ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮಳೆಗಾಲದ ಪಟಂಗೊ

ನಮಸ್ಕಾರ!

ಯೇವತ್ತಿನ ಹಾಂಗೆಯೇ ಈ ಸರ್ತಿಯೂ ಕಳುದ ತಿಂಗಳಿನ ಒಟ್ಟುಮಾಡಿ ಪಟದಪುಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು!

ಜೂನ್ (ವೃಷಭ – ಮಿಥುನ) ತಿಂಗಳಿಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಂತರ? – ಮಳೆಯೇ ಅಲ್ಲದೋ!
ಹಾಂಗೆ ಈ ಸರ್ತಿಯಾಣ ಪಟದ ಪುಟಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಗವುಜಿ!

ಎಲ್ಲೊರುದೇ ಅವರವರ ಕೆಮರವ ಒಳ ಮಡಗಿತ್ತಿದ್ದವು, ಆದರುದೇ ಹೇಂಗಾರು ಒಪ್ಪುಸಿ ಅವರತ್ರೆ ಪಟ ತೆಗೆಶಿ ಬಪ್ಪಗ ರಜ ತಡವಾತು!

ಇದಾ, ಪಟಂಗೊ ನೋಡಿ. ಹೇಂಗಿದ್ದು ತಿಳಿಶಿ:

June 2010 (ವೃಷಭ - ಮಿಥುನ) - ಜೂನಿಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಳೆಗಾಲದ ಪಟಂಗೊ

ಸಂಕೊಲೆ: http://oppanna.com/gallery?album=June2010

ಸೂ: ನಿಂಗಳ ಊರಿನ ಪಟಂಗಳ ಇಲ್ಲಿ, ಬೈಲಿಲಿ ಹಾಕುಲಕ್ಕಾರೆ ಕೂಡ್ಳೇ ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ (oppanna@oppanna.com) ಕಳುಸಿಕೊಡಿ.

ನಿಂಗಳ
~

ಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°

ಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°

   

You may also like...

11 Responses

 1. ಒಳ್ಳೆ ಪಟಂಗ ಒಪ್ಪಣ್ಣ,, ಕಂಜಿಯುದೆ, ನಾಯಿಗಾಳದ್ದುದೆ ಒಳ್ಳೆ capture.. 🙂

 2. ಎಲ್ಲಾ ಪಟಂಗಳೂ ಲಾಯ್ಪ ಇದ್ದು.. ಮನೆಯೊಳಂದ ನಿಂದ ತೆಗೆದ ಮಳೆಯ ಪಟ ಚೆಂದ ಇದ್ದು.. ಸೀತಾ ನದಿಯಂತು.. ಅದ್ಭುತ.. ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದ್ದು…ಅಲ್ಲಿಯ ನೀರು…

  • ನೀರ್ಕಜೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ says:

   ಸೀತಾ ನದಿ ಬೆಳಿ ಬೆಳಿ ಇದ್ದು ನೀರ್ಕಜೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಯ ಲೇಪುತೋಪಿಲ್ಲಿ…. ಅದೇಂಗೆ?

   • ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಪಟದಂಗಡಿಲಿ[photoshop] ಬದಲಾಯಿಸಿಕ್ಕು…ನಿಂಗೊಗೆ ಗೊಂತಾಗದ್ದ ಹಾಂಗೆ.. ಪೆರ್ಲದಣ್ಣಂಗೆ ತೋರ್ಸಿ ಅವ° ಎಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುಗು, ಗಣಕ ಡಾಗುಟ್ರು ಅಲ್ಲದೋ ಅವ°

    • ನೀರ್ಕಜೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ says:

     ಎಂತದೋ ಸುಮಾರು ಪಟಂಗೋ ಬೆಳಿ ಬೆಳಿ ಇದ್ದಪ್ಪಾ……… ಎನ್ನ ಡಾಕುಟ್ರು ಎಂತ ಹೇಳ್ತವು ಹೇಳಿ ನೋಡಿಗೊಳ್ತೆ ಮದಲು……… ಹಿತ್ತಲ ಗೆಡು ಮದ್ದಲ್ಲದ ಕೇಳಿರೆ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕು……….!

 3. ಶ್ರೀದೇವಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ says:

  ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮಳೆಗಾಲದ ಪಟದ ಪುಟ ಲಾಯಕ ಬಯಿಂದು ಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ° ಅಣ್ಣ… ಪಟಬರಹದೆ ಲಾಯಕ ಆಯಿದು…

  * ಡಾಕುಟ್ರಕ್ಕ° ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆರು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರು ಬೇರ್ತಿಗಳೂ ಅವರ ಪಡೆಗಳೂ ತಪ್ಪ mad
  * ಅಂಬಗ ಗೀತತ್ತೆಯ ಕೆಮರವೋ…??? ಅದಿನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲೆಯೋ?
  *ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೊಡ್ದಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎದುರಾಣ ಮಾರ್ಗದ ಪಟ ಫ್ರೇಮು ಹಾಕಿ ಮಡುಗುಲಕ್ಕು.. ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಲಿ ಹೀಂಗೆ ಮಾರ್ಗ ಖಾಲಿ ಆಗಿ ಕಾಂಬಲೆ ಸಿಕ್ಕ ಇದಾ….
  *ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಸೊಸೆ ಬಪ್ಪ ಗೌಜಿ ಅಲ್ಲದಾ? ಹಾಂಗೆ ಕೊಶಿಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಅಡಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಯಿಕ್ಕು…
  *ಬೀಸ್ರೋಡು ಮಾಣಿಗೆ ಮೂಗು ತೋರುಸಿದ್ದಾ…. ಅಲ್ಲಾ…. ಅವನ ಹತ್ತರೆ ಇದ್ದೋರು ಅಪರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಉಂಗುರಲ್ಲಿ ಗುರುಟುವದರ ನೋಡಿ ನೆಗೆ ಬಂದದಾ? 😉
  ಚೂರಿಬೈಲು ಮಾಣಿಗೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಾಕಾತಡಾ ಹೀಂಗುದೆ ಉಂಗುರ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಹೇಳಿ ಆರಾರು ಗೊಂತುಪಡುಸುತ್ತವಾ ಹೇಳಿ …
  * ದೊಡ್ಡಜ್ಜನ ಮನೆಯವು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ್ರತೆಯವ್ವೋ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇದ್ದಪ್ಪಾ… ಲಾಯ್ಕಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತವೋ ಎಂತೋ?
  *ಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣನ್ಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಮರದ್ದೋ ತೋರ್ತು….;-) ದಿಬ್ಬಣ ಹೆರಡುವ ಗೌಜಿಗೆ ಹೂಗು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಕಿ ಅಡ್ಡ…
  * ಟ್ರಯಲ್ ಫ್ರೇಮು ಮಡಿಗಿ ಅಪ್ಪಗಳೇ ಮುತ್ತಿಗೆ ಭಾವಂಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆತೋ?

  • ಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವ says:

   ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕೋ ನಿಂಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಇದ್ದು.. ಮಾಷ್ಟ್ರು ಮಾವ ಎರಡೆರಡು ಎಲೆ ಹಾಕಿಯೊಂಡ ಹಾಂಗಿದ್ದು ಕೊಶಿಲಿ..

 4. ಶ್ರೀಶ. ಹೊಸಬೆಟ್ಟು says:

  ಮಳೆಗಾಲದ ಪಟಂಗೊ ಚೆಂದಕೆ ಬಯಿಂದು. ಪುಟ್ಟು ಉಂಬೆ ನೋಡುವಾಗ ಮುದ್ದು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಕೊಶಿ ಆತು.
  ಪಟಂಗೊಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಅಡಿ ಬರಹ ಸೂಪರ್….
  ಮಳೆಗಾಲದ ಪಟಂಗೊ ಬಂದಪ್ಪಗ ಮಳೆ ನಿಂದತ್ತನ್ನೆ 🙂

 5. ಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವ says:

  ಪಟಂಗ ಲಾಯ್ಕ ಬೈಂದು.. ಇದಾರು ಬೈಲಿಲಿ ಹೊಸ ಜೆನಾ..? ಕುಮುಟದಕ್ಕ ಹೇಳಿರೆ…

 6. ಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವ says:

  @ ವಾರಗಟ್ಳೆ ಮಳೆ, ಪಕ್ಕನೆ ಬೆಶಿಲು. ಮದ್ದುಬಿಡ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಮೆಯ..
  ಎಂತಾರು ಸಮಾಕೆ ಮದ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಿಡ ಮಳೆ

  @ಪೆರ್ಲದಣ್ಣ ಪಟತೆಗವಗ ಕರೆಂಟೋತು..!
  ಕರೆಂಟು ಇಲ್ಲದ್ದೆ ತೆಗೆದ ಪಟವೋ?

  @ ಮುತ್ತಿಗೆಭಾವ ಕಣ್ಣುಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಾನಾವುಡಾಗುಟ್ರಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದು..
  ಡಾಗುಟ್ರ ನೋಡಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಬಾವ ಹದರಿದ್ದೋ

  @ಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಯ ಕೆಮರದ ಕವರಿನ ಪಟ..
  ಕೆಮರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋತೊ! ತೋಡಿಲಿ ಬೆಳ್ಳ ಹೋತೊ ಕಾಣ್ತು…

  @ ಮರುವಾರಿ ಸಮ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಳೆ!!
  ಮರುವಾರಿ ಸಮ್ಮಾನ ಒಳ್ಳೆತ ಅಕ್ಕೋ ಕಾಣ್ತು…

 7. ನಮಸ್ಕಾರ!
  ಪಟಂಗೊ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಿದ್ದು. ಗೊಂತಾತಿಲ್ಲೆಯೋ?!

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *