ್ರುಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಪೆಂಗಣ್ಣ°ಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುಕೇಜಿಮಾವ°ಒಪ್ಪಕ್ಕಪುತ್ತೂರುಬಾವಪುಟ್ಟಬಾವ°ದೊಡ್ಡಮಾವ°ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆಚುಬ್ಬಣ್ಣವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಚೂರಿಬೈಲು ದೀಪಕ್ಕ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ