ಪೆಬ್ರವರಿಯ ಪಟಂಗಳ ನೋಡಿದಿರಾ?

ಪಟದಪುಟ ಇಪ್ಪದು ಗೊಂತಿದ್ದನ್ನೇ?
ಎಲ್ಲೊರೂ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಗ್ರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಟಂಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಆ ಪುಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತು.
ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಲ್ಬಮು ಮಾಡಿ ಹಾಕುತ್ತದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ – ನಿಂಗೊಗೆ ಗೊಂತಿಪ್ಪದ್ದೇ.

ಅದಪ್ಪು, ಪೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನ ಪಟಂಗ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಪಟದಪುಟಲ್ಲಿ ಬಯಿಂದು. ನೋಡಿದ್ದಿರನ್ನೇ?
ನೋಡದ್ರೆ ಈಗಳೇ ನೋಡಿ. ಕೂಡ್ಳೇ – ಅದು ಹೇಂಗಿದ್ದು ಹೇಳ್ತದರ ತಿಳುಸಿ. ಆತೋ?

ಪೆಬ್ರವರಿಯ ಪಟದ ಗೊಂಚಲು..!

ಇದಾ, ಸಂಕೊಲೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು..!

ನಿಂಗಳತ್ರೂ ನಿಂಗಳ ಸಂಗ್ರಹಲ್ಲಿ – ಚೆಂಙಾಯಿಗಳದ್ದೋ, ಊರಿಂದೋ – ಮಣ್ಣ  ಗಮ್ಮತ್ತಿನ ಪಟಂಗೊ ಇದ್ದರೆ, ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ ಕಳುಸಿ.  (Oppanna@Oppanna.com) ಎಡಿಗಾರೆ ಒಂದು ಗೆರೆಯ ತಲೆಬರಹವನ್ನುದೇ ಕಳುಸಿ!

ಖಂಡಿತಾ ಅಲ್ಲಿ ನೇಲುಸಲಕ್ಕು – ಮಾರ್ಚಿನ ಗೊಂಚಲಿಲಿ!
(ಆರಿಂಗೂ ಬೇನೆ ಆಗದ್ದ ಹಾಂಗೆ ಇರೆಕು ಮಾಂತ್ರ!)

ಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°

   

You may also like...

3 Responses

 1. ಅಜ್ಜಕಾನ ರಾಮ says:

  ಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಚೋಲಿಯು ತಂಬುಳಿ ಮಾಡ್ತಡ!!

  @ ಅಜ್ಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ತಂಬುಳಿ ಮಾಡಿಪ್ಪಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲೆ.

  ಗುಣಾಜೆಮಾಣಿ ಬಾಶಣ ಮಾಡುದು – ಊರವೆಲ್ಲ ಕೇಳುದು!!
  @ ರಜಾ ಮೋರೆ ಕಾಂಬ ಹಾಂಗೆ ತೆಗದ್ದರೆ ಗುಣಾಜೆ ಮಾಣಿಗೆ ಕುಷಿ ಆವುತ್ತಿತ್ತು.

  ಪೆರ್ಲದಣ್ಣನ ಕೆರಮಣೆ. ಪಾತಿ ಅತ್ತೆಯ ಹಾಂಗೆ ಕಾಲುನೀಡಿ ಕೂಪಲೆ ಬೆಂಗುಳೂರಿಲಿ ಜಾಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಬೇಕೇ!
  @ ಪೆರ್ಲದಣ್ಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲು ಗುರುಟುತ್ತನಾ

  ಬೇಂಕಿನ ಪ್ರಸಾದ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರು! – ಅವರ ಪುಚ್ಚಗೆ ಅದೇ ಬೇಜಾರು!!
  @ ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಕತೆ ಎಂತದೋ!!?

  ಮರ್ದಾಳ ಮಾಣಿಯ ಮನೆ ಹೋರಿ – ಅವನ ಹಾಂಗೇ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ!
  @ ರಾಜ ಗಾಂಬೀರ್ಯ..

  ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಬಾವನ ಲೇಪ್ಟೋಪು..!
  @ ಹರೇ ರಾಮ…

 2. ಪಟಂಗೋ ಎಲ್ಲಾ ಲಾಯಿಕ ಇದ್ದು …

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *