ಸಾವಿರದ ಬೈಲಿಂಗೆ “ಸಾವಿರ ಶುದ್ದಿ”ಗೊ!!!

|| ಹರೇರಾಮ ||

ಬೈಲಿನೋರಿಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.

ಊರಿಡೀ ಮಳೆ-ಬೆಳೆ.
ಗೋಕರ್ಣಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ.
ಮನೆ-ಮನಸ್ಸು ಇಡೀ ನೆಮ್ಮದಿ.
ಇದರ ಒಟ್ಟಿಂಗೇ ಒಂದು ಕೊಶಿಯ ಶುದ್ದಿ ಹಂಚಲೆ ಬಂದದು.

ಅದೆಂತದು?
ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಲಿ ಇಂದಿಂಗೆ ಶುದ್ದಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಆತು.

ಮೊನ್ನೆಂದಲೇ ನಾವು ಕಾದುಗೊಂಡಿತ್ತು. ಯೇವತ್ತು ಈ ಗಳಿಗೆ ಬತ್ತು – ಹೇಳಿಗೊಂಡು.

ಎರಡೊರಿಶಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಶುದ್ದಿ ತುಂಬಲೆ ಕಾರಣ ಆದ ಸಮಸ್ತ ನೆರೆಕರೆಯೋರಿಂಗೂ ಅನಂತಾನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗೊ.
ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಸಹಕಾರ ಇಮ್ಮಡಿ ಮಾಡಿ, ಸಾವಿರ-ಸಾವಿರ ಶುದ್ದಿ ಅಪ್ಪ ಹಾಂಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೇಕು ಹೇಳ್ತದು
ಸಮಸ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ.

ಹರೇರಾಮ
~
ಬೈಲಿನ ಪರವಾಗಿ
ಗುರಿಕ್ಕಾರ°

Admin | ಗುರಿಕ್ಕಾರ°

   

You may also like...

30 Responses

  1. Sumana Bhat Sankahithlu says:

    ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆತು ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ. ಇನ್ನು ಬೇಗ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುದ್ದಿಗೊ ಬರಳಿ.
    ಅಭಿನಂದನೆಗೋ,

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *