Tagged: tekkunja

ಮಹಾನಗರದ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕಿ – ಡಾ.ಸುನಂದ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್. 6

ಮಹಾನಗರದ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕಿ – ಡಾ.ಸುನಂದ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್.

ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಲಿಪ್ಪೋರು  ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಹತ್ತರೆ ಬಪ್ಪಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದಾಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೊದು ಹೇಂಗೆ ಹೇಳಿರೆ- ಎನ್ನ ಜೆವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗುತ್ತು ಇನ್ನು ಸಾಕು ಈ ತಲೆಬೆಶಿ, ಹೇಳಿ. ಮನೆಲಿ ಇದ್ದುಗೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಂಗಳ(ಇದ್ದರೆ) ಮಾಡಿಗೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳವದು, ವರ್ಷಲ್ಲಿ ಒಂದೊ ಎರಡೊ...

ರಾಮಾಯಣ ಅಲ್ಲ ಪಿಟ್ಕಾಯನ 3

ರಾಮಾಯಣ ಅಲ್ಲ ಪಿಟ್ಕಾಯನ

ಧರ್ಮಾರಣ್ಯದ ಹತ್ತರೆ ಎನ್ನ ಚೆಂಙಾಯಿ  ಒಬ್ಬನ ಮನೆಲಿ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ ಕಳುತ್ತು. ಎನಗೆ ಹೋಪಲೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲೆ ಹೇಳ್ಯೊಂಡು ಆನು ಪಾರುವ ಕಳ್ಸಿದ್ದು. ಮುನ್ನಾಣ ದಿನ ಇರುಳು ಮೆಜಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಲಿ ಬಸ್ಸುಹತ್ತಿಸಿರೆ ಮರದಿನ ಉದೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮನೆ ಎದುರೇ ಇಳುದರಾತು. ಮನೆಂದ ಧರ್ಮಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಪಲೆ ಹೆಚ್ಛಿಗೆ...

ಪಾರುವ ಸ್ವಗತ 13

ಪಾರುವ ಸ್ವಗತ

ಮಕ್ಕೊಗೆ ದೊಡ್ರಜೆ ಮುಗಾತು.ಶಾಲೆ ಶುರುವಾತು, ಹೇದರೆ ಎನಗೆ ಯೇವತ್ರಾಣ ತಲೆಬೆಶಿಯೂ ಶುರುವಾತು.ಉದಿ ಉದೀಯಪ್ಪಗ ಎದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಮದ್ಯಾನ್ನಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕಿಪ್ಪದರ – ಚಪಾತಿಯೋ,ಲೆಮನ್ ರೈಸೋ,ಪುಲಾವೋ ಯೇನಾರೊಂದು ಮಾಡೆಕ್ಕು.  ಮಕ್ಕೊಗಿಪ್ಪದು ಮಕ್ಕಳ ಅಪ್ಪಂಗಾಗ,ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಶನ ಸಾಂಬಾರೋ, ಮೇಲಾರವೋ ಆಯೆಕ್ಕಾವುತ್ತು.ಎಡೆಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಬ್ಬುಸಿ, ಅವಕ್ಕಿಪ್ಪ...

ಓ..ಹ್ಹೋ. ಕಣ್ಣೀರೋ..! 5

ಓ..ಹ್ಹೋ. ಕಣ್ಣೀರೋ..!

“ಅಟ್ಟಿನಳಗೆ”ಯ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓದುದಲ್ಲೇ ಮಗ್ನ ಆಗಿತ್ತು, ಪಾರು. ಆನು ಈಚಿಕೆ ಸೋಫಲ್ಲಿ ಕೂದೊಂಡು ಲೇಪ್ಟೋಪಿಲಿ ಗುರುಟಿಗೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದೆ.ರಜ್ಜ ಹೊತ್ತಪ್ಪಗ “ ಹ್ಹೆ…ಹ್ಹೆ..ಹ್ಹೆ ..”  ಹೇಳಿ ನೆಗೆ  ಸ್ಪೋಟವೇ ಶುರುವಾತು. ಪಕ್ಕನೆ ನಿಂದಿದೂ ಇಲ್ಲೆ. ಅಕೇರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಪಸೆ ಆಪ್ಪನ್ನಾರವೂ ನೆಗೆ ಮಾಡಿ,...

ಮಹಾಕವಿ ಮುದ್ದಣ 7

ಮಹಾಕವಿ ಮುದ್ದಣ

ಹೆಂಡತ್ತಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಸರಿ, ಗೆಂಡನೋ ಮಹಾ ರಸಿಕ ಅಲ್ಲದ್ದೆ ಕವಿ ಬೇರೆ. ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ಬಿಡದ್ದೆ ಬತ್ತ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆ, ಗುಡುಗು ಸೆಡ್ಲಿನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಗೆಂಡನ ಆಸರೆಗೆ ಬಂದ ಮನೋ ರಮಣೆ ಕಸ್ತಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಬತ್ತ ಮಳೆಗೆ ಅಸಕ್ಕ...

ತೆಕ್ಕುಂಜ ಶಂಕರ ಭಟ್ಟ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಮಾನಸಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ಉತ್ತರಾರ್ಧ 2

ತೆಕ್ಕುಂಜ ಶಂಕರ ಭಟ್ಟ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಮಾನಸಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ಉತ್ತರಾರ್ಧ

ಶ್ರೀ ತೆಕ್ಕುಂಜ ಶಂಕರ ಭಟ್ಟರ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಮಾನಸಪೂಜಾಸ್ತೋತ್ರ ದ  ಉತ್ತರಾರ್ಧವ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಶ್ರೀ ಪೊಳಲಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡಾನುವಾದವನ್ನೂ ಸ್ತೋತ್ರದೊಟ್ಟಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ.  ಉತ್ತರಾರ್ಧಃ- ಜಾನುಪ್ರದೇಶೇ ಭುವನಾಭಿಧೇಯ ರೇಖಾತ್ರಯಸ್ಯ ಪ್ರಥಮಾಸ್ತಿ ರಮ್ಯಾ ॥ ದೇವೀಗೃಹಸ್ಯಾಭಿಸುಪಾಲನೇಷು ಸಂತ್ಯತ್ರ ಬದ್ಧಾಃ ಸಕಲಾಯುಧಾಢ್ಯಾಃ ॥೧೩॥ ಮೊಲಕಾಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ...

ತೆಕ್ಕುಂಜ ಶಂಕರ ಭಟ್ಟ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಮಾನಸಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ಪೂರ್ವಾರ್ಧ 6

ತೆಕ್ಕುಂಜ ಶಂಕರ ಭಟ್ಟ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಮಾನಸಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ಪೂರ್ವಾರ್ಧ

ಶ್ರೀ ತೆಕ್ಕುಂಜ ಶಂಕರ ಭಟ್ಟರು ರಚಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಮಾನಸಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದ ಶುರುವಾಣ ಭಾಗವ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಕನ್ನಡಾನುವಾದವ ಶ್ರೀ ಪೊಳಲಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದವು. ಪೂರ್ವಾರ್ಧಃ- ಭವಾನಿ ತ್ವಾಂ ವಂದೇ ಭವಮಹಿಷಿ ಭಾವೈಕಸುಲಭಾಂ ಭವೇ ನಿತ್ಯಂ ತ್ರಸ್ತಂ ಭವತಿ ದಯಯಾ...

ಸರ್ವರೂ ಕ್ಷೇಮವೇ..! 11

ಸರ್ವರೂ ಕ್ಷೇಮವೇ..!

ಮನ್ನೆ ಬುಧವಾರ, ಆಫೀಸಿಂಗೆ ಹೆರಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಂಗೆ ಬಂದು ಆಯಿದಷ್ಟೆ, ಮೊಬೈಲು “ಟ್ರಿಣ್” ಹೇಳಿತ್ತು. ಪಾರುದು ಫೋನು. ಎಂತಪ್ಪಾ ಹೇಳಿ ಒಂದರಿಯಂಗೆ ಗಾಬರಿಯೂ ಆತು. “ಚಾ ಮುಚ್ಚಿ ಮಡಿಗಿತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂತ ಕುಡಿಯದ್ದದು ?” “ಅಯ್ಯನಮಂಡೆ..!..ಎನಗೆ ಮರದತ್ತು, ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ  ವಾಪಾಸು ಬತ್ತಿಲೆ...

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ – 12  “ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ” 9

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ – 12 “ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ”

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ! – ಹೆಸರು ಕೇಳಿಯಪ್ಪಗ ‘ಮದಕರಿನಾಯಕ’ನ ಹೆಸರು, ಅಲ್ಯಾಣ ‘ಕೋಟೆ’, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಲಿ ಮೂಡಿ ಬತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತೆ ಮದಕರಿನಾಯಕ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ನಾಯಕ ವಂಶಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮದಕರಿನಾಯಕರುಗೊ ಆಳಿದರೂ,...

ಪಾರುವ ಮರಾಠಿ ಕ್ಲಾಸು 10

ಪಾರುವ ಮರಾಠಿ ಕ್ಲಾಸು

ಮದುವೆ ಕಳುದ ಶುರು,ಆ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಆನು ಬೊಂಬಾಯಿಲಿ ಇತ್ತಿದ್ದೆ. ಬೊಂಬಾಯಿ ಹೇಳಿರೆ ಊರಿಲಿಪ್ಪವಕ್ಕೆ ಬೊಂಬಾಯಿ, ಸತ್ಯಕ್ಕಾರೆ ಬಾಂಬೆ  ಸೆಂಟ್ರಲಿಂದ ೫೦ ಕಿಲೊಮೀಟರು ದೂರಲ್ಲಿಪ್ಪ ಜಾಗೆ. ಥಾಣೆ – ಕಲ್ಯಾಣ ಕಳುದು ಉಲ್ಲ್ಹಾಸನಗರ ದಾಂಟಿ ಅಂಬರನಾಥಂದ ಮತ್ತಾಣ  ಜಾಗೆ, ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡುವ ಜೆನಂಗಳೇ...

ತೆಕ್ಕುಂಜ ಶಂಕರ ಭಟ್ಟ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ಷೋಡಶೀಸ್ತವಃ – ಪೂರ್ವಾರ್ಧ 8

ತೆಕ್ಕುಂಜ ಶಂಕರ ಭಟ್ಟ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ಷೋಡಶೀಸ್ತವಃ – ಪೂರ್ವಾರ್ಧ

ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾಂಚಿತಾಂ ಕಚಭರೈಃ ಶೋಭಾಯಮಾನಾನನಾಂ
ಕಂಬುಂ ಚಕ್ರಮಥಾರವಿಂದಯುಗಳಂ ಸಂಬಿಭ್ರ ತೀಂ ಸುಂದರೀಂ ॥

ತೆಕ್ಕುಂಜ ಶಂಕರ ಭಟ್ಟ ವಿರಚಿತ – ಶ್ರೀ  ಸೋಮನಾಥಾಷ್ಟಕಂ 13

ತೆಕ್ಕುಂಜ ಶಂಕರ ಭಟ್ಟ ವಿರಚಿತ – ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥಾಷ್ಟಕಂ

ದಿವಂಗತ ತೆಕ್ಕುಂಜ ಶಂಕರ ಭಟ್ಟರು ಸಂಸ್ಕೃತಲ್ಲಿ ಘನವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿತ್ತಿದ್ದವು. ಕುರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ 1923 ರಲ್ಲಿಯೇ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಸೋಮನಾಥ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಲೆಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಡಸಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದವು. ಕುರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಮಾಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆಸುಪಾಸಿನ ಹಲವು ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕೊ ಈ ಶಾಲೆಲಿ ಕಲ್ತು ಮುಂದಾಣ ವಿದ್ಯಾಭಾಸ...

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ ೧೧ -“ಯಯಾತಿ” 7

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ ೧೧ -“ಯಯಾತಿ”

1959 ರಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ  ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀ ವಿ. ಎಸ್. ಖಾಂಡೇಕರ್ ಬರದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಟ ಕಾದಂಬರಿ “ಯಯಾತಿ” . ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಲ್ಲದ್ದೆ 1974 ರ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ...

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ – 10 ” ಚೆನ್ನಬಸವ ನಾಯಕ” 5

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ – 10 ” ಚೆನ್ನಬಸವ ನಾಯಕ”

16 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿಭಾಗಂದ 18 ನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದ ಶುರು ಅಪ್ಪಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಮ್ರದ್ಧಿ, ವೈಭವದ ತಾಣ ಆಗಿ ಮೆರೆದ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕೆಳದಿ. ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶವ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿಗೊಂಡು ಭಾರೀ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ರಾಜ್ಯ ಹೇಳ್ತ ಹೆಸರು ಪಡದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ...

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ – 9 “ಚಿಕವೀರರಾಜೇಂದ್ರ” 12

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ – 9 “ಚಿಕವೀರರಾಜೇಂದ್ರ”

“ಗಂಗೇ ಚ ಯಮುನೇಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೇ, ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ” – ಹೀಂಗೆ ಪವಿತ್ರ ಏಳು ನದೀ ಪ್ರದೇಶಂಗಳ ಅಖಂಡ ಭರತ ವರ್ಷಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಮನೆತನದವು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿಗೊಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದವು. ಅಖಂಡತೆಯೊಟ್ಟಿಂಗೆ ವಿವಿಧತೆ ಎದ್ದು ಕಾಂಬ...