Tagged: oppanna

1

ನಾವು ದನವ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುದೋ, ದನವೇ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುದೋ?

ಒಂದೊಂದರಿ ನಾವು ಯೇವದರ ನಮ್ಮ ವಶಲ್ಲಿ ಮಡಗಿದ್ದು ಹೇದು ಗ್ರೇಶುತ್ತೋ – ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನಾವೇ ಅದರ ಕೈವಶ ಆಗಿರ್ತು – ಹೇದು ಮಗುಮಾವ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ ಅಪ್ಪನ್ನೇ ಹೇದು ಆಲೋಚನೆಗೆ ಬಂತು. ಮುಂದೆ ಓದಿ >>

ಬೆಳವ ಬೈಲಿಂಗೆ ಎಂಟರ ನಂಟು; ನಂಟಿನ ಅಂಟು 5

ಬೆಳವ ಬೈಲಿಂಗೆ ಎಂಟರ ನಂಟು; ನಂಟಿನ ಅಂಟು

ಬೈಲಿನ ಬೆಳೆಶುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ – ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕೈಜೋಡುಸಿಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಂಗೂ, ಹಿರಿಯರಿಂಗೂ ಒಪ್ಪಣ್ಣನ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗೊ.
ಎಂಟನೇ ಒರಿಶಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಈ ನೆಂಟು ಬ್ರಹ್ಮಗೇಂಟಾಗಿ ಇರಳಿ.
ಬೆಳವಗ ಒಟ್ಟಿಂಗೇ ಬೆಳವ. ಎಲ್ಲೋರುದೇ ಕೊಶಿಲಿಪ್ಪ.

ಮಾಣಿಮಠಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಯಂಗೊ ಸೇರಿರೆ “ಒಪ್ಪಣ್ಣ” ಅಕ್ಕು! 9

ಮಾಣಿಮಠಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಯಂಗೊ ಸೇರಿರೆ “ಒಪ್ಪಣ್ಣ” ಅಕ್ಕು!

ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದ್ದು, ಸನಾತನ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು, ವೇದ-ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಂಗೊ ಇದ್ದು.
ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು, ಸರಿ; ಆರಿಂಗೆ? ಒರಿಶಾನುಗಟ್ಳೆ ಕೂದು ಅದರ ಕಲಿತ್ತ ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೊ ಎಲ್ಲಿದ್ದವು?
ಹಳೆ ತಲೆಮಾರು ಹೋದ ಕೂಡ್ಳೇ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯ ಅಕ್ಕೋದು!
ಈಗಾಣ ಕಾಲಘಟ್ಟವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲದ್ದಲ್ಲ.
ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿಲಿ ಮೀಸಲೆ ಎಡಿಯದ್ದರೆ ಮಾಣಿ ಬಾಕಿಯೇ ಆಗಿ ಹೋಕಿದಾ!
ಹಾಂಗಾಗಿ ಈಗಾಣ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬದ್ಕಲೆ ಬೇಕಾದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೇ ಕಲಿತ್ತ ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೊ ಆದವೆಲ್ಲೋರುದೇ.
ಹಳತ್ತರ ಕಲಿತ್ತರೂ ಒಪ್ಪಣ್ಣನೇ, ಹೊಸತ್ತರ ಕಲಿತ್ತರೂ ಒಪ್ಪಣ್ಣನೇ.
ಭಾರತಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಒಪ್ಪಣ್ಣನೇ, ವಿದೇಶಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಒಪ್ಪಣ್ಣನೇ.
ನಮ್ಮತನವ ಒಳಿಶಲೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದರೆ ಅವ ಒಪ್ಪಣ್ಣನೇ.
ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಣ್ಣಂದ್ರ ಒಂದಿಕ್ಕೆ ಕೂರ್ಸಿ ದಾರಿತೋರ್ಸೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಕಂಡದು ನಮ್ಮ ಗುರುಪೀಠಕ್ಕೆ.
ಅಂದಿಂದಲೇ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಆಚೊರಿಶವೂ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಳುದೊರಿಶವೂ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಪ್ಪೊರಿಶವೂ ಮಾಡ್ತು.

ಅಷ್ಟಾವಧಾನದ ಅಪೂರ್ವ ಅನುಭವ 18

ಅಷ್ಟಾವಧಾನದ ಅಪೂರ್ವ ಅನುಭವ

ಪುತ್ತೂರಿಲಿ ಬೈಲಿನ ಲೆಕ್ಕದ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಗೊಂತಾಗಿಯಪ್ಪಗಳೇ ನಾವು ಕೊಡಿಕಾಲಿಲಿ ಹೆರಟು ನಿಂದಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಾರೀಕು ಗೊಂತಾದ ಕೂಡ್ಳೆ ರೈಲಿನ ಟಿಗೇಟುದೇ ತೆಕ್ಕೊಂಡಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆಂತ ಮಾಡುದು.. ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇಂಕಿನವು ಈ ವರ್ಷದ ಬೇಂಕು ಎಕ್ಸಾಮು ಅದೇ ದಿನ ಮಡುಗೆಕ್ಕೊ?!! ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ...

9

ನಿಂಗಳತ್ರೆ ಪಟಂಗೊಕ್ಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇದ್ದೋ?

ಹರೇರಾಮ! ಬೈಲಿಂಗೆ ತಲೆ ಹಾಕದ್ದೆ ಸಮಯ ಆತು! ಕ್ಷಮೆ ಇರಳಿ! ಕೆಲವು ಪಟ ಅಂಟುಸಿದ್ದೆ! , ನಿಂಗಳ ತಲೆಗೆ ಏನಾರೂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊಳೆತ್ತೋ!?? ಒಳ್ಳೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೊಟ್ಟೋರಿಂಗೆ ಸುವರ್ಣಿನಿಯಕ್ಕನ ಕೈರುಚಿಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ನೀರು/ಶರಬತ್ತು ಕೊಡಲಾಗುವುದು!

ಪೇಟೆಕೂಸು ನೂಡುಲ್ಸು ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮಗೆ ತಿಂಬಲೆ ಸುರುಮಾಡಿತ್ತಡ! 48

ಪೇಟೆಕೂಸು ನೂಡುಲ್ಸು ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮಗೆ ತಿಂಬಲೆ ಸುರುಮಾಡಿತ್ತಡ!

ಎಷ್ಟೇ ದೂರಿದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಬೈದರೂ – ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇಂದಿಂಗೂ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳಾಯಿದಿಲ್ಲೆ.
ಪಾತಿಅತ್ತೆಯ ಹಾಂಗೆ ಸಂಸಾರರಥವ ಹೊಂದುಸಿ ನೆಡೆತ್ತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕೊ / ಕೂಸುಗೊ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದವು.
ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ಸುಮಾರು ಜೆನರ ಹತ್ತರಂದ ಕಂಡೂ ಗೊಂತಿದ್ದು ಒಪ್ಪಣ್ಣಂಗೆ.
ಆ ಪಟ್ಟಿಲಿ ಈ ಪ್ರಶಾಂತನ ಹೆಂಡತ್ತಿಯೂ ಸೇರಿತ್ತು. ಆ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಶೀ ಆತು.

ರೂವಿ-ಮುಕ್ಕಾಲು-ಆಣೆ: ಪೈಶೆಲೆಕ್ಕ ಕಾಣೆ, ದೇವರಾಣೆ..! 15

ರೂವಿ-ಮುಕ್ಕಾಲು-ಆಣೆ: ಪೈಶೆಲೆಕ್ಕ ಕಾಣೆ, ದೇವರಾಣೆ..!

ಮೊನ್ನೆ ಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಭಾವನ ಮದುವೆ ಕಳಾತೋ – ಅದೇ ದಿನ ಕುಕ್ಕುಜೆಲಿ ಸಟ್ಟುಮುಡಿ. ನವಗೆಲ್ಲ ಎರಡೆರಡರನ್ನೇ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಸುದರ್ಸಿಕ್ಕಲೆ ಎಡಿತ್ತಿಲ್ಲೆ, ಈ ಮಾಪ್ಳೆಗೊ ನಾಕರ ಹೇಂಗೆ ಸುದಾರುಸುತ್ತವಪ್ಪಾ – ಹೇಳಿ ಸುಭಗಣ್ಣ ಮೀಸೆಡೆಲಿ ನೆಗೆಮಾಡಿದ್ದು ಸತ್ಯ! ಕೊಳಚ್ಚಿಪ್ಪು ಮದುವೆಗೆ ಬಂದ ಅಡ್ಕತ್ತಿಮಾರುಮಾವ,...

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗೊ ಹಲವಿರಳಿ; ದಾರಿ ನಮ್ಮದೇ ಇರಳಿ.. 19

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗೊ ಹಲವಿರಳಿ; ದಾರಿ ನಮ್ಮದೇ ಇರಳಿ..

ಹಬ್ಬ, ಪಟಾಕಿ, ಬೆಡಿ – ಈ ಅಂಬೆರ್ಪಿಲಿ ಊರೊಳದಿಕ್ಕೇ ಇದ್ದವು ಮಾತಾಡ್ಳೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತವಿಲ್ಲೆ ಇದಾ! ಸುಮಾರು ಸಮೆಯ ಕಳುದ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವನ ಹತ್ತರೆ ಮಾತಾಡ್ಳೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಗೋಪೂಜೆ ಏರ್ಪಾಡಿಲಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಬೆರ್ಪಿಲಿ ಇದ್ದರೂ, ಮಾಷ್ಟ್ರುಮಾವ ಎಲೆತಟ್ಟೆ ಬುಡಲ್ಲಿ ಪುರುಸೋತಿಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದವು....

ಮಗನ ತಪ್ಪು ಕಂಡಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪನ ಆದರ್ಶ ನೆಂಪಾತಡ! 45

ಮಗನ ತಪ್ಪು ಕಂಡಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪನ ಆದರ್ಶ ನೆಂಪಾತಡ!

ಎರಡೆರಡು ಗೆರೆಯ ಶುದ್ದಿ ಕೇಳಿದಿರೋ? ಎರಡು ತಟ್ಟುವೊ° – ಹೇದು ಕಂಡಿದಿಲ್ಲೇನೆ?
ಅಂಗಿಚಡ್ಡಿಂದ ಹಿಡುದು ಶುದ್ದಿ ಒರೆಂಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಣ್ಣ ಆತು – ಹೇಳಿಗೊಂಡು ಬೊಳುಂಬುಮಾವನ ಅಜ್ಜ° ಬೇಜಾರುಮಾಡಿಗೊಂಡದೇ ಬಂತು. ಬೈಲಿಲಿ ಶುದ್ದಿ ಹೇಳಿಯೂ, ಕೇಳಿಯೂ ಕಳಾತು!

ಎಲ್ಲವೂ ಸಣ್ಣ ಆವುತ್ತಾ ಇದ್ದು.
ನಮ್ಮ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ-ಚಿಂತನೆಗಳುದೇ. ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕ್ರಮಂಗಳುದೇ.
ಈ ಬಗೆಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುದ್ದಿಗಳನ್ನೂ ಮಾತಾಡಿಗೊಂಡಿದು ಬೈಲಿಲಿ.
ಅಂಬಗ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಳೇ ಶುದ್ದಿ ಇಲ್ಲೆಯೋ – ಹೇದು ಪೆಂಗಣ್ಣ ತಲಗೆ ಕೈ ಮಡಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೇಳುಗು.
ಎಬೆ, ಹಾಂಗೆಂತ ಇಲ್ಲೇಪ. ಹೊತ್ತುಗೊತ್ತಿಂಗೆ ಹೊಟ್ಟಗೆ ಬೇಕಾದ ಉಂಬತಿಂಬ ಶುದ್ದಿಯನ್ನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ಳಕ್ಕು ನವಗೆ!

ಭಾದ್ರಪದ ಬಹುಳ ಪಿತೃಪಕ್ಷ – ಹೆರಿಯೋರ ನೆಂಪುಮಾಡುವೊ°, ಕಡೇಪಕ್ಷ! 20

ಭಾದ್ರಪದ ಬಹುಳ ಪಿತೃಪಕ್ಷ – ಹೆರಿಯೋರ ನೆಂಪುಮಾಡುವೊ°, ಕಡೇಪಕ್ಷ!

ಹಿಂದಾಣ ಏಳು ತಲೆಮಾರಿನ ನೆಂಪುಮಡಗಿ ಮಾಡೇಕಾದ ಈ ಕಾರ್ಯವ – ಮುಂದೆ ಏಳು ತಲೆಮಾರಿಂಗೂ ಮರೆಯದ್ದ ಹಾಂಗೆ ನೆಂಪುಮಾಡುದು ವಂಶವೃಕ್ಷದ ಈಗಾಣ ಗೆಲ್ಲುಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲದೋ?

ಧ್ವನ್ಯಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದ್ದರೂ, ಭಾವಾರ್ಥ ಇಪ್ಪ ‘ಪರಿಭಾಶೆಯ’ ಪದಾರ್ಥಂಗೊ… 70

ಧ್ವನ್ಯಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದ್ದರೂ, ಭಾವಾರ್ಥ ಇಪ್ಪ ‘ಪರಿಭಾಶೆಯ’ ಪದಾರ್ಥಂಗೊ…

ನಾಕು ದಿನಂದ ಮದಲು ಒಂದು ದಿನ ಒಳ್ಳೆತ ಬೆಳಿಕ್ಕಿರಿ (ಬೆಶಿಲು) ಇದ್ದತ್ತು.
ಚೆ, ಆ ದಿನ ಮದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿಕ್ಕಲಾವುತಿತ್ತು ಹೇಳಿ ಅನುಸಿದ ರಂಗಮಾವಂಗೆ “ಅಯ್ಯನಮಂಡೆ” – ಹೇಳಿ ಆವುತ್ತಾ ಇದ್ದು!!

ವಿಷಕಂಠನ ಮಗನ ಮೂರ್ತಿಲಿ ವಿಷವೇ ತುಂಬಿದ್ದಾಡ… 20

ವಿಷಕಂಠನ ಮಗನ ಮೂರ್ತಿಲಿ ವಿಷವೇ ತುಂಬಿದ್ದಾಡ…

ಮಗನ ಮೈಲಿಪ್ಪ ವಿಷವ ನುಂಗಲೆ ಶಿವ ಇನ್ನೊಂದರಿ ವಿಷಕಂಠನೇ ಆಯೆಕ್ಕಕ್ಕೋ?

ಸಾವಿರದ ಬೈಲಿಂಗೆ “ಸಾವಿರ ಶುದ್ದಿ”ಗೊ!!! 30

ಸಾವಿರದ ಬೈಲಿಂಗೆ “ಸಾವಿರ ಶುದ್ದಿ”ಗೊ!!!

ನಮ್ಮ ಬೈಲಿಲಿ ಇಂದಿಂಗೆ ಶುದ್ದಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಆತು.

‘ವೇಲ್’ನ ಕಥೆ ……! 10

‘ವೇಲ್’ನ ಕಥೆ ……!

ಈ ರೀತಿಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಗಳಕೊಂದು ಹುರುದುಮುಕ್ಕುದಕ್ಕೇ ಕಾಣ್ತು ಜಪಾನಿಲಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿರೂ ಭೂಕಂಪ ಆಗಿಗೋಂಡಿಪ್ಪದು – ಪ್ರಕೃತಿಮಾತೆ ಬಿಡೆಕ್ಕನ್ನೆ!
ಅಂತೂ ನಮ್ಮಂದ ಅಲ್ಲಿಹೋಗಿ ಎಂತಮಾಡುಲಾಗದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅವ್ವುಮಾಡ್ತಾ ಇಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ದು..