ಎರಡೇ ವಾರಲ್ಲಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ಸರ್ತಿ ನೋಡಿದ ವೀಡ್ಯ ಯೇವದು?

ಒಂದು ವೀಡ್ಯವ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ಐದು ಲಕ್ಷ ಸರ್ತಿ ನೋಡಿದ್ದವು. ಅದುದೇ ಆ ವೀಡ್ಯ ನೇಲುಸಿದ ಎರಡೇ ವಾರಲ್ಲಿ.
ಅದರ ಕತೆ ಗೊಂತಿದ್ದೋ?

ಆರು ವರ್ಷದ ಸಣ್ಣ ಮಗಳ ಬರ್ತು-ಡೇ ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಸೇರಿಗೊಂಡು ಗಿಫ್ಟು ಕೊಡುದು.
ಎಂತೆಲ್ಲ?
ಬೇಗು, ಸೀಡಿ, ಟೀಶರ್ಟು – ಹೀಂಗಿರ್ತದು.
ಎಲ್ಲದರ್ಲಿಯೂ ಮಿಕ್ಕಿ-ಮೌಸಿನ ಪಟಂಗೊ.
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೆಗದು ತೆಗದು ನೋಡಿ ಆದ ಮತ್ತೆ, ಅಮ್ಮ ಕೇಳುದು – ಇದರ ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಪೊ? ಹೇಳಿಗೊಂಡು.
ಮಿಕ್ಕಿಮೌಸಿನ ಅಪ್ಪಮ ಮನೆ ಡಿಸ್ನಿಲೇಂಡು (Disneyland); ಅದು ಗೊಂತಿದ್ದನ್ನೇ? ಅದು ಆ ಕೂಸಿಂಗೂ ಗೊಂತಿದ್ದು.
ಅದಕ್ಕೇ “ಡಿಸ್ನಿಲೇಂಡಿಂಗೆ” ಹೋಪೊ – ಹೇಳ್ತು.

ಯಾವಗ ಹೋಪದು – ಕೇಳ್ತು ಅಮ್ಮ.
ಈಗಳೇ ಹೋಪೊ – ಹೇಳಿ ತಮಾಶೆಗೆ ಹೇಳ್ತು ಆ ಮಗಳು
.

ಸರಿ, ಹೆರಡುವೊ – ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಹೇಳುವಗ, ಆ ಮಗಳಿಂಗೆ ಪಕ್ಕನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆವುತ್ತು.
ಆ ದೃಶ್ಯ ಅಂತೂ ಅತ್ಯದ್ಭುತ!

ನಿಜಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ನಿಲೇಂಡಿಂಗೆ ಹೋಪಲಿದ್ದು ಹೇಳಿ ಗೊಂತಪ್ಪಗ ಆ ಮಗಳು ಕುಶಿಲಿ ಕೂಗುವ ದೃಶ್ಯ, ಎಂತವಂಗೂ ಮನಸ್ಸು ಕಲಸುಗು.

ನಿಂಗಳೂ ಒಂದರಿ ನೋಡಿ, ಆತಾ?

ಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°

   

You may also like...

6 Responses

 1. ಅನುಪಮ says:

  ಮಕ್ಕಳ ಖುಶಿಲಿ ನಮ್ಮ ಖುಶಿ ಕಾಣ್ತು ನಾವು. ಕೆಲವು ಸಣ್ನ ಸಣ್ನ ವಿಷಯ ಮಕ್ಕೊಗೆ ತು೦ಬ ಸ೦ತೋಷ ಕೊಡ್ತು.ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ನಿಲೇ೦ಡ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇ ಆದಿಕ್ಕು ,ಆದರೆ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳನ್ನೂ ಆ ಮಗು ತು೦ಬಾ ಖುಶಿಲಿ ತೆಗದತ್ತು. ಅದರ ಮುಗ್ದ ಮನಸ್ಸು ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸು ತು೦ಬಿ ಬ೦ತು……..

  • jayashree.neeramoole says:

   “ಕೆಲವು ಸಣ್ನ ಸಣ್ನ ವಿಷಯ ಮಕ್ಕೊಗೆ ತು೦ಬ ಸ೦ತೋಷ ಕೊಡ್ತು”. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪ್ಪು… ಇಂದು ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳೆಸುವ ಭರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಖುಷಿಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವ ಕಸಿದುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಅನ್ನಿಸುತ್ತು ಅಲ್ಲದ?

 2. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ° says:

  ಶುದ್ದಿ ಪಷ್ಟಾಯಿದು ಭಾವ.

 3. ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ says:

  [ಮಗಳು ಕುಶಿಲಿ ಕೂಗುವ ದೃಶ್ಯ, ಎಂತವಂಗೂ ಮನಸ್ಸು ಕಲಸುಗು.] – ಅದಪ್ಪು. ಒಪ್ಪ.

 4. ಬೋದಾಳ says:

  ಇದು ಡೂಬ್ಳಿಗೇಟು ಭಾವಾ…. ಆರೋ ಚೂಂಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ಹಿಂದಂದ ಆ ಕೂಚಕ್ಕಂಗೆ. ಅಲ್ಲದ್ರೆ ಹಾಂಗೆ ಕೂಗ ಅದು. ವಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ವೆತ್ಯಾಸ ಕಾಣ್ತು.

 5. ಸಿಂಧೂ says:

  ಒಂದಲ್ಲ ಬರಾಬರಿ ನಾಲ್ಕು ಸರ್ತಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆ 5 ಲಕ್ಷಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎನ್ನದೇ 🙂

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *