“ಮಹಾಜನ” – ಬ್ಲೋಗಿಂಗೆ ನಾಕನೇ ಒರಿಶ!

January 21, 2012 ರ 12:00 pmಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 9 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಬೈಲಿನ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.

ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಶುದ್ದಿ.
ನಮ್ಮ ಬೈಲಿನ ದೊಡ್ಡಭಾವ ಪಾಟ ಮಾಡ್ತ “ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆ” ಯೇವದು ಗೊಂತಿದ್ದನ್ನೇ?
ನೀರ್ಚಾಲಿನ “ಮಹಾಜನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೋಲೇಜು ಶಾಲೆ“.
ಗಡಿನಾಡಿಲಿ ಇದ್ದೊಂಡು ಹೆಮ್ಮೆಲಿ ಕನ್ನಡ ಪಾಟ ಮಾಡಿ, ಸಾವಿರಾರು ಜೆನಂಗಳ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗುಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒದಗುಸೆಂಡಿದ್ದು.

http://mschsnirchal.blogspot.com

ಶಾಲೆಯ ಈಗಾಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ, ಶಾಲೆಯ ಶುದ್ದಿಗಳ ಹಳೆವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೊಕ್ಕೂ, ಆಸಕ್ತರಿಂಗೂ ಪ್ರಸಾರಮಾಡ್ಳೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ “ಬ್ಲೋಗು” ಸುರು ಆಯಿದು.
ಆ ಬ್ಲೋಗು ಸುರುಆಗಿ ಈಗ “ನಾಲ್ಕೊರಿಶ” ಆತು ಹೇಳ್ತದೇ ಈಗಾಣ ಸಂತೋಷದ ಶುದ್ದಿ.
ಕಂಡಿಗೆ ಅಜ್ಜನ ದೂರದೃಷ್ಟಿಂದ ಬೆಳದ ಶಾಲೆಗೆ ಈ-ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಶಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬೈಲಿನ ದೊಡ್ಡಬಾವಂಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತು.

ಶಾಲೆಯ ಹಾಂಗೇ, ಈ ಬ್ಲೋಗುದೇ ನೂರ್ಕಾಲ ಬೆಳಗಿ ಬಾಳಲಿ.
ಶಾಲೆಯ ಕನ್ನಡ ಕಂಪಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತುಸಲಿ.
ಎಲ್ಲೋರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಕ ಆಗಲಿ,
ಈ ಬ್ಲೋಗಿನ ಚೆಂದಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಶೆಗ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡಬಾವ ಹಾಂಗೂ ಇತರ ಸಮ್ಮಂದ ಪಟ್ಟೋರಿಂಗೆ ಒದಗಿ ಬರಳಿ,
ಹೇಳ್ತದು ಬೈಲಿನ ಆಶಯ
~
ಬೈಲಿನ ಪರವಾಗಿ

ಸೂ:
ಬ್ಲೋಗಿನ ಸಂಕೊಲೆ: http://mschsnirchal.blogspot.com/

ಶುದ್ದಿಶಬ್ದಂಗೊ (tags): , , , , , ,ಒಪ್ಪಣ್ಣ, oppanna, havyaka, ಹವ್ಯಕ

ಸೂ: ©: ಈ ಶುದ್ದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುದೇ -ಇವರ ಕೈಲಿ ಇದ್ದು. ಶುದ್ದಿಯ ಯೇವದೇ ಭಾಗವ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆತ್ತರೆ, ಅದರಿಂದ ಮದಲು ಅವರ ಅನುಮತಿ ತೆಕ್ಕೊಳೇಕು.

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 9 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಶ್ರೀಅಕ್ಕ°

  ಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರೋ..,

  ಚೀಪೆ ಶುದ್ದಿ!! ದೊಡ್ಡಭಾವನ ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆಲಿಯೇ ಲೋಕದ ಮೊದಲನೆಯ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕೊಗೆ ಇಪ್ಪ ಬ್ಲೋಗ್ ಸುರು ಆದ್ದದು! ಹಿರಿಯ ಕಂಡಿಗೆ ಅಜ್ಜನ ಲೋಕದ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ನಡೆಯೆಕ್ಕು ಹೇಳುವ ಅನುಭವವೂ, ದೊಡ್ಡಭಾವನ ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನವೂ ಸೇರಿ ಮಕ್ಕಳ ಶುದ್ದಿಗ, ಮಕ್ಕೋಗೆ ಇಪ್ಪ ಶುದ್ದಿಗ, ಶಾಲೆಲಿ ಆದ ಘಟನೆಗೋ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆಂದಕ್ಕೇ ಬತ್ತಾ ಇದ್ದು.

  ‘ಮಹಾಜನ’ ದ ಈ ಬ್ಲೋಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ ಈಗ ಲೋಕ ಇಡೀಕ ಇಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕೊಗೆ ಅವ್ವು ಕಲ್ತ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಇ-ಮಾಧ್ಯಮಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ..
  ಈ ಬ್ಲೋಗಿನ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಂಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಇದರ ಚೆಂದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತಾರ ಅಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡುವ ಹಾಂಗೆ ಆಗಲಿ..
  ಸಾವಿರದ ಸಂಕೆಲಿ ಜೆನಂಗ ಸೇರಿ ಬೆಳದು, ಬೆಳಗಲಿ..

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°
  ತೆಕ್ಕುಂಜ ಕುಮಾರ ಮಾವ°

  ಅಭಿನಂದನೆಗೊ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ
  jayashree.neeramoole

  ದೊಡ್ಡ ಭಾವಂಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗೋ…

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ಮುಳಿಯ ಭಾವ
  ರಘು ಮುಳಿಯ

  ದೊಡ್ಡಭಾವನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರ೦ತರವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ.ಬ್ಲೋಗಿಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಶುದ್ದಿಗೊ ಬಪ್ಪ ಹಾ೦ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೊ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನೆಡೆಶಲಿ..ಶಾಲೆಗೂ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೊಕ್ಕೂ ಸೇತುವಾಗಿ ಈ ಜಾಗೆ ಮು೦ದುವರಿಯಲಿ.
  ಶುಬಾಶಯ೦ಗೊ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ದೊಡ್ಡಭಾವ

  ಮಹಾಜನ ಬ್ಲಾಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ ಇಪ್ಪ ನಿಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್…

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 6. ಸಂದೇಶ್ ಯೇತಡ್ಕ

  ಸತ್ಯಕ್ಕಾರು ಎನಗೆ ನೀರ್ಚಾಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬ್ಲೋಗು ಇದ್ದೋಳಿಯಪ್ಪಗ ಖುಷಿ ಆತು. ಮಾಷ್ಟ್ರ ಕೆಲಸವ ಮೆಚ್ಚೆಕಾದ್ದೇ. ಚಂದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿ ಹೇಳಿ ಶುಭಾಶಿಸುತ್ತೆ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. ಬಾಲಣ್ಣ (ಬಾಲಮಧುರಕಾನನ)
  ಬಾಲಣ್ಣ (ಬಾಲಮಧುರಕಾನನ)

  ಬ್ಲೋಗಿಂಗೆ ನಾಕು ವರ್ಷ ! ಚೆಂದಕೆ ನೆಡಶುವ, ಸಮ್ಮಂದ ಪಟ್ತ ಎಲ್ಲೋರಿಂಗುದೇ ಒಪ್ಪಂಗೊ .ಹಾಂಗೆಯೇ ಮಹಾಜನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಠೆಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಹತ್ತರೆ ಬತ್ತಾ ಇದ್ದು . ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಠಿಗೊ, ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗೊ, ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಎಲ್ಲಿದ್ದರುದೆ ಕೈ ಸೇರೆಕ್ಕಲ್ಲದೋ?
  ಅದುದೇ ಚೆಂದಕ್ಕೆ ನೆಡೆಯಲಿ ಹೇಳಿ ಆಶಯ.

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣvreddhiಪೆರ್ಲದಣ್ಣಬಂಡಾಡಿ ಅಜ್ಜಿಶ್ರೀಅಕ್ಕ°ಎರುಂಬು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿದೀಪಿಕಾಒಪ್ಪಕ್ಕಶೇಡಿಗುಮ್ಮೆ ಪುಳ್ಳಿಚುಬ್ಬಣ್ಣಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣದೊಡ್ಡಮಾವ°ವಿದ್ವಾನಣ್ಣದೊಡ್ಡಭಾವಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಪವನಜಮಾವಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟಕ್ಕಅಕ್ಷರ°ಸರ್ಪಮಲೆ ಮಾವ°ಅಕ್ಷರದಣ್ಣಗೋಪಾಲಣ್ಣಉಡುಪುಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಶ್ಯಾಮಣ್ಣವೆಂಕಟ್ ಕೋಟೂರುವೇಣಿಯಕ್ಕ°
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ
ಪಂಕಜ ರಾಮ ಭಟ್
"ಆನು ಕಂಡುಂಡ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ"

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ