ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಂಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ

November 30, 2010 ರ 11:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 33 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಮೊನ್ನೆ ಆಯಿತ್ಯವಾರ ನಮ್ಮ ಬೈಲಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಹೇಶಣ್ಣಂಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ, ಹುಟ್ಟೂರಿಲಿ.
ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಊರ, ಪರಊರ ಹೆರಿಯೋರು ಬಂದು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಚೆಂದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಂದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದವು ನಮ್ಮೋರು – ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಒಳ್ಳೆತ ಕೊಶಿ ಆತು.
ಬೈಲಿನ ಕೆಲವು ಜೆನ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಗೊಂಡವು, ಕೆಲವು ಜೆನ ದೂರಂದಲೇ ಸೇರಿಗೊಂಡವು.

ಯೇನಂಕೂಡ್ಳಣ್ಣಂಗೆ ಪಟ ತೆಗವಲೆ ಅರಡಿಗು. ದೊಡ್ಡಬಾವಂಗೆ ಬರವಲೆ ಅರಡಿಗು.
ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಭಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವರದಿ ಬರದು ಶುದ್ದಿ ಹೇಳಿದವು; ಯೇನಂಕೂಡ್ಳಣ್ಣ ಪಟ ತೆಗದು ಬೈಲಿಂಗೆ ತೋರುಸುತ್ತವು.
ಇಬ್ರೂ ಸೇರಿಗೊಂಡು ಕೂಡುಸಿ ಬೈಲಿಂಗೆ ತಿಳುಶುತ್ತ ಚೆಂದದ ಶುದ್ದಿ ನಿಂಗೊಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು.
ಓದಿ, ನಿಂಗೊಗೆ ಒಪ್ಪ ಕೊಡ್ಳೆ ಅರಡಿಗೋ ನೋಡಿ, ಆತೋ?
ಏ°?
~
ಒಪ್ಪಣ್ಣ
ಎನ್ನ ಮೆಟ್ಟು ಕಾಣೆ…
ಪಂಜಿಕಲ್ಲು ಗಡೀಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಅದರ ಮುಗುಶಿಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆರಟು ಪಳ್ಳತ್ತಡ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌಜಿ ಮದುವೆಗೆ ಹೋದೆ.
ಸರಿಯಾಗಿ ಉಂಬಲೂ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲೆ.
ಬೈಲಿನ ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣನ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆರಡ್ತ ತರಾತುರಿಲಿ ಬೀಸಬೀಸ ಉಂಡಿಕ್ಕಿ ಹೆರಟೆ,
ಆ ಗೌಜಿಲಿ ಎನ್ನ ಮೆಟ್ಟು ಕಾಣೆ.
ಮದುವೆಗೆ ಕೆಪ್ಪಣ್ಣ ಭಾವನೂ, ವೇಣೂರಣ್ಣನೂ ಬಂದಿತ್ತಿದ್ದವು, ಅವಕ್ಕೆ ಎನ್ನಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುರುಸೊತ್ತು ಇತ್ತಿಲ್ಲೆ.
ಹಾಂಗಾಗಿ ಮೆಟ್ಟು ಹುಡ್ಕುಲೆ ಎಡಿಗಾಯಿದಿಲ್ಲೆ.
ಇನ್ನು ಮೆಟ್ಟು ಹುಡ್ಕಿಂಡು ಕೂದರೆ ಆಗ, ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಪ್ಪುಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲೆ ಹೇಳಿಂಡು ಹೆರಟೆ.
ಅದು ಭಾರೀ ಒಳ್ಳೆದಾತು.
ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣನ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಷ್ಟೂ ಚೆಂದ ಆಗಿದ್ದತ್ತು.
ಮೆಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕದ್ದರೆ ಹೋಗಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ತೆಗವಲಕ್ಕು.
ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣನ ಊರವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಗುರುತುಸುತ್ತ ಸುರುವಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೊಂದರಿ ಸಿಕ್ಕ, ಅಲ್ಲದೋ…
ಹೊತ್ತಿಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎತ್ತಿದ ಕಾರಣ, ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗೆ ನೋಡಿ ಕೂದುಗೊಂಬಲೆ ಎಡಿಗಾತು.
ನಾವು ಕಲ್ತ ಹಳೇ ಶಾಲೆ ಆದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂದಂಡು ಪಟ ತೆಗಕ್ಕೊಂಬಲೂ ಎಡಿಗಾತು ಹೇಳಿದ ಯೇನಂಕೂಡ್ಳು ಅಣ್ಣ°.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರೂವಿಂಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಯೇವದೋ ಕೂಸು ಹಾಡಿದ್ಸು ಹೇಳಿ ಗೊಂತಾತು.
ಜೆನ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸೇರಿರೆ, ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಹಾಂಗೆಯೇ…
ನವಗೆ ಸ್ಟೇಜಿಲ್ಲಿ ಕೂದವರ ಸರೀ ಕಾಂಬಲೆ ಎಡಿತ್ತಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ತೋರಿತ್ತು.
ಹಾಂಗಾಗಿ ದೂರ ಕೂದೊಂಡಿದ್ದವ° ರೆಜಾ ಹತ್ತರಂಗೆ ಹೋದೆ.
ಬೈಲಿನೋರು ಬಂದರೆ ಆತಾನೆ… ಹೇಳಿಂಡು ನಾಕು ಕುರ್ಚಿಗೆ ಎನ್ನ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಮಡಿಕ್ಕೊಂಡೇ, ಗುರ್ತಕ್ಕೆ.
ಡಾ|ನಿಟಿಲಾಪುರ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೇದರೆ ಉಡುಪಿಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸ°.
ನಮ್ಮ ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣನ ಎದುರೆ ಕೂರುಸಿಯೊಂಡು ಶಾಲು ಹೊದೆಸಿ ಸಂಮಾನ ಮಾಡಿದವು.
ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪತ್ರವೂ…
ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಓಡಿಗೊಂಡು ಬಂದ ಗಣೇಶಮಾವ°, ಬಲ್ನಾಡು ಮಾಣಿ, ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕಂಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕಾಂಬಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಗೊಂಡತ್ತು.
ಖೊಷಿ ಆತು…
ನೆಗೆಗಾರ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಎಂಡೋಸಲ್ಪಾನು ತಳುದ ಏಪುಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಮಡುಗುತ್ತೀತನೇನೋ…
ಎನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊಂತಾಯಿದಿಲ್ಲೆ.
ಅವರದ್ದೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ…
ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿದ°.
ಸಂಸ್ಕೃತಲ್ಲಿ ಸುರು ಮಾಡಿದ್ಸು ಕಂಡಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಬಲ್ನಾಡು ಮಾಣಿಗೆ ಬೆಗರು ಬಿಚ್ಚಿತ್ತಡ.
ಅರ್ಥ ಆಗದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ಸು ಬೇಕೆ…?
ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ರೆಜಾ ಕಳುದು ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಸುರು ಆತು.
ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಭಾವ ಅವನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಆದ ಹಾಂಗೆ ಕಂಡತ್ತು.
ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ್ದ°.
ಅದರ ಎಲ್ಲ ಅವ ಇನೊಂದರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಗು ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಶಿಯೊಂಬ.
ಅವ° ಮಾತಾಡುದು ಕೇಳಿ ಅಪ್ಪಗ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಬಂತು…
ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕನತ್ರೆ ಇತ್ತಿದ್ದ ಮಾತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತ ಮಿಷನೂ ತುಂಬಿತ್ತೋ ಏನೋ…
ಆನಂದ ಭಾಷ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬಾರದ್ದೆ ಅಪ್ಪದು ಹೇಳಿ ಇದ್ದಲ್ಲದೋ…
ಅವಂಗೂ ಒಂದರಿ ಹೀಂಗೇ ಆದ ಹಾಂಗೆ ಕಂಡತ್ತು.
ಹಾಂಗೆ ಅಪ್ಪದರ ಗದ್ಗದಿತ ಅಪ್ಪದು ಹೇಳುಗು ದೊಡ್ಡಮಾವ°.
ಮಹೇಶಣ್ಣನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆಪ್ಪೆಯೇ…
ಪಾಪ, ನಿಟಿಲಾಪುರದ ಹಿರಿಯವು ಇದ್ದವಲ್ದೋ ಅವ್ವು, ಆನು ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತಂಗೇ ಬುದ್ಧಿ ಕಲುಶಿದ್ದೆ ಹೇಳಿ ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಹಾಂಗೆ ಕಂಡತ್ತು.
ಮಹೇಶಣ್ಣಂಗೆ ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಬಯಿಂದಿಲ್ಲೆ.
ಅವನ ಸಾಧನೆಯ ರೆಜ್ಜ ಮಾಂತ್ರ ಊರ ಜೆನಂಗೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಗೊಂಡದು ಹೇಳಿ ತೋರಿತ್ತು ಎನಗೆ.
ಎಲ್ಲ ಮುಗುಶಿಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ‘ಆನಂದ ಸಾಗರ’ಕ್ಕೆ ಹೆರಟೆಯೊ°.
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ ಸಂಮಾನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಆಗಲಿ ಹೇಳಿ ಹಾರೈಸಿಯೊಂಡು…

ಯೇನಂಕೂಡ್ಳಣ್ಣ ತೆಗದ ಸುಂದರ ಪಟಂಗೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದು:

ಚೆಂದದ ಪಟ ತೆಗದು ಕಳುಸಿಕೊಟ್ಟ ಯೇನಂಕೂಡ್ಳಣ್ಣಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಂಗೊ.

ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಂಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ, 5.0 out of 10 based on 4 ratings
,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 33 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಗಣೇಶ ಮಾವ°

  ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ ನ ಹುಟ್ಟೂರ ಸನ್ಮಾನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಎನಗೆ ತುಂಬಾ ಕೊಷಿ ಆತು…ಮನೆಯವರ ಸಂತೋಷ,ದೊಡ್ಡ ಭಾವನ ಬರವಣಿಗೆ,ಯೇನಂಕೂಡ್ಳ ಭಾವಂದು ಪಟಂಗ,ಪೆರ್ವದ ಗಣೇಶ ಭಾವಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ಅನುಭವಂಗ,ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮಾತುಗ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಕೊಷಿ ಆತು.
  ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ,,, ಗುರುಗ,ದೇವರ,ಹೆರಿಯೋರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಲಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಆತ್ಮವ ಉದ್ದೀಪನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಲಿ.
  ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ಧನ್ಯವಾದಂಗೋ…

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಮೋಹನಣ್ಣ

  ದೊಡ್ಡ ಭಾವ ಮೆಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಹೋಗಲಿ (ನಿನ್ನ ಮೆಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ)ನೀನು ಯೇನೆ೦ಕೋಡ್ಲು ಮಾಣಿಯೂ ಸೇರಿ ಒಳ್ಳೆ ಒ೦ದು ಲೇಖನವೂ ಒಳ್ಳೆ ಪಟವೂ ಹಾಕಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಬಯಲಿನೋರಿ೦ಗೆ ಮಹೇಶನ ಸನ್ಮಾನದ ಶುದ್ದಿ ಗೊ೦ತಾತದ.ಹಾ೦ಗಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿನ ಚಿ೦ತೆ ಬಿಟ್ಟಿಕ್ಕಿ.ಬಿ೦ಗಿ ಮಾಣಿಯ ಕಾಲಿಲ್ಲಿಯೋ ನಮ್ಮ ಬೋಸ ಭಾವನ ಕಾಲಿಲ್ಲೆಯೋ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿ ಬಯಿ೦ದೋ ನೋಡಿಯೋಳಿ.ಒಪ್ಪ೦ಗಳೊಟ್ಟಿ೦ಗೆ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಕೆಪ್ಪಣ್ಣ

  ಮಹೇಶಣ್ಣ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ….
  ದೊಡ್ಡಬಾವ ವರದಿ ಲಾಯ್ಕಾ ಆಯಿದು ಹಾಂಗೆ ಏನಂಕೂಡ್ಳಣ್ಣನ ಪೋಟೊವುದೇ..ಪೆಂಗಣ್ಣ ಸುದ್ದಿ ಬರವ ಕ್ರಮ ಅವ° ಇತ್ತಿದಾಲ್ಲೆಯಾಳಿ ಕಾಣ್ತು ಇರಲಿ.. ದೊಡ್ಡ ಭಾವ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ….ಕಾರಣ ನಿಂಗೊಗೆ ಗೊಂತಿದ್ದು.. ಹೇಳಿದಾಂಗೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಮುದ್ದು ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಅನಾಥ ಮೆಟ್ಟೊಂದು ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇತ್ತಿದು :)

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಡೈಮಂಡು ಭಾವ
  ಕೆಪ್ಪಣ್ಣ

  ಮಹೇಶಣ್ಣ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ….
  ದೊಡ್ಡಬಾವ ವರದಿ ಲಾಯ್ಕಾ ಆಯಿದು ಹಾಂಗೆ ಏನಂಕೂಡ್ಳಣ್ಣನ ಪೋಟೊವುದೇ..ಪೆಂಗಣ್ಣ ಸುದ್ದಿ ಬರವ ಕ್ರಮ ಅವ° ಇತ್ತಿದಾಲ್ಲೆಯಾಳಿ ಕಾಣ್ತು ಇರಲಿ.. ದೊಡ್ಡ ಭಾವ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ….ಕಾರಣ ನಿಂಗೊಗೆ ಗೊಂತಿದ್ದು.. ಹೇಳಿದಾಂಗೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಮುದ್ದು ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಅನಾಥ ಮೆಟ್ಟೊಂದು ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇತ್ತಿದು :)

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. vidyakka......

  abhinandane maheshanna…………

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣ

  ನಿ೦ಗಳ ಎಲ್ಲರ ಆನ೦ದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ವ೦ದನೆಗ.

  ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೆಕು ಹೇಳಿ ಶುರು ಹಚ್ಚಿದ ನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದಿನಾ ಚುಳ್ಳಿಕ್ಕಾನ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಚ್ಚಿಗೆ ಫೊನು ಮಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಚಾರಿಸಿಯೊ೦ಡಿದ್ದಿದ್ದವಡ. ಆರೋ ಕೇಳಿದವಡ ‘ಅವರಿಗೆ ಮಹೇಶ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಏನು ಸ೦ಬ೦ಧ?’ ಹೇಳಿ. ಚುಳ್ಳಿಕ್ಕಾನದವು ಹೇಳಿದವಡ ’ಅದು ಸ೦ಸ್ಕೃತಾಭಿಮಾನ’ ಹೇಳಿ! ನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮರ ಹಾ೦ಗಿಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಹಿತೈಷಿಗೊ ಎನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದು ಆನು ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಹೇಳುವ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯದ ಹತ್ತರೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣವೇ ತಾನೆ! ಒಳ್ಳೆಯವರ ಹತ್ತರೆ ಮಾಡೆಕಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ೦ಗಳ ಹತ್ತರೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕದ!!
  ಚುಳ್ಳಿಕ್ಕಾನದ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು, ಪಿಲಿ೦ಗುಳ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ತಿರುಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯವರ ಸೇರುಸಿ ಶರ್ಮರ ಆಶಯವ ಸಾಕಾರ ಮಾಡಿದವು, ತು೦ಬಾ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದವು. (ಇವರ ಬೇರೆ ಸುಮಾರು ಸತ್ಕಾರ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ೦ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೆಕು ನಿ೦ಗೊಗೆ, ಬತ್ತೆ ಒ೦ದರಿ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲಿ). ಇವ್ವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳದ್ದೆ ಸಭೆಲ್ಲಿ ಕೂದೇ ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ್ದವು!!

  ಒಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋರಿ೦ಗುದೆ ಕೊಶಿ ಆಯಿದು. :) ಒಪ್ಪಣ್ಣ೦ಗೆ, ನಿ೦ಗೊಗೆಲ್ಲ ಆನು ತು೦ಬಾ ಕೃತಜ್ನ ಆಗಿರೆಕು.
  ಅಭಿನ೦ದನೆಯ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆವ್ತಾ ಇದ್ದು.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಸಂಪಾದಕ°ಪುಟ್ಟಬಾವ°ಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿವಸಂತರಾಜ್ ಹಳೆಮನೆಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುದೊಡ್ಡಮಾವ°ಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಮುಳಿಯ ಭಾವವೇಣೂರಣ್ಣವಿಜಯತ್ತೆಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಮಾಲಕ್ಕ°ಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°ಪೆರ್ಲದಣ್ಣವಿದ್ವಾನಣ್ಣಬೋಸ ಬಾವಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಶಾಂತತ್ತೆವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಬಟ್ಟಮಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ