Tagged: adigesatyanna

9

ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಒಗ್ಗರಣೆಗೊ- 54

ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೆ ಓ ಮನ್ನಂಗೆ ಪ್ರಾಯ 54 ಸಂದತ್ತು. ಇಂದಿಂಗೆ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣನ  ಒಗ್ಗರಣೆಗೊ ಕಂತಿಂಗೂ  ಲೆಕ್ಕ 54  ಸಂದತ್ತು.   ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೆ ತೆರಕ್ಕಿನ ಅಂಬೇರ್ಪು ನಾಲ್ಕಾರು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪಕಾರಣ ಬೈಲಿಂಗೆ ರಜಾ ಅಪ್ರೂಪ ಹೇದು ಆದರೂ ತೀರೆ ಏನೂ...

16

ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಒಗ್ಗರಣೆಗೊ – 52

ಬೈಲಿಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಮರದಿರೋ ಹೇಂಗೆ.  ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಇಲ್ಲೆ ಕೂಡಿ ಕಾಣದ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಸಮಯ ಆತಪ್ಪೋ. ಅದು ಎಂತಾದ್ದು ಹೇದರೆ….. ಒ..ಟ್ಟು ಅನುಪ್ಪತ್ಯದ ತೆರಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳ್ಳೆ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಸೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲೆ, ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಕಂಡು ಶುದ್ದಿ...

5

ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಒಗ್ಗರಣೆಗೊ – 51 (ಮುಳಿಯ ಉಪ್ನಾನ ವಿಶೇಷಾಂಕ)

1 ಈಗೀಗ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೂ ಪುರುಸೊತ್ತು ಇಲ್ಲೆ, ನವಗೂ ಪುರುಸೊತ್ತು ಇಲ್ಲೆ. ಅಂದರೂ ಬೈಲಿಂಗೆ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳದ್ದೆ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲೆ. ಸಂಗತಿ ಹೀಂಗಿಪ್ಪಗ ಓ ಮನ್ನೆ ಮುಳಿಯ ಉಪ್ನಾನಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಕಾಂಬಲೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತದ ಮುಳಿಯ ಉಪ್ನಾನ ಹೇದಮತ್ತೆ ಅದು ಬೈಲಿಂದೇ...

9

ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ ವಿಜಯ

ಕಳುದ ವಾರಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಐವತ್ತು ಆದ್ದು ನೋಡಿ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಅಭಿಮಾನಿಗೊಕ್ಕೆ ಕೊಶಿಯಾದ್ದು ನವಗೂ ಕೊಶಿ ಆತು.   ದೊಡ್ಡಜ್ಜನ ಪತಂಗಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇದಪ್ಪಗ ತೊಳಸುತ್ತ ತೆರಕ್ಕಿಲ್ಲಿತ್ತಿದ್ದ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿಂದಲೆ ಕೊಶಿಲಿ ಕೈ ನೆಗ್ಗಿಯಪ್ಪಗ ವೇಂಕಟಣ್ಣನ...

12

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ°’ – 50 (ಅರ್ಧ ಸೆಂಚುರಿ)

ಅ ಇದು ನಿಂಗೊಗೆಲ್ಲ ಗೊಂತಿದ್ದ ಕತೆಯೋ ಗೊಂತಿಲ್ಲೆ. ರಜಾ ಹಳೆ ಕತೆ ಮದಲಿಂಗೆ ಪೆರ್ಲದ ಬಸುಸ್ಟೇಂಡಿನ ಎದುರಾಣ ಕಟ್ಟೋಣಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ° ಹಲ್ಲು ಡಾಕುಟ್ರ° ಇತ್ತಿದ್ದ° ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ° ಹೇದು. ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಅನುಪ್ಪತ್ಯ ಕಳಿಶ್ಯೊಂಡು ಪೆರ್ಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ್ದನಟ್ಟೆ ಬಸ್ಸು ಇಳುದು...

9

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ°’ – 49 – ಉಪ್ನಾನ ವಿಶೇಷಾಂಕ!

ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೆ ಒಟ್ಟು ತೆರಕ್ಕು. ನವಗೂ ಬೇರೆಲ್ಲ ಅಲಾಯುದ ತೆರಕ್ಕು. ಅಂತೂ ಹೇಳ್ಳೆ ಇಪ್ಪದರ ಹೇದಿಕ್ಕುವೋ ಹೇದಾತು ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೆ ಹಸೆ ಬಿಡುಸಲಪ್ಪಗ. ~~ 1 ಅತ್ರಿಜಾಲು ಉಪ್ನಾನ. ಹೋಳಿಗೆ ಕಾಯಿಹಾಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೆಂದ ಬೈಂದವು ಹೇದರೆ ಎಲ್ಲ...

9

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ – 48 (ಮುಳಿಯ ವಿಶೇಷಾಂಕ)

ಮುಳಿಯ ಭಾವನಲ್ಲಿ ಮನ್ನೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಒಕ್ಕಲದಾ. ಎಲ್ಲೋರ ಸಹೃದಯ ಸಹಕಾರಂದ, ಗುರುದೇವತಾನುಗ್ರಹಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಲಾಯಕಕ್ಕೆ, ಚೆಂದಕ್ಕೆ ಕಳುದ್ದದು ನವಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯೂ ಕೊಶಿಯೂ ಆತು. ಬೈಲ ಅಲ್ಪ ಜೆನಂಗ ಜೆಂಬ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಡತ್ತು. ಯಕ್ಷಗಾನವೂ ಇದ್ದತ್ತು. ಭಾರೀ ರೈಸಿದ್ದು ಹೇಳ್ಸು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು...

7

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ – 47

ಸತ್ಯಣ್ಣ ಬೈಲಿಂಗೆ ಬಾರದ್ದರೆ ಕೆಲವರಿಂಗಲ್ಲದ್ರೂ ಹಲವರಿಂಗೆ ಅಸಕ್ಕ ಆವುತ್ತಪ್ಪೋ! ಎಂತ ಮಾಡುದು? ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಹೋಪಲ್ಲಿ ಸರಿಗಟ್ಟು ಸಿಗ್ನಾಲುಗ ಸಿಕ್ಕದ್ದೆ, ಮಾತಾಡಿ ವಿವರ ತೆಕ್ಕೊಂಬದು ಕಷ್ಟ ಆವುತ್ತಿದಾ… ಅದರೆಡಕ್ಕಿಲಿ ರಾಜ್ಯಂಗಳನ್ನೇ ಬದಲ್ಸಿ ಹೋವುತ್ತ ಏರ್ಪಾಡಿಲಿ ಕತೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದರ ಬರವಲೆ ಮೂರ್ತ...

8

“ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ” – 45 (ಅಡಿಗೆ ವಿಶೇಷಾಂಕ!)

ಬೈಲಿಲಿ ಒಂದರಿಯಾಣ ಅನುಪ್ಪತ್ಯಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಾತು ಹೇದು ಕಾಂಬಲೆ ಸುರುವಪ್ಪಗ ಮತ್ತಾಣ ಜೆಂಬ್ರಂಗೊ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಎಳಗಿತ್ತು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದ್ಸರ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕುವಾಂಗೆ ಇಲ್ಲೆ. ಅಂದಂದಿಂಗೆ ಆಯೇಕೆ. ವೊರುಶದ ಸುರುವಿಲ್ಲಿಯೇ ಬೈಲಿಲಿ ಕೆಲವು ಗಟ್ಟಿ ಹೆಮ್ಮರಂಗೊ ಉರುಳಿದ್ದದು ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತು ಆಗಿಹೋತು....

8

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ°’ – 44

1 ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಹೋದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಕ್ಕೆ ಉಪ್ನಾನ ಅನುಪ್ಪತ್ಯ ಉಪ್ನಾನ, ಊಟ ಕಳುದಿಕ್ಕಿ ಬಟ್ಟಮಾವ° ಹೆರಟು ನಿಂದವು ಅಟ್ಟಪ್ಪಗ ಮನೆ ಎಜಮಾನ ಕೇಟ ಅಂಬಗ ಬಟ್ಟಮಾವ°!, ಮಾಣಿಗೆ ಇರುಳಿಂಗೆ ಅರ್ಘ್ಯೆಜೆಪ ಮಾಡ್ಳೆ?? ಬಟ್ಟಮಾವ° ಹೇದವು- “ಇರುಳಿಂಗೆ ನಿಂಬಲೆ ಎನ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಬೇರೆ...

9

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ°’ – 43

1 ನವಗೂ ಪೊರ್ಬುಗೊಕ್ಕು ಸಂಬಂಧ ಹೇದು ಇಲ್ಲದ್ರೂ ನವಗೂ ಪೊರ್ಬುಗೊಕ್ಕು ವ್ಯವಹಾರಂಗೊ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದನ್ನೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಸು ಹೇದಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪಲೆ ಆದರೂ ನಾವು ಅವರ ಕೆಲವು ವಿಷಯಂಗಳ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೆಕ್ಕಾವ್ತದಾ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲೆಂಡರು ಮನ್ನೆ ವೊರೆಗಾಣ ಕೆಲೆಂಡರು ಹಳತ್ತಿಂಗೆ...

6

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ°” – 42

1 ಅಂದು ಅನುಪ್ಪತ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ದ ಕಾರಣ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೆ ಎಡೆ ಇದ್ದತ್ತು ಉಂಡಾಯಿಕ್ಕಿ ಮಧ್ಯಾಂತ್ರಿಗೆ  ಹೀಂಗೆ ಒಂದರಿ ಎಲ್ಯಾರು ಹೋಯ್ಕಿ ಬತ್ತುಕ್ಕುತೆ ಹೇದು ಬೈಕ ತಿರ್ಗಿಸಿಯೊಂಡು ಎತ್ತಿದ್ದದು ರಂಗಣ್ಣನ ಜಾಲಿಂಗೆ ರಂಗಣ್ಣ ಮನೆ ಎದುರೆ ಎಡದ ಕರೆಲಿ ಕೈತೊಳೆತ್ತಲಾಗಿ ಇದ್ದ ಬಾಳೆ...

17

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ°’ – 41 (ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಶುದ್ದಿ ವಿಶೇಷಾಂಕ)

ಇದು ಬೆಶಿ ಬೆಶಿ ಶುದ್ದಿ ದಶಂಬ್ರ 14, 2013 ಶನಿವಾರ. ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೆ ರಜೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬುಕ್ಕು ಆದ್ದು ಇತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಹಾಂಗೆ ಮನೆಲಿ ಕೂಬಲಿಪ್ಪ ಅಪರೂಪದ ಸಮೆಯ. 13ಕ್ಕೆ ಇರುಳು ಚುಳ್ಳಿಕ್ಕಾನ ಅನುಪ್ಪತ್ಯ ಮುಗುಶಿ ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ° ಮನಗೆ ಬಪ್ಪಗ ಮನೆಲಿ ಬಿನ್ನೆರು...

5

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ’ – 40

  1 ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೆ ಕೋರಿಕ್ಕಾರಿಲಿ ತಿಥಿ ಅನುಪ್ಪತ್ಯ ಕೋರಿಕ್ಕಾರಿಲಿ ತಿಥಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲೆ. ಸಣ್ಣಕೆ ಜಿಲೇಬಿಯೋ, ಮೈಸೂರು ಪಾಕೋ, ಗೆನಾ ಬಾಳೆಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಿರೆ ಹಲ್ವವೋ, ಸಾಟೋ ಹೀಂಗೆಂತಾರು ಈ ಸರ್ತಿ ತಿಥಿಗೆ ಜಿಲೇಬಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ಸು. ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣನ...

7

‘ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ°’ – 39

1 ಅಡಿಗೆ ಸತ್ಯಣ್ಣ ಬಾಗ ಬೇಶಿಯೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದ , ರಂಗಣ್ಣ ಕಂಜಿ ತಿರಿಗಿಸಿಯೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದ ದಿಡೀರ್ನೆ ಸತ್ಯಣ್ಣಂಗೆ ನೆಂಪಾತು, – “ರಂಗೋ., ಬಪ್ಪ ಸೋಮವಾರ ಕೆದಿಲಕ್ಕೆ ಹೋಪಲಿದ್ದೊ°” ಹೋಪದು ಹೋಪದೆ ಅಂದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ್ಸರ ಹೇದು ಅರಡಿಯೆಡೆದೊ!, ರಂಗಣ್ಣ ಕೇಟ° – ಅಲ್ಲ್ಯೆಂತ್ಸು ಮಾವ°?...