ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಐ.ಯ ತೆಂಗು, ಅಡಕೆ, ಕೊಕ್ಕೋಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಸಲ್ಲುಸಲಕ್ಕು

December 29, 2013 ರ 8:14 pmಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 4 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಐ.ಯ ತೆಂಗು, ಅಡಕೆ, ಕೊಕ್ಕೋಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ  ಸಲ್ಲುಸಲಕ್ಕು

ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಐ. ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿ-ಹೋರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕೇರಳ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಿನ ಈ ವಿಭಾಗಂಗೊ ಅಡಕ್ಕೆಯ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲೆ, ಇನ್ನು ಕೂಡಾ ಕೃಷಿಕರ ಪರವಾಗಿಯೇ ಸಮರ್ಥನಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತು. ಈ ವರ್ಷವುದೇ ಬಿತ್ತಿನ ಆಡಕ್ಕೆ, ಅಡಕ್ಕೆ ಸೆಸಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಲ್ಲಾ ನೆಡೆತ್ತಾ ಇದ್ದು.
ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಐ.ಯ ತೆಂಗು, ಅಡಕೆ, ಕೊಕ್ಕೋ ನರ್ಸರಿಗೆ 4 ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಪ್ಪ ವಿಚಾರ ಬೈಲಿನವಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದೆ.
ಜೆಂಬಾರಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಬಲೆ ಸಿಕ್ಕುವಗ ಪರಿಚಯದೋರು ಇಂಟರ್ಸೆ ಮಂಗಳ, ಕೊಕ್ಕೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತೆ ತೆಂಗಿನ ಸೆಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಕೇಳ್ತವು.
ಅದೇ ವಿಚಾರಂಗೊ ಬೈಲಿನವಕ್ಕೂ ನೆಂಟ್ರಿಸ್ಟ್ರಿಂಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಬರದ್ದೆ.

ಮಂಗಳ, ಸುಮಂಗಳ, ಶ್ರೀಮಂಗಳ, ಮೋಹಿತ್ ನಗರ್, ಮಧುರಮಂಗಳ, ನಲ್ಬಾರಿ, ಜಾತಿಯ ಅಡಕ್ಕೆ ಬೀಜಂಗಳೂ, ಹಾಂಗೆಯೇ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಗಿಡ್ಡ ತಳಿಗಳುದೇ ಇದ್ದು.
ಗಿಡ್ಡ ತಳಿಯ ಬೀಜ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿಲ್ಲೆ, ಅದರ ತೊಟ್ಟೆಯ ಸೆಸಿಗೊ ಮಳೆಗಾಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುಗು.
ಎರಡು ಬಗೆಯ ಗಿಡ್ಡ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇದ್ದು. ವಿ.ಟಿ.ಎಲ್.ಎ.ಎಚ್-1 ಮತ್ತೆ ವಿ.ಟಿ.ಎಲ್.ಎ.ಎಚ್-2.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಫಾರಸು ಇಂಟರ್ಸೆ ಮಂಗಳ, ಮೋಹಿತ್ ನಗರ್ ಮತ್ತೆ ಮಧುರ ಮಂಗಳಕ್ಕೇ ಮಾಡುವದು.
ಊರ ಅಡಕ್ಕೆಯ ಬೀಜವೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು.

ಬಿತ್ತಿನ ಅಡಕ್ಕೆ/ ಸೆಸಿ ಬೇಕಾದವು ವಿಟ್ಲ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್. ಐ. ಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕು.
ಪ್ರಭಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಹಾಕಿರೆ ಸಾಕು. ಸ್ವಂತ ಕೈಲಿ ಬರದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಸಾಕು.

ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್. ಐ. ಸ್ಥಾನೀಯ ಕೇಂದ್ರ,
ವಿಟ್ಲ, ದ.ಕ, ಕರ್ನಾಟಕ – 574 243
ಫೋನ್: 08255 – 239238/ 239222,
ಈ-ಮೇಲ್: cpcrivtl@gmail.com

ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್. ಐ. ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ,
ಕಿದು, ಬಿಳಿನೆಲೆ, ನೆಟ್ಟಣ ಪೋಸ್ಟ್,
ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು, ದ.ಕ.
ಕರ್ನಾಟಕ

(ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಂದ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಪ ದಾರಿಲಿ) ಕೂಡಾ ಈ ಅಡಕ್ಕೆಯ ತಳಿಗೊ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು.

ಬೀಜದ ಸಂಗ್ರಹಣಗೆ ಹೋಪಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ದರ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕು. ಈ ಎರಡು ಕಡೆಂದಲೂ ಕೊಕ್ಕೋ ಬೀಜ, ಸೆಸಿ ಕೂಡಾ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು.
ಫೋನ್: 08251 262355/262221,
ಈ-ಮೇಲ್: cpcrirckidu@gmail.com

ತೆಂಗಿನ ಸೆಸಿ ಬೇಕಾದವು ಬಿಳಿನೆಲಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಸರಗೋಡು ಹೆಡ್ಡಾಫೀಸಿಂಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕು. ಕಾಸರಗೋಡಿಲ್ಲಿ ಕೆಂದಾಳಿ (ಸಿ.ಓ.ಡಿ), ಕೇರ ಚಂದ್ರ, ಚಂದ್ರ ಸಂಕರ, ಚಂದ್ರ ಕಲ್ಪ, ಕಲ್ಪ ಪ್ರತಿಭ, ಕಲ್ಪ ಧೇನು, ಮುಂತಾದ ತೆಂಗಿನ ಸೆಸಿಗಳೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು.

CPCRI ಕಾಸರಗೋಡಿನ ವಿಳಾಸ:

ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್. ಐ.,
ಕೂಡ್ಲು ಪೋಸ್ಟ್,
ಕಾಸರಗೋಡು,
ಕೇರಳ – 671124
ಫೋನ್: 04994 232895/232894,
ಈ-ಮೇಲ್: cpcri@nic.in

ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಐ. ಯ ವೆಬ್ ಸೈಟ್:  www.cpcri.gov.in
ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೆಂಗು, ಅಡಕೆ, ಕೊಕ್ಕೋ ತಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಂತ್ರ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಐ.ಲಿ ಇಪ್ಪದು.
ಬೇರೆ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಬೀಜ ಮತ್ತೆ ಸೆಸಿಗೊಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನೋರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ.

~~~~

ಅವಕಾಶಂಗಳ ಎಲ್ಲ ಸದುಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಆಶಿಸುವ,
ಹಳೆಮನೆ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ
H. Muralikrishna
Technical Information Officer
PME Cell
Central Plantation Crops Research Institute
Kudlu PO, Kasaragod – 671 124
Phone: 04994 232895 extn 255
232893, 232894, 233090
Mobile: 09447439503
home e-mail: hmkrishna@bsnl.in

,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 4 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ವಿಜಯತ್ತೆ

  ಹರೇರಾಮ, ಸಕಾಲಿಕ ಸೂಚನೆ ಭಾವಯ್ಯ. ಅಂದ್ರಾಣ ಹಾಂಗೆ ಕಾಸರಗೋಡಿಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕೊಗೆ ಎಂತಾರು ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಒಳ್ಲೆದು ಸಂದರ್ಭ ಸರಿಯಾದರೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಕ್ಕನ್ನೆ .

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಹಳೆಮನೆ ಮುರಲಿ
  ಹಳೆಮನೆ ಮುರಲಿ

  ಈ ವರ್ಷ ತೆಂಗಿನ ಸೆಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದ್ದು. ಅಪೇಕ್ಷೆ ಹಾಕುಲೆ ತಡವಾದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸೆಸಿ ಸಿಕ್ಕದ್ದೆ ಇಪ್ಪ ಸಂದರ್ಭ ಬಕ್ಕು.

  [Reply]

  ಗುರಿಕ್ಕಾರ°

  ಗುರಿಕ್ಕಾರ° Reply:

  ಬೈಲಿಂಗೆ ಮದಲೇ ತಿಳುಶಿಕೊಟ್ಟದು ಒಳ್ಳೆದಾತು, ಮುರಳಿ ಅಣ್ಣ.
  ಅಗತ್ಯ ಇಪ್ಪವು ಅಂಬೆರ್ಪಿಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೇಕು – ಹೇದು ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ.

  [Reply]

  ಹಳೆಮನೆ ಮುರಲಿ

  ಹಳೆಮನೆ ಮುರಲಿ Reply:

  ಮಳೆಗಾಲ ಸುರು ಆದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿಕರು ಬತ್ತವು ಗೆಡು ಕೇಳಿಕೊಂಡು. ಅಷ್ಟಪ್ಪಗ ಒಳ್ಲೆದಿಪ್ಪ ವೆರೈಟಿಗಳೂ, ಗೆಡುಗಳೂ ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ತು. ಹಾಂಗಾಗಿ ಬೈಲಿಲ್ಲಿಪ್ಪವಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲದ್ರೂ ಅವರ ನೆರೆಕರೆಯವಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಬದರಿಂದ ನಮ್ಮವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಅಕ್ಕು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಬಟ್ಟಮಾವ°ಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿದೊಡ್ಡಭಾವಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಶರ್ಮಪ್ಪಚ್ಚಿಬೋಸ ಬಾವದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ಚುಬ್ಬಣ್ಣಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಡಾಗುಟ್ರಕ್ಕ°ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿವಿದ್ವಾನಣ್ಣವೇಣಿಯಕ್ಕ°ನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ