ಕಲ್ಲಿನ ಹೂಗಿನ ಚಟ್ಟಿ

March 3, 2013 ರ 8:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 18 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಮೊನ್ನೆ ಎಂಗಳ ಸಣ್ಣಕ್ಕ ಮನೆಗೆ ಬಂದದು ಜಾಲಿಂದ ಮೇಲೇಯೇ ಬಾರ.ಹೂಗಿನ ಗೆಡುಗಳ ಗೆಬ್ಬಾಯ್ಸಿಕೊಂಡೇ ಬಾಕಿ. ‘ಒಂದು ಮುಕ್ಕುಳಿ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಲಕ್ಕು ಆ ಗೆಡುಗಳ.. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದರ ಹೇಳು ಗೆಲ್ಲುದೇ ಕೊಡುವೆ’ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ.
‘ಎನಗೆ ಗೆಡು ಎಂತದೂ ಬೇಡ ಅಕ್ಕ..ಆದರೆ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಹೂಗಿನ ಚಟ್ಟಿ ಇದ್ದನ್ನೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದದು ನಿಂಗ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಕ್ಕಿ. ಭಾರೀ ಚೆಂದ ಇದ್ದದು. ಎನಗೂ ನಾಲ್ಕು ತರ್ಸೆಕ್ಕು. ತುಂಬಾ ಪೈಸೆ ಇದ್ದಾದಿಕ್ಕು ಅಲ್ಲದಾ..’ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿತ್ತು.
‘ಪೈಸೆ ಎಂತರ ಮಾರಾಯ್ತಿ .. ಅದು ಆನೇ ಮಾಡಿದ್ದು’ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಅದರ ಕಣ್ಣು ಹೆರ ಉದುರುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಾತು.. ‘ಅಯ್ಯೋ ಅಕ್ಕ ಎನಗೆ ಈಗಳೇ ಹೇಳಿ ಕೊಡು.. ಆನುದೇ ಮಾಡ್ತೆ ಹೇಳಿತ್ತು.’
ಈಗ ನಿಂಗಳೂ ಎಂತಕೆ ನಿಲ್ಕುದು.. ಎಲ್ಲೊರಿಂಗು ಹೇಳಿ ಕೊಡುವ ಕಲ್ತರೆ ಆರುದೇ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕು ಇದರ.
ಈಗ ಬೇಕಪ್ಪ ಸಾಮಾನುಗ ಎಂತದು ಹೇಳಿ ನೋಡುವನಾ..

ಹೊಳೆ ಕರೆಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಉರುಟು ಕಲ್ಲು ಇದು ಚಟ್ಟಿಯ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾವ್ತು. ಆದರೂ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಚಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಲ್ಲು ಬೇಕಕ್ಕು.
ಇನ್ನು ಬೇಕಪ್ಪದು ಸಿಮೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಹೊಯಿಗೆ
ಅದರ ಆಕಾರ ಕತ್ತರ್ಸುಲೆ ಹಳೇ ಪೇಪರ್.
ಕೈಗೆ ಹಾಯ್ಕೊಂಬಲೆ ಒಂದು ಗ್ಲೌಸ್.

ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನು ತಯಾರಾತೋ..
ಈಗ ಮಾಡುದು ಹೇಂಗೆ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ ಆಗದೋ..
ಚಟ್ಟಿಯ ಆಕಾರ ಯಾವ ನಮೂನೆ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಆ ಆಕಾರಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಡಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಧಾ: ಆಯತ, ಚೌಕ, ಉರುಟು, ತ್ರಿಕೋನ.. ಹೀಂಗೆ..

ಮೊದಲು ಸಮ ಅಳತೆಲಿ ಸಿಮೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಹೊಯಿಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ.
ಕತ್ತರಿಸಿದ ಪೇಪರಿನ ಸಮತಟ್ಟು ನೆಲಲ್ಲಿ ಮಡುಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಸಿಮೆಂಟು ಕಲಸಿದ್ದರ ಮುಕ್ಕಾಲು ಇಂಚು ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಸಮವಾಗಿ ಹರಗಿ. ಮೂರೋ ನಾಲ್ಕೋ ಸಣ್ಣ ಒಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ.
ಇದರ ಒಂದು ದಿನ ಹನ್ಸದ್ದೆ ಹಾಂಗೆ ಮಡುಗೆಕ್ಕು. ಮರುದಿನ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಚೆಂಡಿ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕಿ ಮಡುಗಿ.
ಹೀಂಗೆ ಇದರ ಅಡಿಯಾಣ ಹೊಡೆ (ಬೇಸ್) ತಯಾರಾವ್ತು.

ಇನ್ನು ಚಟ್ಟಿ ಮಾಡುದು ಹೇಂಗೆ ಹೇಳ್ತೆ ಕೇಳಿ.
ಸಿಮೆಂಟಿಂಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಹಲ್ಲು ತಿಕ್ಕುವ ಪೇಸ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಸಿ. ತಯಾರಾದ ಅಡ್ಯಾಣ ಹೊಡೆಯ ಮಡಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಯ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಅರುವಿಂಗೆ ಕೈಲಿ ಈ ಪೇಸ್ಟಿನ ಹಾಯ್ಕೊಂಡುಬನ್ನಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮಡಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಪುನಾಃ ಸಿಮೆಂಟಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಡುಗಿ. ಚೂರು ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟು ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಮಡುಗಿ. ಹೀಂಗೆ ನಿಂಗೊಗೆ ಚಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಿಮೆಂಟಿನ ಪೇಸ್ಟಿನ ಹರಗಿ ಲೆವೆಲ್ ಸರಿ ಮಾಡಿ. ಇದರನ್ನುದೆ ಒಂದು ದಿನ ಹನ್ಸದ್ದೆ ಮಡುಗೆಕ್ಕು. ಮರುದಿನಂದ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿನ ಆದರೂ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ.
ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಂಗೊಗೆ ಹೂಗಿನ ಗಿಡ ನೆಡ್ಲೆ ಚೆಂದದ ಚಟ್ಟಿ ತಯಾರಾವ್ತು. ಇದರ ಚೆಂದಕ್ಕೆ ಒಳ ಮಡುಗುದು ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮರಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಟಚ್ ವುಡ್ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕು.

ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಂಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕು. ಹತ್ತರಾಣವಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇ ದಿನ್ನದ ಉಡುಗೊರೆ (ಕಲ್ಲು ಆದ ಕಾರಣ)ಆಗಿಯೂ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕು.

ಸಣ್ಣಕ್ಕ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಾಡುದೇ ಹೇಳಿ ಹೊಳೆ ಕರೆಂಗೆ ಕಲ್ಲು ತಪ್ಪಲೆ ಹೋದು.
ನಿಂಗಳೂ ಮಾಡ್ತಿ ಹೇಳಿ ಗ್ರೇಶುತ್ತೆ..

,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 18 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಕೋಳ್ಯೂರು ಕಿರಣ

  ಯಬ್ಬ.. ಆನುದೆ ಎಲ್ಲರ ಹಾಂಗೆ ಚಟ್ನಿ ಹೇಳಿ ಓದಿದ್ದು.. ನೋಡುವಗ ಚಟ್ಟಿ. ಲಾಯ್ಕಾತು, :)

  ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಚಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತೊಂಡೋಪಲಕ್ಕು :)

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 2. ಮುಳಿಯ ಭಾವ
  ರಘು ಮುಳಿಯ

  ಕಲ್ಲಿನ ಕೆತ್ತಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿರೆ , ಅನಿತಕ್ಕ° ಮೆತ್ತಿ ಹೊಸರೂಪ ಕೊಟ್ಟಿದವು. ಹೂಗಿ೦ದ ಚಟ್ಟಿಯೇ ಕಾ೦ಗೋ ಹೇಳಿ,ಜಾಲಿಲಿ.
  ಒ೦ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೇಕು.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 3. ಶ್ರೀಅಕ್ಕ°

  ಅನಿತಕ್ಕ,
  ಕಲ್ಲಿನ ಚಟ್ಟಿ ಲಾಯ್ಕ ಆಯಿದು, ಮಾಡಿದ್ದದೂ… ಬರದ್ದದೂ ಕೂಡಾ! :-)
  ಈಗ ಕಲ್ಲು ಯೇವ ಹೊಳೆಕರೆಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತು ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಆಯಿದು!!! ಸಾರಡಿ ತೋಡಕರೇಲಿ ಈ ನಮುನೆ ಕಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕುಗಾ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ° ಸುಭಗಣ್ಣನ ಹತ್ರೆ ವಿಚಾರ್ಸಿಗೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದ° 😉

  ಅನಿತಕ್ಕ,
  ನಿಂಗಳದ್ದು ಶುದ್ದಿಗ ಬತ್ತಾ ಇರಲಿ…

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 4. ಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆ

  ಅನಿತಕ್ಕ , ಚಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಇದ್ದು. ಎನಗೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದು. ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ…

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣಅನು ಉಡುಪುಮೂಲೆಸುವರ್ಣಿನೀ ಕೊಣಲೆಶ್ಯಾಮಣ್ಣಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಮುಳಿಯ ಭಾವಶಾ...ರೀಪೆಂಗಣ್ಣ°ಕಾವಿನಮೂಲೆ ಮಾಣಿಡೈಮಂಡು ಭಾವಸುಭಗಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆವೇಣೂರಣ್ಣಪೆರ್ಲದಣ್ಣಕಜೆವಸಂತ°ಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ವಿದ್ವಾನಣ್ಣವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮದೊಡ್ಡಮಾವ°ಡಾಮಹೇಶಣ್ಣಗೋಪಾಲಣ್ಣದೊಡ್ಮನೆ ಭಾವಗಣೇಶ ಮಾವ°ಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವಕಳಾಯಿ ಗೀತತ್ತೆಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ