ಪುಳ್ಕೂರು ಜಾತ್ರೆಯ ತಿಡಂಬುನೃತ್ಯ

February 23, 2011 ರ 10:00 amಗೆ ನಮ್ಮ ಬರದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 11 ಒಪ್ಪಂಗೊ.

ಸಣ್ಣಸಂಕೊಲೆ(shortlink):

ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಶುದ್ದಿಯ ಪ್ರಿಂಟು ಮಾಡ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ  

ಯಬ್ಬ,ಬಚಾವ್…
ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಕಳುದು ನಾಕು ದಿನ ಆತು. ಒಂದು ವೀಡ್ಯ ಸಿಕ್ಕೆಕ್ಕಾರೆ.

ನಮ್ಮ ವೀಡ್ಯದವರ ಕಥೆಯೇ ಹಾಂಗಲ್ಲದೋ, ಭಾವಾ…
ಮದುವೆ ಕಳುದು ಕೂಸು ಹೆರ್ಲೆ ಅಪ್ಪನ ಮನಗೆ ಹೋಪಗ ಮದುವೆಯ ವೀಡ್ಯ ಸಿಕ್ಕುಗು’ ಹೇಳುಗು ಆರೋಳಿ ಭಾವ°.
ಈ ಕಥೆಯೂ ಹಾಂಗೆಯೇ ಆತು. ಜಾತ್ರೆ ಕಳುದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಯೇಕಾಗಿ ಬಂತು, ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಬರದ ಎರಡು ವೀಡ್ಯ ನವಗೆ ಸಿಕ್ಕುಲೆ…!
ಮದಾಲಿಂಗೆ ನಾವುದೇ ಅರ್ಜೆಂಟಿಲ್ಲೆ ಭಾವಾ, ನಿಂಗಳ ಪುರುಸೋತ್ತಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಆತು. ಹಾಂಗಾಗಿಯೋ ಏನೋ ಇಷ್ಟು ತಡವಾದ್ಸು.
ಆದರೆ ಬೈಲಿಲ್ಲಿ ಎಡನೀರು ವಿಷ್ಣುಮಂಗಲ ದೇವರ ಬಲಿ ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ಜೆನಕ್ಕೆ ತಿಡಂಬು ಹೇದರೆ ಎಂತರ ಹೇಳಿ ಗೊಂತಾಯಿದು.

~

ತಿಡಂಬು ಹೇಳಿರೆ ದೇವರ ಪೀಠ, ಅಷ್ಟೆ.
ಅದರ ಹೊತ್ತೊಂಡು ಕೊಣಿವಗ ಐದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಇದ್ದು ಹೇಳುಗು ಪಯದ ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣ.
ಕೊಟ್ಟಿ ಉರಯ್ಕಲ್, ತಗಿಲಡಿ, ಅಡಂದ, ಚೆಂಬಡ, ಪಂಜಾರಿ ಹೇಳಿ ಐದು.

ಹಾಂಗಾಗಿ ಮಾರಾರುಗೊಕ್ಕೆ ಉದಾಸಿನ ಮಾಡಿಕ್ಕಲೆ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ.
ಚೆಂಡೆಗೆ ಸರೀ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳದ್ದೆ ಇಪ್ಪಲೆಡಿಯ.
ದೊಡ್ಡಜ್ಜನ ಮನಗೆ ಬಪ್ಪ ‘ಮಾಡಮನ’ ಈ ತಿಡಂಬು ಹೊತ್ತೊಂಡು ಬಲಿ ಬಸ್ಸರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಪಡಕ್ಕೊಂಡಿದವು. ಉತ್ತರ ಕೇರಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರ ಬಲಿ ಕ್ರಮ ಇದು.

~

ದೊಡ್ಡಭಾವನೂ ಒಪ್ಪಣ್ಣನೂ ಕುಂಬ್ಳೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದ ಶುದ್ದಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದು ಬೈಲಿಲ್ಲಿ, ನಿಂಗೊಗೆ ನೆಂಪಿಕ್ಕು, ಅಲ್ದೋ..? (ಸಂಕೊಲೆ)
ಐದು ದಿನಾಣ ಜಾತ್ರೆಲಿ ಮೂರು ದಿನ ನಾವು ಹೋಗಿ ದೇವರ ಹಿಂದಂದ ನಿಂದೊಂಡಿದು. ಆ ಜಾತ್ರೆಗಳ ಕಳುದು ಮನಗೆ ಎತ್ತುವಗ ಯೇವಾಗಲೂ ಗಂಟೆ 3 ಆಗಿಯೋಂಡಿದ್ದತ್ತು…!

~

ಬೆಡಿಯ ದಿನ ಸಂತೆಗೆದ್ದೆಲಿ ಪೂರಾ ಬ್ಯಾರಿಗಳೇ ತುಂಬಿಗೊಂಡಿರ್ತ ಕ್ರಮ.
ಹಾಂಗಾಗಿ ನಾವು ಪದ್ಯ ಹೇಳಿಯೋಂಡು ಕೊಣಿಸ್ಸರ ನೋಡ್ಲೆ ಹೋಪಲಿಲ್ಲೆ. ಸಾಲದ್ಸಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಯೆಜಮಾಂತಿಯೂ, ಮಗನೂ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಇತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ಆ ಹೊಡೇಂಗೆ ಹೋಯಿದಿಲ್ಲೆ…!
ಹಾಂಗಾಗಿ ಅಖೇರಿಯಾಣ ಆರಾಟಿನ ದಿನ, ನಮ್ಮ ಕುಂಬ್ಳೆಅಜ್ಜನ ಮನೆಯ ಹತ್ತರೆಯೇ, ದೇವರು ಹೋಪ ದಾರಿಲಿ ಹೇಳ್ತ ಸಿನೆಮಾ ಪದ್ಯಂಗಳ ಕೇಳುಲೆ ಹೋಪದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ.
ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಆರಾರು ಸಿಕ್ಕುತ್ತವು, ಸೀತಾಂಗೋಳಿ ಮಹೇಶಣ್ಣನೋ, ಎಯ್ಯೂರಣ್ಣನೋ ಮಣ್ಣ…

~

ಅಂದು ಆರಾಟಿನ ದಿನವೂ ಹೀಂಗೇಯೇ ಆತು,
ಎಯ್ಯೂರಣ್ಣ ಇರುಳು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಯೆಕ್ಕಾರೆ ಮನಗೆ ಬಂದ°.
ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಹೆರಟತ್ತು, ಕುಂಬ್ಳೆಗೆ…
ದೇವರು ಕಣ್ಯಾರಂದ ಹೆರಟು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಶಂಭಟ್ರ ಹಿತ್ತಿಲಿಂಗೆ ಎತ್ತಿಯಪ್ಪಗ, ಇನ್ನು ನಾವು ಪುಳ್ಕೂರಿಂಗೆ ಹೋಪೊ° ಹೇದ ಎಯ್ಯೂರಣ್ಣ.
ಅವ ಹೀಂಗಿರ್ಸರ ಎಲ್ಲ ಹೇದರೆ ನಾವು ಆಗ ಹೇಳುವ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲೆ. ಹಾಂಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆರಟತ್ತು, ಪುಳ್ಕೂರಿಂಗೆ…

~

ಪುಳ್ಕೂರು ಹೇದರೆ ನವಗೆಲ್ಲ ಮೊದಾಲು ನೆಂಪಪ್ಪದು ಪುಳ್ಕೂರು ಬಾಚ°.
ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕಲ್ಲಿ ಈಗಳೂ ಬಾಚನ ಕಥೆ ಇರ್ತು.
ಪುಳ್ಕೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕರೇಲಿ ಬಾಚ° ಹೊತ್ತು ತಂದು ಹಾಕಿದ ಕಲ್ಲುದೇ ಕಾಣ್ತು. ನಮ್ಮ ಹಾಂಗಿರ್ತವರಿಂದ ಅದರ ಹಂದುಸಿಕ್ಕುಲೆಡಿಯ.

~

ಮರತ್ತು ಹೋದ ಕಥೆಯ ಹಳೆಮನೆ ಅಣ್ಣ ನೆಂಪು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ°.

ಒಂದಾರಿ ಒಂದು ಜಗಜಟ್ಟಿ ಮಾಯಿಪ್ಪಾಡಿ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂತಡ.
ಹಂತಿಲಿ ಉಂಬಲೆ ಕೂದ ಮನುಷ್ಯ ಬಾಳಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬರಲಿ ಹೇಳಿತ್ತಡ.ಎಲ್ಲೋರು ಮೋರೆ ಮೋರೆ ನೋಡಿಯೊಂಡವು, ಸಂಗತಿ ಎಂತರ ಹೇಳಿರೆ ಒಳ ಎಣ್ಣೆ ಮುಗುದ್ದು.
ಜಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಅಂದಾಜಿ ಆತು. ದೊಡ್ಡ ಜೆನ ಅಪ್ಪಲೆ ಬೇಕಾಗಿ, ಹಾಂಗಾರೆ ಕೊಪ್ಪರವೇ ಬರಲಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿತ್ತಡ.

ಕೊಪ್ಪರವ ತಂದ್ಸು ಅರಮನೆಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಬಾಚ°. ಕೈಲಿದ್ದ ಕೊಪ್ಪರವ ಹಿಂಡಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಜಟ್ಟಿಯ ಬಾಳಗೆ ಬೀಳುಸಿಕ್ಕಿ ವಾಪಾಸ್ ಹೋತಡ. ಇದರ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ಜಟ್ಟಿಗೆ ಇರುಳು ಒರಕ್ಕೇ ಬಾರದ್ದ ಕಾರಣ, ನೆಡು ಇರುಳೇ ಆ ಊರಿಂದ ಪದ್ರಾಡು ಹೆಟ್ಟಿತ್ತು
– ಹೇಳಿ ಕಥೆ.

ಮಾಯಿಪ್ಪಾಡಿ ಹೊಳೆದಾಂಟಿರೆ ಶಿರಿಬಾಗಿಲು,ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಲತ್ತಿಂಗೆ ತಿರುಗಿರೆ ಪುಳ್ಕೂರು,ಅದೇ ಹೊಳೆಯ ಕರೇಲಿ ಇಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ.
ಮಹಾದೇವ° ಅಲ್ಲಿಯಾಣ ದೇವರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಯಾರಿಗಳೇ ತುಂಬಿದ್ದರೂ, ಒಳುದ ಶೂದ್ರುಗೊ ಭಕ್ತಿಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ‘ನೆಡಕ್ಕೊಂಡು’ ಬತ್ತಾ ಇದ್ದವು.
ಒಳಾಣ ಕೆಲಸದ ಮಟ್ಟಿಂಗೆ ನೆರೆಕರೆಯ ನಾಕು ಜೆನ ಹೊಳ್ಳಂಗೊ ಸಿಕ್ಕುತ್ತವು ಹೇಳ್ತ ನೀರಾಳ ನರಸಿಂಹಣ್ಣ. ಅವ°, ಎಯ್ಯೂರಣ್ಣನ ಒಟ್ಟಿಂಗೆ ಅಡಿಗ್ಗೆ ಹೋಪ ಕಾರಣ ಅವಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಫ್ರೆಂಡುಶಿಪ್ಪು.

ಹೇಳಿದಾಂಗೆ, ಈ ವೀಡ್ಯವ ತೆಗೆಶಿ ನವಗೆ ಕೊಟ್ಟದೂ ಅವನೇ.

ಪುಳ್ಕೂರು ಜಾತ್ರೆಯ ತಿಡಂಬು ನೃತ್ಯದ ವಿಡಿಯೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದು:

ಭಾಗ – 1

ಭಾಗ – 2

ಪುಳ್ಕೂರು ಜಾತ್ರೆಯ ತಿಡಂಬುನೃತ್ಯ , 5.0 out of 10 based on 1 rating

ಈ ಶುದ್ದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 11 ಒಪ್ಪಂಗೊ

 1. ಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°
  ಕೆದೂರುಡಾಕ್ಟ್ರು

  {‘ಮದುವೆ ಕಳುದು ಕೂಸು ಹೆರ್ಲೆ ಅಪ್ಪನ ಮನಗೆ ಹೋಪಗ ಮದುವೆಯ ವೀಡ್ಯ ಸಿಕ್ಕುಗು’}
  ಅಷ್ಟು ಪಕ್ಕ ಹೆರ್ಲೆ ಕಳುಸಿದ್ದು ಹೇ೦ಗೆ ದೊಡ್ಡಭಾವ?

  [Reply]

  ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°

  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ. Reply:

  ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಯ್ಯಾ ., ಈಗೆಲ್ಲಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್.

  ನಾಂದಿ ಮಾಡುವೆ ಚತುರ್ಥಿ ಸಟ್ಟುಮುಡಿ ದಿಂಡು ಕೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ದಿನಲ್ಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯೇಕ್ಕಡ

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  ದೊಡ್ಡಭಾವ

  ದೊಡ್ದಭಾವ Reply:

  ಡಾಕ್ಟೇ, ನಿಂಗೊ ಲೇಟು ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೋರೂ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡೇಕು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೆನ್ನೆ. :-)

  [Reply]

  ಕೆದೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಬಾವ°

  ಕೆದೂರುಡಾಕ್ಟ್ರು Reply:

  ಹ್ಹಹ್ಹ..

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. ಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°
  ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ.

  ನೋಡ್ಲೆ ಚೆಂದ ಇದ್ದಪ್ಪೋ. ಇನ್ನಾಣದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ?

  ಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆ ಆತೋ.!

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. ಗಣೇಶ ಪೆರ್ವ
  ಗಣೇಶ

  {ಅದರ ಹೊತ್ತೊಂಡು ಕೊಣಿವಗ ಐದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಇದ್ದು ಹೇಳುಗು ಪಯದ ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣ.
  ಕೊಟ್ಟಿ ಉರಯ್ಕಲ್, ತಗಿಲಡಿ, ಅಡಂದ, ಚೆಂಬಡ, ಪಂಜಾರಿ ಹೇಳಿ ಐದು…}

  ದೊಡ್ಡ ಭಾವಾ.. ಈ ಐದು ನೃತ್ಯದ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಗಳೋ ಅಥವಾ ಚೆ೦ಡೆ ಮೇಳದ ತಾಳ / ಶೈಲಿಗಳೋ.. ಇದು ಚೆ೦ಡೆ ಮೇಳದ ತಾಳದ ಶೈಲಿಗೊ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕೇಳಿದ ನೆ೦ಪು…

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. ದೊಡ್ಡಭಾವ

  ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲೆ,ಅದು ಚೆಂಡೆಯ ತಾಳಂಗಳೇ. ದೇವರ ಹೊರ್ತವಕ್ಕೆ ಕೊಣಿವಲೆ ಅದುವೇ ತಾಳಂಗೊ ಬೇಕಾದ ಕಾರಣ, ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣ ಹಾಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ಸಾಯಿಕ್ಕು. ಚೆಂಡೆಯ ತಾಳಂಗೊ ಬದಲಿದ ಹಾಂಗೆ ಇವರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೂ ಬದಲೇಕನ್ನೆ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. ಸುಭಗ
  ಸುಭಗ

  ಹ್ಞಾ.. ಜಗಜಟ್ಟಿ ಬಾಚನ ಕತೆ ಎಂಗೊಗೆ ಆರ್ನೆಲಿಯೋ ಏಳ್ನೆಲಿಯೋ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಇತ್ತು.
  ಭಾವಯ್ಯ, ಇದಾ ಮಾಡಮನೆ ಶಂಕರನ್ ಎಂಬ್ರಾಂದಿರಿ ದೇವರ ಹೊರ್ಸ್ಸು ನೋಡೆಕ್ಕಾರೆ ನಾಳಂಗೆ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಕೂಡ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಜ್ಜನ ಮನೆ ಹೊಡೆಂಗೆ ಬೈಕು ತಿರುಗುಸಿ. ಪಲ್ಲಿಪ್ಪಳ್ಳಿ ಆಯನ ನಾಳೆಯೇ!

  [Reply]

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 6. {`ಮದುವೆ ಕಳುದು ಕೂಸು ಹೆರ್ಲೆ ಅಪ್ಪನ ಮನಗೆ ಹೋಪಗ ಮದುವೆಯ ವೀಡ್ಯ ಸಿಕ್ಕುಗು’}
  ಮತ್ತೂ ಮತ್ತೂ ಹಾಂಗಿಪ್ಪವಕ್ಕೇ ವೀಡ್ಯ ಮಾಡ್ಲೆ ಕೊಡುದು ಎಂತಕ್ಕೆ? 😉

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 7. ದೊಡ್ಡಭಾವ

  ಶ್ರೀಪತಿ ಭಾವಾ, ಮದುವೆ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಆವುಸ್ಸು ಅಲ್ಲದೋ…
  ನಿಂಗೊಗೆ ತಪ್ಪಿದ್ಸು ಯೇಕೋ… 😉

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 8. ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ°
  ಬೊಳುಂಬು ಮಾವ

  ತಿಡಂಬು ನೃತ್ಯವ ನೋಡಿ ಒಪ್ಪ ಕೊಡದ್ರೆ ಹೇಂಗೆ ? ಮನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪಗಳೇ ಗ್ರೇಶಿದ್ದಿದ್ದೆ , ಒಪ್ಪ ಕೊಡೆಕು ಹೇಳಿ. ದೇವರ ಹೊತ್ತೊಂಡು ಹೀಂಗ್ರುತ್ತ ನೃತ್ಯವ ಮಾಡಿದ್ದರ ನೋಡಿದ್ದು ಈಗಳೇ. ಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಣಿತ್ತದು ಲಾಯಕಾಯಿದು. (ಕೂಸು ಹೆರ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಆದರು) ವಿಡಿಯೋ ಒದಗುಸಿ ಕೊಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಭಾವಂಗೆ ಧನ್ಯವಾದಂಗೊ.

  [Reply]

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

ಶುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪ ಕೊಡಿ

(ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ [Ctrl+G] Toggle between Kannada - English)


ಬೈಲಿಂಗೆ ಲಾಗ ಹಾಕಲೆ

ಗುಟ್ಟುಶಬ್ದ(password) ಮರದತ್ತೋ?

ಬೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ:
ಚೋಲು - ಡಬ್ಬಲ್ ಚೋಲು
ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ- ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಸುಪುತ್ರ)
ಶ್ರಧ್ಧಾಂಜಲಿ-ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ವಸಂತ (ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ... ... ಓದಿ, ಒಪ್ಪಕೊಡಿ >>
ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಒಪ್ಪಂಗೊ..
ಬೈಲಿನ ನೆರೆಕರೆ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°ಒಪ್ಪಣ್ಣವಿಜಯತ್ತೆಪಟಿಕಲ್ಲಪ್ಪಚ್ಚಿವೇಣೂರಣ್ಣಅಜ್ಜಕಾನ ಭಾವನೀರ್ಕಜೆ ಮಹೇಶಒಪ್ಪಕ್ಕವಿದ್ವಾನಣ್ಣಅನುಶ್ರೀ ಬಂಡಾಡಿವಿನಯ ಶಂಕರ, ಚೆಕ್ಕೆಮನೆಚುಬ್ಬಣ್ಣಶುದ್ದಿಕ್ಕಾರ°ರಾಜಣ್ಣಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಬಾವವೇಣಿಯಕ್ಕ°ಮಂಗ್ಳೂರ ಮಾಣಿಶ್ಯಾಮಣ್ಣಶೀಲಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಸರಗೋಡುವಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಚೆನ್ನೈ ಬಾವ°ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ°ಡೈಮಂಡು ಭಾವಬೋಸ ಬಾವಸಂಪಾದಕ°ಚೆನ್ನಬೆಟ್ಟಣ್ಣಸುಭಗಜಯಶ್ರೀ ನೀರಮೂಲೆ
ಬೈಲಿನ ಮೋರೆಪುಟ
ಸದ್ಯದ ಪಟಂಗೊ

ಬೆಣಚ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕಲೆ