ರಘು ಮುಳಿಯಂಗೆ ಸಿಂಗಪುರ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ನಮ್ಮ ಬೈಲಿನ ರಘು ಮುಳಿಯ ಬರುದ ಕವಿತೆಗೆ ಸಿಂಗಪುರದ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ನಡಿಸಿದ ಸಿಂಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕವಿತೆ ವಿಭಾಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬಯಿಂದು. ಅವಂಗೆ ಬೈಲಿನ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗೊ.

ಹೇಳಿದ್ಹಾಂಗೆ ಅವಂಗೆ ಈ ಕವಿತೆ ಬರವಲೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಈ ಪಟ. Avalambana-Anusandaana-2 035

ಈ ಪಟ ತೆಗದ್ದು ಭಾನ್‌ಕುಳಿ ಮಠಲ್ಲಿ ನಡುದ ಅವಲಂಬನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅಬ್ಬೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಗೊ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಹೋಗಿತ್ತಿದ್ದೆಯೊ. ಆವಾಗ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಹತ್ತುಲೆ ಇಪ್ಪ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗ ಚಂದ ಕಂಡತ್ತು. ಇದು ಅದರ ಪಟ.

ಪವನಜಮಾವ

   

You may also like...

12 Responses

  1. S.K.Gopalakrishna Bhat says:

    ರಘು ಅಣ್ಣಂಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *