ಬೆಳಿಚೂರೀ…..

January 3, 2012 ರ 11:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 19 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ರೆರೆರೆರೆರೇ, ರೆರೆರಾರಾರಾ……. ಆ…….., ರೆರೆರೆರೇ… ಏ…. ಹೇ………. ಹೇ………..
ಬೇಗನೆ ತೆಗೆನಿನ್ನಾ
ಬೆಳಿಚೂರೀ – ಅಣ್ಣಾ
ಬೆಂದಿಗೆ ಕೊರೆತ್ತಾ – ಬೆಳಿಚೂರೀ ||೨||
ಎಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋವುತ್ತರೂ
ಸೊಂಟಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೊಂಬ
ಕೈಹಿಡಿ ಬೆಳಿ ಇಪ್ಪಾ – ಬೆಳಿಚೂರೀ || ಬೇಗನೆ ||

ಬಾಳೆಲೆ – ಸಜ್ಜಿಮಾಡ್ಲೆ
ಬೆಳಿಚೂರೀ – ಅದರ
ಮಸೆಯದ್ದೆ ಹರಿಯದ್ದ
ಬೆಳಿಚೂರೀ ||೨||
ಬೆಂದಿಗೆ ಕೊರೆತ್ತವರ
ಕೈಬೆರಳೂಕೊರೆಯದ್ದೆ ||೨||
ಸುಮ್ಮನೆ ಕರೆಲಿಪ್ಪ – ಬೆಳಿಚೂರೀ || ಬೇಗನೆ ||

ಬಟಾಟೆ ಕೊರವಲಕ್ಕು
ಬೆಳಿಚೂರೀ – ಅದು
ಟೊಮೆಟಕ್ಕೆ ಆಗದ್ದ
ಬೆಳಿಚೂರೀ ||೨||
ತಾಳಿಂಗೆ ಕೊರದಿಕ್ಕಿ
ಒಂದುಸರ್ತಿ ಮಿಂದಿಕ್ಕಿ ರೆರೆರೇ.. ಏ………. ಏ……… ಏ…….. ರೆರೇ…
ತಾಳಿಂಗೆ ಕೊರದಿಕ್ಕಿ
ಒಂದುಸರ್ತಿ ಮಿಂದಿಕ್ಕಿ
.ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾ – ಬೆಳಿಚೂರೀ  || ಬೇಗನೆ ||

,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 19 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

  ಬಾಳೆಕ್ಕಾಯಿ ಕೊರೆತ್ತರೆ ತೆಗವಲಿಲ್ಲೆ! ಹಪ್ಪಾ!! ಬಾಳೆ ಕಟ್ಟುತ್ತರೆ ಹತ್ರೆ ಮಡಿಕ್ಕೊಂಬಲೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲೆ ಆತಾ.

  [Reply]

  ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ

  ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ Reply:

  ಏಭಾವ, ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಕೊರದರೆ ನೆಗೆಗಾರನ ಮೋರೆಯ ಬಣ್ಣ ಇಪ್ಪ ಹಿಡಿ ಬೋಚ ಭಾವನ ಮೋರೆಯಬಣ್ಣ ಆದರೋ……..?

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಮುಳಿಯ ಭಾವ
  ರಘು ಮುಳಿಯ

  ಚೆಲ,
  ಸಿ.ಅಶ್ವಥ್ ಇರ್ತಿದ್ದರೆ ” ಏನು ಸಾಹಿತ್ಯ ” ಹೇಳಿ ಒ೦ದು ಉದ್ಗಾರ ತೆಗೆತ್ತಿತ್ತ°. ರೈಸಿದ್ದು ಭಾವ..
  ಇನ್ನು ಮೆಟ್ಟುಕತ್ತಿ ಬೇಕಾರೆ ಯೇವ ಪದ ಹೇಳೆಕ್ಕೊ?

  [Reply]

  ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ

  ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ Reply:

  ಮೆಟ್ಟು ಕತ್ತಿ ಮಡಿಕ್ಕೊ….
  ಅದರಮೇಲೆ ಕೂದುಗೋ
  ತಾಗದ್ದಾಂಗೆ ನೋ……ಡೀ…….ಗೊ…….., ಹೇಂಗಕ್ಕು?

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°
  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°

  ಲಾಯಿಕಿದ್ದು.

  [Reply]

  ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ

  ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ Reply:

  ಮಾವಾ ಅದು ನೋಡುಲೆ ಮಾತ್ರಾ ಲಾಯಿಕಿಪ್ಪದು, ಬರೇ ಬಡ್ಡು …………

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°
  ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ

  ತರವಲ್ಲ ತೆಗಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರೀ .. ಅಣಕುಗೀತೆಯಾಗಿ ಹವ್ಯಕ ಸ್ಟೈಲಿಂಗೆ ತಿರುಗಿದ್ದು ಭಾರೀ ಲಾಯಕಾತದ. ಮನ್ನೆ ಹವ್ಯಕ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೆಕಾತು. ಕರೋಕೆ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಹಾಡಿ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಳೆ ಆವ್ತಿತಾನೆ. ಅಣಕುಗೀತೆಗೊ ಬೈಲಿಂಗೆ ಬತ್ತಾ ಇರಳಿ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ
  ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ

  ಮಾವಾ ,
  (ಮನ್ನೆ ಹವ್ಯಕ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೆಕಾತು. ಕರೋಕೆ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಹಾಡಿ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಳೆ ಆವ್ತಿತಾನೆ. )- ನಾವು ನಿಂಗಳ ನಾಟಕಂದ ಮೊದಲೆ ಎಲ್ಲಿಯಾರೂ ಹಾಡಿತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದ್ದನ್ನೇ ನಾಟಕ ನೋಡುಲೆ ಜೆನವೇ ಇರ್ತಿತವಿಲ್ಲೆ ತಂದ ಊಟಎಲ್ಲಾ ವಾಪಾಸು ತೆಕ್ಕೊಂಡೋಯೆಕಿತ್ತು ಗೊಂತಿದ್ದಾ . ಇದಾ ಇದರ ಆರತ್ರೂ ಹೇಳಿಕ್ಕೆಡಿ ಮಿನಿಯ, ನಮ್ಮ ಮರಿಯಾದಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೋತಿಕ್ಕುಗು.ಇದು ನಮ್ಮೊಳವೇ ಇರಳಿ ಆತೋ….

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ

  ಹೆ ಹೆ ಹೆ..
  ಅಣ್ಣೋ..
  ನಿಂಗೊ ಭಯಂಕರ ಆತಾ..
  ಲಾಯಕಾಯಿದು…

  [Reply]

  ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ

  ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ Reply:

  ಇದೆಂತ ಮಾಣಿ ಭಯಂಕರವ ನೋಡಿ ನೆಗೆ ಮಾಡ್ತದು ? ಚೂರಿ ಲಾಯಿಕಾಯಿದೋ ಅಲ್ಲಾ ಬಡ್ಡಾದ್ದು ಲಾಯಿಕಾಯಿದೋ? ಹೀಂಗೊಂದು ಡೋಂಗಿ ಮಾಡುಲೆ ಆಗ ಆತೋ…….

  [Reply]

  ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ

  ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿ Reply:

  ಲಾಯಕಾದ್ದು ಬಡ್ಡಾದ ಪೀಶಕತ್ತಿಯ ಪದ್ಯ…

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. ದೀಪಿಕಾ
  ದೀಪಿಕಾ

  ವಾಹ್ ಇದು ಭಾರೀ ಲಾಯ್ಕಾಯ್ದು!!
  {ರೆರೆರೆರೆರೇ, ರೆರೆರಾರಾರಾ…..}-ಇದರ ಕ೦ಡ ಕೂಡ್ಳೇ ಅಶ್ವಥ್ಥರನ್ನು ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರನ್ನು ನೆನಪ್ಪಾತು..ಪದ್ಯ ಅ೦ತೂ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ದು,ಅವರ ಪದ್ಯದ ರಾಗಲ್ಲಿಯೇ ಓದ್ಸಿಗೊ೦ಡು ಹೋತು..ಖುಶಿ ಆತು..

  [Reply]

  ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ

  ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ Reply:

  ಅಪ್ಪು ಅಕ್ಕೋ ಆನುದೇ ಇದರ ಬರವಗ ಮನಸ್ಸಿಲೇ ಅವರ ನೆನಪು ಮಾಡಿಂಡು ತಪ್ಪಾತು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳೀಕ್ಕಿಯೇ ಬರದ್ದದು .
  ರಾಗಲ್ಲಿಯೇ ಓದ್ಸಿಗೊ೦ಡು ಹೋತು- ಓದಿದಿರೋ ಹಾಂಗಾರೆ ಇನ್ನಾಣ ಸರ್ತಿ ಹಾಡೆಕ್ಕದಾ….ಹ್ಮ್ಮ್

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 8. ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ
  ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿ

  ಲಾಯಿಕ ಆಯಿದು
  “ತರವಲ್ಲ ತೆಗಿ ನಿನ್ನ ತಂಬೂರಿ” ರಾಗ ಹೊಂದುತ್ತು.

  [Reply]

  ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ

  ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ Reply:

  ಅಪ್ಪಚ್ಚೀ ಒಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟದು ನೋಡಿ ಕೊಶೀ ಆತು………, ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ…,

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 9. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ
  ಎಸ್.ಕೆ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ

  ಬರಲಯ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಪದ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರೀ….

  [Reply]

  ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ

  ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ Reply:

  ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ…, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪದ್ಯಂಗಳ ಹಾಳುಮಾಡುಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೆ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 10. ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ
  jayashree.neeramoole

  ಬೆಳಿ ಚೂರಿ ಆದರೂ ಗುಣ ತಿಳಿದು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಜಾಣ್ಮೆ ಹೇಳುವ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವ ನಿಂಗಳ ಪದ್ಯ ಲಾಯಕ ಆಯಿದು…

  [Reply]

  ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ

  ಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿ Reply:

  ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ…,

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣವಿಜಯತ್ತೆಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°ಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಪ್ರಕಾಶಪ್ಪಚ್ಚಿಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಶ್ಯಾಮಣ್ಣನೆಗೆಗಾರ°ಮುಳಿಯ ಭಾವಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಶಾಂತತ್ತೆಪುತ್ತೂರುಬಾವವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿವೇಣೂರಣ್ಣಚುಬ್ಬಣ್ಣಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಗಣೇಶ ಮಾವ°ಅಕ್ಷರ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ?
ಹಸ್ತೋದಕ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪದ್ದೆ ಸಾರಿನ ಕವಂಗ ನೆಗ್ಗಿ ಆತು
ಊದು ವನಮಾಲಿ ಮುರಳಿಯಾ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ