ತರಂಗಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಕ ಪದ್ಯ

ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ತರಂಗ ಬಹು ಭಾಷಾ ಕವಿತೆಗಳ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ [ಮೂಲ ಸಹಿತ]ತನ್ನ ೨೦೧೨ರ ಯುಗಾದಿ ವಿಶೇಷಾಂಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು.ಆ ಪೈಕಿ ಹವ್ಯಕ ಕವನಕ್ಕೂ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು.ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾದೇವಿ ಬರೆದ ಹವ್ಯಕ ಕವಿತೆ ‘ ಕರಿ ಜೇಡಂದೆ ಬಿಳಿ ಗೋಡೆದೆ’-ಇದರ ಡಾ॥ನಾ.ಮೊಗಸಾಲೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದ್ದವು.ತರಂಗದ ಹಾಂಗಿಪ್ಪ ಮುಂಚೂಣಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಲಿ ಹವ್ಯಕ ಕತೆಗೊ ಮೊದಲು ಬಂದದು ಇದ್ದು.ಆದರೆ,ಹೀಂಗೆ ಕವಿತೆ[ಅನುವಾದ ಸಹಿತ]ಬಂದದು ಸುರುವಿಂಗೆ ಹೇಳಿ ಕಾಣ್ತು.
ಇದು ಹವ್ಯಕ ಭಾಷಿಗರಿಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವ ಸಂಗತಿ.

ಗೋಪಾಲಣ್ಣ

   

You may also like...

3 Responses

  1. Sandesh Y says:

    Olle shuddhi heliddi appachi, edigare odule prayathna madthe, dhanyavada.

  2. jayashree.neeramoole says:

    ಖುಷಿಯಾತು… 🙂

  3. ಚೆನ್ನೈ ಭಾವ says:

    ಅಭಿಮಾನದ ಶುದ್ದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ

Leave a Reply

 ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಬದಲುಸೆಕ್ಕಾರೆ ಈ ಸುಚ್ಚು ಒತ್ತಿ | Ctrl+G to toggle between Kannada - English

Your email address will not be published. Required fields are marked *